Velký investiční seriál: Státní důchodový zmatek

Penzijní reforma dokázala jednu velkou věc: nikdo už nemůže říkat, že nevěděl, že penzijní systém má pořádný problém a že se každý musí přičinit, aby ve stáří mohl důstojně žít. Víme tedy, že musíme něco dělat. Teď ještě přijít na to, co by to mělo být. S hledáním odpovědi ovšem reformátoři lidem nepomohli. Možná dokonce naopak.
Velký investiční seriál: Státní důchodový zmatek

Odborníci se shodují, že lidé se pramálo orientují v možnostech, které se jim nabízejí k zajištění na stáří. A je to prý problém setrvalý, ačkoli jistý posun se přece jen dá zaznamenat: „Jedna z našich analýz například říká, že vůbec nejvyhledávanějšími slovy na internetu ohledně financí, jsou slova jako zabezpečení a důchod. A je to přirozené, protože lidé vědí, že s těmi státními důchody to do budoucna nebude nikterak růžové,“ vysvětluje Jan Vedral ze společnosti Conseq Investment Management.

Ingrediencí, ze kterých si člověk, který se ve stáří nechce spoléhat jen na státní starobní důchod, může stvořit své penzijní menu, je skutečně velké množství. Pro obyčejného člověka je ovšem těžké vyznat se ve složení povinně uváděném na obalu – a leckdy jsou zavádějící už samotné názvy produktů.

V dnešním dílu Velkého investičního seriálu se pokusíme ještě jednou alespoň část toho zmatku utřídit a aspoň některé etikety uvést na pravou míru. Věnovat se budeme zejména produktům, které nám doporučuje jako zabezpečení na stáří stát. Patří k těm dostupným pro člověka, který nemá mnoho peněz na experimenty, a dokážou uspokojit jak ty, kteří dávají přednost jistotě, tak i ty, kteří si chtějí zkusit něco pikantnějšího, riskantnějšího.

Nevíte, kde začít?

Nechcete spoléhat na státní důchod? Uvažte, jestli by nebylo vhodné ukládat peníze do podílových fondů. Využijte bezplatnou Hot Line investiční společnosti Conseq, partnera našeho Velkého investičního seriálu

800 900 905

Nebo vyzkoušejte podílové fondy této společnosti:

Případně také populární fondy životního cyklu, v nichž se složení portfolia automaticky přizpůsobuje tomu, v jaké fázi životního cyklu se investice právě nachází:

Logo Conseq

Důchodové spoření: Prošlá lhůta

Jako první vyřídíme důchodové spoření. Pro otce důchodové reformy, pány Kalouska a Nečase, bylo z reformy tím asi nejdůležitějším. Můžeme se dnes bavit o tom, jak bylo nastavené, můžeme jeho autorům vyčítat, že ho nedobře vysvětlovali, můžeme se rozčilovat na tom, že na obalu se největšími písmeny objevovalo nicneříkající slovní spojení druhý pilíř a můžeme ještě spoustu dalších věcí. Bylo by to ale jen teoretizování. Praktické doporučení Jdi do důchodového spoření a nastav si jeho vlastnosti tak či onak už dneska nikdo nedá. Současná vláda trvá na tom, co její nejsilnější strana hlásila už před zavedením reformy: důchodové spoření přijde zrušit. Datum doporučené spotřeby se škrtá, nespotřebovávejte.

Když dva dělají totéž: Penzijko a doplňkové penzijní spoření

Další státem podporované penzijní produkty patří do skupiny potravin nazývané třetí pilíř. Pokud si při vyslovení toho slovního spojení začínáte připadat jako na besedě odborníků na výživu, kteří po sobě házejí slovy jako uhlohydráty, nasycené mastné kyseliny nebo vláknina, nezoufejte. Stačí říct jedno slovo ze světa normálních smrtelníků: penzijko.

Penzijní připojištění dostalo po reformě sourozence a samo doznalo podstatných změn. Ta první a nejvíc viditelná spočívá v tom, že penzijko už si nesjednáte. Kdo ho má, tomu zůstane, ale nové smlouvy už uzavírat nelze. To ale není všechno. Byl oddělen majetek účastníků, klientů, od majetku správce fondu. Tím se fondy staly bezpečnější, protože krach správce fondu už nemůže ohrozit úspory klientů,“ popisuje technickou, nikoli ale nepodstatnou změnu jeden z majitelů společnosti Conseq Investment Management Jan Vedral.

Zmiňovaný sourozenec – nebo spíš náhradník – penzijního připojištění se jmenuje doplňkové penzijní spoření. V něčem je penzijku podobný – stejně například funguje systém státních podpor a zaměstnavatelé mají stejné podmínky pro přidávání svých příspěvků zaměstnancům v rámci firemních benefitů. V něčem se ale podstatně liší.

Co přisype stát

Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření jsou finanční produkty podporované státem, Podle výše měsíčního příspěvku mají lidé nárok na státní příspěvek. Jeho výši vyčtete z tabulky níž. Státní příspěvek ale není jediná motivace. O zaplacené příspěvky lze také snížit daňový základ pro výpočet daně z příjmu fyzických osob. Kdo si odkládá víc než dvanáct tisíc korun ročně, může si o částku, která přesahuje tuto hranici, snížit daňový základ, a to až do výše čtyřiadvaceti tisíc za rok. Maximální daňová úleva je tak dosažena při měsíční úložce 2000 korun. Další motivací jsou pak příspěvky zaměstnavatele: ten z nich nemusí odvádět zdravotní a sociální pojištění a rovněž si je do určité výše může odečítat z daní.

Státní příspěvek k doplňkovému penzijnímu spoření a penzijnímu připojištění

Příspěvek účastníka

Státní příspěvek

300 Kč

90 Kč

400 Kč

110 Kč

500 Kč

130 Kč

600 Kč

150 Kč

700 Kč

170 Kč

800 Kč

190 Kč

900 Kč

210 Kč

1 000 Kč a více

230 Kč

Neinvestujte na rok, když investujete na desítky let

Už jsme psali o tom, proč penzijní připojištění nepatří k těm nejvhodnějším způsobům, jak si na penzi nachystat finanční polštář. Funguje totiž jako podílové fondy, o kterých byla ve Velkém investičním seriálu už tolikrát řeč, jenže je svázané regulemi, které mu znemožňují investovat smysluplně, rozuměj: se ziskem, který by stál za řeč. Fondy penzijního připojištění totiž investují vždycky jen na rok, na konci roku se jejich výsledek spočte – a nikdy nesmí být nižší než nula. Zní to jako rozumné pravidlo, klienti nepřijdou o peníze. Protože už ale o investování něco víme, nejspíš tušíme, že to zároveň znamená, že také žádné peníze nepřijdou k nim. Fond s ročním investičním horizontem, na jehož konci musí být výnos alespoň „kladná nula“, hraje na jistotu. Na remízu. Investuje především do dluhopisů, a to ještě těch krátkodobých. Tyto dluhopisy jsou sice poměrně bezpečné, ale nesou mizivé výnosy, které často nepokryjí inflaci.

„Jsme si zcela jisti tím, že investiční strategie má odpovídat cílům klienta. A jestliže cílem klienta je vytvořit si rezervu na důchod, což pro dnešní čtyřicátníky znamená investiční horizont zhruba 25 let, tak je špatné investovat do fondu, jehož investiční horizont je jeden rok,“ říká Jan Vedral z Conseq Investment Management a dodává: „Pro klienta je taková investice ztrátová. Při investičním horizontu dvaceti či třiceti let by člověk měl investovat hlavně do akcií a rizikovějších dluhopisů, protože s vysokou pravděpodobností získá vyšší výnos. A když pravidelně investuje v delším časovém období, neznamená to pro něho ani velké riziko,“ vysvětluje Vedral.

Doplňkové penzijní spoření: Investování se vším všudy

Doplňkové penzijní spoření je produkt, který už umožňuje investovat se vším všudy. Tedy i se ziskem. Pokud ovšem člověk chce. Každá penzijní společnost nabízí několik fondů s různou investiční strategií – a mezi nimi vždy je i fond, který vyznává strategii, jakou povinně musely uplatňovat i fondy penzijního připojištění. Tedy ultrakonzervativní. Některé společnosti dokonce u některého ze svých fondů poskytují i garanci kladné nuly.

Garance nezáporného zhodnocení i v doplňkovém penzijním spoření

Richard Siuda

Richard Siuda

Pokud je pro vás hlavním „tahákem“ penzijního připojištění státní příspěvek, příspěvek zaměstnavatele a garance nezáporného zhodnocení, můžete i tak vsadit na přestup do doplňkového penzijního spoření. Penzijní program s garancí kladné nuly nabízí například i penzijní společnost Conseq, partner Velkého investičního seriálu. Nejde ovšem o garanci každoroční, ale o garanci absolutní, na celou nastavenou dobu programu. Tedy: až budete v příslušný čas vybírat své peníze, na vašem účtu zaručeně nebude míň, než jste na něj poslali „Tato dlouhodobá garance je mnohem lepší než průběžná, každoroční, protože my nemusíme spolu s klientem zůstávat jen na peněžním trhu, kde objektivně nelze dosáhnout zajímavého výnosu. Avšak odpovědnost za to, abychom neprodělali, leží na nás. V případě, že bychom prodělali, musíme ztrátu klientovi doplatit,“ říká Richard Siuda ze společnosti Conseq Investment Management.

Už dřív jsme psali, proč je pro lidi, kterým do důchodu ještě zbývají desítky let, jednoznačně vhodnější nové doplňkové penzijní spoření než staré penzijní připojištění. Nebudeme se tedy opakovat a jen odkážeme na příslušný díl seriálu.

Dnes se zkusíme dostat k tomu, proč má přesto penzijní připojištění stále miliony klientů, kteří se do nového produktu nijak nehrnou.

Nutriční hodnota? Řekněte mi, co snídat a co večeřet

Začali jsme si v tomhle díle Velkého investičního seriálu hrát s přirovnáním různých možností zajišťování na stáří k potravinám. Mluvíme o jejich názvech, etiketách, o složení, které je na etiketách vypsané. A zmínili jsme se o výživových poradcích. Zatím jsme je ale představili spíš v nedobrém světle, jako ty, kteří žonglují s cizími slovíčky, aby udělali dojem na laiky. Nejsou ale všichni takoví. Je kolem nás taky spousta lidí, kteří zdravé výživě rozumějí a kteří dokážou i laikům vysvětlit, jak jíst, aby lépe prosperovali. Osvětová práce, kterou dokázali udělat v televizi, v rozhlase, časopisech, novinách, na internetu… je obrovská.

I ve finančním světě existují poradci. A i v něm existují poradci mizerní i dobří.

Ani jedni z nich ale nemají motivaci lidem vysvětlovat, jak doplňkové spoření funguje a proč by pro ně mohlo být vhodné, případně vhodnější – než penzijní připojištění. Je to důsledek toho, že stát se při nastavování podmínek pro nový penzijní produkt snažil udělat ho pro klienty co nejlevnější. Vymezil tak jasně strop pro to, kolik si můžou za správu fondů vzít penzijní společnosti, a velice nízko nastavil i hranici provizí, které můžou inkasovat poradci za sjednání produktu. Tahle chvályhodná snaha teď bohužel doplňkové penzijní spoření táhne dolů jako kámen.

Na druhou stranu je potřeba říct, že finanční poradce, který svou práci chápe jako komplexní, úplnou službu klientovi, vezme vysvětlování výhod a nevýhod nového penzijního produktu jako investici do vztahu s klientem, jako součást servisu, který sice nenese sám o sobě peníze, ale přesto se dlouhodobě vyplatí.

Naše pilíře

Těžko říct, kdo tu metaforu vymyslel, ale vžilo se, že penzijní systém stojí na pilířích. Každopádně to není výmysl český, svědčí o tom mimo jiné i jejich číslování, které naprosto neodpovídá chronologii jejich vzniku v Česku: K prvnímu pilíři přibyl u nás v devadesátých letech třetí pilíř a teprve nedávná penzijní reforma Nečasovy vlády přidala pilíř druhý. Ne na dlouho...

První pilíř penzijního systému, to jsou státní penze. V České republice (jako v mnoha jiných zemích) máme takzvaný průběžný důchodový systém: ze sociálního pojištění odváděného ekonomicky aktivními občany se platí penze jejich současníků-důchodců.

Třetí pilíř je po Nečasově a Kalouskově reformě dvojkolejný. Máme tu od roku 1994 státem podporované penzijní připojištění. Penzijko má miliony klientů – a jednu zásadní nevýhodu: jeho investice jsou zákonem tak sešněrované, že se na konci každého roku čeká, jestli některý fond alespoň překoná inflaci. Slouží spíš tedy jako nepříliš výnosné spoření, ke kterému lidé přistupují zejména s dvojí motivací. Jednak kvůli státnímu příspěvku, případně také kvůli příspěvku zaměstnavatele. Peníze, které průměrně v penzijku máme, nás v penzi nevytrhnou. Po reformě už do transformovaných fondů penzijního připojištění nelze vstoupit.

Náhradou za penzijko má být ve třetím pilíři doplňkové penzijní spoření. Státní podpora je stejně vysoká jako u penzijka, zaměstnavatel může rovněž přispívat (a příspěvky si odečítat z daní). Účastnické fondy ovšem nejsou při investovaní tak svázané, respektive mohou mít různou investiční strategii od konzervativní až po dynamickou. 

Druhý pilíř se jmenuje důchodové spoření, stejně jako u doplňkového penzijního spoření ale o žádné spoření nejde. Do důchodových fondů se investuje zajímavým způsobem: účastník do nich pravidelně platí pět procent své hrubé mzdy (daňového základu), z toho dvě procenta by normálně dostal při výplatě na účet. O zbylá tři procenta je nižší jeho sociální pojištění (tedy platba do prvního pilíře). To sice znamená o něco nižší státní důchod, ale je tu reálná šance, že se tyto peníze podaří zhodnotit tak, že to ztrátu vynahradí. Je možné volit důchodové fondy s různou investiční strategií, konzervativní, agresivní i něco mezi.

Počet účastníků důchodového spoření nepřesáhl ani sto tisíc. A to zřejmě i proto, že sociální demokracie se ještě před jeho spuštěním zavázala zrušit ho co nejdřív po převzetí moci.

Anketa

Máte penzijko?

Investování není spoření. Ale spoření je investování…

Ze sporů o pomazánkové máslo si možná pamatujete, že jako máslo se smí označit jen výrobek, který obsahuje alespoň osmdesát procent mléčného tuku. A nejrůznějších regulí, které říkají, jak se ta která potravina smí či nesmí označovat a co všechno se o ní zákazník musí dozvědět z obalu, je nepočítaně. Podobná pravidla platí i pro finanční produkty. Ovšem ne pro všechny stejně. A i to lze považovat za jednu z příčin zmatku v hlavách lidí, kteří stojí před otázkou, jak se chystat na stáří.

Obě novinky, které přinesla důchodová reforma, se oficiálně označují jako spoření. Přestože se v obou případech – jak u doplňkového penzijního spoření, tak u odepsaného důchodového spoření – jedná o investice. Rozdíl je podstatný: když spoříte sto korun, není možné, že v některou chvíli budete mít na účtu korun jen devadesát pět. U investování se to ovšem stát může. Pokud tedy kritici upozorňují, že stát v tomto případě nedodržuje to, co chce od jiných, mají pravdu. A pokud poukazují, že to jinak slušným investičním nástrojům snižuje kredit, mají pravdu znovu.

Motivace autorů názvů obsahujících slůvko spoření je zřejmá: slova investování se lidé bojí. Jenže tím, že se o rizicích, která s sebou investování bezpochyby může nést mlčí, se ta rizika nijak neumenší. Efekt může být spíš opačný: pokud lidé o rizicích vědí, přemýšlejí, jak se jim vyhnout. A při pravidelném investování se jim vyhýbat dá, ne sice stoprocentně, ale přesto poměrně efektivně.

Jedním z takových způsobů efektivního zmenšování rizik jsou například fondy životního cyklu – tato strategie, při které se nejprve investuje agresivněji, dynamicky a postupem času s přibližováním k datu pravděpodobného výběru peněz se přechází k bezpečnějším méně rizikovým druhům investic, je v nabídce i u fondů doplňkového penzijního spoření. 

Vyznáte se v důchodových finančních produktech? Stálo vás to hodně úsilí? A využíváte je? Podělte se o názory a zkušenosti v diskuzi.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 19 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

15. 10. 2014 9:19, J.O.

Je zajímavé, že ke spoření nás nabádají ti, co mají zálusk na část našich úspor. A těm máme věřit?
Protože jde o dlouhodobější záležitost, je zde značné riziko hraničící s pravděpodobností, že naše ůspory někdo vytuneluje, anebo znehodnotí devalvací. A že to v Ćesku je možné, už nás v minulosti přesvědčili.

+13
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

15. 10. 2014 16:21

A co jinak nového v "Komerčce", komerčko?

Zobrazit celé vlákno

-4
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (19 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Velký investiční seriál: Dvojí fondy na jednu penzi

1. 10. 2014 | Daniel Tácha | 15 komentářů

Velký investiční seriál: Dvojí fondy na jednu penzi

Jednou z možností, jak se finančně zajistit na stáří, může být i kombinace doplňkového penzijního spoření a pravidelných investic do klasických podílových fondů. Doplňkové spoření je... celý článek

Velký investiční seriál: Penzijko jako investice na stáří smysl nedává

24. 9. 2014 | Daniel Tácha | 39 komentářů

Velký investiční seriál: Penzijko jako investice na stáří smysl nedává

Na začátku loňského roku odstartovalo doplňkové penzijní spoření. Novinka má být náhradou za populární penzijko, které má sjednané přes pět milionů lidí. Nabídky na přestup do nových... celý článek

Vladimír Bezděk: Deficit penzijního systému nebude tragický. Když se bude zvyšovat důchodový věk

29. 7. 2014 | Ondřej Tůma | 28 komentářů

Vladimír Bezděk: Deficit penzijního systému nebude tragický. Když se bude zvyšovat důchodový věk

Deficit důchodového systému je zhruba 1,2 procenta HDP. Podobná úroveň deficitu by díky malé penzijní reformě neměla být překročena ani v demograficky nejhorších letech,“ říká předseda... celý článek

Důchodové fondy: Spoření na dobu určitou?

27. 6. 2014 | Aleš Tůma | 1 komentář

Důchodové fondy: Spoření na dobu určitou?

Když se ustavovala vláda, vyjednavači ji zavázali mimo jiné k tomu, že zruší druhý penzijní pilíř, důchodové spoření. Ne všem členům vlády se do jeho likvidace chce, ale couvnout už... celý článek

Šéf důchodové komise Martin Potůček: Babišovy výroky mě netrápí

25. 6. 2014 | Ondřej Tůma | 9 komentářů

Šéf důchodové komise Martin Potůček: Babišovy výroky mě netrápí

„V českém prostředí ještě moc neumíme přijímat kompromisy. Politiku vnímáme jednostranně jako boj, jako střety. Přitom v dobře fungujících politických kulturách je podstatná spolupráce.... celý článek

Partners Financial Services