Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod

Ondřej Tůma | rubrika: Seriál | 9. 7. 2014 | 5 komentářů
Jaké jsou největší výhody a nevýhody podílových fondů? Jakým způsobem se nakupují a posléze prodávají podílové listy? A co se děje v případě, že investorovi dojdou peníze, nebo snad dokonce zemře? To se dozvíte v dalším pokračovaní naší série článků pro začínající investory.
Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod

V našem Velkém investičním seriálu se po úvodních přehledových článcích přesuneme k tématu podílových fondů. Právě ty bývají často prvním krokem v opravdovém investování. Jednoduše (a už od malých částek) se nakupují i spravují a nabízejí možnost rozsáhlé diverzifikace. Proto se k nim přiklánějí nejen začátečníci, kterým zkrátka přestalo stačit posílat peníze na penzijní připojištění, na stavebko nebo termínované vklady a spořicí účty, ale i protřelí investoři.

Nevíte, kde začít?

Chtěli byste začít s investováním, jen nevíte kde?

Využijte bezplatnou Hot Line investiční společnosti Conseq, partnera našeho Velkého investičního seriálu
 
800 900 905

Nebo vyzkoušejte podílové fondy této společnosti:

Případně také populární fondy životního cyklu, v nichž se složení portfolia automaticky přizpůsobuje tomu, v jaké fázi životního cyklu se investice právě nachází:

Logo Conseq

Fondy: Diverzifikace pro každého

„Investiční fondy umožní začít investovat bez nějakých hlubších znalostí nebo zkušeností s investováním. Jedinou aktivitou investora je tak rozhodnutí o typu fondu nebo o způsobu investice do fondů – tedy jednorázově nebo prostřednictvím pravidelných investic. Samotný fond pak už z podstaty obsahuje aspekty investování, zejména diverzifikaci portfolia, o jehož složení se stará profesionální portfolio manažer,“ objasňuje Jana Michalíková, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky, proč jsou podílové fondy atraktivní pro začínající investory.

Nemožnost „vyskládat“ si portfolio fondu zcela podle svých vlastních představ sice někdo může považovat za nevýhodu, začínající investoři bývají ale spíš rádi, že za ně první investiční krůčky udělá někdo jiný, jehož práci můžou v praxi sledovat. Největší nevýhodou tak pro ně asi zůstává riziko poklesu investice. S tímhle rizikem ale musí člověk počítat při každém druhu investice, mezi podílovými fondy lze ale samozřejmě vybírat jak rizikovější (například převážně akciové), tak i konzervativnější (například dluhopisové) alternativy. Při šikovné diverzifikaci, pravidelném dlouhodobém investování a případně včasném uklizení nashromážděných prostředků do konzervativnějších, méně rizikových nástrojů, lze navíc této hrozbě celkem zdárně čelit.

Velký investiční seriál

Pokud už jste zjistili, že jenom šetřit nestačí, a chtěli byste se začít rozkoukávat ve světě investic pro obyčejné lidi, je tu právě pro vás náš nový Velký investiční seriál:

Proč nespoléhat jen na spoření, ale také investovat? Dobré důvody vám v rozhovoru představí Jan Vedral

V pravidelné anketě vám poradí odborníci

Co za to: Poplatky

Za možnost investovat do podílových fondů platíte správcovským investičním společnostem poplatky. Z těch kryjí své náklady a vytvářejí zisk. Při uzavírání smlouvy je dobré zajímat se o jejich výši. „Poplatky bývají jednak vstupní při nákupu podílových listů, následně se pak platí poplatky za správu, které jsou hrazeny ročně, a velmi výjimečně také poplatky výstupní. Vstupní poplatky se standardně pohybují do cca šesti procent v závislosti na typu fondu, manažerské se pohybují také v závislosti na typu fondu do dvou procent. Spíše než na investiční společnosti tedy záleží na typu fondu – zda se jedná o fond peněžního trhu, dluhopisový, smíšený nebo akciový. Zda jsou poplatky vysoké nebo nízké, je velmi relativní, protože když fond vydělá ročně deset procent, pak dvouprocentní poplatek, vysoký není, ale když fond vydělá pouze procento, pak poplatek ve výši dvou procent není nic příjemného,“ říká ředitelka AKAT Jana Michalíková. Při výběru podílového fondu se nezapomeňte zaměřit ani na ukazatel celkové nákladovosti (TER).

Další podrobnosti o poplatcích u podílových fondů vyčtete z článku investičního specialisty společnosti Partners Martina Tománka: Poplatky zleva, poplatky zprava, investice K. O.

Co je podílový fond a jak se do něj investuje

O podílových fondech se často mluví jako o nástrojích kolektivního investování. Fond je soubor majetku mnoha podílníků, jeho správcem je investiční společnost. Ta v souladu s domluvenou investiční strategií nakupuje pro podílníky na finančním trhu cenné papíry – akcie, firemní i státní dluhopisy a tak dále. Člověk tak nákupem podílu ve fondu nakupuje fakticky už diverzifikovanou investici. Drobný investor pochopitelně nemá šanci si podobně diverzifikované portfolio například z jednotlivých akcií poskládat.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Klient investiční společnosti, která majetek fondu spravuje, od ní kupuje podílové listy, cenné papíry, které představují podíl na majetku ve fondu. Budoucí podílník si může na základě svého investičního cíle a ochoty riskovat vybrat z nepřeberného množství fondů. Ty se podle struktury portfolia a druhu aktiv většinou dělí na fondy akciové, peněžního trhu, dluhopisové, devizové, nemovitostní, komoditní a smíšené. A setkat se můžeme také s fondy fondů, tedy s fondy, které nakupují podíly v jiných fondech.

Samotná administrace investování do podílových fondů je jednoduchá – stačí podepsat smlouvu a poté posílat stanoveným způsobem peníze. „Některé společnosti používají pro každý fond zvláštní účet, jiné mají jeden sběrný účet, na který zašlete jednu částku, a ta se rozdělí podle klientem vydaného pokynu. Stejně tak většina společností nabízí automatickou měnovou konverzi – takže pokud chce klient investovat do fondu, který je veden například v eurech nebo amerických dolarech, může klidně posílat české koruny,“ vysvětluje ředitel prodeje společnosti Conseq Richard Siuda a dodává, že investovat do podílových fondů lze jednorázově i pravidelně. Pro jednorázové investice většinou platí limit v řádech jednotek tisíc korun, u pravidelných investic bývá minimem pět set korun na měsíc.

Nic složitého vás nečeká ani v situaci, kdy budete chtít své podílové listy prodat a „vyměnit“ zpátky za hotovost. Podílový fond je musí odkoupit povinně. „Při prodeji klient vydá pokyn, jaké podílové listy chce prodat a v jak velkém objemu. Jakmile pokyn doručí, trvá prodej a následná výplata peněz na účet několik pracovních dní, standard je kolem pěti až sedmi pracovních dní. Záleží také na tom, jaký fond máte, například fondy investující v Asii mají většinou o jeden den delší vypořádání. Výjimečně jsou některé fondy obchodovány v delším intervalu, například náš nemovitostní fond se obchoduje jen jednou za měsíc. To potom může znamenat podstatné zdržení výplaty peněz, protože pokud podáte pokyn těsně po obchodním dni, musíte skoro měsíc čekat na další obchodní den,“ upozorňuje Richard Siuda.

Co když není na pravidelnou investici?

Stane se něco, když do podílových fondů investuji pravidelně a dostanu se do finanční nouze, takže nebudu moci nějakou dobu do fondů posílat peníze?

Odpovídá Richard Siuda ze společnosti Conseq:

Richard Siuda

„Ne. Investování vlastně znamená, že si každý měsíc za své peníze nakupujete nějaký majetek, konkrétně třeba podílové listy investičních fondů. Pokud peníze nepošlete, nic si nekoupíte, ale zároveň nikomu nic nedlužíte. Není to jako při pojištění, kde musíte platit, protože pojišťovna poskytuje pojistné krytí, a proto chce dostat své pojistné a může na klientovi i vymáhat dříve neuhrazené pojistné. U investování nic takového není. Jediné, co hraje určitou roli, je případný předplacený vstupní poplatek. Pokud neposílám peníze a nenakupuji podílové listy, potom nevyužívám cílovou částku, na kterou jsem si poplatek předplatil. Je to stejné, jako když si uzavřete například investiční životní pojištění a po pár letech přestanete platit nebo když si uzavřete stavební spoření, zaplatíte poplatek za uzavření smlouvy a potom nespoříte.“

Anketa

Měli byste aspoň Němcovou na pravidelnou měsíční investici?

Fondy pod kontrolou

Tím, proč v Česku v investování zaostáváme za Západem, jsme se zabývali v jednom z předchozích článků našeho seriálu. Jedním z hlavních faktorů je nedůvěra vůči investičnímu prostředí, která má své kořeny v divokých devadesátých letech minulého století, kdy při kuponové privatizaci zaplakala řada drobných investorů. I když kolektivní investování do podílových fondů nemá s tehdejšími fondy nic společného, musí zástupci dnešních investičních společností proti tomuto předsudku stále bojovat. „Současné investiční fondy jsou velmi bezpečnou investicí. Za majetek totiž ručí nejenom investiční společnost, ale fungují zde i mechanismy prevence prostřednictvím dalšího subjektu odpovědného za majetek ve fondu – takzvaného depozitáře.  Kdyby se pak investiční společnost začala chovat nestandardně, pak její chování nahlásí České národní bance, která může zasáhnout,“ říká k tématu Jana Michalíková.

Začínající investory, kteří uvažují o možnosti posílat peníze do podílových fondů, jistě uklidní i to, že je majetek podílníků oddělený od majetku investiční společnosti. Pokud by tedy došlo k situaci, že by investiční společnost nedokázala vydělat dostatek peněz na svůj provoz a zkrachovala, pak by její fondy převzal jiný správce. Podílníci by o své peníze nepřišli.

Peníze z podílových fondů se samozřejmě nevypaří ani v případě, že by investor zemřel. „Pro podílové listy platí standardní pravidla dědění. Dědic by měl počkat na usnesení, kterým je dědické řízení ukončeno, a s ním by se měl následně dostavit k subjektu, u kterého jsou podílové listy evidovány. Informace o tom, kde jsou cenné papíry fondu evidovány, jsou k dispozici ve statutu fondu, který je povinně uveřejňován na internetu. Standardně vede evidenci Centrální depozitář cenných papírů nebo osoby vedoucí samostatnou evidenci, to jsou zpravidla banky nebo samotné investiční společnosti,“ dodává Jana Michalíková. U velké investiční společnosti je prakticky vždy jistota, že evidenci vede sama.

Máte nějaké podílové listy? Od jednoho fondu, nebo diverzifikujete i mezi nimi? Jak často kontrolujete svoje portfolio? Podělte se o zkušenosti v diskuzi.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+29
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

9. 7. 2014 13:33, javar

Mít fond je fajn podnikání. Klienti vám svěří své peníze, platí vám za to ještě poplatky a když se vám je podaří dobře investovat, tak máte další příjem navíc z provize. Když investujete špatně, tak se nic neděje - o peníze přijde klient.

+15
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

9. 7. 2014 12:58

Hlavně jsou fondy v ČR proti zahraničí nehorázně drahé. Pořádný dluhopisový fond v ČR neexistuje.

-1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem příspěvků.

A tohle už jste četli?

Velký investiční seriál: Proč v investicích zaostáváme za Západem?

24. 6. 2014 | Ondřej Tůma | 39 komentářů

Velký investiční seriál: Proč v investicích zaostáváme za Západem?

V čem se liší čeští a zahraniční investoři? Proč mají Češi z investování pořád strach? A přivedou nás k cenným papírům nízké úrokové sazby ostatních finančních produktů a neblahé vyhlídky... celý článek

Velký investiční seriál: Kroťte chamtivost i strach

17. 6. 2014 | Aleš Tůma | 2 komentáře

Velký investiční seriál: Kroťte chamtivost i strach

Strach a chamtivost. Dvě základní emoce, které ovládají finanční trhy. Netřeba si nic nalhávat, máme je všichni. V různých chvílích převládne jedna nebo druhá. Proto jim věnujeme další... celý článek

Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte

14. 5. 2014 | Ondřej Tůma | 4 komentáře

Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte

Proč se vyplatí rozdělovat investice na více hromádek? Správná diverzifikace už zachránila řadu investorů před pořádným průšvihem. Jak na to jít správně? A kdy může diverzifikace naopak... celý článek

Očima expertů: Začínáme s investováním. Na co si dávat pozor?

18. 4. 2014 | Ondřej Tůma | 5 komentářů

Očima expertů: Začínáme s investováním. Na co si dávat pozor?

První krůčky ve světě investic nemusí být vůbec jednoduché. Kolem čeká řada nástrah, které můžou přijít pěkně draho. Na co si v začátcích dávat největší pozor? Zeptali jsme se ekonoma... celý článek

Martin Tománek: Pět procent za fond? Krádež za bílého dne!

14. 8. 2013 | Daniel Tácha | 15 komentářů

Martin Tománek: Pět procent za fond? Krádež za bílého dne!

„Řeknu vám to otevřeně. Když sestavuji portfolio, málokdy si vyberu český fond. Skutečně jen ve výjimečných případech sáhnu po českém fondu,“ říká Martin Tománek, specialista investičního... celý článek

Partners Financial Services