Výpočet rodičovské 2023 – výše příspěvku a délka čerpání

Rodičovský příspěvek navazuje na peněžitou pomoc v mateřství. Kdo nárok na mateřskou nemá, čerpá rodičovský příspěvek od narození dítěte. V roce 2023 je rodičovský příspěvek 300 tisíc korun, respektive 450 tisíc u dvojčat a vícerčat. U dětí narozených od 1. ledna 2024 se zvedne na 350 tisíc, respektive 525 tisíc pro vícerčata.

U dětí narozených do 31. prosince 2023 je možné čerpat příspěvek až čtyři roky, u dětí narozených od 1. ledna 2024 to budou maximálně tři roky.

Pokud zvažujete změnu měsíční výše rodičovského příspěvku a délky čerpání rodičovského příspěvku, využijte kalkulačku Rodičovský příspěvek 2023. Změna měsíční výše a délky čerpání.

Kalkulačka — rodičovský příspěvek

měsíců

Pomohla vám tato kalkulačka?

AnoNe

Další kalkulačky

Jak kalkulačku rodičovského příspěvku správně použít

 • Pro výši rodičovského příspěvku je určující průměrný hrubý měsíční příjem jednoho z rodičů.
 • Kalkulačku můžou používat i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Rozhodující vstup pak není příjem, ale měsíční výše nemocenského pojištění.
 • Pokud za vás nemocenské pojištění neplatil zaměstnavatel ani jste si ho jako OSVČ neplatili dobrovolně sami, nechejte v políčku hrubá měsíční mzda / nemocenské pojištění nulu.
 • Otestujte kalkukačku pro každého rodiče zvlášť a porovnejte, přes kterého se vyplatí rodičovský příspěvek čerpat.
 • Rozlište, jestli rodičovský příspěvek čerpáte na jedno dítě nebo na vícerčata.
 • Uveďte, kolik měsíců chcete rodičovský příspěvek pobírat, kalkulačka spočítá, kolik to dá měsíčně. Nebo zadejte, jakou měsíční částku chcete brát, kalkulačka spočítá, na jak dlouho v této výši příspěvek dostanete. Případně výsledek upraví podle zákonných limitů a nabídne alternativy, na které máte nárok. Ukáže, jak můžete příspěvek vybrat nejrychleji a jak nejpomaleji, tedy v jakém rozmezí si ho smíte nastavit. Nezapomeňte, že s rodičovským příspěvkem na nového potomka zaniká nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě.

POROVNEJTE SI NABÍDKU POJIŠTĚNÍ pro vás i pro děti? Pomůžeme také s půjčkou.

Hledáte výhodné pojištění online, potřebujete půjčit peníze? Pomůžeme vám.
 • Kdy chodí rodičovský příspěvek?

  Rodičovský příspěvek se vyplácí zpětně. To znamená, že vždy nejpozději do konce měsíce musí přijít peníze za měsíc předchozí. Rodičovský příspěvek patří mezi nepojistné sociální dávky, které vyplácejí krajské pobočky úřadu práce, každá po svém. A i v rámci kraje jsou různé výplatní termíny. Kdy přijde rodičovský příspěvek na účet, se tedy nedá obecně říct. Úřad práce nás ujišťoval, že konkrétní termín výplaty rodičovského příspěvku sdělí na příslušném kontaktním pracovišti úřadu práce.
 • Jak se vyplácí rodičovský příspěvek?

  Rodičovský příspěvek se vyplácí v měsíčních dávkách, vždycky v měsíci následujícím po měsíci, za který dávka náleží. To znamená, že rodičovský příspěvek například za prosinec dostanete v lednu. Výši měsíční dávky (a tedy i celkovou délku čerpání rodičáku) si můžete nastavit, ne ale docela libovolně, rozhodující jsou výše předchozích příjmů. Naše kalkulačka s tím pomůže. Výši měsíčního rodičovského příspěvku (a tedy i délku jeho pobírání) můžete později změnit. S tím zase pomůže tahle kalkulačka: Rodičovský příspěvek. Změna měsíční výše a délky čerpání.
 • Kdo má nárok na rodičovský příspěvek?

  Na rodičovský příspěvek mají všichni rodiče – není žádná podmínka, kterou by museli předem splnit, nemusí předtím platit ani žádné pojistné.
  Jedinou podmínkou při samotném pobírání rodičovského příspěvku je, aby rodič celý kalendářní měsíc celodenně a řádně pečoval o dítě, na které rodičovský příspěvek pobírá. Této podmínce ale nepřekáží zaměstnání – je splněna, i když rodič chodí do práce a celodenní péči o dítě obstará jiná zletilá osoba. Ani školka není překážka.
 • Jak dlouho můžu být na rodičovské a jak dlouho můžu brát rodičovský příspěvek?

  Rodičovský příspěvek je celkem 300 tisíc korun na dítě, 450 tisíc na vícerčata. Pro děti narozené od 1. ledna 2024 bude rodičovský příspěvek 350 tisíc na dítě, 525 tisíc u vícerčat. Rodiče dostávají rodičovský příspěvek

  • do vyčerpání plné výše rodičovského příspěvku nebo
  • u dětí narozených před rokem 2024 do 4 let, u dětí narozených později do 3 let dítěte či dětí nebo
  • do narození dalšího dítěte

  Nárok na rodičovský příspěvek zakládá vždycky jen nejmladší dítě v rodině – pokud jste ještě na jedno dítě příspěvek nestihli vyčerpat, ale už se narodí nové, je možné požádat o jednorázové dočerpání. Přesto je dobré vědět, že u rodičovského příspěvku je možné přepnout na jinou rychlost čerpání, zmenšit nebo zvýšit měsíční výši příspěvku: Kalkulačka: změna měsíční výše rodičovského příspěvku.

 • Jak se počítá rodičovská dovolená?

  Rodičovská dovolená není rodičovský příspěvek a mezi oběma pojmy není úplně pevné propojení. Například není potřeba k pobírání rodičovského příspěvku být na rodičovské dovolené. Ostatně rodičovská dovolená končí nejpozději třetími narozeninami dítěte, čerpání rodičovského příspěvku je ale u dětí narozených před rokem 2024 možné rozložit až do čtyř let.
  Rodičovská dovolená se nepočítá – o tu si rodič řekne u zaměstnavatele, který má povinnost mu ji poskytnout. Maminky si o ni řeknou po skončení mateřské, pokud peněžitou pomoc v mateřství nebraly (a nebyly tedy na mateřské dovolené), tak po narození dítěte. Tatínkové si o ni můžou říct hned po narození dítěte. Na rodičovské dovolené můžou být i oba rodiče zároveň.
 • Kdy se přechází z mateřské na rodičovskou?

  Rodičovský příspěvek se začíná vyplácet po skončení mateřské dovolené. Pokud maminka mateřskou dovolenou neměla nebo když o rodičovský příspěvek žádá tatínek, začíná výplata rodičovského příspěvku po narození dítěte.
 • Co je potřeba k vyřízení rodičovského příspěvku?

  Podat můžete žádost o rodičovský příspěvek online nebo na papírovém formuláři na místně příslušném (podle místa bydliště) kontaktním pracovišti úřadu práce. Určitě potřebujete:

  Kromě toho můžete potřebovat:

  • Potvrzení o nároku na dávky (náhrady, které ovlivňují nárok a výši rodičovského příspěvku. To se týká maminek, které nebyly na mateřské, ale byly kvůli porodu jen na nemocenské, nebo které měly mateřskou z jiného státu.
  • Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku. To si s sebou bere rodič, který nebral mateřskou a chce si stanovit měsíční dávky vyšší než 13 000 Kč pro jedno dítě, 19 500 Kč pro víc dětí; formulář potvrzuje správa sociálního zabezpečení.
  • Potvrzení o návštěvě jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení pro děti předškolního věku, pro dítě nebo současně narozené děti mladší dvou let, pokud takovéto zařízení navštěvují.
  • Doklad o nároku a výši dávky obdobné rodičovskému příspěvku pobíraném v jiném státě, pokud jste jej pobírali nebo pobíráte.

  Všechny tiskopisy jsou na kontaktních pracovištích úřadu práce nebo na webu ministerstva práce v sekci Formuláře.

 • Co je to denní vyměřovací základ na rodičovské?

  Denní vyměřovací základ je pojem, se kterým se potkáte u všeho, co nějak souvisí s nemocenským pojištěním. Vypočítává se z něj výše nemocenské, peněžité pomoci v mateřství (mateřské) a slouží jako základ pro výpočet rodičovské 2023.
  Denní vyměřovací základ se počítá u zaměstnanců z příjmů za posledních 12 měsíců před začátkem vyplácení dávky. Tedy jednoduše řečeno: výše mzdy či platu, a tedy výše nemocenského pojištění, které se z nich odvádí (u OSVČ, které si platí dobrovolně nemocenské pojištění, jen výše pojistného) ovlivňuje možnou výši měsíčního rodičovského příspěvku. Čím víc jste zaplatili, tím víc můžete měsíčně dostat a tím rychleji čerpat celkovou částku rodičovského příspěvku. Kdo nevydělával, vydělával málo nebo jako OSVČ neplatil dobrovolně nemocenské pojištění, může rodičák čerpat nejvýše tempem 13 000 Kč měsíčně, resp. 19 500 kč měsíčně u vícerčat.
 • Jaká je maximální výše rodičovského příspěvku?

  Maximální výše rodičovského příspěvku závisí na denním vyměřovacím základu. Pro ty, co vydělávali málo nebo neplatili nemocenské pojištění je to 13 tisíc korun měsíčně. Pro ty, co vydělávali hodně, je nejen podle naší kalkulačky rodičovského příspěvku strop 49 413 korun měsíčně.
 • Kdo platí sociální a zdravotní pojištění na rodičovské dovolené?

  Zdravotní pojištění za člověka na rodičovské dovolené odvádí zdravotním pojišťovnám stát.
  Sociální pojištění člověk na rodičovské dovolené nemusí odvádět. Pokud jde o rodičovskou a nárok na důchod, bere se rodičovská dovolená, respektive každá doba osobní péče o dítě do čtyř let jako náhradní doba pojištění. To znamená, že se počítá do celkové doby důchodového pojištění potřebné pro nárok na důchod. Lze ji započítat jen jednomu z rodičů.
  Pokud při pobírání rodičovského příspěvku pracujete, odvádí se sociální (tedy i důchodové) pojištění normálně.

Související články na téma rodičovská, rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek, rodičovský příspěvek 2023

Čerpání rodičovského příspěvku se zkrátí, školky nejsou. Pomoct má dotace

23. 11. 2023 | Kateřina Hovorková

Čerpání rodičovského příspěvku se zkrátí, školky nejsou. Pomoct má dotace

Jak řešit zoufalý nedostatek míst ve školkách? Ministr Marian Jurečka nabízí stoprocentní dotaci obcím na vznik nových dětských skupin. Plánuje také sousedské dětské skupiny a motivovat chce i zaměstnavatele.

Sleva na manželku bude přísnější. Některé rodiny přijdou o tisíce

10. 11. 2023 | Petr Kučera, Kateřina Hovorková

Sleva na manželku bude přísnější. Některé rodiny přijdou o tisíce

Omezení daňové slevy na vyživovaného manžela nebo manželku je součástí vládního balíčku. Spolu se zrušením školkovného může významně ovlivnit rodinné rozpočty.

Školkovné končí. Zrušení daňové slevy potvrdili senátoři

9. 11. 2023 | Petr Kučera

Školkovné končí. Zrušení daňové slevy potvrdili senátoři

Daňová sleva za školku skončí od roku 2024. Naposledy ji bude možné využít pro příjmy za letošní rok.

Rodičovský příspěvek stoupne, ale zkrátí se. Potvrzeno

27. 10. 2023 | Petr Kučera | 2 komentáře

Rodičovský příspěvek stoupne, ale zkrátí se. Potvrzeno

Zvýšení rodičovského příspěvku se dotkne jen dětí narozených od 1. ledna 2024. Současně se zkrátí maximální doba čerpání.

Nemoc, péče, studium. Jak si ohlídat, aby vyloučené doby zvýšily důchod

17. 10. 2023 | Kateřina Hovorková

Nemoc, péče, studium. Jak si ohlídat, aby vyloučené doby zvýšily důchod

O výši budoucího důchodu rozhoduje, kolik let jste pracovali (přesněji odváděli důchodové pojištění) a jak vysoké příjmy jste měli. Existují ale situace, kdy se vydělávat nedá nebo jen málo. Když jste například nemocní, pečujete o blízké nebo studujete. Takzvané vyloučené doby mají na důchod pozitivní vliv – jen je třeba si je ohlídat.

Studium, rodičovská, vojna. Co všechno se vám počítá do důchodu a jak

6. 10. 2023 | Kateřina Hovorková | 1 komentářů

Studium, rodičovská, vojna. Co všechno se vám počítá do důchodu a jak

Pro získání starobního důchodu v Česku musíte splnit dvě podmínky: dosáhnout stanoveného věku a odpracovat alespoň 35 let, respektive po tu dobu platit důchodové pojištění. Existují ale situace, kdy se pracovat nedá. Některé z nich se přesto do penze počítají. Víte, které to jsou?

Přivýdělek na rodičovské může snížit důchod o statisíce. Jak se vyhnout ztrátě

22. 8. 2023 | Kateřina Hovorková

Přivýdělek na rodičovské může snížit důchod o statisíce. Jak se vyhnout ztrátě

Rodičům, kteří si přivydělávají při mateřské či rodičovské dovolené, hrozí nižší důchody. Problém nastává, když si za měsíc vydělají méně než v původním zaměstnání. Expert radí, jak se krácení penze vyhnout.

Jak žádat o rodičovský příspěvek snadno a rychle. Pomůže Jenda

17. 8. 2023 | Kateřina Hovorková

Jak žádat o rodičovský příspěvek snadno a rychle. Pomůže Jenda

Na deset kliků. O rodičovský příspěvek je nyní možné požádat v Jendovi - v elektronickém systému MPSV. Vyplnění žádosti je snadnější a rychlejší. Navíc systém ohlídá, aby lidé neudělali chybu. Do prosince se přidají další dávky. A úředníkům se trochu uvolní ruce.

Méně sociálních dávek, více kontroly. Úřad chystá zásadní změny

1. 8. 2023 | Kateřina Hovorková

Méně sociálních dávek, více kontroly. Úřad chystá zásadní změny

Stát nabízí celkem třicet sociálních dávek. Ministerstvo práce a sociálních věcí teď připravuje revizi sociálního systému, který je často označován za robustní a nepřehledný. Změny se týkají stovek tisíc žadatelů.

Rodičovský příspěvek stoupne a zkrátí se. Ale ne všem

29. 6. 2023 | Petr Kučera

Rodičovský příspěvek stoupne a zkrátí se. Ale ne všem

Po více než roce se vládní koalice shodla na zvýšení rodičovského příspěvku. Současně se však zkrátí maximální doba čerpání. Dětí narozených do konce roku 2023 se změny nedotknou.

Řekli jste si o příspěvek 5000 Kč na dítě? Poslední šance je tu

13. 6. 2023 | Petr Kučera | 2 komentáře

Řekli jste si o příspěvek 5000 Kč na dítě? Poslední šance je tu

Rodiny, které zatím nepožádaly o loňský jednorázový příspěvek 5000 korun na dítě, mají šanci ještě do 1. července 2023. Nárok na příspěvek totiž zanikne po roce od začátku účinnosti zákona.

Konec čekání na dávky. Budou chodit včas, slibuje Jurečka

22. 5. 2023 | redakce Peníze.CZ

Konec čekání na dávky. Budou chodit včas, slibuje Jurečka

Situace na přetížených úřadech práce se prý zklidňuje a lidé se výplaty sociálních dávek dočkají v zákonném termínu. Řekl to ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Vyčerpaným zaměstnancům chce přidat peníze.

Školkovné zrušíme, shodla se vláda. Proč končí daňová sleva?

13. 5. 2023 | Petr Kučera | 2 komentáře

Školkovné zrušíme, shodla se vláda. Proč končí daňová sleva?

Daňová sleva za školku má skončit od roku 2024. Naposledy ji bude možné využít pro příjmy za letošní rok.

Daňová sleva na manželku dostane přísnější pravidla

12. 5. 2023 | Petr Kučera | 4 komentáře

Daňová sleva na manželku dostane přísnější pravidla

Když si jeden z manželů vydělal v předchozím roce méně než 68 tisíc, může si ten druhý odečíst z daní až 24 840 korun. Vláda teď chystá omezení této slevy.

Sleva na manželku ušetří až 25 tisíc na daních. Jak na to

28. 3. 2023 | Petr Kučera | 4 komentáře

Sleva na manželku ušetří až 25 tisíc na daních. Jak na to

Když si jeden z manželů vydělal v předchozím roce méně než 68 tisíc, může si ten druhý odečíst z daní až 24 840 korun. Jak to funguje, co se počítá do limitu a na co si dát pozor?

Rodičovský příspěvek o sto tisíc vyšší? Poslanci řekli ne

8. 3. 2023 | Gabriel Pleska, Petr Kučera

Rodičovský příspěvek o sto tisíc vyšší? Poslanci řekli ne

O zvýšení rodičovského příspěvku mluví vládní i opoziční strany. Návrh poslanců hnutí ANO ale dneska sněmovna odmítla projednat.

Jak na rodičovský příspěvek v Německu. Kdy máte nárok?

27. 2. 2023 | Svetlana Šuľajová

Jak na rodičovský příspěvek v Německu. Kdy máte nárok?

Rodičovský příspěvek v Německu dostanou i rodiče, z nichž jeden pracuje pod německým zaměstnavatelem a druhý žije s dítětem v domovské zemi v rámci EU, namátkou třeba v Česku.

Práce v Německu a dávky. Přehled, na jaké máte nárok

22. 2. 2023 | Svetlana Šuľajová | 1 komentářů

Práce v Německu a dávky. Přehled, na jaké máte nárok

Krankengeld, Kindergeld, Arbeitslosengeld. Moc se v tom neorientujete? Nárok na nemocenskou, přídavky na děti nebo podporu v nezaměstnanosti máte, i když pracujete pod německým zaměstnavatelem. Poradíme vám, jak na ně dosáhnout.

Daňové slevy. Tohle všechno vám ušetří peníze

20. 2. 2023 | Petr Kučera

Daňové slevy. Tohle všechno vám ušetří peníze

Jaké slevy můžete využít v daňovém přiznání za rok 2022? Kolik dělá základní sleva na poplatníka nebo na dítě? Tady je aktuální návod.

Kdo dostane porodné a kolik? Pravidla pro rok 2023

23. 1. 2023 | Jiří Hovorka | 7 komentářů

Kdo dostane porodné a kolik? Pravidla pro rok 2023

Rodiny s nízkými příjmy mají nárok na porodné. Tady jsou aktuální podmínky a kalkulačky.

Stránka 1/15

Předchozí

1
Partners Financial Services