Studium, rodičovská, vojna. Co všechno se vám počítá do důchodu a jak

Pro získání starobního důchodu v Česku musíte splnit dvě podmínky: dosáhnout stanoveného věku a odpracovat alespoň 35 let, respektive po tu dobu platit důchodové pojištění. Existují ale situace, kdy se pracovat nedá. Některé z nich se přesto do penze počítají. Víte, které to jsou?
Studium, rodičovská, vojna. Co všechno se vám počítá do důchodu a jak

Zdroj: Pleska / Midjourney

První podmínkou pro nárok na důchod je dosáhnout stanoveného věku. Ten se zatím ještě liší u žen a mužů a také podle počtu vychovaných dětí. Posledním, v němž bude ve věku odchodu do penze nějaký rozdíl, je ročník 1971: ženy s pěti a více dětmi budou moct proti ostatním jít do důchodu o čtyři měsíce dřív. Od ročníku 1972 mají všichni důchodový věk stejný, a to minimálně 65 roků. 

Druhou podmínkou nároku na důchod je dostatečný počet odpracovaných let, při kterých se odvádělo důchodové pojištění. Neznamená to ale, že by každý vždycky musel pracovat 35 let. Jsou situace, kdy do práce chodit nelze, přesto se jako odpracované počítávají. Říká se jim náhradní doby pojištění. Některé ze započítávají do penze ze 100 procent, některé jen z 80 procent. Co všechno se do náhradních dob počítá?

Péče o dítě do čtyř let

Nejznámější náhradní dobou je péče o dítě do čtyř let. Ta se započítává do důchodového základu plně – ze sta procent. Tedy pokud jste o dítě pečovali tři roky a pak jste nastoupili do práce, budou se vám do odpracovaných let počítat právě tři roky.

Zda se jedná o pečující ženu či muže, kdo a jak dlouho pobírá rodičovský příspěvek, není rozhodující. O dítě není ani třeba „pečovat“ neustále, může chodit i do jeslí nebo mateřské školy nebo jiného zařízení. Období péče se započítává jen jednomu člověku, nelze je dělit mezi víc osob ani v případě sdílení péče. 

Otcovská  

Náhradní dobou pojištění je také otcovská dovolená, při které je vyplácena peněžitá dávka. Otcovská se počítá jako náhradní doba od od 1. února 2018. 

Studium (jen pro někoho)

Další náhradní dobou je studium – ovšem jen pro někoho. Výhodu mají lidé, kteří stihli studovat na střední škole, vyšší odborné škole nebo vysoké škole v Česku do konce roku 2009. Těm se započítává maximálně šest let studia po dosažení 18 let, ale jen z 80 procent. 

Mladší ročníky mají smůlu. Studium absolvované po 1. lednu 2010 se do doby potřebné pro nárok na starobní důchod už nezapočítává vůbec.

Doba bez práce

Pokud jste přišli o práci a evidovali jste se na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, bude se vám tato doba počítat jako náhradní, ale opět jen někomu.

Ze sta procent se započítá doba strávená na „pracáku“ lidem, které měl úřad v evidenci v období do konce roku 1995. Od ledna 1996 se doba strávená na úřadu práce započítává už jen z 80 procent. A to ještě jen ta, kdy člověk dostává podporu v nezaměstnanosti nebo prochází rekvalifikací.

Uchazečům o práci, kteří nedostali podporu a ani nebyli na rekvalifikačním kurzu, se bude jako náhradní doba počítat jen jeden rok. Lidem bez podpory, kteří se ocitli na úřadu práce po 55 roku, se budou počítat maximálně tři roky jako náhradní. 

Vojenská služba  

Ze sta procent se počítají do důchodu měsíce či roky strávené vojenskou službou v ozbrojených silách České republiky do 30. června 2016. Netýká se to vojáků z povolání.

Podobné je to s absolvováním civilní služby do 31. prosince 2004 (od roku 2005 byla zrušena). Ta se ale započítává jen v rozsahu 80 procent.  

Péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby  

Také péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby je náhradní dobou ze sta procent. Péče o osobu mladší 10 let se započítává již od závislosti na pomoci i ve stupni I (lehká závislost), u starších osob se péče započítá při závislosti ve stupni II, III a IV, tedy středně těžké závislosti, těžké závislosti a úplné závislosti.

Podmínkou pro započtení této doby do důchodu je, že bydlíte nebo jste bydleli, ve společné domácnosti. 

Invalidita III. stupně  

Náhradní doba do důchodového pojištění se v 80 procentech započítá také osobám, které mají invalidní důchod pro invaliditu III. stupně.

Chcete si i v penzi plnit sny? Poradíme!

Najděte si nejvýhodnější penzijní spoření a získejte státní příspěvky i slevy na dani. Podpořit vás může i zaměstnavatel.

„Nepostačuje být pouze invalidním, je nutné tento důchod pobírat, tedy je nutné splnit podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na tento důchod. Jedinou výjimkou jsou osoby, které tento důchod nepobírají, avšak splňují podmínky jeho nároku a pobírají výsluhový příspěvek podle zvláštních zákonů,“ píše Česká správa sociálního pojištění.

Zdravotní postižení  

Jako náhradní doba pojištění z 80 procent se počítá lidem se zdravotním postižením čas, který strávili teoretickou i praktickou přípravou na zaměstnání či jinou výdělečnou činnost. 

Podnikání 

I osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) se v určitých situacích může doba bez práce počítat jako náhradní. Ovšem jen v případě, že si OSVČ platila dobrovolné nemocenské pojištění. Je to v případě:   

  • dočasné pracovní neschopnosti, kterou si nepřivodila úmyslně a která vznikla v době výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního předpisu
  • karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu v době výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu
  • podpůrčí doby pro poskytování ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného a dávky otcovské poporodní péče
  • podpůrčí doby pro poskytování peněžité pomoci v mateřství v období před porodem

Ochrana a pomoc svědka  

Zajímavou náhradní dobou je ochrana svědka. Osobám, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zákona o ochraně svědka, je takové období započteno jako náhradní doba pojištění z 80 procent. Totéž platí u dalších osob v souvislosti s trestním řízením, kteří nemohou vykonávat výdělečnou činnost.  

Pěstounství a svěřenectví  

Pěstounům se jako plná náhradní doba počítá péče o nezletilé nezaopatřené dítě. Stejně tak se počítá lidem, kteří mají dítě ve svěřenectví. V obou případech ale musí mít dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb podle zvláštního právního předpisu. S výjimkou osob, které měly k 31. prosinci 2021 nárok na odměnu pěstouna, jde nejdéle o dobu dvou let.  

Musím náhradní doby dokládat? 

U pobírání důchodu pro invaliditu III. stupně, pobírání dávky nemocenského pojištění nebo péči o osobu závislou na pomoci jiné osoby není potřeba náhradní doby prokazovat. ČSSZ si údaje zjistí sama ve své evidenci.  

Horší je to u dalších náhradních dob. Jak ČSSZ uvádí, mohou v některých případech chybět údaje týkající se evidence úřadu práce, zejména pokud je osoba stále v evidenci ke dni podání žádosti o důchod. V takovém případě se doba prokazuje potvrzením od úřadu.

Další náhradní doby se musí prokázat například vojenskou knížkou či potvrzením o vojenské službě nebo o vykonání civilní služby. Nebo čestným prohlášením, že jste pečovali o dítě do čtyř let. Pokud potřebné dokumenty chybí, sociální správa si je může sama vyžádat, když žadatel uvede podrobnosti o náhradní době a upřesní období, kterého se to týká. 

Zjistěte, kolik už máte odpracováno

Kolik máte zatím evidováno odpracovaných a náhradních dob pojištění, se dozvíte v kalkulačce sociální správy.  Přihlásíte se do ní datovou schránkou nebo identitou občana, například bankovní identitou. Součástí přehledu jsou také vyměřovací základy a takzvané vyloučené doby, které se zaznamenávají od roku 1986 a které určují výši starobního důchodu. Zároveň dostanete i orientační výpočet budoucí penze. 

Všechny náhradní doby důchodového pojištění jsou zároveň i vyloučenými dobami. To znamená, že se minimální nebo žádné výdělky, které v náhradních dobách lidé měli, do důchodu nepočítají. Snižovaly by totiž celkové příjmy a krátily by výši důchodu. Pro výpočet penze se tak počítají jen příjmy, kdy normálně bez omezení pracovali. 

O vyloučené době při péči o dítě jsme psali zde: Přivýdělek na rodičovské může snížit důchod o statisíce. Jak se vyhnout ztrátě 

Kateřina Hovorková

Autor článku Kateřina Hovorková

Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte…

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+79
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Pracující důchodci dostanou vyšší mzdu. Jurečka chystá novinku

21. 2. 2024 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Pracující důchodci dostanou vyšší mzdu. Jurečka chystá novinku

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce více pracujících důchodců, zvýší proto jejich finanční motivaci. Do návrhu důchodové reformy přidá slevu na sociální pojištění, která bude... celý článek

Největší smolař vládního balíčku. A kdo na něm naopak vydělá

18. 2. 2024 | Vít Hradil | 5 komentářů

Největší smolař vládního balíčku. A kdo na něm naopak vydělá

Ekonom Vít Hradil ze společnosti Cyrrus ukazuje dopady konsolidačního balíčku na pana Smutného a paní Šťastnou. Extrémní smolaři mohou letos přijít až o 93 tisíc korun, naopak šťastlivci... celý článek

Důchodci, o příspěvek k penzijku nepřijdete, slibují první společnosti

5. 2. 2024 | Olga Skalková | 3 komentáře

Důchodci, o příspěvek k penzijku nepřijdete, slibují první společnosti

Lidé, kterým byl přiznán starobní důchod, nebudou od července dostávat státní příspěvek k penzijnímu spoření. Část z nich ale může získat dočasnou náhradu od své penzijní společnosti.... celý článek

Další změny v důchodech? Experti radí, jak dál s reformou

30. 1. 2024 | Kateřina Hovorková | 4 komentáře

Další změny v důchodech? Experti radí, jak dál s reformou

Šesti expertů jsme se zeptali, co říkají na navrženou podobu důchodové reformy. A také na to, co by případně doplnili, nebo naopak vyškrtli.

Škrty v důchodech platí. Nižší valorizaci potvrdil soud

24. 1. 2024 | Petr Kučera | 11 komentářů

Škrty v důchodech platí. Nižší valorizaci potvrdil soud

Nová pravidla pro mimořádnou valorizaci důchodů, které loni prosadila vláda vedená Petrem Fialou, dnes potvrdil Ústavní soud. Zamítl návrh opozičního hnutí ANO na zrušení škrtů.

Partners Financial Services