Daň z nemovitosti

Vlastníci nemovitostí každý rok platí daň z nemovitých věcí, dřív známou jako daň z nemovitosti. Daň z nemovitých věcí se na rozdíl od jiných českých daní platí dopředu. Další specialitou je daňové přiznání – přiznání k dani z nemovitých věcí se podává jen jednou, pak už finanční úřad jen každý rok vyzývá k placení; nové přiznání k dani z nemovitosti se posílá, jen když se na nemovitosti něco podstatného změní. Na Peníze.cz najdete k podání přiznání návod i potřebné formuláře.

Daň z nemovitostí, zaměstnanecké benefity. Co vláda změní v balíčku

24. 8. | redakce Peníze.CZ | 2 komentáře

Daň z nemovitostí, zaměstnanecké benefity. Co vláda změní v balíčku

Koalice se shodla na návrzích úprav a doplnění konsolidačního balíčku. Předloží je jako společný pozměňovací návrh všech koaličních stran na jednání Poslanecké sněmovny.

Jak stoupne daň z nemovitostí? O výnos se přetahují stát a obce

27. 6. | Kateřina Hovorková | 3 komentáře

Jak stoupne daň z nemovitostí? O výnos se přetahují stát a obce

Za daň z nemovitosti zaplatí Češi od ledna v průměru o dvě třetiny víc než dosud. Počítá s tím konsolidační balíček vlády. Veřejné rozpočty si díky tomu mají polepšit o devět miliard korun. Otázkou je,... více

Už je čas! Co si letos ohlídat u placení daně z nemovitosti

24. 5. | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Už je čas! Co si letos ohlídat u placení daně z nemovitosti

Daň z nemovitých věcí musí být zaplacena do konce května. Co dělat, když vám nepřišla složenka a proč si někteří majitelé letos připlatí?

Stát zruší 77 finančních úřadů v regionech. Tady je seznam

11. 4. | Petr Kučera | 3 komentáře

Stát zruší 77 finančních úřadů v regionech. Tady je seznam

Finanční správa zruší k 1. červenci letošního roku 77 územních pracovišť finančních úřadů. Jde o výsledek důkladné analýzy jejich využívání, oznámily ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství. více

Bezplatná složenka pro daň z nemovitostí končí. Neplaťte zbytečně víc

15. 3. | Petr Kučera | 1 komentář

Bezplatná složenka pro daň z nemovitostí končí. Neplaťte zbytečně víc

Lidé, kteří chtějí dostávat údaje pro platbu daně z nemovitých věcí e-mailem, dnes mají poslední den přihlásit se. Čas na registraci e-mailu končí ve středu 15. března.

Dostali jste datovou schránku ze zákona? Musíte podat přiznání elektronicky

22. 2. | Petr Kučera

Dostali jste datovou schránku ze zákona? Musíte podat přiznání elektronicky

Možná jste ji vůbec nechtěli, možná si podnikáním jen trochu přivyděláváte. Přesto: jakmile vám stát zpřístupnil datovou schránku, která je od letoška pro vás povinná, musíte posílat formuláře finanční... více

Přiznání k dani z nemovitostí. Kdo ho podává a co se mění

18. 1. | Jiří Hovorka , Petr Kučera | 2 komentáře

Přiznání k dani z nemovitostí. Kdo ho podává a co se mění

Přiznání k dani z nemovitých věcí se odevzdává do konce ledna. Koho se týká a změnilo se letos něco? Do kdy zaplatit daň? Projděte si odpovědi na časté otázky.

Je čas zaplatit daň z nemovitostí. Jak na to

27. 5. | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Je čas zaplatit daň z nemovitostí. Jak na to

Daň z nemovitých věcí platí ten, kdo byl zapsaný v katastru jako majitel k 1. lednu. Případný prodej nemovitosti během roku už nemá vliv na platbu daně pro letošek.

Daň z nemovitostí. Průvodce prvním přiznáním v roce

31. 1. | Jiří Hovorka | 13 komentářů

Daň z nemovitostí. Průvodce prvním přiznáním v roce

Přiznání k dani z nemovitých věcí se odevzdává do konce ledna. Kdo ho musí podat a změnilo se něco pro rok 2022? Projděte si odpovědi na časté otázky.

I za nefunkční dům je nutné platit daň, rozhodl soud

14. 12. | Petr Kučera | 5 komentářů

I za nefunkční dům je nutné platit daň, rozhodl soud

Daň z nemovitých věcí je potřeba platit i za budovu, která je v tak špatném stavu, že ji už vůbec nelze používat. Potvrdil to Nejvyšší správní soud ve sporu akciové společnosti Hotel Vyšehrad s... více

 • Kdo musí podat přiznání k dani z nemovitých věcí?

  Všichni, kdo se v předchozím kalendářním roce stali majiteli nemovitosti – pozemku, rodinného domu, bytu, nebytové jednotky a podobně. Povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí mají i ti, kteří na své nemovitosti provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali – pokud se tím změnil druh nebo výměra pozemku, případně se zvýšila nadzemní podlaží. Přiznání je nutné podat i po kolaudaci stavby.

  Pokud už jste jednou přiznání k dani z nemovitosti podávali a nic podstatného se na ní neměnilo (nenastaly „okolnosti rozhodné pro vyměření daně“), nové přiznání nepodáváte. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě revize katastru nemovitostí.

  Nové daňové přiznání se nepodává ani v případě, kdy se mění jenom výše daně – typicky když obec zvýší místní koeficient. Finanční správa to hlídá a jen vám naúčtuje změněnou daň.

 • Do kdy je nutné přiznání k dani z nemovitostí podat?

  Přiznání k dani z nemovitých věcí je potřeba odevzdat nejpozději 31. ledna. Pro zajímavost: Tohle přiznání se jako jediné podává dopředu. Například do konce ledna 2023 tedy běží termín pro přiznání k dani z nemovitých věcí 2023. 

 • Co když k zápisu v katastru dojde až na začátku aktuálního roku?

  Když jste o zápis do katastru zažádali sice ještě v předchozím kalendářním roce, ale dojde k němu až v aktuálním roce, máte na podání daňového přiznání víc času než do 31. ledna. V takovém případě stačí podat přiznání do tří kalendářních měsíců, které následují po měsíci, v němž k zápisu došlo.

  Pokud jste o zápis zažádali teprve na začátku roku 2023, přiznání kvůli tomu letos nepodáváte – bude se vás týkat až za rok.

 • Co když jste nemovitost prodali nebo darovali?

  Na finanční úřad by se měli na začátku roku obrátit i lidé, kteří už nevlastní žádnou nemovitost, protože ji (nebo je) v předchozím kalendářním roce prodali, darovali či jinak pozbyli. Kdo se takhle neodhlásí, může na jaře dostat složenku nebo jiný předpis k platbě, přestože už nemá za co platit. Za včasné neoznámení hrozí v krajním případě sankce, finanční úřady ji ale v takovém případě uplatňují jenom mimořádně.

  Když jste v předchozím roce prodali či darovali vaši jedinou nemovitost v kraji, stačí na příslušný úřad poslat oznámení o tom, že už v kraji žádnou nemáte. Pokud jste ovšem prodali nebo darovali některou ze svých nemovitostí, ale ve stejném kraji stále vlastníte aspoň jednu další, musíte teď podat daňové přiznání.

 • Kam a jak podat přiznání k dani z nemovitých věcí?

  Přiznání se podává k finančnímu úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází. Pokud tedy máte víc nemovitostí a všechny v jednom kraji, podáváte přiznání jen na jeden úřad. Když ale máte nemovitosti ve víc krajích, podáváte víc přiznání – jedno za každý kraj.

  Přiznání lze poslat klasicky poštou, předat osobně na podatelně úřadu nebo podat elektronicky s využitím datové schránky, bankovní identity nebo třeba eObčanky – při vyplňování na portálu Moje daně pak hned na úvod určíte, k jakému finančnímu úřadu přiznání podáváte.

  Lidé, kteří mají datovou schránku povinnou ze zákona (a už aktivovanou), musí komunikovat s finanční správou elektronicky – online tedy podávají nejen přiznání, ale třeba i oznámení o tom, že už žádnou nemovitost nevlastní. Za nedodržení elektronické formy hrozí pokuta 1000 korun, ovšem až když neodstraníte „vadu podání“ ani po výzvě finančního úřadu. Kdo si datovou schránku zařídil dobrovolně, tomu sankce za jiný způsob komunikace s finanční správou nehrozí.

 • Jak platí daň z nemovitosti víc vlastníků?

  Jsou dvě možnosti. Buď se spoluvlastníci dohodnou a nemovitost přiznává jeden z nich jako společný zástupce, nebo každý podává přiznání ke svému podílu. Pokud se některý ze spoluvlastníků rozhodne přiznávat svůj podíl sám za sebe, musí to pak udělat i všichni ostatní. V daňovém přiznání pak uvádějí celou věc a až ve výpočtové části daňového přiznání uvede příslušný spoluvlastnický podíl na nemovité věci.

 • Jak se daň z nemovitostí počítá?

  Přiznání k dani z nemovitých věcí se skládá ze dvou částí – na jedné se počítá daň za pozemky, na druhé za stavby. Konečnou výši daně určují metry čtvereční vámi vlastněných nemovitostí a následně sazby a koeficienty, které stát pro jednotlivé typy nemovitostí určil. Například za byty a rodinné domy se víc platí ve větších městech.

  Konečnou výši daně pak svými rozhodnutími o místním koeficientu určují jednotlivé radnice, do jejichž rozpočtů vybrané peníze na dani z nemovitostí míří.

  Zmíněné sazby najdete například v pokynech k daňovému přiznání, koeficienty pro vaše město si pak můžete najít ve vyhledávači na webu finanční správy. Na daňovém portálu finanční správy je pak k dispozici průvodce přiznáním, který za vás podle zadaných údajů rovnou vyplňuje sazby a koeficienty do přiznání.

 • Jaké hrozí pokuty za pozdní podání přiznání k dani z nemovitostí?

  Pokuta ve výši 0,05 % z výše daně za každý den prodlení se začíná počítat až šestý pracovní den po uplynutí lhůty pro podání – tedy až od 8. února. Pokuta za opožděné podání přiznání se navíc nevyměřuje v případě, že její výše nepřesáhne 1000 korun – tahle hranice se od předloňského roku výrazně zvýšila z dřívějších 200 korun.

  Například u běžně velkého bytu, kde se daň z nemovitých věcí pohybuje kolem 1000 korun, by se pokuta vyšplhala nad limit až po několikaletém zpoždění.

  V praxi tedy pokuta není příliš vážnou hrozbou. Když daňové přiznání odevzdáte, třeba až po výzvě z finančního úřadu, většinou se jí obávat nemusíte. Jen ten, kdo by přiznání neodevzdal ani po výzvě, dostane pokutu přinejmenším 500 korun.

 • Kdy se daň z nemovitých věcí platí?

  Daň z nemovitých věcí musí většina lidí letos zaplatit do 31. května. Kdo platí víc jak pět tisíc korun, může částku rozpůlit a druhou polovinu zaplatit do konce listopadu. Zemědělci a chovatelé ryb mají termín do 31. srpna a do 30. listopadu.

  Finanční úřady budou na jaře posílat složenky s aktuální výší daně z nemovitých věcí. Můžete také požádat o zaslání platebních údajů na e-mail – žádost je potřeba poslat do poloviny března. E-mail s platebními údaji pak nahradí složenku. V e-mailu bude i QR kód pro platbu. Další možností je platební předpis, který vám přijde přímo do Daňové informační schránky (Moje daně) nebo přes datovou schránku.

  Od roku 2023 skončila takzvaná daňová složenka – bezplatná poštovní poukázka, jejímž prostřednictvím bylo možné platit daň z nemovitých věcí bez poplatku České pošty. Finanční správa sice i letos pošle klasickou poukázku typu A – ale kdo přes ní pak zaplatí, čeká ho poplatek nejméně kolem 50 korun. Jednodušší a levnější alternativou je tedy bezhotovostní převod z bankovního účtu, případně prostřednictvím SIPO).

  Jestliže vám vyjde daň nižší než 30 korun, platit ji nemusíte. Výjimku tvoří spoluvlastnické podíly na pozemcích, z nichž se daň předepisuje vždycky, a to v minimální výši 50 korun.

 • Nebyla daň z nemovitostí zrušená?

  Nebyla. Vláda vedená Andrejem Babišem v roce 2020 prosadila konec daně z nabytí nemovitosti, která se platila jenom při převodu nemovitosti a dělala 4 % z její hodnoty. Daň z nemovitosti je výrazně nižší a platí se každý rok.

Partners Financial Services