Kdy půjdu do důchodu (důchodový věk)

Výpočet věku odchodu do důchodu, takzvaného důchodového věku, který je jednou z podmínek pro přiznání starobního důchodu. Do kalkulačky důchodového věku zadávejte datum narození, pohlaví a počet dětí.

Ministerstvo sociálních věcí navrhuje prolomit strop 65 roků pro důchodový věk. Pokud návrh projde, později narození půjdou do důchodu později. Kalkulačka pak ukáže i navrhovaný nový důchodový věk.

Výpočet odchodu do důchodu

+

Pomohla vám tato kalkulačka?

AnoNeHvězdaHvězdaHvězdaHvězdaHvězda

Další kalkulačky

Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.

Potřebujete půjčit, hledáte levnou hypotéku, kvalitní pojištění nebo chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
 • Bude se důchodový věk zvyšovat?

  Věk odchodu do důchodu je zatím zastropovaný na 65 letech, jednou za pět let má ale vláda zvážit, jestli strop neprolomit. Právě teď se o této možnosti diskutuje a naše kalkulačka věku odchodu do penze už návrh na prolomení stropu zohledňuje: těm, kterých se to týká, ukáže zatím platný důchodový věk i jeho navrhované prodloužení.

 • Liší se důchodový věk mužů a žen? Záleží při výpočtu odchodu do důchodu na počtu dětí?

  Dřív byl důchodový věk žen nižší a dál jim ho snižoval počet vychovaných dětí. Od tohoto principu se upouští. Od roku narození 1957 už mají stejný důchodový věk muži a bezdětné ženy, od roku 1962 muži, bezdětné ženy a ženy s jedním dítětem. Poslední ročník, ve kterém je ve věku odchodu do penze nějaký rozdíl, je 1971 – ženy s pěti a více dětmi budou moct proti ostatním jít do důchodu o čtyři měsíce dřív. Od ročníku 1972 mají všichni důchodový věk stejný – 65 roků. Takhle to platí prozatím, až projde reforma důchodového věku, bude platit, že se důchodový věk srovná až od ročníku 1973. A bude víc než 65 roků. Když sjedete níž, najdete přehledné tabulky důchodového věku, platné i plánované.
 • Co je potřeba splnit pro odchod do důchodu kromě dosažení důchodového věku?

  Pro přiznání řádného starobního důchodu je potřeba mít kromě důchodového věku i „odpracované roky do důchodu“, tedy dostatečně dlouhou dobu důchodového pojištění. Člověk, který dosáhne důchodového věku v roce 2019 a později, musí mít 35 roků důchodového pojištění.
 • Kdy můžu jít do předčasného důchodu?

  Do předčasného důchodu je možné odejít nejdřív tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Když máte potřebné doby pojištění, ověřit si všecko může na kalkulačce předčasného důchodu. Pozor: předčasný odchod do důchodu je penalizován: starobní důchod je navždycky nižší než ten řádný. O kolik, to vám poví výpočet výše předčasného důchodu.

 • Kde zažádat o důchod?

  Žádost o důchod se odevzdává na správě sociálního zabezpečení podle místa bydliště, v Praze je možné využít kteroukoli pobočku. Žádost o důchod je sociálka povinna vyřídit do 90 dnů.
 • Počítá kalkulačka i se sníženými důchody pro některé profese?

  Při určování věku pro odchod do důchodu skutečně existují výjimky například pro horníky a lidi z jiných fyzicky zvlášť náročných profesí. Například člověk, který před rokem 1993 odpracoval 15 let v hlubinných dolech, může volit odchod do důchodu v 55 letech. Tzv. hornické důchody jsou ale tak složitá problematika, že je do kalkulačky zkrátka nejde dostat. Dokážeme poradit jen to, co každý: obraťte se na Českou správu sociálního zabezpečení.
 • Co se počítá do odpracovaných let na důchod?

  Velice zjednodušeně se dá říct, že musíte mít odpracovaných 35 let, respektive musíte mít zaplacených 35 roků důchodového pojištění. Ve skutečnosti se ale počítají i takzvané náhradní doby pojištění. Určitou dobu důchodového pojištění si můžete i přikoupit zaplacením dobrovolného důchodového pojištění.
 • Co je náhradní doba pojištění?

  Náhradní doba pojištění je doba, kdy jste sice neplatili pojistné na důchodové pojištění, ale nahlíží se na ni, jako kdyby pojistné odvedeno bylo. Patří sem
  • mateřská dovolená
  • doba otcovské poporodní péče
  • určitá doba v evidenci úřadu práce
  • péče o osobu závislou na pomoci jiného
  • doba pobírání invalidního důchodu
  • studium
  • vojenská služba
  • a další.

  Některé náhradní doby se započítávají plně, jiné částečně a některé vůbec, záleží totiž i na tom, kdy náhradní doba vznikla. Všechny náhradní doby pojištění vyjmenovává zákon o důchodovém pojištění.

 • Jak dokoupit roky dobrovolného důchodového pojištění?

  Dobrovolné důchodové pojištění umožňuje doplatit si chybějící dobu pojištění nebo si ho průběžně platit v obdobích, kdy nepracujete. Obecně si můžete doplatit pojištění za rok přede dnem, kdy ho doplácíte. Z tohohle pravidla jsou ale výjimky, zejména si můžete doplatit důchodové pojištění, které vám chybí za období dlouhodobé evidence na úřadu práce nebo za dobu studia. Přihláška k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění se podává na okresní správě sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště.
 • Jak mám doložit odpracované roky při žádosti o důchod?

  Zaměstnavatel má povinnost vést vám evidenční list důchodového pojištění. Jednou ročně byste ho od něj měli dostat vy i Česká správa sociálního zabezpečení. Svoji kopii si radši uschovejte, kdyby zaměstnavatel svou povinnost vůči ČSSZ neplnil správně. Jestli má správa sociálního zabezpečení všechny evidenční listy, si můžete ověřit online a ePortálu ČSSZ. Pokud některý chybí, správa sociálního zabezpečení si ho od zaměstnavatele vyžádá zpětně.
 • Kdy půjdu do důchodu (tabulka)?

  Pro pojištěnce s rokem narození vyšším než 1971 je důchodový věk stanovený na 65 roků. U starších lidí záleží na pohlaví a u žen případně i na počtu vychovaných dětí. Aktuálně se plánuje, že se hranice důchodového věku prolomí a tabulka bude od ročníku narození 1966 vypadat jinak. Návrh změny najdete pod touto tabulkou.
  Rok narozeníDůchodový věk
  mužiženy s počtem vychovaných dětí
  0123–45 a více
  193660r+2m57r56r55r54r53r
  193760r+4m57r56r55r54r53r
  193860r+6m57r56r55r54r53r
  193960r+8m57r+4m56r55r54r53r
  194060r+10m57r+8m56r+4m55r54r53r
  194161r58r56r+8m55r+4m54r53r
  194261r+2m58r+4m57r55r+8m54r+4m53r
  194361r+4m58r+8m57r+4m56r54r+8m53r+4m
  194461r+6m59r57r+8m56r+4m55r53r+8m
  194561r+8m59r+4m58r56r+8m55r+4m54r
  194661r+10m59r+8m58r+4m57r55r+8m54r+4m
  194762r60r58r+8m57r+4m56r54r+8m
  194862r+2m60r+4m59r57r+8m56r+4m55r
  194962r+4m60r+8m59r+4m58r56r+8m55r+4m
  195062r+6m61r59r+8m58r+4m57r55r+8m
  195162r+8m61r+4m60r58r+8m57r+4m56r
  195262r+10m61r+8m60r+4m59r57r+8m56r+4m
  195363r62r60r+8m59r+4m58r56r+8m
  195463r+2m62r+4m61r59r+8m58r+4m57r
  195563r+4m62r+8m61r+4m60r58r+8m57r+4m
  195663r+6m63r+2m61r+8m60r+4m59r57r+8m
  195763r+8m63r+8m62r+2m60r+8m59r+4m58r
  195863r+10m63r+10m62r+8m61r+2m59r+8m58r+4m
  195964r64r63r+2m61r+8m60r+2m58r+8m
  196064r+2m64r+2m63r+8m62r+2m60r+8m59r+2m
  196164r+4m64r+4m64r+2m62r+8m61r+2m59r+8m
  196264r+6m64r+6m64r+6m63r+2m61r+8m60r+2m
  196364r+8m64r+8m64r+8m63r+8m62r+2m60r+8m
  196464r+10m64r+10m64r+10m64r+2m62r+8m61r+2m
  196565r65r65r64r+8m63r+2m61r+8m
  196665r65r65r65r63r+8m62r+2m
  196765r65r65r65r64r+2m62r+8m
  196865r65r65r65r64r+8m63r+2m
  196965r65r65r65r65r63r+8m
  197065r65r65r65r65r64r+2m
  197165r65r65r65r65r64r+8m
 • Kdy půjdu do důchodu (tabulka s plánovanými změnami)

  Ministerstvo sociálních věcí plánuje změny v důchodovém věku, týkat se mají ročníků narození 1966 a mladších. Růst důchodového věku je zatím navržený do ročníku narození 1972, pro další ročníky se bude upravovat teprve časem podle změn v průměrné době dožití.
  Rok narozeníDůchodový věk
  mužiženy s počtem vychovaných dětí
  0123–45 a více
  196665r+2m65r+2m65r+2m65r+2m63r+8m62r+2m
  196765r+4m65r+4m65r+4m65r+4m64r+2m62r+8m
  196865r+5m65r+5m65r+5m65r+5m64r+8m63r+2m
  196965r+7m65r+7m65r+7m65r+7m65r+2m63r+8m
  197065r+7m65r+7m65r+7m65r+7m65r+7m64r+2m
  197165r+7m65r+7m65r+7m65r+7m65r+7m64r+8m
  197265r+7m65r+7m65r+7m65r+7m65r+7m65r+2m
  1973 a dálHranice se bude dál postupně prodlužovat podle toho, jak poroste průměrná doba dožití.

Důchodová kalkulačka - doplněk pro váš web

Provozujete své vlastní webové stránky? Chcete čtenářům poskytovat aktuální a hlavně přesné informace o tom, kdy půjdou do důchodu? Peníze.cz pro vás připravily unikátní důchodovou kalkulačku, která vám obratem spočítá, kdy půjdete do penze. Protože je penzijní kalkulátor řešen jako widget, zabere vám jeho umístnění na webové stránky maximálně dvě minuty… 

Kód ke stažení je k dispozici zde.

Související články na téma důchod, důchodová kalkulačka, důchodový věk, kalkulačka odchodu do důchodu, odchod do důchodu, penze, věk odchodu do důchodu

O kolik se znovu zvýší důchody? Jurečka řekl první číslo

10. 7. 2024 | Kateřina Hovorková | 3 komentáře

O kolik se znovu zvýší důchody? Jurečka řekl první číslo

Průměrný důchod se od ledna 2025 zvedne v průměru o 356 korun, překročí tak hranici 21 tisíc korun. Začnou také platit nová pravidla, která mění výpočet valorizace penzí.

Změny v penzijním spoření: Nová pravidla pro příspěvek i daňový odpočet

10. 6. 2024 | Petr Kučera

Změny v penzijním spoření: Nová pravidla pro příspěvek i daňový odpočet

Od července začnou platit nová pravidla pro státní příspěvek. Kdo chce včas změnit částku, kterou si na penzijní spoření posílá, měl by to nahlásit penzijní společnosti ještě v červnu. Letošních novinek je mnohem víc. Připravili jsme odpovědi na časté otázky.

Důchodců bude víc, než se čekalo. Reforma je nutná, varuje úřad

7. 6. 2024 | Kateřina Hovorková | 3 komentáře

Důchodců bude víc, než se čekalo. Reforma je nutná, varuje úřad

Bez zásadních změn bude státní důchodový systém neudržitelný, zdůrazňuje nová zpráva ministerstva práce a sociálních věcí. Stárnutí populace řeší i ostatní vyspělé státy.

Zájem o předčasný důchod prudce klesl. Chystá se další zpřísnění

16. 5. 2024 | Kateřina Hovorková | 1 komentářů

Zájem o předčasný důchod prudce klesl. Chystá se další zpřísnění

Ačkoliv přísnější pravidla pro odchod do předčasného důchodu platí už od loňského října, teprve letošní duben ukázal, jak moc případné zájemce odradila. Až do března totiž mohli někteří lidé žádat o předčasný důchod ještě za původních podmínek.

Důchodová reforma má zelenou. Dvanáct změn, které schválila vláda

30. 4. 2024 | Kateřina Hovorková | 9 komentářů

Důchodová reforma má zelenou. Dvanáct změn, které schválila vláda

Věk odchodu do důchodu se zvýší. Růst penzí zpomalí, ale stoupne minimální důchod. Manželé budou moci sdílet odvody na sociální pojištění. Důchodová reforma, kterou teď vláda posílá k poslancům, obsahuje i řadu dalších změn. Tady je přehled.

Kdy půjdete do důchodu? Ve hře jsou tři návrhy

25. 4. 2024 | Kateřina Hovorková | 9 komentářů

Kdy půjdete do důchodu? Ve hře jsou tři návrhy

Důchodový věk poroste. Otázkou je, jak přesně. K původnímu návrhu ministerstva práce a sociálních věcí teď přibyly další dva.

Práce v důchodu. Jaká jsou pravidla a na co si dát pozor

24. 4. 2024 | Kateřina Hovorková | 1 komentářů

Práce v důchodu. Jaká jsou pravidla a na co si dát pozor

Jak si zvýšit důchod, když při jeho čerpání pracujete? Jak funguje takzvaná práce na procenta? A jaká jsou omezení pro přivýdělek v předčasném důchodu? Tady je přehled.

Recept na důstojný důchod? Porovnali jsme první a třetí pilíř

24. 3. 2024 | Jiří Šafařík | 5 komentářů

Recept na důstojný důchod? Porovnali jsme první a třetí pilíř

Prodejci finančních produktů se často snaží co nejvíce snížit význam státních důchodů a naopak silně přeceňují význam soukromého spoření či investování na stáří. Důležitou roli však hrají obě složky budoucího důchodu. A o obě je dobré zajímat se co nejdříve. I hlavní příjem ze státního pilíře lze ovlivnit ve vlastní prospěch.

Kdo půjde dřív do důchodu? Jurečka chce rozšířit náročné profese

1. 3. 2024 | Kateřina Hovorková | 3 komentáře

Kdo půjde dřív do důchodu? Jurečka chce rozšířit náročné profese

Až o pět let dříve teď mohou jít do penze záchranáři a hasiči. Nově by se k nim měly přidat další náročné profese, ve kterých pracuje zhruba 120 tisíc lidí. Zaměstnavatelé za ně budou postupně platit vyšší pojistné.

Další změny v důchodech? Experti radí, jak dál s reformou

30. 1. 2024 | Kateřina Hovorková | 4 komentáře

Další změny v důchodech? Experti radí, jak dál s reformou

Šesti expertů jsme se zeptali, co říkají na navrženou podobu důchodové reformy. A také na to, co by případně doplnili, nebo naopak vyškrtli.

Výchovné k důchodu zůstane jen někomu. Nahradí ho novinka

22. 1. 2024 | Kateřina Hovorková | 3 komentáře

Výchovné k důchodu zůstane jen někomu. Nahradí ho novinka

Chystaná důchodová reforma počítá se zásadní proměnou výchovného. Nově na něj mají dosáhnout jen ženy se třemi a více dětmi. Ostatním se začne počítat do důchodu fiktivní vyměřovací základ za péči o blízké. Jak má novinka konkrétně vypadat?

Kdy můžu do důchodu a kolik dostanu. Kalkulačka a pravidla

5. 1. 2024 | Kateřina Hovorková, redakce Peníze.CZ

Kdy můžu do důchodu a kolik dostanu. Kalkulačka a pravidla

Kdo může žádat o přiznání starobní penze? Co všechno se počítá? Jaké jsou podmínky? Tady je aktuální přehled pro rok 2024.

Manželé se podělí o důchod. Jak má novinka vypadat a komu se vyplatí

22. 12. 2023 | Kateřina Hovorková | 3 komentáře

Manželé se podělí o důchod. Jak má novinka vypadat a komu se vyplatí

Ženy mívají nižší důchody než muži a častěji se ocitají na hranici chudoby. Rozdíly má snížit společný vyměřovací základ manželů, který je součástí návrhu důchodové reformy. Některé páry si ale naopak mohou pohoršit.

Zvýšení důchodů se blíží. Dopis o valorizaci ale nepřijde všem

11. 12. 2023 | Kateřina Hovorková | 5 komentářů

Zvýšení důchodů se blíží. Dopis o valorizaci ale nepřijde všem

Pravidelná valorizace zvýší od 1. ledna 2024 důchody přiznané před tímto dnem o 360 korun. Změnu provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ni žádat.  Zvýšení se týká všech druhů důchodů – tedy starobních, invalidních, vdovských či vdoveckých i sirotčích. 

Svátky posouvají výplatu důchodů. Přijdou dřív

7. 12. 2023 | redakce Peníze.CZ

Svátky posouvají výplatu důchodů. Přijdou dřív

Vánoční svátky posunou výplatu všech druhů důchodů na konci roku. Důchody s výplatním termínem na Štědrý den, tedy v neděli 24. prosince 2023, budou vyplaceny už v pátek 22. prosince.

O důchody nově požádáte online. Pozor na doby pojištění

5. 12. 2023 | Kateřina Hovorková

O důchody nově požádáte online. Pozor na doby pojištění

Internetová žádost o starobní, invalidní i pozůstalostní důchody ušetří čas a cestu na sociální správu. Potřebujete k tomu identitu občana nebo datovou schránku. Zásadní je zkontrolovat doby pojištění, které ovlivňují výši dávky.

Minimální důchod výrazně stoupne. Převratná věc, říká Jurečka

4. 12. 2023 | Kateřina Hovorková | 1 komentářů

Minimální důchod výrazně stoupne. Převratná věc, říká Jurečka

Lidé, kteří pracovali, ale měli velmi nízké příjmy nebo dlouho pečovali o příbuzného, si o dost polepší. V současné době mají minimální důchod jen 4810 korun – nižší než životní minimum. Po reformě by měli dostávat víc než osm tisíc.

Kdy můžete do důchodu a pustí vás tam vůbec? Otestujte se

3. 12. 2023 | Gabriel Pleska

Kdy můžete do důchodu a pustí vás tam vůbec? Otestujte se

Znáte svůj důchodový věk? Tušíte, jak jsou teď vysoké důchody? A kolik se na ně platí peněz? Vyzkoušejte kvíz.

Jak si studenti zvýší budoucí důchod? Praktické tipy

1. 12. 2023 | Kateřina Hovorková | 3 komentáře

Jak si studenti zvýší budoucí důchod? Praktické tipy

Mladí lidé dostanou od státu nižší důchod než současní penzisté, shodují se ekonomové. Navíc půjdou do důchodu později. Existuje ale řešení, jak si příjmy ve stáří o něco navýšit už při studiu.

Kdy půjdete do důchodu? Nová kalkulačka ukáže změnu

24. 11. 2023 | Kateřina Hovorková

Kdy půjdete do důchodu? Nová kalkulačka ukáže změnu

Důchodová reforma prolomí dosavadní strop, věk odchodu do penze se tak zvýší. Spočítejte si, jestli a jak se chystané změny dotknou právě vás.

Stránka 1/34

Předchozí

1

Porovnání produktů

Penzijní připojištění

Důchod od státu vás ve stáří neuživí. Myslete na to a našetřete si peníze do penze sami. Penzijní připojištění může být jednou z cest, navíc je to produkt se státní podporou.

Interaktivní grafiky

Jakou kartu teď dostanete? Podívejte se na přehled podle bank

Jakou kartu teď dostanete? Podívejte se na přehled podle bank

Galerie platebních karet, které banky v Česku nabízejí k účtům. Chtěli byste raději vesmírně...více

Nemáte v peněžence poklad? Takhle poznáte vzácné koruny

Nemáte v peněžence poklad? Takhle poznáte vzácné koruny

Vypadají jako peníze, které denně bereme do ruky. A najdou se lidé, co by nám tu ruku...více

Kdy můžu do důchodu a kolik dostanu. Kalkulačka a pravidla

Kdy můžu do důchodu a kolik dostanu. Kalkulačka a pravidla

Kdo může žádat o přiznání starobní penze? Co všechno se počítá? Jaké jsou podmínky? Tady...více

Na tyhle e-shopy si dejte pozor. Ukážeme jejich triky

Na tyhle e-shopy si dejte pozor. Ukážeme jejich triky

Tohle není podvod, který by měl každý poznat hned na první pohled. Není to amatérsky působící...více

Cesta do pravěku. Podívejte se, jak vypadalo internetové bankovnictví před 20 lety

Cesta do pravěku. Podívejte se, jak vypadalo internetové bankovnictví před 20 lety

Ať jste, nebo nejste pamětníci, tenhle výlet bude plný překvapení. Připomeňte si pionýrské...více

Nejnovější články

Rychlejší výpovědi, kratší zkušebka. Co říká expert změnám zákoníku práce

Rychlejší výpovědi, kratší zkušebka. Co říká expert změnám zákoníku práce

Novela zákoníku práce má podle ministra práce Mariana Jurečky zajistit, aby Česko kvůli...více

Spočítejte si, jaký důchod dostanete od ledna 2025

Spočítejte si, jaký důchod dostanete od ledna 2025

Od ledna má průměrný důchod přesáhnout 21 tisíc korun měsíčně. Naše kalkulačka spočítá,...více

O kolik se znovu zvýší důchody? Jurečka řekl první číslo

O kolik se znovu zvýší důchody? Jurečka řekl první číslo

Průměrný důchod se od ledna 2025 zvedne v průměru o 356 korun, překročí tak hranici 21...více

Partners Financial Services