Daňový kalendář 2022

Daňový kalendář pro rok 2022 přináší přehled termínů pro včasné placení daní a pojistného. Obsahuje daňové povinnosti jak pro fyzické osoby, tak pro firmy a OSVČ. S naším daňovým kalendářem již nezapomenete na včasné zaplacení daně z příjmu, silniční daně, spotřební daně nebo pojistného na důchodové spoření. Abychom vám platbu daní usnadnili ještě více, najdete v daňovém kalendáři rovnou odkazy na všechny důležité daňové formuláře a sekce věnující se jednotlivým zákonným odvodům. Pokud vám bude při platbě daní nebo pojistného cokoliv nejasné, neváhejte se obrátit na naši daňovou poradnu.

LEDEN

10. ledna
spotřební daňsplatnost daně za listopad 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
20. ledna
daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2021
24. ledna
spotřební daňsplatnost daně za listopad 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
25. ledna
daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2021
spotřební daňdaňové přiznání za prosinec 2021
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2021 (pokud vznikl nárok)
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2021
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2021
souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2021
kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2021
31. ledna
daň silničnídaňové přiznání a daň za rok 2021 (formulář k přiznání k dani silniční)
daň z nemovitých věcídaňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2022 (formulář k přiznání daně z nemovitých věcí)
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2021
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen “OSS”) – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

ÚNOR

9. února
spotřební daňsplatnost daně za prosinec 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15. února
daň z příjmůučinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2022 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2021
21. února
daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2022
24. února
spotřební daňsplatnost daně za prosinec 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
25. února
spotřební daňdaňové přiznání za leden 2022
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2022 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za leden 2022 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za leden 2022
kontrolní hlášení za leden 2022
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2022
28. února
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2022

BŘEZEN

1. března
daň z příjmůpodání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021(nikoliv elektronicky)0
14. března
spotřební daňsplatnost daně za leden 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
15. března
daň z příjmůčtvrtletní záloha na daň
21. března
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2022
elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021
splatnost paušální zálohy
25. března
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2022 (pokud vznikl nárok)
daňové přiznání za únor 2022
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za únor 2022 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za únor 2022
kontrolní hlášení za únor 2022
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2022
28. března
spotřební daňsplatnost daně za leden 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
31. března
biopalivahlášení dle § 19 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2022
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2021
daňové přiznání za únor 2022

DUBEN

1. dubna
daň z příjmůpodání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2021
podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2021, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)
11. dubna
spotřební daňsplatnost daně za únor 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
19. dubna
daň silničnízáloha na daň za 1. čtvrtletí 2022
20. dubna
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2022
splatnost paušální zálohy
25. dubna
spotřební daňsplatnost daně za únor 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za březen 2022
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2022 (pokud vznikl nárok)
daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2022
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2022 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2022
kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2022
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2022
30. dubna
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

KVĚTEN

2. května
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2022
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
energetické daněpodání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
10. května
spotřební daňsplatnost daně za březen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
20. května
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
splatnost paušální zálohy
25. května
spotřební daňsplatnost daně za březen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za duben 2022
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2022 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za duben 2022 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za duben 2022
kontrolní hlášení za duben 2022
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2022
31. květen
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2022
daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

ČERVEN

9. června
spotřební daňsplatnost daně za duben 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
15. června
daň z příjmůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20. června
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2022
splatnost paušální zálohy
24. června
spotřební daňsplatnost daně za duben 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
27. června
spotřební daňdaňové přiznání za květen 2022
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2022 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za květen 2022 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za květen 2022
kontrolní hlášení za květen 2022
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2022
30. června
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2022
Oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
oznámení FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2022

ČERVENEC

1. července
daň z příjmů
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal daňový poradce
11. července
spotřební daňsplatnost daně za květen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
15. července
daň silničnízáloha na daň za 2. čtvrtletí 2022
20. července
daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2022
25. července
daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2022
spotřební daňsplatnost daně za květen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za červen 2022
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2022 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2022 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2022
kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2022
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2022
31. července
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

SRPEN

1. srpna
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2022
energetické daněPodání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
9. srpna
spotřební daňsplatnost daně za červen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
22. srpna
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
splatnost paušální zálohy
24. srpna
spotřební daňsplatnost daně za červen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
25. srpna
spotřební daňdaňové přiznání za červenec 2022
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2022 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za červenec 2022 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za červenec 2022
kontrolní hlášení za červenec 2022
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2022
31. srpen
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2022
daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

ZÁŘÍ

9. září
spotřební daňsplatnost daně za červenec 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
15. září
daň z příjmůčtvrtletní záloha na daň
20. září
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
splatnost paušální zálohy
26. září
spotřební daňsplatnost daně za červenec 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za srpen 2022
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2022 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za srpen 2022 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za srpen 2022
kontrolní hlášení za srpen 2022
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2022
30. září
daň z přidané hodnotyžádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2022

ŘÍJEN

10. října
spotřební daňsplatnost daně za srpen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
17. října
daň silničnízáloha na daň za 3. čtvrtletí 2022
20. října
daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2022
25. října
daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2022
spotřební daňsplatnost daně za srpen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za září 2022
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2022 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2022 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2022
kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2022
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2022
31. října
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim
poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2023, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31 prosinci 2022 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2022
energetické daněPodání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

LISTOPAD

9. listopadu
spotřební daňsplatnost daně za září 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
21. listopadu
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2022
splatnost paušální zálohy
24. listopadu
spotřební daňsplatnost daně za září 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
25. listopadu
spotřební daňdaňové přiznání za říjen 2022
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2022 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za říjen 2022 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za říjen 2022
kontrolní hlášení za říjen 2022
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2022
30. listopadu
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2022
daň z nemovitých věcísplatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

PROSINEC

12. prosince
spotřební daňsplatnost daně za říjen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
15. prosince
daň z příjmůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
splatnost paušální zálohy
daň silničnízáloha na daň za říjen a listopad 2022, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
20. prosince
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za listopad 2022
27. prosince
spotřební daňsplatnost daně za říjen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za listopad 2022
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2022 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za listopad 2022 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za listopad 2022
kontrolní hlášení za listopad 2022
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2022
31. prosince
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.