Daňový kalendář 2021

Daňový kalendář pro rok 2021 přináší přehled termínů pro včasné placení daní a pojistného. Obsahuje daňové povinnosti jak pro fyzické osoby, tak pro firmy a OSVČ. S naším daňovým kalendářem již nezapomenete na včasné zaplacení daně z příjmu, silniční daně, spotřební daně nebo pojistného na důchodové spoření. Abychom vám platbu daní usnadnili ještě více, najdete v daňovém kalendáři rovnou odkazy na všechny důležité daňové formuláře a sekce věnující se jednotlivým zákonným odvodům. Pokud vám bude při platbě daní nebo pojistného cokoliv nejasné, neváhejte se obrátit na naši daňovou poradnu.

LEDEN

11. ledna
spotřební daňsplatnost daně za listopad 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k MOSS
20. ledna
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. ledna
spotřební daňsplatnost daně za listopad 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2020
spotřební daňdaňové přiznání za prosinec 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2020 (pokud vznikl nárok)
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2020
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2020
souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2020
kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2020

ÚNOR

1. února
biopalivahlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
daň silničnídaňové přiznání a daň za rok 2020 (formulář k přiznání k dani silniční)
daň z nemovitých věcídaňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2021 (formulář k přiznání daně z nemovitých věcí)
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2020
Oznámení informací DAC6dle §14n odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, které bylo zpřístupněno pro zavedení, připraveno k zavedení nebo k jehož zavedení byl učiněn první krok do dne 31. prosince 2020)
dle §14n odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, ve vztahu ke kterému vedlejší zprostředkovatel sám nebo prostřednictvím jiné osoby nebo jednotky bez právní osobnosti poskytnul podporu, pomoc nebo poradenství do dne 31. prosince 2020
9. února
spotřební daňsplatnost daně za prosinec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. února
daň z příjmůučinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2021 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2020
podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
22. února
daň z příjmůsplatnost paušální zálohy za leden a únor
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. února
spotřební daňsplatnost daně za prosinec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25. února
spotřební daňdaňové přiznání za leden 2021
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2021 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za leden 2021 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za leden 2021
kontrolní hlášení za leden 2021
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2021

BŘEZEN

1. března
daň z příjmůpodání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2021
Oznámení informací DAC6dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 25. června 2018 do 30. června 2020)
12. března
spotřební daňsplatnost daně za leden 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15. března
daň z příjmůčtvrtletní záloha na daň
22. března
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020
splatnost paušální zálohy
25. března
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2021 (pokud vznikl nárok)
daňové přiznání za únor 2021
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za únor 2021 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za únor 2021
kontrolní hlášení za únor 2021
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2021
spotřební daňsplatnost daně za leden 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
31. března
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2021

DUBEN

1. dubna
daň z příjmůpodání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2020
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
9. dubna
spotřební daňsplatnost daně za únor 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15. dubna
daň silničnízáloha na daň za 1. čtvrtletí 2021
20. dubna
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň k MOSS
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
splatnost paušální zálohy
26. dubna
spotřební daňsplatnost daně za únor 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za březen 2021
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2021 (pokud vznikl nárok)
daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2020
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2021 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021
kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2021
30. dubna
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2021
energetické daněpodání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

KVĚTEN

3. května
daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
10. května
spotřební daňsplatnost daně za březen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
20. května
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. května
spotřební daňsplatnost daně za březen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za duben 2021
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2021 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za duben 2021 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za duben 2021
kontrolní hlášení za duben 2021
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2021
31. květen
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2021
daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

ČERVEN

9. června
spotřební daňsplatnost daně za duben 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15. června
daň z příjmůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
21. června
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
splatnost paušální zálohy
24. června
spotřební daňsplatnost daně za duben 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
25. června
spotřební daňdaňové přiznání za květen 2021
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2021 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za květen 2021 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za květen 2021
kontrolní hlášení za květen 2021
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2021
30. června
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2021
Oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
oznámení FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ČERVENEC

1. července
daň z příjmů
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
12. července
spotřební daňsplatnost daně za květen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15. července
daň silničnízáloha na daň za 2. čtvrtletí 2021
20. července
daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26. července
daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2021
spotřební daňsplatnost daně za květen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za červen 2021
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2021 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2021 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2021
kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2021
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2021
30. července
energetické daněPodání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

SRPEN

2. srpna
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2021
9. srpna
spotřební daňsplatnost daně za červen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
20. srpna
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
splatnost paušální zálohy
24. srpna
spotřební daňsplatnost daně za červen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
25. srpna
spotřební daňdaňové přiznání za červenec 2021
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2021 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za červenec 2021 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za červenec 2021
kontrolní hlášení za červenec 2021
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2021
31. srpen
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2021
daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

ZÁŘÍ

9. září
spotřební daňsplatnost daně za červenec 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15. září
daň z příjmůčtvrtletní záloha na daň
20. září
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. září
spotřební daňsplatnost daně za červenec 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
25. září
spotřební daňdaňové přiznání za srpen 2021
25. září
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2021 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za srpen 2021 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za srpen 2021
kontrolní hlášení za srpen 2021
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2021
30. září
daň z přidané hodnotyžádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020

ŘÍJEN

11. října
spotřební daňsplatnost daně za srpen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15. října
daň silničnízáloha na daň za 3. čtvrtletí 2021
20. října
daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. října
daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2021
spotřební daňsplatnost daně za srpen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za září 2021
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2021 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2021 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2021
kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2021
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2021
energetické daněPodání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
31. října
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim
poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

LISTOPAD

1. listopadu
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2021
energetické daněPodání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
9. listopadu
spotřební daňsplatnost daně za září 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
22. listopadu
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
splatnost paušální zálohy
24. listopadu
spotřební daňsplatnost daně za září 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
25. listopadu
spotřební daňdaňové přiznání za říjen 2021
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2021 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za říjen 2021 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za říjen 2021
kontrolní hlášení za říjen 2021
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2021
30. listopadu
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2021
daň z nemovitých věcísplatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

PROSINEC

10. prosince
spotřební daňsplatnost daně za říjen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15. prosince
daň z příjmůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
splatnost paušální zálohy
daň silničnízáloha na daň za říjen a listopad 2021, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
27. prosince
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
spotřební daňsplatnost daně za říjen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za listopad 2021
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2021 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za listopad 2021 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za listopad 2021
kontrolní hlášení za listopad 2021
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2021
31. prosince
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2021
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daňové přiznání – Kalkulačka

Zajímá vás, kolik letos zaplatíte na daních z příjmů fyzických nebo právnických osob? Vše si můžete spočítat na našich daňových kalkulačkách.

Daňová poradna

Nevíte si rady s daněmi? Je něco, co byste o daních potřebovali vědět? Chcete se o daních dozvědět víc? Pak neváhejte a obraťte se na náš tým odborných poradců, kteří všechny vaše dotazy pružně zodpoví.

Poslední dotaz: Přerušené studium
Poradna > DaněDaně z příjmůStudenti a daně

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na placení daní v případě, že jsem s brigádou začínala jako ne-student. V mezidobí mezi státnicemi a přijímačkami, kdy jsem nebyla student, jsem nastoupila na brigádu na... více

Daně z příjmů

DPH

Majetkové daně

Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Partners Financial Services
Nadílka

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.