Daňový kalendář 2019

Daňový kalendář pro rok 2019 přináší přehled termínů pro včasné placení daní a pojistného. Obsahuje daňové povinnosti jak pro fyzické osoby, tak pro firmy a OSVČ. S naším daňovým kalendářem již nezapomenete na včasné zaplacení daně z příjmu, silniční daně, spotřební daně nebo pojistného na důchodové spoření. Abychom vám platbu daní usnadnili ještě více, najdete v daňovém kalendáři rovnou odkazy na všechny důležité daňové formuláře a sekce věnující se jednotlivým zákonným odvodům. Pokud vám bude při platbě daní nebo pojistného cokoliv nejasné, neváhejte se obrátit na naši daňovou poradnu.

LEDEN

9. ledna
spotřební daň splatnost daně za listopad 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
20. ledna
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
21. ledna
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. ledna
spotřební daň splatnost daně za listopad 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25. ledna
daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2018
spotřební daň daňové přiznání za prosinec 2018
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2018 (pokud vznikl nárok)
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2018
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2018
souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018
kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018
31. ledna
biopaliva hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
daň silniční daňové přiznání a daň za rok 2018 (formulář k přiznání k dani silniční)
daň z nemovitých věcí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2019 (formulář k přiznání daně z nemovitých věcí)
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2018

ÚNOR

11. února
spotřební daň splatnost daně za prosinec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
15. února
daň z příjmů podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2019 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018
podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
20. února
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. února
spotřební daň daňové přiznání za leden 2019
splatnost daně za prosinec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2019 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za leden 2019 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za leden 2019
kontrolní hlášení za leden 2019
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2019
28. února
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2019

BŘEZEN

1. března
daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018
12. března
spotřební daň splatnost daně za leden 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
15. března
daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20. března
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018
25. března
spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2019 (pokud vznikl nárok)
daňové přiznání za únor 2019
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za únor 2019 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za únor 2019
kontrolní hlášení za únor 2019
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2019
27. března
spotřební daň splatnost daně za leden 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

DUBEN

1. dubna
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2019
podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2018
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
9. dubna
spotřební daň splatnost daně za únor 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
15. dubna
daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2019
20. dubna
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň k MOSS
23. dubna
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. dubna
spotřební daň splatnost daně za únor 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
25. dubna
daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2019
spotřební daň daňové přiznání za březen 2019
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2019 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2019 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019
kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2019
30. dubna
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2019
energetické daně Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

KVĚTEN

10. května
spotřební daň splatnost daně za březen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
20. května
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
27. května
spotřební daň splatnost daně za březen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za duben 2019
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2019 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za duben 2019 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za duben 2019
kontrolní hlášení za duben 2019
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2019
31. května
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2019
daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

ČERVEN

10. června
spotřební daň splatnost daně za duben 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
17. června
daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20. června
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. června
spotřební daň splatnost daně za duben 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za květen 2019
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2019 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za květen 2019 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za květen 2019
kontrolní hlášení za květen 2019
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2019

ČERVENEC

Oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
oznámení FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
1. července
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2019
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
10. července
spotřební daň splatnost daně za květen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
15. července
daň silničnízáloha na daň za 2. čtvrtletí 2019
20. července
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň k MOSS
25. července
daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2019
spotřební daň splatnost daně za květen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za červen 2019
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2019 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2019 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019
kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2019
30. července
energetické daně Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
31. července
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2019

SRPEN

9. srpna
spotřební daň splatnost daně za červen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
20. srpna
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26. srpna
spotřební daň daňové přiznání za červenec 2019
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2019 (pokud vznikl nárok)
splatnost daně za červen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2019 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za červenec 2019
kontrolní hlášení za červenec 2019
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2019

ZÁŘÍ

2. září
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2019
daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
9. září
spotřební daň splatnost daně za červenec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
16. září
daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20. září
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. září
spotřební daň splatnost daně za červenec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za srpen 2019
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2019 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2019 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za srpen 2019
kontrolní hlášení za srpen 2019
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2019
30. září
daň z přidané hodnoty žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2019

ŘÍJEN

10. října
spotřební daň splatnost daně za srpen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
15. října
daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2019
20. října
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
21. října
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. října
daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2019
spotřební daň splatnost daně za srpen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za září 2019
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2019 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2019 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019
kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2018
30. října
energetické daně Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
31. října
daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2019

LISTOPAD

11. listopadu
spotřební daň splatnost daně za září 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
20. listopadu
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. listopadu
spotřební daň splatnost daně za září 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za říjen 2019
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2019 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2019 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za říjen 2019
kontrolní hlášení za říjen 2019
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2019

PROSINEC

2. prosince
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2019
daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
10. prosince
spotřební daň splatnost daně za říjen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
16. prosince
daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2019, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
20. prosince
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
27. prosince
spotřební daň splatnost daně za říjen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za listopad 2019
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2019 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2019 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za listopad 2019
kontrolní hlášení za listopad 2019
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2019
31. prosince
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2019

Daňové přiznání – Kalkulačka

Zajímá vás, kolik letos zaplatíte na daních z příjmů fyzických nebo právnických osob? Vše si můžete spočítat na našich daňových kalkulačkách.
Partners Financial Services
 
 

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.