Daňový kalendář 2023

Daňový kalendář pro rok 2023 přináší přehled termínů pro včasné placení daní a pojistného. Obsahuje daňové povinnosti jak pro fyzické osoby, tak pro firmy a OSVČ. S naším daňovým kalendářem již nezapomenete na včasné zaplacení daně z příjmu, silniční daně, spotřební daně nebo pojistného na důchodové spoření. Abychom vám platbu daní usnadnili ještě více, najdete v daňovém kalendáři rovnou odkazy na všechny důležité daňové formuláře a sekce věnující se jednotlivým zákonným odvodům. Pokud vám bude při platbě daní nebo pojistného cokoliv nejasné, neváhejte se obrátit na naši daňovou poradnu.

LEDEN

2. ledna
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2022
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2022
9. ledna
spotřební daňsplatnost daně za listopad 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
20. ledna
daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2022
24. ledna
spotřební daňsplatnost daně za listopad 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
25. ledna
daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2022
spotřební daňdaňové přiznání za prosinec 2022
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2022 (pokud vznikl nárok)
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2022
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2022
souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2022
kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2022
31. ledna
daň silničnídaňové přiznání a daň za rok 2022 (formulář k přiznání k dani silniční)
daň z nemovitých věcídaňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2023 (formulář k přiznání daně z nemovitých věcí)
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2022
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen “OSS”) – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

ÚNOR

9. února
spotřební daňsplatnost daně za prosinec 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
15. února
daň z příjmůučinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2022 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2022
20. února
daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2023
24. února
spotřební daňsplatnost daně za prosinec 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
27. února
spotřební daňdaňové přiznání za leden 2023
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2022 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za leden 2023 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za leden 2023
kontrolní hlášení za leden 2023
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2023
28. února
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2023

BŘEZEN

1. března
daň z příjmůpodání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022(nikoliv elektronicky)
14. března
spotřební daňsplatnost daně za leden 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15. března
daň z příjmůčtvrtletní záloha na daň
20. března
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2023
elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022
splatnost paušální zálohy
27. března
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2023 (pokud vznikl nárok)
daňové přiznání za únor 2023
splatnost daně za leden 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za únor 2023 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za únor 2023
kontrolní hlášení za únor 2023
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2023
31. března
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2023
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2022
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2022

DUBEN

3. dubna
daň z příjmůpodání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2022
podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2022, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)
11. dubna
spotřební daňsplatnost daně za únor 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
20. dubna
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2023
splatnost paušální zálohy
25. dubna
spotřební daňsplatnost daně za únor 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za březen 2023
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2023 (pokud vznikl nárok)
daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2023
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2023 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2023
kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2023
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2023
30. dubna
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

KVĚTEN

2. května
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2023
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
10. května
spotřební daňsplatnost daně za březen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
22. května
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2023
splatnost paušální zálohy
25. května
spotřební daňsplatnost daně za březen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za duben 2023
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2023 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za duben 2023 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za duben 2023
kontrolní hlášení za duben 2023
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2023
31. květen
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2023
daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

ČERVEN

9. června
spotřební daňsplatnost daně za duben 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15. června
daň z příjmůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20. června
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2023
splatnost paušální zálohy
26. června
spotřební daňsplatnost daně za duben 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daňdaňové přiznání za květen 2023
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2023 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za květen 2023 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za květen 2023
kontrolní hlášení za květen 2023
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2023
30. června
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2023
Oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
oznámení FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2023

ČERVENEC

3. července
Daň z neočekávaných zisků
podání oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků
daň z příjmů
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal daňový poradce
10. července
spotřební daňsplatnost daně za květen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
20. července
daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2023
25. července
daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2023
spotřební daňsplatnost daně za květen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za červen 2023
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2023 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2023 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2023
kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2023
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2023
31. července
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2023

SRPEN

9. srpna
spotřební daňsplatnost daně za červen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
21. srpna
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červenec 2023
splatnost paušální zálohy
24. srpna
spotřební daňsplatnost daně za červen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
25. srpna
spotřební daňdaňové přiznání za červenec 2023
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2023 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za červenec 2023 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za červenec 2023
kontrolní hlášení za červenec 2023
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2023
31. srpen
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2023
daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

ZÁŘÍ

11. září
spotřební daňsplatnost daně za červenec 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15. září
daň z neočekávaných ziskůčtvrtletní záloha na daň
daň z příjmůčtvrtletní záloha na daň
20. září
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za srpen 2023
splatnost paušální zálohy
25. září
spotřební daňsplatnost daně za červenec 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za srpen 2023
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2023 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za srpen 2023 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za srpen 2023
kontrolní hlášení za srpen 2023
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2023
30. září
daň z přidané hodnotyžádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

ŘÍJEN

2. října
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2023
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2023
10. října
spotřební daňsplatnost daně za srpen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
20. října
daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2023
25. října
daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2023
spotřební daňsplatnost daně za srpen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za září 2023
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2023 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2023 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2023
kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2023
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2023
31. října
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim
poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2023, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31 prosinci 2022 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2023

LISTOPAD

9. listopadu
spotřební daňsplatnost daně za září 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
20. listopadu
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2023
splatnost paušální zálohy
24. listopadu
spotřební daňsplatnost daně za září 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
27. listopadu
spotřební daňdaňové přiznání za říjen 2023
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2023 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za říjen 2023 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za říjen 2023
kontrolní hlášení za říjen 2023
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2023
30. listopadu
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2023
daň z nemovitých věcísplatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

PROSINEC

11. prosince
spotřební daňsplatnost daně za říjen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15. prosince
daň z příjmůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20. prosince
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za listopad 2023
splatnost paušální zálohy
27. prosince
spotřební daňsplatnost daně za říjen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za listopad 2023
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2023 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za listopad 2023 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za listopad 2023
kontrolní hlášení za listopad 2023
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2023
31. prosince
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
Partners Financial Services