Výpočet rodičovské 2024 – výše příspěvku a délka čerpání

Rodičovský příspěvek navazuje na peněžitou pomoc v mateřství. Kdo nárok na mateřskou nemá, čerpá rodičovský příspěvek od narození dítěte. Pro děti narozené do konce roku 2023 je rodičovský příspěvek 300 tisíc korun, respektive 450 tisíc u dvojčat a vícerčat, čerpat se dá až 4 roky. U dětí narozených od 1. ledna 2024 pak 350 tisíc, respektive 525 tisíc pro vícerčata, čerpat se dá maximálně 3 roky.

Pokud zvažujete změnu měsíční výše rodičovského příspěvku a délky čerpání rodičovského příspěvku, využijte kalkulačku Rodičovský příspěvek 2024. Změna měsíční výše a délky čerpání

Kalkulačka — rodičovský příspěvek

měsíců

Pomohla vám tato kalkulačka?

AnoNe

Další kalkulačky

Jak kalkulačku rodičovského příspěvku správně použít

 • Pro výši rodičovského příspěvku je určující průměrný hrubý měsíční příjem jednoho z rodičů.
 • Kalkulačku můžou používat i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Rozhodující vstup pak není příjem, ale měsíční výše nemocenského pojištění.
 • Pokud za vás nemocenské pojištění neplatil zaměstnavatel ani jste si ho jako OSVČ neplatili dobrovolně sami, nechejte v políčku hrubá měsíční mzda / nemocenské pojištění nulu.
 • Otestujte kalkulačku pro každého rodiče zvlášť a porovnejte, přes kterého se vyplatí rodičovský příspěvek čerpat.
 • Rozlište, jestli rodičovský příspěvek čerpáte na jedno dítě nebo na vícerčata.
 • Uveďte, kolik měsíců chcete rodičovský příspěvek pobírat, kalkulačka spočítá, kolik to dá měsíčně. Nebo zadejte, jakou měsíční částku chcete brát, kalkulačka spočítá, na jak dlouho v této výši příspěvek dostanete. Případně výsledek upraví podle zákonných limitů a nabídne alternativy, na které máte nárok. Ukáže, jak můžete příspěvek vybrat nejrychleji a jak nejpomaleji, tedy v jakém rozmezí si ho smíte nastavit. Nezapomeňte, že s rodičovským příspěvkem na nového potomka zaniká nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě. Můžete ho ale jednorázově dočerpat.

POROVNEJTE SI NABÍDKU POJIŠTĚNÍ pro vás i pro děti? Pomůžeme také s půjčkou.

Hledáte výhodné pojištění online, potřebujete půjčit peníze? Pomůžeme vám.
 • Kdy chodí rodičovský příspěvek?

  Rodičovský příspěvek se vyplácí zpětně. To znamená, že vždy nejpozději do konce měsíce musí přijít peníze za měsíc předchozí. Rodičovský příspěvek patří mezi nepojistné sociální dávky, které vyplácejí krajské pobočky úřadu práce, každá po svém. A i v rámci kraje jsou různé výplatní termíny. Kdy přijde rodičovský příspěvek na účet, se tedy nedá obecně říct. Úřad práce nás ujišťoval, že konkrétní termín výplaty rodičovského příspěvku sdělí na příslušném kontaktním pracovišti úřadu práce.
 • Jak se vyplácí rodičovský příspěvek?

  Rodičovský příspěvek se vyplácí v měsíčních dávkách, vždycky v měsíci následujícím po měsíci, za který dávka náleží. To znamená, že rodičovský příspěvek například za prosinec dostanete v lednu. Výši měsíční dávky (a tedy i celkovou délku čerpání rodičáku) si můžete nastavit, ne ale docela libovolně, rozhodující jsou výše předchozích příjmů. Naše kalkulačka s tím pomůže. Výši měsíčního rodičovského příspěvku (a tedy i délku jeho pobírání) můžete později změnit. S tím zase pomůže tahle kalkulačka: Rodičovský příspěvek. Změna měsíční výše a délky čerpání.
 • Kdo má nárok na rodičovský příspěvek?

  Na rodičovský příspěvek mají všichni rodiče – není žádná podmínka, kterou by museli předem splnit, nemusí předtím platit ani žádné pojistné.
  Jedinou podmínkou při samotném pobírání rodičovského příspěvku je, aby rodič celý kalendářní měsíc celodenně a řádně pečoval o dítě, na které rodičovský příspěvek pobírá. Této podmínce ale nepřekáží zaměstnání – je splněna, i když rodič chodí do práce a celodenní péči o dítě obstará jiná zletilá osoba. Ani školka není překážka.
 • Jak dlouho můžu být na rodičovské a jak dlouho můžu brát rodičovský příspěvek?

  Rodičovský příspěvek je celkem 300 tisíc korun na dítě, 450 tisíc na vícerčata. Pro děti narozené od 1. ledna 2024 bude rodičovský příspěvek 350 tisíc na dítě, 525 tisíc u vícerčat. Rodiče dostávají rodičovský příspěvek

  • do vyčerpání plné výše rodičovského příspěvku nebo
  • u dětí narozených před rokem 2024 do 4 let, u dětí narozených později do 3 let dítěte či dětí nebo
  • do narození dalšího dítěte

  Nárok na rodičovský příspěvek zakládá vždycky jen nejmladší dítě v rodině – pokud jste ještě na jedno dítě příspěvek nestihli vyčerpat, ale už se narodí nové, je možné požádat o jednorázové dočerpání. Přesto je dobré vědět, že u rodičovského příspěvku je možné přepnout na jinou rychlost čerpání, zmenšit nebo zvýšit měsíční výši příspěvku: Kalkulačka: změna měsíční výše rodičovského příspěvku.

 • Jak se počítá rodičovská dovolená?

  Rodičovská dovolená není rodičovský příspěvek a mezi oběma pojmy není úplně pevné propojení. Například není potřeba k pobírání rodičovského příspěvku být na rodičovské dovolené. Ostatně rodičovská dovolená končí nejpozději třetími narozeninami dítěte, čerpání rodičovského příspěvku je ale u dětí narozených před rokem 2024 možné rozložit až do čtyř let.
  Rodičovská dovolená se nepočítá – o tu si rodič řekne u zaměstnavatele, který má povinnost mu ji poskytnout. Maminky si o ni řeknou po skončení mateřské, pokud peněžitou pomoc v mateřství nebraly (a nebyly tedy na mateřské dovolené), tak po narození dítěte. Tatínkové si o ni můžou říct hned po narození dítěte. Na rodičovské dovolené můžou být i oba rodiče zároveň.
 • Kdy se přechází z mateřské na rodičovskou?

  Rodičovský příspěvek se začíná vyplácet po skončení mateřské dovolené. Pokud maminka mateřskou dovolenou neměla nebo když o rodičovský příspěvek žádá tatínek, začíná výplata rodičovského příspěvku po narození dítěte.
 • Co je potřeba k vyřízení rodičovského příspěvku?

  Nejjednodušší je žádat pomocí aplikace Jenda na webu MPSV. Potřebovat budete datovou schránku nebo některou z uznávaných elektronických identit jako je bankovní identita. Podat můžete i klasickou žádost o rodičovský příspěvek online nebo na papírovém formuláři na místně příslušném (podle místa bydliště) kontaktním pracovišti úřadu práce. Určitě potřebujete:

  Kromě toho můžete potřebovat:

  • Potvrzení o nároku na dávky (náhrady, které ovlivňují nárok a výši rodičovského příspěvku. To se týká maminek, které nebyly na mateřské, ale byly kvůli porodu jen na nemocenské, nebo které měly mateřskou z jiného státu.
  • Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku. To si s sebou bere rodič, který nebral mateřskou a chce si stanovit měsíční dávky vyšší než 13 000 Kč pro jedno dítě, 19 500 Kč pro víc dětí; formulář potvrzuje správa sociálního zabezpečení.
  • Potvrzení o návštěvě jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení pro děti předškolního věku, pro dítě nebo současně narozené děti mladší dvou let, pokud takovéto zařízení navštěvují.
  • Doklad o nároku a výši dávky obdobné rodičovskému příspěvku pobíraném v jiném státě, pokud jste jej pobírali nebo pobíráte.

  Všechny tiskopisy jsou na kontaktních pracovištích úřadu práce nebo na webu ministerstva práce v sekci Formuláře.

 • Co je to denní vyměřovací základ na rodičovské?

  Denní vyměřovací základ je pojem, se kterým se potkáte u všeho, co nějak souvisí s nemocenským pojištěním. Vypočítává se z něj výše nemocenské, peněžité pomoci v mateřství (mateřské) a slouží jako základ pro výpočet rodičovské 2024.
  Denní vyměřovací základ se počítá u zaměstnanců z příjmů za posledních 12 měsíců před začátkem vyplácení dávky. Tedy jednoduše řečeno: výše mzdy či platu, a tedy výše nemocenského pojištění, které se z nich odvádí (u OSVČ, které si platí dobrovolně nemocenské pojištění, jen výše pojistného) ovlivňuje možnou výši měsíčního rodičovského příspěvku. Čím víc jste zaplatili, tím víc můžete měsíčně dostat a tím rychleji čerpat celkovou částku rodičovského příspěvku. Kdo nevydělával, vydělával málo nebo jako OSVČ neplatil dobrovolně nemocenské pojištění, může rodičák čerpat nejvýše tempem 10 000 Kč měsíčně, resp. 15 000 kč měsíčně u vícerčat.
 • Jaká je maximální výše rodičovského příspěvku?

  Maximální výše rodičovského příspěvku závisí na denním vyměřovacím základu. Pro ty, co vydělávali málo nebo neplatili nemocenské pojištění je to 13 tisíc korun měsíčně. Pro ty, co vydělávali hodně, je nejen podle naší kalkulačky rodičovského příspěvku strop 53 910 korun měsíčně.
 • Kdo platí sociální a zdravotní pojištění na rodičovské dovolené?

  Zdravotní pojištění za člověka na rodičovské dovolené odvádí zdravotním pojišťovnám stát.
  Sociální pojištění člověk na rodičovské dovolené nemusí odvádět. Pokud jde o rodičovskou a nárok na důchod, bere se rodičovská dovolená, respektive každá doba osobní péče o dítě do čtyř let jako náhradní doba pojištění. To znamená, že se počítá do celkové doby důchodového pojištění potřebné pro nárok na důchod. Lze ji započítat jen jednomu z rodičů.
  Pokud při pobírání rodičovského příspěvku pracujete, odvádí se sociální (tedy i důchodové) pojištění normálně.

Související články na téma rodičovská, rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek, rodičovský příspěvek 2024

Daňová sleva na manželku dostane přísnější pravidla

12. 5. 2023 | Petr Kučera | 4 komentáře

Daňová sleva na manželku dostane přísnější pravidla

Když si jeden z manželů vydělal v předchozím roce méně než 68 tisíc, může si ten druhý odečíst z daní až 24 840 korun. Vláda teď chystá omezení této slevy.

Sleva na manželku ušetří až 25 tisíc na daních. Jak na to

28. 3. 2023 | Petr Kučera | 4 komentáře

Sleva na manželku ušetří až 25 tisíc na daních. Jak na to

Když si jeden z manželů vydělal v předchozím roce méně než 68 tisíc, může si ten druhý odečíst z daní až 24 840 korun. Jak to funguje, co se počítá do limitu a na co si dát pozor?

Rodičovský příspěvek o sto tisíc vyšší? Poslanci řekli ne

8. 3. 2023 | Gabriel Pleska, Petr Kučera

Rodičovský příspěvek o sto tisíc vyšší? Poslanci řekli ne

O zvýšení rodičovského příspěvku mluví vládní i opoziční strany. Návrh poslanců hnutí ANO ale dneska sněmovna odmítla projednat.

Jak na rodičovský příspěvek v Německu. Kdy máte nárok?

27. 2. 2023 | Svetlana Šuľajová

Jak na rodičovský příspěvek v Německu. Kdy máte nárok?

Rodičovský příspěvek v Německu dostanou i rodiče, z nichž jeden pracuje pod německým zaměstnavatelem a druhý žije s dítětem v domovské zemi v rámci EU, namátkou třeba v Česku.

Práce v Německu a dávky. Přehled, na jaké máte nárok

22. 2. 2023 | Svetlana Šuľajová | 1 komentářů

Práce v Německu a dávky. Přehled, na jaké máte nárok

Krankengeld, Kindergeld, Arbeitslosengeld. Moc se v tom neorientujete? Nárok na nemocenskou, přídavky na děti nebo podporu v nezaměstnanosti máte, i když pracujete pod německým zaměstnavatelem. Poradíme vám, jak na ně dosáhnout.

Daňové slevy. Tohle všechno vám ušetří peníze

20. 2. 2023 | Petr Kučera

Daňové slevy. Tohle všechno vám ušetří peníze

Jaké slevy můžete využít v daňovém přiznání za rok 2022? Kolik dělá základní sleva na poplatníka nebo na dítě? Tady je aktuální návod.

Kdo dostane porodné a kolik? Pravidla pro rok 2023

23. 1. 2023 | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Kdo dostane porodné a kolik? Pravidla pro rok 2023

Rodiny s nízkými příjmy mají nárok na porodné. Tady jsou aktuální podmínky a kalkulačky.

Mateřská a rodičovská pro OSVČ. Kdo má nárok a jak se počítá

20. 1. 2023 | Jiří Hovorka

Mateřská a rodičovská pro OSVČ. Kdo má nárok a jak se počítá

Kdy má podnikatelka nárok na mateřskou a jak je to s čerpáním rodičovského příspěvku? Poradíme. Máme i kalkulačky.

Mateřská 2023. Kolik dostanete a jaké jsou podmínky

21. 12. 2022 | Jiří Hovorka

Mateřská 2023. Kolik dostanete a jaké jsou podmínky

Kdo přesně má nárok na peněžitou pomoc v mateřství v roce 2023, jaké podmínky musí splnit a kolik dostane? Poradíme.

Takhle se změní přídavek na dítě. Dosáhnete na něj od ledna?

16. 12. 2022 | Petr Kučera

Takhle se změní přídavek na dítě. Dosáhnete na něj od ledna?

Přídavek na dítě bude od roku 2023 vyšší. Vliv má také zvýšení životního minima. Spočítejte si, jak jste na tom vy.

Rodičovský příspěvek 2023. Kolik dostanete a jak žádat

14. 12. 2022 | Jiří Hovorka

Rodičovský příspěvek 2023. Kolik dostanete a jak žádat

Rodičovský příspěvek vyplatí stát bez ohledu na předchozí zaměstnání nebo výši výdělků. Jeho čerpání obvykle navazuje na peněžitou pomoc v mateřství. Projděte si pravidla.

Narodilo se vám dítě? Máte šanci na mimořádný příspěvek

4. 12. 2022 | Petr Kučera

Narodilo se vám dítě? Máte šanci na mimořádný příspěvek

Možná nedosáhnete na porodné ani přídavek na dítě, přinejmenším jednu pomoc od státu ale máte skoro jistou. Jednorázový příspěvek 5000 korun pro rodiny s hrubým příjmem do jednoho milionu korun za rok je totiž pořád aktuální.

Spočítejte si, jak stoupnou přídavky na děti. Dosáhnete na ně i vy?

2. 12. 2022 | Petr Kučera

Spočítejte si, jak stoupnou přídavky na děti. Dosáhnete na ně i vy?

Zvýšení přídavku na dítě už schválili poslanci. Vliv bude mít také chystané zvýšení životního minima. Tady je nová kalkulačka.

Zvýšení rodičovského příspěvku neprošlo. Ve hře je snížení

29. 11. 2022 | Petr Kučera | 4 komentáře

Zvýšení rodičovského příspěvku neprošlo. Ve hře je snížení

Celková výše rodičovského příspěvku se od roku 2023 nezvýší. Do budoucna by rodičům mohla pomoct automatická valorizace. Na druhou stranu se objevují i návrhy na snížení příspěvku a zkrácení délky čerpání.

Přídavek na dítě se zvýší. Nová tabulka má zelenou

16. 11. 2022 | Petr Kučera

Přídavek na dítě se zvýší. Nová tabulka má zelenou

Zvýšení přídavku na dítě schválili poslanci, jeho výše stoupne ve všech kategoriích o 200 korun. Vliv bude mít také chystané zvýšení životního minima.

Rodičovský příspěvek i pro prarodiče. Novinka pomůže s důchodem

8. 11. 2022 | Gabriel Pleska

Rodičovský příspěvek i pro prarodiče. Novinka pomůže s důchodem

Když se prarodič před důchodem stará o vnouče, zatímco jeho rodiče vydělávají, nepočítá se mu to do doby důchodového pojištění potřebné k přiznání penze. Ministr Marian Jurečka teď navrhuje vylepšení. Zaměstnavatel taky bude muset dědečky a babičky pouštět na prarodičovskou dovolenou.

Porod na dohled. Jaké formality vyřídit před ním, jaké těsně po něm

7. 10. 2022 | Petra Dlouhá | 12 komentářů

Porod na dohled. Jaké formality vyřídit před ním, jaké těsně po něm

Během příprav na narození potomka byste neměli opomenout několik úředních povinností. Pro nastávající rodiče shrnujeme administrativu, kterou bude třeba obstarat.

Jak se bude jmenovat? Za netradiční jméno pro dítě si připlatíte

29. 9. 2022 | Jana Divinová, Petra Dlouhá | 1 komentářů

Jak se bude jmenovat? Za netradiční jméno pro dítě si připlatíte

Jméno pro dítě si nemůžete vymyslet jen tak. A za neobvyklé si budete muset připlatit. Tady jsou aktuální pravidla.

Žádosti o příspěvek 5000 Kč na dítě startují v pondělí. Přijímá je JENDA

12. 8. 2022 | Gabriel Pleska, Petr Kučera | 4 komentáře

Žádosti o příspěvek 5000 Kč na dítě startují v pondělí. Přijímá je JENDA

Žádosti o jednorázový příspěvek 5000 korun na dítě přijímá ministerstvo práce a sociálních věcí od pondělka. Postavilo na to speciální systém jménem JENDA: jednoduše na dávky. S výplatou můžou první žádající počítat na přelomu prázdnin a školního roku.

Rodičovský příspěvek už můžete vyřídit online. I změnit

2. 8. 2022 | Petr Kučera | 2 komentáře

Rodičovský příspěvek už můžete vyřídit online. I změnit

Od srpna je možné žádat o rodičovský příspěvek přes internet, tedy bez osobní návštěvy úřadu práce. Nově online lze také každé tři měsíce měnit výši čerpání podle potřeb rodičů.

Partners Financial Services