Rodičovský příspěvek i pro prarodiče. Novinka pomůže s důchodem

Gabriel Pleska | rubrika: Co se děje | 8. 11. 2022
Když se prarodič před důchodem stará o vnouče, zatímco jeho rodiče vydělávají, nepočítá se mu to do doby důchodového pojištění potřebné k přiznání penze. Ministr Marian Jurečka teď navrhuje vylepšení. Zaměstnavatel taky bude muset dědečky a babičky pouštět na prarodičovskou dovolenou.
Rodičovský příspěvek i pro prarodiče. Novinka pomůže s důchodem

Zdroj: Shutterstock

Rodiče chodí do zaměstnání a vydělávají peníze, zatímco o děti se v té době starají babička nebo dědeček. Nijak výjimečné uspořádání rodinných záležitostí. To, že rodiče pracují, není překážka pro to, aby pobírali rodičovský příspěvek. A nic jim taky nebrání, aby ho neformálně přesměrovali na prarodiče, když se tak dohodnou.

Péče o malé dítě má ale ještě jiné finanční souvislosti. Až do tří let věku dítěte má jeden z rodičů nárok na rodičovskou dovolenou. Během ní má podle zákoníku práce speciální ochranu – zaměstnavatel mu musí držet místo a nemůže se ho snadno zbavit výpovědí. A pak se ještě rodičovská dovolená počítá jako náhradní doba důchodového pojištění do odpracovaných let – aby vám důchod přiznali, musíte si odsloužit 35 roků.

Péče o děti se započte do důchodu i prarodičům

Ministerstvo práce a sociálních věcí teď chce rodinám nabídnout možnost, aby se prarodiči, který se stará o malá vnoučata, počítala do důchodu i doba péče o ně. Z práce by si na tu dobu mohl vzít prarodičovskou dovolenou. Zároveň by se prarodič stal přímým příjemcem rodičovského příspěvku. Tuto možnost by mohli pochopitelně využít jen ti prarodiče, kteří ještě v důchodu nejsou.

K návrhu novely zákona o státní sociální podpoře zatím ministerstvo sbírá připomínky. Pokud pak projde vládou a změny včas podpoří i Parlament, začnou novinky platit od 1. července 2023 – pak by se tedy mohlo nastupovat i na prarodičovskou dovolenou. 

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Brát rodičovský příspěvek a čerpat rodičovskou dovolenou může jiný člověk než biologický rodič i teď. A roky péče se mu počítají jako náhradní doba důchodového pojištění. Jenže musí jít o dítě osvojené nebo v „péči nahrazující péči rodičů“ – dítě, které někomu svěřil do péče soud, sociálka a podobně.

Péče o dítě: komu se počítá do doby důchodového pojištění

  • Dítětem se pro účely důchodového pojištění rozumí dítě vlastní nebo osvojené, a též dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů.
  • Za dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů se považuje dítě, jež bylo převzato do této péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, dítě manžela, které mu bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu nebo na základě dohody rodičů schválené soudem, dítě manžela, nemá-li druhý z rodičů rodičovskou zodpovědnost, a dítě manžela, zemřel-li druhý rodič dítěte nebo není-li znám.
  • Za dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů se považuje dále dítě, jež bylo převzato do péče na základě rozhodnutí soudu, orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo dřívějšího příslušného orgánu o svěření dítěte do péče budoucího osvojitele nebo do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, a dítě, jež bylo převzato do péče na základě předběžného opatření vydaného v rámci řízení o svěření dítěte do výchovy.

Zdroj: Zákon o důchodovém pojištění

Docela běžný případ s normálně fungujícími rodiči nebo rodičem a prarodičem, který se stará o děti, zatímco rodič(e) chodí do práce, ale zatím ve výčtu chybí. Právě to má novela napravit.

Rodičák vyplácený přímo prarodiči: v čem je rozdíl?

Rodičovský příspěvek se vyplácí vždy na nejmladší dítě (nebo nejmladší vícerčata) v rodině. Jeho celková výše je 300 tisíc korun (450 tisíc u vícerčat). Rychlost jeho čerpání, a tedy i měsíční výši příspěvku, si může rodič do značné míry sám určovat. Pobírat se dá do čtyř let dítěte.

Babi, děda
Zdroj: Shutterstock

Anketa

Znáte rodinu, kde o děti pečuje babička nebo děda?

Na rodičovské dovolené může být rodič nejvýš do tří let dítěte. Jde o takzvanou překážku v práci na straně zaměstnance. Zaměstnavatel nemůže rodiči v nástupu na rodičovskou bránit, respektive musí mu ho umožnit, a to případně i opakovaně: na rodičovskou lze do tří roků dítěte nastupovat i opakovaně na dobu, kterou si zaměstnanec sám určí. Zaměstnanci navíc mají po dobu rodičovské zaručenou speciální ochranu: nelze jim dát výpověď nebo okamžitě zrušit pracovní poměr.

Pro prarodičovskou dovolenou by podle návrhu platila pravidla podobně. Na prarodičovskou dovolenou by dědeček či babička pečující o děti měli nárok taky do tří let dítěte – na takovou dobu, o jakou by zaměstnavatele požádali. I tentokrát by to pro zaměstnavatele byla překážka v práci na straně zaměstnance, takže by žádosti museli bezpodmínečně vyhovět. A také  prarodiče mají mít nárok na speciální ochranu jako rodiče. 

Do odsloužených let se péče počítá jen jednomu

Zatímco u rodičů ale není rodičovský příspěvek pevně propojený s rodičovskou dovolenou (jeden rodič může pobírat příspěvek a druhý být na dovolené), u prarodičovské dovolené to má být jinak. Aby prarodič mohl jít na prarodičovskou, musí být tím, kdo pobírá rodičovský příspěvek. Zařídit by se to mělo buď už při žádosti o rodičovský příspěvek, ve které by rodič jasně vyjádřil vůli, aby peníze dostával dědeček nebo babička. Nebo i kdykoli později do tří let dítěte, na speciální žádost.

Investovat a šetřit!

Jasně, nachystat se na stáří. Dobře si vychovat hodně šikovných dětí, pořídit si byt, aby se nemusel platit nájem, a zahrádku, aby si člověk sám vypěstoval lacino dobroty.

Ale k tomu pořád investovat a šetřit.

Rádi poradíme s výběrem a pomůžeme porovnat. U vybraných podílových fondů neplatíte vstupní poplatek.

Rodiče by měli být zároveň dostatečně srozumitelně seznámeni s tím, že pokud bude prarodič na prarodičovské dovolené, takhle doba už se jim samotným nemůže počítat jako náhradní doba pojištění, tedy jako léta odsloužená pro přiznání důchodu (o možné výjimce v případě rozdělené péče o vícerčata si napíšeme za chvilku). V praxi by v tom neměl být problém, protože se počítá s tím, že o prarodičovskou dovolenou se bude žádat tehdy, pokud rodiče chodí do práce – která se jim do odsloužených roků normálně počítá.

Protože je prarodičovská dovolená pevně provázaná s pobíráním rodičovského příspěvku, je tu ještě jeden rozdíl. Na takové dovolené (stejně jako na rodičovské) je možné být jen do tří let dítěte. I rodičovský příspěvek může tedy prarodič pobírat jen do těchto tří let. Pokud se za tu dobu nevybere celý, je možné, aby ho do čtyř let dítěte dobíral zase některý z rodičů.

Rodičovský příspěvek, prarodičovská dovolená a nové dítě v rodině

Pokud dnes rodičovský příspěvek a rodičovskou dovolenou čerpá někdo jiný než biologický rodič dítěte, znamená to, že dítě se stává součástí jeho rodiny. Minimálně pro účely přiznávání nároku na sociální dávky a pro výpočet jejich výše. Jde například o přídavky na děti nebo dávky pomoci v hmotné nouzi.

U prarodičovské dovolené se ale s něčím takovým nepočítá – dítě by zůstalo v rodině. Důsledek to má i pro rodičovský příspěvek na případné další dítě. Rodina může vždycky pobírat jen jeden – na nejmladší dítě. Není tedy možné, aby jeden rodičák pobírali prarodiče a jiný rodiče.

Rodičovský příspěvek, prarodičovská dovolená a vícerčata

Se zajímavou možností počítá návrh novely v případě péče o vícerčata. Předpokládá totiž i tu možnost, že prarodič by nepečoval o všechny.

Pak by v žádosti o vyplácení rodičovského příspěvku prarodiči muselo být uvedeno, jaká část rodičovského příspěvku má být vyplácena prarodiči a jaká rodiči, který bude pečovat o zbylé dítě nebo děti. Potom by také jak prarodič, tak rodič měli nárok na to, aby se jim doba péče o děti počítala jako doba důchodového pojištění.

Rodičovský příspěvek 2022

měsíců
měsíců

Další kalkulačky

Gabriel Pleska

Autor článku Gabriel Pleska

Redaktor a editor. Kromě webu Peníze.cz píše taky pro Finmag. A někdy i jinam. Další články autora.

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+273
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Čerpání rodičovského příspěvku se zkrátí, školky nejsou. Pomoct má dotace

23. 11. 2023 | Kateřina Hovorková

Čerpání rodičovského příspěvku se zkrátí, školky nejsou. Pomoct má dotace

Jak řešit zoufalý nedostatek míst ve školkách? Ministr Marian Jurečka nabízí stoprocentní dotaci obcím na vznik nových dětských skupin. Plánuje také sousedské dětské skupiny a motivovat... celý článek

Rodičovský příspěvek stoupne, ale zkrátí se. Potvrzeno

27. 10. 2023 | Petr Kučera | 2 komentáře

Rodičovský příspěvek stoupne, ale zkrátí se. Potvrzeno

Zvýšení rodičovského příspěvku se dotkne jen dětí narozených od 1. ledna 2024. Současně se zkrátí maximální doba čerpání.

Studium, rodičovská, vojna. Co všechno se vám počítá do důchodu a jak

6. 10. 2023 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Studium, rodičovská, vojna. Co všechno se vám počítá do důchodu a jak

Pro získání starobního důchodu v Česku musíte splnit dvě podmínky: dosáhnout stanoveného věku a odpracovat alespoň 35 let, respektive po tu dobu platit důchodové pojištění. Existují... celý článek

Přivýdělek na rodičovské může snížit důchod o statisíce. Jak se vyhnout ztrátě

22. 8. 2023 | Kateřina Hovorková

Přivýdělek na rodičovské může snížit důchod o statisíce. Jak se vyhnout ztrátě

Rodičům, kteří si přivydělávají při mateřské či rodičovské dovolené, hrozí nižší důchody. Problém nastává, když si za měsíc vydělají méně než v původním zaměstnání. Expert radí, jak... celý článek

Jak žádat o rodičovský příspěvek snadno a rychle. Pomůže Jenda

17. 8. 2023 | Kateřina Hovorková

Jak žádat o rodičovský příspěvek snadno a rychle. Pomůže Jenda

Na deset kliků. O rodičovský příspěvek je nyní možné požádat v Jendovi - v elektronickém systému MPSV. Vyplnění žádosti je snadnější a rychlejší. Navíc systém ohlídá, aby lidé neudělali... celý článek

Partners Financial Services