Dávky a důchody. Kolik stojí státní kasu?

Kolik je v Česku penzistů, kdo pobírá invalidní důchod a kolik stát v době rekordně nízké nezaměstnanosti vyplácí na podpoře? Projděte si náš přehled.
Dávky a důchody. Kolik stojí státní kasu?

Jedním z výdajů státního rozpočtu jsou transferové platby domácnostem. V praxi jde o sociální dávky, podporu v nezaměstnanosti, dávky nemocenského pojištění nebo důchody. Kolik peněz platby domácnostem z eráru odčerpají, sleduju Ministerstvo práce a sociálních věcí. Poslední zpracované údaje jsou k dispozici ve Statistické ročence za rok 2016. Z dat vyplývá, že zdaleka nejvíc stojí státní kasu důchody – v roce 2016 šlo přibližně o 389 a půl miliardy korun. Druhou nejvyšší položkou jsou dávky státní sociální podpory a pěstounské péče (cca 38 miliard korun), třetí místo braly dávky nemocenského pojištění, které přišly na 26 miliard korun.

Důchody

Největší objem peněz odčerpávají ze státního rozpočtu platby na starobní, invalidní a pozůstalostní důchody. Peníze se vyplácí z příjmů na důchodovém pojištění, jedné ze složek sociálního pojištění. To za každého zaměstnance odvádí zaměstnavatel, živnostníci si sociální pojištění hradí sami. Díky vysoké zaměstnanosti se přitom loni poprvé na důchody vybralo víc, než kolik dělaly konečné výdaje: důchodový účet byl v plusu o 0,9 miliardy korun.

Starobní důchod

Starobní penzi přiklepne stát každému, kdo dosáhne důchodového věku a splní podmínku dostatečného počtu odpracovaných roků. Výše důchodu se odvíjí od počtu let, která člověk v zaměstnání strávil a průměrných výdělků.

Letos (údaje jsou platné k poslednímu březnu) dělala průměrná starobní penze 13 615 korun pro muže a 11 219 korun pro ženy.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Starobní důchod (údaje za leden daného roku)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Počet vyplacených důchodů

2 478 700

2 467 200

2 447 700

2 423 700

2 404 100

2 343 000

2 344 200

Výdaje

27 885 milionů Kč

26 359,5 milionu Kč

20 907,4 milionu Kč

20 161,4 milionu Kč

19 356,3 milionu Kč

20 029,4 milionu Kč

23 052,2 milionu Kč

Invalidní důchod 2018

Invalidní důchod slouží jako pojistka pro lidi, kteří kvůli špatnému zdraví nemůžou pracovat jako dřív. Kolik byste mohli jako invalidní důchodci brát, propočte kalkulačka invalidního důchodu aktualizovaná pro rok 2018.

Invalidní důchod. Kolik dělá a kdo má nárok?

 

Invalidní důchod

Invalidní důchody slouží jako náhrada příjmu v momentě, kdy vám zdraví nedovolí pracovat jako dřív. Nárok na invalidní důchod vznikne, pokud z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu klesne vaše pracovní schopnost nejméně o 35 procent. Další podmínka pro přiznání invalidního důchodu je, podobně jako u penze starobní, dostatečný počet let účasti na sociálním pojištění.

Krom předchozích výdělků závisí výše invalidního důchodu také na přiznaném stupni invalidity: ty jsou v Česku tři a odvíejjí se od poklesu pracovní schopnosti. Letos dělá průměrný invalidní důchod třetího stupně 11 081 korun, lidé v druhém stupni invalidity mají v průměru 7223 korun a invalidé ve druhém stupni 6254 korun.

Invalidní důchod (údaje za leden daného roku)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Počet vyplacených důchodů

436 200

434 800

440 800

445 600

445 300

438 000

444 000

Výdaje

3592,5 milionu Kč

3461,6 milionu Kč

2893,2 milionu Kč

2895,4 milionu Kč

2886 milionů Kč

2960,4 milionu Kč

3582,2 milionu Kč

Pozůstalostní důchody

Mezi pozůstalostní důchody patří důchody vdovské a vdovecké a také důchod sirotčí. Nárok na vdovský nebo vdovecký důchod vzniká v případě úmrtí manžela či manželky a za předpokladu, že zesnulý partner pobíral starobní nebo invalidní důchod, splňoval podmínky pro jejich přiznání nebo zemřel následkem pracovního úrazu. Vdovský a vdovecký důchod stát standardně vyplácí po dobu jednoho roku, v určitých případech lze získat trvalý vdovecký či vdovský důchod.

Obdobné podmínky platí u sirotčích důchodů. Ty se vyplácí nezaopatřeným dětem, kterým zemře jeden z rodičů.

Pozůstalostní důchody (údaje za leden daného roku)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Počet vyplacených důchodů

694 800

702 000

708 500

715 000

720 700

708 502

713 815

Výdaje

2190,3 milionu Kč

2111,6 milionu Kč

1672 milionů Kč

1652 milionů Kč

1624,1 milionu Kč

1810,7 milionu Kč

2110,7 milionu Kč

Sociální dávky

Sociální dávky, přesněji dávky státní sociální podpory, se většinou vyplácí pouze rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Konkrétně jde o přídavek na dítě, porodné či příspěvek na bydlení. Dávkám pro nejchudší, včetně dávek pomoci v hmotné nouzi, jsme se ale věnovali před časem.

Dnes se podíváme na sociální dávky, které na výši příjmu nezávisí.

Rodičovský příspěvek

Jedinou sociální dávkou, kterou stát vyplácí plošně, je rodičovský příspěvek. Každý, komu se narodí dítě, může ze státní kasy vyčerpat celkem 220 tisíc. Rodiče dvojčat či vícerčat mají nárok na 330 tisíc korun. Pokud jde o dávky státní sociální podpory, představuje rodičovský příspěvek nejtučnější položku.

Nejpočetnější skupinou, která v roce 2016 rodičovský příspěvek čerpala, byly ženy ve věku třiceti až čtyřiatřiceti let.

Rodičovský příspěvek (údaje za leden daného roku)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Počet příjemců

280 200

274 800

278 100

275 300

323 100

298 500

317 000

Výdaje

1925,9 milionu Kč

1896,5 milionu Kč

1875,9 milionu Kč

1867,5 milionu Kč

1968,4 milionu Kč

2052,3 milionu Kč

2103,4 milionu Kč

Příspěvek na péči

Prostřednictvím příspěvku na péči stát podporuje lidi, kteří se z důvodu nemoci, vážného úrazu nebo stáří neobejdou bez pomoci při zvládání každodenních činností. Kolik přesně příspěvek dělá, závisí na takzvaném stupni závislosti.

V roce 2016 příspěvek na péči čerpali nejvíc lidé ve věku osmdesáti až devětaosmdesáti let – průměrný počet vyplacených dávek dělal v jejich případě 109 900.

Příspěvek na péči (údaje za leden daného roku)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Počet příjemců

356 900

354 900

337 800

335 900

323 100

311 400

308 300

Výdaje

2138,1 milionu Kč

2091,4 milionu Kč

1796,3 milionu Kč

1740,7 milionu Kč

1582,6 milionu Kč

1586,2 milionu Kč

1446,9 milionu Kč

Dávky pro zdravotně a tělesně postižené

Příspěvek na zvláštní pomůcku a příspěvek na mobilitu – dvě dávky, které mají zmírnit finanční dopady zdravotního postižení. Příspěvek na mobilitu 550 korun, vyplatí stát tomu, kdo předloží průkaz osoby se zdravotním postižením typu ZTP či ZTP/P.

Pravidla pro přiklepnutí příspěvku na zvláštní pomůcku jsou o něco složitější. Rozhoduje typ zdravotního postižení a v některých případech i výše příjmů.

Dávky pro ZTP (údaje za leden daného roku)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Počet příjemců

264 700

260 000

249 700

234 800

234 637

227 458

212 864

Výdaje

144,5 milionu Kč

180,9 milionu Kč

162,1 milionu Kč

152,2 milionu Kč

140,5 milionu Kč

151,2 milionu Kč

52,7 milionu Kč

Dávky pěstounské péče

S pěstounskou péčí se pojí hned několik příspěvků. Jde především o odměnu pěstouna, která supluje klasickou mzdu – z odměny se tak odvádí zdravotní a sociální pojištění i daně. Další dávkou je měsíční příspěvek na úhradu potřeb dítěte, který lze čerpat jen na nezaopatřené děti. Stát pěstounům pomáhá také s pokrytím počátečních výdajů při převzetí dítě. Kdo má v péči minimálně tři děti, může požádat o příspěvek na zakoupení motorového vozidla. Mladý člověk, který pěstounskou péči ukončí, dostane jednorázový příspěvek 25 tisíc korun.

Dávky pěstounské péče (údaje za leden daného roku)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Počet příjemců

29 500

29 200

27 900

26 200

23 600

20 500

19 600

Výdaje

245,9 milionu Kč

240,1 milionu Kč

227,6 milionu Kč

209,2 milionu Kč

186,2 milionu Kč

106,2 milionu Kč

92,1 milionu Kč

Hrajte na jistotu

Dávky nemocenského pojištění

Stejně jako důchodové i nemocenské pojištění je jednou ze složek sociálního pojištění. Za zaměstnance tedy nemocenské pojištění odvádí zaměstnavatel, pro osoby samostatně výdělečně činné je jeho platba dobrovolná. Peníze vybrané na nemocenském pojištění pak slouží k pokrytí příjmu v případech krátkodobých sociálních událostí: dočasné pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodina nebo těhotenství a mateřství.

Od letoška patří mezi dávky nemocenského pojištění také dlouhodobé ošetřovné a otcovská poporodní péče.

Nemocenská

Nemocenská pokrývá výpadek příjmu v pracovní neschopnosti. Vyplácí se vždy od patnáctého dne nemoci, předtím marodi čerpají náhradu mzdy od zaměstnavatele.

Dohromady jsme za první pololetí roku 2018 prostonali 38 286 512 dní. Průměrná délka jedné pracovní neschopnosti přitom dělala 37,77 dne.

Nemocenská

2016

2015

2014

2013

2012

Průměrný měsíční počet příjemců

183 900

175 100

158 400

133 600

127 900

Celkové roční výdaje

16 985,3 milionu Kč

15 428 milionů Kč

13 880,5 milionu Kč

12 035,5 milionu Kč

11 464,9 milionu Kč

Údaje za rok 2017 a 2018 nejsou k dispozici

Ošetřovné

Zaměstnanci, kterým onemocní dítě nebo blízký člověk, můžou zůstat doma takzvaně na paragraf. Výpadek příjmu jim pokryje ošetřovné. Ošetřovné lze čerpat maximálně devět dní, v případě samoživitelů dělá lhůta šestnáct dní.

Ošetřovné

2016

2015

2014

2013

2012

Průměrný měsíční počet příjemců

38 600

36 000

29 000

30 200

25 200

Celkové roční výdaje

1179,9 milionu Kč

1062,3 milionu Kč

853,8 milionu Kč

842,6 milionu Kč

681,7 milionu Kč

Údaje za rok 2017 a 2018 nejsou k dispozici

Mateřská

Mateřská, přesněji peněžitá pomoc v mateřství, slouží jako náhrada mzdy nebo platu po dobu, kdy matka (nebo otec dítěte) čerpá mateřskou dovolenou. Pro nárok na mateřskou je potřeba účastnit se dostatečně dlouho nemocenského pojištění: 270 dní během dvou let a zároveň v den nástupu na mateřskou.

Mateřská

2016

2015

2014

2013

2012

Průměrný měsíční počet příjemců

47 600

45 500

44 700

44 700

45 400

Celkové roční výdaje

8109,6 milionu Kč

7610,6 milionu Kč

7334,4 milionu Kč

7258,4 milionu Kč

7223,6 milionu Kč

Údaje za rok 2017 a 2018 nejsou k dispozici

Hledej práci!

Nečekejte , že práce přijde za vámi!

Sháníte práci? Zkuste se rozhlédnout u nás. Nabídky práce ze všech úřadů práce a předních pracovních portálů na jednom místě!

Nabídky práce na Peníze.cz

Podpora v nezaměstnanosti

Podporu v nezaměstnanosti stát vyplácí lidem, kteří ztratí zaměstnání a evidují se na úřadu práce. Krom toho musí splnit také podmínku účasti na sociálním pojištění alespoň po dobu 12 měsíců za poslední dva roky.

Podpora v nezaměstnanosti (údaje za leden daného roku)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Počet příjemců

97 700

116 300

123 700

132 900

150 500

138 100

120 000

Výdaje

658,2 milionu Kč

716,8 milionu Kč

712,2 milionu Kč

747,7 milionu Kč

807,7 milionu Kč

805,5 milionu Kč

782,3 milionu Kč

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+50
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 10 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

24. 9. 2018 10:50, J. Bubla

Místo zavádějícího článku typu "dědeček, babička ujídají krajíčka", by byl přínosnější výčet kolik nás stojí z 80% zbytečná tzv. státní správa a jak rok od roku bobtná.

+40
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

24. 9. 2018 16:06, josef

To, ze nechapete v cem je Senat dulezity, jeste neznamena, ze dulezity neni.

Zobrazit celé vlákno

-11
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (10 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

O důchody nově požádáte online. Pozor na doby pojištění

5. 12. 2023 | Kateřina Hovorková

O důchody nově požádáte online. Pozor na doby pojištění

Internetová žádost o starobní, invalidní i pozůstalostní důchody ušetří čas a cestu na sociální správu. Potřebujete k tomu identitu občana nebo datovou schránku. Zásadní je zkontrolovat... celý článek

Minimální důchod výrazně stoupne. Převratná věc, říká Jurečka

4. 12. 2023 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Minimální důchod výrazně stoupne. Převratná věc, říká Jurečka

Lidé, kteří pracovali, ale měli velmi nízké příjmy nebo dlouho pečovali o příbuzného, si o dost polepší. V současné době mají minimální důchod jen 4810 korun – nižší než životní minimum.... celý článek

Kdy můžete do důchodu a pustí vás tam vůbec? Otestujte se

3. 12. 2023 | Gabriel Pleska | 2 komentáře

Kdy můžete do důchodu a pustí vás tam vůbec? Otestujte se

Znáte svůj důchodový věk? Tušíte, jak jsou teď vysoké důchody? A kolik se na ně platí peněz? Vyzkoušejte kvíz.

Jak si studenti zvýší budoucí důchod? Praktické tipy

1. 12. 2023 | Kateřina Hovorková | 3 komentáře

Jak si studenti zvýší budoucí důchod? Praktické tipy

Mladí lidé dostanou od státu nižší důchod než současní penzisté, shodují se ekonomové, Navíc půjdou do důchodu později. Existuje ale řešení, jak si příjmy ve stáří o něco navýšit už... celý článek

Kdy půjdete do důchodu? Nová kalkulačka ukáže změnu

24. 11. 2023 | Kateřina Hovorková

Kdy půjdete do důchodu? Nová kalkulačka ukáže změnu

Důchodová reforma prolomí dosavadní strop, věk odchodu do penze se tak zvýší. Spočítejte si, jestli a jak se chystané změny dotknou právě vás.

Partners Financial Services