Přehled. Kolik lidí čerpá sociální dávky?

Příspěvek na bydlení, porodné nebo dávky hmotné nouze. Kolik Čechů se bez nich neobejde a jak se počet příjemců měnil v čase? Prošli jsme statistiky a přehledy ministerstva práce a připravili přehled čerpání dávek státní sociální podpory.
Přehled. Kolik lidí čerpá sociální dávky?

Prostřednictvím sociálních dávek (přesněji dávek státní sociální podpory) pomáhá stát lidem v nepříznivé finanční situaci. Ve většině případů rozhodují o přiznání dávky výše příjmů, které se porovnávají s životním minimem – minimální společensky uznanou hranicí příjmu, který má pokrýt základní potřeby jako jídlo, oblečení a hygienu. Současně platí, že životní minimum domácnosti vždy odpovídá součtu životního minima jejích členů. Pro rok 2018 platí následující sumy:

  • 3410 Kč pro jednotlivce
  • 3140 Kč pro prvního dospělého v domácnosti
  • 2830 Kč pro druhého (a každého dalšího) dospělého
  • 1740 Kč pro dítě do 6 let
  • 2140 Kč pro dítě od 6 do 15 let
  • 2450 Kč pro dítě od 15 do 26 let

Životní minimum své domácnosti si lehce propočtete na naší kalkulačce.

Spočítejte si životní minimum 2023

Počet členů rodiny

+
+
+
+

Další kalkulačky

Do nejchudších rodin vedle dávek státní sociální podpory míří také dávky v hmotné nouzi. Jde o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a jednorázovou mimořádnou okamžitou pomoc. Nárok na dávky v hmotné nouzi má rodina nebo jednotlivec s nedostatečnými příjmy, které neumožňují uspokojení základních životních potřeb ani na nejnižší společensky přijatelné úrovni.

Nejen pro nejchudší

Vedle dávek pro lidi s nízkými příjmy vyplácí ministerstvo práce také důchody, nemocenskou, peněžitou pomoc v mateřství, otcovskou, dávky pro osoby se zdravotním postižením, podporu v nezaměstnanosti nebo příspěvek na péči. Největší sumu ze státního rozpočtu přitom každoročně odčerpají platby na starobní, invalidní a pozůstalostní penze. Naopak nejmíň stojí dávky pro zdravotně postižené.

Kolik je v Česku penzistů, kdo pobírá invalidní důchod a kolik stát v době rekordně nízké nezaměstnanosti vyplácí na podpoře, se dozvíte v některém z dalších článků.

Dávky státní sociální podpory

Mezi dávky státní sociální podpory spadá přídavek na dítě, porodné (a pohřebné), příspěvek na bydlení a rodičovský příspěvek. Poslední jmenovaná dávka ovšem nemíří pouze do rodin s nízkými příjmy, vyplácí se plošně.

Výdaje státního rozpočtu na dávky sociální podpory, počty příjemců a další údaje každoročně zpracovává Ministerstvo práce a sociálních věcí. Poslední dostupná data vydalo MPSV loni na podzim ve Statistické ročence za rok 2016. Vyplývá z ní, že v roce 2016 přišly dávky sociální podpory státní kasu na bezmála 35 miliard korun. Nejvyšší položkou na konečném účtu – zhruba dvaadvacet miliard korun – ovšem dělal rodičovský příspěvek. Něco přes devět miliard korun stát vyplatil na příspěvky na bydlení, téměř tři miliardy korun padly na přídavek na dítě.

Nejvíc peněz na sociální dávky přitom putovalo do Moravskoslezského (4,7 miliardy korun), Jihomoravského (3,9 miliardy korun) a Ústeckého (3,3 miliardy korun) kraje.

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení stát vyplácí lidem, kteří nezvládají pokrýt náklady na bydlení: konkrétně tomu, kdo za bydlení vydává víc jak třicet procent příjmů, v Praze pětatřicet. Podle posledních dostupných údajů (k březnu 2018) tuto dávku čerpá zhruba 215 tisíc rodin a jednotlivců. Pro srovnání: v roce 2008 čítal okruh příjemců 85 783 domácností.

Největší počet příjemců této dávky je v Moravskoslezském kraji. V roce 2016 sem putovalo celkem 585 787 příspěvků na bydlení: v průměru zde tedy dávku čerpá bezmála 49 tisíc lidí. Na přednípříčky se zařadil také Ústecký kraj s průměrným počtem příjemců 30 tisíc (celkově vyplaceno 364 704 dávek) a Praha, kde příspěvek čerpá zhruba 23 a půl tisíce lidí (celkově 280 966 vyplacených dávek). Nejčastěji stát přispívá lidem, kteří bydlí v nájmu – na nájemní bydlení šlo každý měsíc v průměru 155 882 dávek. Oproti tomu na družstevní bydlení čerpalo dávku 14 157 domácností, k vlastníkům bytů putovalo 50 058 dávek.

Příspěvek na bydlení
(údaje vždy za leden daného roku)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Počet příjemců

203 700

223 600

228 000

230 900

213 200

176 500

155 300

Výdaje

707 milionu Kč

782,7 milionu Kč

780,4 milionu Kč

773,6 milionu Kč

684,3 milionu Kč

523,7 milionu Kč

429,2 milionu Kč

Dávky na bydlení přísněji?

Podívat se na zoubek?

Ministerstvo práce a sociálních věcí by rádo pravidla příspěvku na bydlení (a také doplatku na bydlení, o něm víc níž mezi dávkami pomoci v hmotné nouzi) změnilo:

Příspěvek i doplatek přísněji. Změny v dávkách na bydlení

Přídavek na dítě

Na přídavek na dítě dosáhnou pouze rodiny, jejichž příjem (ze zaměstnání a podnikání, podpory v nezaměstnanosti, mateřské či rodičovského příspěvku) dělá míň než 2,7násobek životního minima. Loni platil o něco nižší limit – 2,4násobek životního minima, po novelizaci zákona se ale okruh příjemců rozšířil.

Přesto počet lidí, kteří dávku čerpají, nedosahuje takových čísel jako v minulosti. Do konce roku 2007 se totiž dávka vyplácela každému, kdo si měsíčně vydělal méně než čtyřnásobek životního minima. Než vláda Mirka Topolánka zavedla nová pravidla, vyplácel stát přídavky na zhruba 1,7 milionu dětí. Letos v lednu šlo o 280 tisíc příjemců.

Přídavek na dítě
(údaje vždy za leden daného roku)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Počet příjemců

280 700

361 500

408 400

434 200

456 800

470 500

463 700

Výdaje

167,7 milionu Kč

215,8 milionu Kč

244,3 milionu Kč

260,3 milionu Kč

272,3 milionu Kč

282,6 milionu Kč

278,4 milionu Kč

Poradna: Sociální dávky

A nedostanu něco, když…? Mateřská, přídavky na děti, příspěvek na bydlení, dávky v hmotné nouzi a další – bezplatná sociální poradna vám řekne, o jakou dávku ve své situaci můžete požádat, co budete potřebovat a na koho se obrátit.

Bezplatná sociální poradna

Porodné

Nízké příjmy rozhodují také o přiklepnutí porodného. Nárok na něj mají rodiče, pokud je součet jejich příjmů nižší než 2,7násobek životního minima. Dávka dělá 13 tisíc korun na první dítě a deset tisíc korun na druhé dítě.

I porodné se dřív vyplácelo plošně – na každé narozené dítě, bez ohledu na příjmy rodičů. V roce 2011 z něj ale Nečasova vláda udělala dávku pouze pro chudé. Rok předtím čerpalo porodné zhruba devět tisíc rodičů měsíčně. Celkově se v roce 2010 vyplatilo 117 584 dávek porodného a výdaje státní kasy dělaly přibližně 1,5 miliardy korun. V roce 2016 šlo na porodné zhruba 256 milionů korun.

Porodné

(údaje vždy za leden daného roku)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Počet příjemců

1200

1500

1800

800

800

900

800

Výdaje

13,2 milionu Kč

16,7 milionu Kč

20,8 milionu Kč

9,8 milionu Kč

10,8 milionu Kč

11,5 milionu Kč

10,1 milionu Kč

Dávky v hmotné nouzi

Mezi dávky v hmotné nouzi patří příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Přiklepnutí těchto dávek se odvíjí od celkových sociálních a majetkových poměrů.

Za rok 2016 dělaly výdaje na dávky hmotné nouze celkem 9 254 956 000 korun. Z toho zhruba 6,2 miliardy korun šlo na příspěvek na živobytí, 2,9 miliardy korun na doplatek na bydlení a necelých 117 milionů padlo na mimořádnou okamžitou pomoc. Nejvíc dávek v hmotné nouzi putovalo do Moravskoslezského, Ústeckého a Jihomoravského kraje.

Příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí stát vyplácí jednotlivcům a rodinám, kterým po zaplacení bydlení nezbývá na život. Respektive takzvaná částka živobytí, která dosahuje buď životního minima, nebo existenčního minima – částky nezbytné k zajištění jídla a ostatních potřeb umožňujících přežití, která je stanovená na 2200 korun.

Příspěvek na živobytí

(údaje vždy za leden daného roku)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Počet příjemců

88 800

112 500

131 700

151 500

157 900

131 600

80 100

Výdaje

326,4 milionu Kč

460,8 milionu Kč

544,2 milionu Kč

619,3 milionu Kč

648,6 milionu Kč

554,4 milionu Kč

343,1 milionu Kč

Doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení stát vyplatí, pokud člověk ze svých příjmů zvládne pokrýt náklady na živobytí, ale už mu nezbývá na bydlení.

Nejvíc se doplatek na bydlení čerpá v Moravskoslezském kraji – za rok 2016 zde měsíční průměr dělal 17 316 dávek. Zhruba deseti tisícům příjemců dávku vyplácí úřady práce v Ústeckém kraji.

Doplatek na bydlení
(údaje vždy za leden daného roku)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Počet příjemců

45 200

58 100

64 300

66 100

70 700

51 600

41 169

Výdaje

173,8 milionu Kč

219,8 milionu Kč

243 milionu Kč

244,1 milionu Kč

253,9 milionu Kč

182,3 milionu Kč

115,1 milionu Kč

Mimořádná okamžitá pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc je jednorázová dávka, která má pomoci v nenadálé finanční tísni. O jejím přiklepnutí rozhoduje úřad práce.

Mimořádná okamžitá pomoc

(údaje vždy za leden daného roku)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Počet příjemců

2300

3100

2900

3600

4400

5800

5808

Výdaje

5,6 milionu Kč

7,4 milionu Kč

8,7 milionu Kč

8,7 milionu Kč

9,5 milionu Kč

12,9 milionu Kč

6,2 milionu Kč

Rychlé řešení škod na majetku

@SubmitCaption

Zvládněte nečekané situace v klidu. Více než 30 % škod na majetku vyřešíme již v den jejich nahlášení.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+20
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 15 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

5. 6. 2018 9:39, Vladimír

A kolik čerpá Andy Bureš? Takovou informaci nemate? Andy čerpá víc než ti chudáci na davkach.

+8
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

5. 6. 2018 16:28, deprese

K tomu dávky na nemohoucí příbuzné ze Slovenska celkem 95000.

Zobrazit celé vlákno

-2
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (15 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Velký přehled změn. Nový rok ve vaší peněžence

1. 1. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

Velký přehled změn. Nový rok ve vaší peněžence

Projděte si, jaké novinky roku 2023 mohou ovlivnit vaše osobní finance.

Spočítejte si, jak stoupne životní minimum. Nová kalkulačka

14. 12. 2022 | Petr Kučera

Spočítejte si, jak stoupne životní minimum. Nová kalkulačka

Zvýšení životního a existenčního minima schválila vláda. Tady je tabulka, kalkulačka a další podrobnosti.

O dávky v hmotné nouzi už nepřijdete, když si dítě přivydělá

14. 12. 2022 | Gabriel Pleska

O dávky v hmotné nouzi už nepřijdete, když si dítě přivydělá

Přivýdělky středoškoláků už nebudou rodinám snižovat dávky v hmotné nouzi nebo šanci získat přídavek na dítě. Změnu dnes schválil Senát, platit bude od ledna.

Životní minimum a přídavky na děti stoupnou

22. 9. 2022 | Petr Kučera, Gabriel Pleska

Životní minimum a přídavky na děti stoupnou

Životní a existenční minimum se od 1. ledna 2023 opět zvýší. Stoupne také výše přídavků na děti. Na tiskové konferenci – shodou okolností těsně před komunálními a senátními volbami... celý článek

Spočítejte si, jak stoupne životní minimum. Nová kalkulačka

2. 7. 2022 | Petr Kučera | 4 komentáře

Spočítejte si, jak stoupne životní minimum. Nová kalkulačka

Od životního minima se odvíjí například nárok na porodné, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí nebo limity pro srážky ze mzdy.

Partners Financial Services