Příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvek na zvláštní pomůcku je jedna ze sociálních dávek určených lidem se zdravotním postižením. Další dávkou pro handicapované je příspěvek na mobilitu. Život lidem, kteří nedokážou sami zvládat základní potřeby a potřebují k tomu asistenci, může vylepšit také příspěvek na péči. Na rozdíl od příspěvku na mobilitu a příspěvku na péči, které se vyplácejí pravidelně, je příspěvek na zvláštní pomůcku jednorázová dávka.

Co se dá pořídit za příspěvek na zvláštní pomůcku?

Příspěvek na zvláštní pomůcku slouží k financování pomůcek, které jsou nezbytné pro zajištění základních potřeb a usnadnění běžného života lidí se zdravotním postižením. Je určený především na nákup pomůcek, jako jsou třeba kamerové lupy pro lidi s oslabeným zrakem, speciální komponenty výpočetní techniky, které umožní ovládání techniky i handicapovaným, čtecí zařízení a další. Mezi nákladnější speciální pomůcky patří schodolezy, stropní zvedací systémy, svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny, schodišťové sedačky. Za zvláštní pomůcku se dá považovat úprava bytu nebo automobilu, kterou si vyžádá postižení. A zvláštní kategorií příspěvku na zvláštní pomůcku je příspěvek na pořízení motorového vozidla.

Seznam druhů a typů pomůcek, na které se příspěvek na zvláštní pomůcku přiznává, obsahuje vyhláška 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Pomůcka nemusí být nutně ve vyhlášce vypsána, pokud ji úřad práce uzná za srovnatelnou s pomůckou ve vyhlášce uvedenou, může být dávka přiznána i tak

Kdo má nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku?

Příspěvek na zvláštní pomůcku je určený osobám, jejichž zdravotní postižení trvá už déle než rok. Jde o postižení, jako je těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí, těžké postižení zraku nebo sluchu, případně postižení vnitřní povahy, které způsobuje velké omezení pohyblivosti. V případě příspěvku na pořízení motorového vozidla patří mezi potenciální příjemce dávky také osoby s hlubokou mentální retardací případně někteří lidé s těžkou poruchou autistického spektra, respektive lidé o ně pečující.

U některých pomůcek je stanovená i minimální věková hranice pro nárok na příspěvek:

 • 3 roky pro nárok na příspěvek na motorové vozidlo, úprava bytu, schodolez, stropní zvedací systém, svislá zdvihací plošina, šikmá zvedací plošina
 • 15 let pro nárok na příspěvek na vodicího psa

Přesněji specifikuje okruh osob, které na příspěvek na péči mají nebo nemají nárok příloha k zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Kolik je příspěvek na zvláštní pomůcku?

Příspěvek na zvláštní pomůcku nekryje plnou cenu pomůcky, vždy se vyžaduje sopluúčast žadatele o příspěvek, tedy část ceny musí uhradit sám.

Příspěvky na zvláštní pomůcku jde rozdělit do tří kategorií:

 • příspěvek na zvláštní pomůcku v ceně do 10 tisíc korun
 • příspěvek na zvláštní pomůcku v ceně nad 10 tisíc korun
 • příspěvek na auto

Na pořízení zvláštní pomůcky v ceně pod 10 tisíc korun se příspěvek na zvláštní pomůcku přiznává jen lidem, jejichž příjem (respektive příjem společně posuzovaných osob) je nižší než osminásobek životního minima.

Pouze ve výjimečných případech a při opakovaných žádostech o příspěvek na pomůcku v ceně do 10 tisíc korun lze dávku přiznat i při příjmech nad tento limit. Spoluúčast žadatele je stanovená na tisíc korun.

Na pořízení zvláštní pomůcky v ceně nad 10 tisíc korun se příspěvek přiznává tak, aby spoluúčast žadatele byla 10 procent ceny. Na základě žádosti smí úřad spoluúčast snížit až na 1000 korun.

Příspěvek na zvláštní pomůcku má stanovený strop. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku je 350 tisíc korun. V příspěvku na pořízení zvedací plošiny je limit stanovený na 500 tisíc korun.

Příspěvek na pořízení motorového vozidla má pak svoje pravidla. Jeho výše se odvozuje od příjmu člověka případně s ním posuzovaných osob (rodiny).

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla je:

 • 200 tisíc korun při příjmu nižším nebo rovném 16násobku částky životního minima jednotlivce (rodiny) nebo je-li příspěvek poskytován nezletilé osobě
 • 180 tisíc korun při příjmu vyšším než 16násobek částky životního minima, ale nižším nebo rovném 17násobku minima
 • 160 tisíc korun při příjmu vyšším než 17násobek částky životního minima, ale nižším nebo rovném 18násobku minima
 • 140 tisíc korun při příjmu vyšším než 18násobek částky životního minima, ale nižším nebo rovném 19násobku minima
 • 120 tisíc korun při příjmu vyšším než 19násobek částky životního minima, ale nižším nebo rovném 20násobku minima
 • 100 000 Korun při příjmu vyšším než 20násobek částky životního minima.

Kde a jak žádat o příspěvek na zvláštní pomůcku?

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku se dá podat analogicky, tedy osobně nebo poštovní službou, nebo digitálně, buď mailem s elektronickým podpisem, přes datovou schránku nebo s využitím některé z elektronických identit – bankovní identity, eObčanky, NIA ID nebo mobilního klíče eGovernmentu.

Elektronické podání je možné s využitím formulářů na webu ministerstva práce a sociálních věcí, papírová žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku se doručuje na krajský úřad práce podle místa bydliště.

Dávky pro zdravotně postižené. Kdo má nárok a jak žádat

Když se řekne | Gabriel Pleska | 3. 3. 2023

+39

Příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a příspěvek na auto. Kdo na ně má nárok, kolik dělají a jak o ně žádat?

Příspěvek na mobilitu roste. Změny v dávkách pro postižené

Když se řekne | Gabriel Pleska | 7. 12. 2022

+203

Zvýšení příspěvku na mobilitu se projeví už zpětně za listopad. Od prosince se zavádí nový příspěvek pro lidi na domácích dýchacích přístrojích. A o sto tisíc korun stoupla horní hranice příspěvku na zvedací plošinu v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku.

Čekání na uznání invalidity a postižení se zkrátí. Nová pravidla pro posudky

Aktuality | Gabriel Pleska | 18. 11. 2022 | 2 komentáře

+115

Invalidní důchody, posudky kvůli dávkám pro postižené a další. Ročně Lékařská posudková služba vydá na 400 tisíc posudků. Lékařů má ale setrvale málo, navíc stárnou. Na posudky se čeká neúměrně dlouho.

Příspěvek na mobilitu a zvláštní pomůcku poroste

Aktuality | Gabriel Pleska | 26. 10. 2022

+45

Příspěvek na mobilitu poroste z 550 na 900 korun měsíčně, zvýší se příspěvky na zvedací plošiny a 2900 korun budou dostávat lidé závislí na domácí plicní ventilaci a podobných přístrojích. Změny jsou účinné od prvního prosince.

Dávky pro postižené v praxi: Byrokracie, průtahy a nakonec málo peněz

Když se řekne | Jana Divinová | 19. 10. 2022 | 2 komentáře

+65

Zbytečně opakované posuzování zdravotního stavu, nedostatek posudkových lékařů, přetížené úřady práce a z toho plynoucí zdlouhavé projednávání žádostí. To jsou v praxi nejvážnější problémy, které potkávají handicapované při žádání o dávky pro postižené. Co z toho se může změnit a o kolik by dávky mohly stoupnout?

Dávky pro postižené: kdo je dostane a jak se mají letos zvýšit

Když se řekne | Jana Divinová | 2. 10. 2022

+124

Příspěvek na mobilitu i příspěvek na zvláštní pomůcku – včetně příspěvku na motorové vozidlo – se mají ještě letos zvýšit. Podmínky pro jejich přiznání se ale lišit nebudou. Tady je přehledně shrnujeme.

Stoupne příspěvek na mobilitu i další podpora zdravotně znevýhodněných

Aktuality | redakce Peníze.CZ | 31. 8. 2022

+222

Vláda dnes vylepšila některé z podpor zdravotně znevýhodněných lidí. Schválila zvýšení příspěvku na mobilitu, příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, příspěvku na zvláštní pomůcku (zdvihací či zvedací plošiny) a podpory osob s nákladnou dietou.

Dávky pro zdravotně postižené. Kdo má letos nárok a na kolik

Jak na to | Monika Veselíková, Kateřina Jungvirtová | 26. 1. 2022 | 13 komentářů

+89

Příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a příspěvek na auto. Kdo má nárok, kolik dělají a jak o ně žádat?

Zvýšení životního a existenčního minima. Jak ovlivní příjemce dávek a lidi v exekuci?

Co se děje | Monika Veselíková | 10. 12. 2018 | 18 komentářů

+24

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová chce vyšší životní a existenční minimum. Co změna přinese v praxi?

Dávky a důchody. Kolik stojí státní kasu?

Když se řekne | Monika Veselíková | 24. 9. 2018 | 10 komentářů

+50

Kolik je v Česku penzistů, kdo pobírá invalidní důchod a kolik stát v době rekordně nízké nezaměstnanosti vyplácí na podpoře? Projděte si náš přehled.

Změny v dávkách pro zdravotně postižené. Víc peněz dostane i jejich zaměstnavatel

Co se děje | Monika Veselíková | 9. 5. 2017 | 11 komentářů

-106

Rozšíření okruhu osob, které budou moct čerpat příspěvek na zvláštní pomůcku, zvýšení příspěvku na mobilitu nebo víc peněz pro firmy, které zdravotně postižené zaměstnávají. Vláda a poslanci nachystali několik změn pro lidi s handicapem a jejich zaměstnavatele. Většina z nich zatím čeká na schválení v Poslanecké sněmovně či Senátu. Peníze.cz přinášejí přehled.

Začíná boj o nová pravidla dávek pro osoby se zdravotním postižením

Co se děje | Monika Veselíková | 12. 10. 2016 | 3 komentáře

+90

Snadnější získání příspěvku na zvláštní pomůcku a vyšší příspěvek na mobilitu. Dvě změny, které řeší chystaná novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Co konkrétně by novela mohla přinést? Peníze.cz přinášejí přehled možných změn pro osoby se zdravotním postižením.

Příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkazy pro postižené: stručný přehled

Když se řekne | Zuzana Ledesmová | 8. 7. 2013 | 26 komentářů

+61

Zdraví máme jen jedno. A bohužel nikomu nelze zaručit, že právě to jeho zůstane celý život pevné. Každý z nás se může v důsledku nemoci, úrazu či prostě opotřebení ocitnout v situaci, kdy bude – částečně nebo úplně – odkázaný na cizí pomoc. Včetně té od státu. Přinášíme přehled dávek pro zdravotně postižené, vyplácených úřady práce.

Sociální reforma zmírňuje: Od prosince změny v dávkách

Co se děje | Petra Dlouhá | 31. 10. 2012 | 4 komentáře

+34

Ještě před koncem roku nás čekají změny v oblasti sociálních dávek. Změkčí se několik pravidel, která přinesla sociální reforma na začátku letošního roku. Ulevovat a mírně přilepšovat se zatím (?) bude pouze zdravotně postiženým. Přinášíme přehled novinek.

Martin Zach: Sportovat na vozíku? Jde to. Ale za statisíce

Rozhovor | Petra Dlouhá | 23. 6. 2012 | 4 komentáře

+20

Druhý díl rozhovoru s Martinem Zachem, mužem roku 2009, který den po výhře ochrnul, ale svůj život nevzdal, je tu. Jak se na vozíku cestuje a sportuje? Může si to vůbec běžný vozíčkář dovolit? Co jsou to Kolečka na cestách? A proč Martin nesedí doma s rukama v klíně?

Martin Zach: Po úrazu jsem zůstal půl roku úplně bez peněz

Rozhovor | Petra Dlouhá | 16. 6. 2012 | 31 komentářů

+47

Měl to být rozhovor s obyčejným vozíčkářem. A nebyl. V Centru Paraple jsem se potkala s Martinem Zachem, Mužem roku 2009, který den po výhře ochrnul. Jeho život tehdy neskončil. Jen nabral nový směr. Rozjel se do něj na vozíku se záviděníhodnou vervou. Jak sám říká – žije ještě aktivněji než kdy dřív.

Revoluce ve výplatách sociálních dávek se blíží!

Co se děje | Barbora Buřínská | 21. 5. 2012 | 45 komentářů

+5

Podpora v nezaměstnanosti a prakticky všechny dávky až na důchody a nemocenské. Od konce června se postupně všechny tyto peníze začnou příjemcům posílat přes Českou spořitelnu. K výběrům budou sloužit sKarty neboli karty sociálních systémů.

Dávky pro postižené: od ledna přehlednější

Když se řekne | Barbora Buřínská | 16. 4. 2012 | 7 komentářů

+31

I zdravotně postižených se dotkly změny platné od počátku roku 2012. Počet dávek – loni jich pro ně bylo určených až jedenáct – se letos snížil na dvě. Nově tak úřady práce vyplácejí lidem se zdravotním postižením příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku.

Reformy schváleny: Spočítejte si, kde všude sáhnete hlouběji do kapsy

Co se děje | Martin Vlnas | 7. 11. 2011 | 16 komentářů

+1

Po desítkách hodin obstrukcí stačilo 35 minut. Všechny reformní zákony vrácené senátem se koalici podařilo prosadit v původním znění. Teď je na řadě prezident. Poslední slovo ale bude mít pravděpodobně Ústavní soud. Na jaké klíčové změny se můžeme „těšit“?

Převodník měn

Rozšířená verze kalkulačky

Interaktivní grafiky

Cesta do pravěku. Podívejte se, jak vypadalo internetové bankovnictví před 20 lety

Cesta do pravěku. Podívejte se, jak vypadalo internetové bankovnictví před 20 lety

Ať jste, nebo nejste pamětníci, tenhle výlet bude plný překvapení. Připomeňte si pionýrské...více

Takhle vás odmění za nákup. Porovnali jsme cashback portály

Takhle vás odmění za nákup. Porovnali jsme cashback portály

Obchodník chce, abyste nakupovali u něj. A odmění za to nejen toho, kdo vás k němu přivede,...více

Tyhle koruny si vyměňte. V peněženkách zůstávají neplatné miliardy

Tyhle koruny si vyměňte. V peněženkách zůstávají neplatné miliardy

Lidé mají pořád mají v peněženkách miliony neplatných bankovek, připomíná Česká bankovní...více

Nemáte v peněžence poklad? Tyhle koruny jsou vzácné

Nemáte v peněžence poklad? Tyhle koruny jsou vzácné

Zlatý svatováclavský pětidukát z roku 1937, který se před týdnem vydražil za rekordních...více

Doporučujeme

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Co bude zákazníky zajímat v nejbližších letech, jaké trendy budou klíčové a na co se v...více

Nové hnutí chce vytvořit „lepší“ muže. O řešení nerovností se nezajímá, cílem je zvýšit zisky...

Nové hnutí chce vytvořit „lepší“ muže. O řešení nerovností se nezajímá, cílem je zvýšit zisky

Když minulý rok v USA velkolepě vzniklo Better Man Movement, „hnutí lepšího muže“, působilo...více

Vzali jste nám kus země, žádný fotbal nebude! Poláci poslali Československo za stříbrem

Vzali jste nám kus země, žádný fotbal nebude! Poláci poslali Československo za stříbrem

Všechny cesty vedou do Říma. Plánička, Puč, Nejedlý a spol. po té svojí došli v roce 1934...více

Dôchodcovia si od júla prilepšia: Vieme, o koľko dostanete viac

Dôchodcovia si od júla prilepšia: Vieme, o koľko dostanete viac

Od 1. júla 2023 sa dôchodky slovenských penzistov zvýšia o 10,6 %. Takéto zvýšenie prinesie...více

Přihlášení k newsletteru

Změny, novinky a aktuality ze světa osobních financí přehledně ve vaší schránce – čtěte náš pravidelný newsletter.

Informace ke zpracování osobních údajů
Partners Financial Services