Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti 2018. Měsíčně víc

Petra Dlouhá | rubrika: Když se řekne | 16. 1. 2018 | 7 komentářů
Jste bez práce? Podpora v nezaměstnanosti se v roce 2018 zvyšuje. Naše kalkulačka spočítá, kolik to dá měsíčně. Víme, kdo podporu dostane, na jak dlouho i jaké jsou možnosti přivýdělku.
Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti 2018. Měsíčně víc

Podporu v nezaměstnanosti dostane člověk, který 

Náhradní doba je, když...

Náhradní doby zaměstnání

 • příprava osoby se zdravotním postižením k práci,
 • pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
 • osobní péče o dítě ve věku do čtyř let,
 • osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
 • výkon dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,
 • osobní péče o fyzickou osobu mladší deseti let, která se podle zákona o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost).

Kdo podporu nedostane

Podporu v nezaměstnanosti nemůžete brát, pokud:

Jak zažádat o podporu v nezaměstnanosti

Do fronty!

Přišli jste o práci a jinou hned nemáte? Poradíme, jak a kde si říct o podporu v nezaměstnanosti. A kdy na úřad práce zamířit, abyste nepřišli o peníze. A mimochodem – fronty tam teď prý až tak nejsou.

Žádáme o podporu

Výše podpory v roce 2018

Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí:

 • pět měsíců u žadatele do 50 let,
 • osm měsíců u žadatele nad 50 do 55 let,
 • jedenáct měsíců u žadatele nad 55 let.

V roce 2018 dělá:

 • první dva měsíce šedesát pět procent průměrného měsíčního čistého výdělku v posledním zaměstnání,
 • další dva měsíce padesát procent téhož,
 • pak až do konce podpůrčí doby čtyřicet pět procent předchozího výdělku.

Když před zařazením do evidence ukončíte poslední zaměstnání bez vážného důvodu sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, podpora v nezaměstnanosti bude dosahovat čtyřiceti pěti procent dřívějšího čistého výdělku po celou podpůrčí dobu.

Od určité hranice příjmů už podpora neroste nikomu: v roce 2018 je měsíčním stropem podpory v nezaměstnanosti částka 16 682 korun. Výše podpory totiž nemůže přesáhnout 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího roku, ve kterém o podporu žádáte. Průměrná mzda v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2017 byla 28 761 korun, 0,58 násobek vychází na 16 682 korun.

Když po odchodu ze zaměstnání dostanete odstupné, výplata podpory v nezaměstnanosti se odkládá: při odstupném ve výši tří platů, můžete podporu čerpat až od čtvrtého měsíce. Podpůrčí doba se tedy rozběhne později, ale její délka se nezkrátí.

Zkuste něco nového

Při rekvalifikaci berete víc

Jestli jste bez práce a nové zaměstnání se nedaří najít, může pomoct rekvalifikační kurz. Kromě nových dovedností a zvýšení šancí na profesní uplatnění má rekvalifikace ještě jednu pěknou vlastnost: zvyšuje podporu v nezaměstnanosti. V roce 2018 se může vyšplhat až na 18 695 korun.

Rekvalifikace: Kolik vám dají a jak na to

Při rekvalifikaci výše podpory stoupá na 60 procent průměrného čistého měsíčního výdělku, vyplácí se po celou dobu rekvalifikace. Vyšší je i měsíční strop podpory – rovná se 0,65násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího roku, letos tedy 18 695 korunám.

Když podporu není z čeho vypočíst

Když o podporu v nezaměstnanosti požádáte po období, kdy vám běžela některá z náhradních dob zaměstnání, například jste byli na rodičovské dovolené, nepočítá se podpora z vašeho předchozího výdělku, ale z průměrné mzdy v národním hospodářství v prvním až třetím čtvrtletí předešlého roku, letos tedy z 28 761 korun.

První dva měsíce budete brát její 0,15násobek (4315 korun), další dva měsíce její 0,12násobek (3452 korun) a pak až do konce podpůrčí doby její 0,11násobek (3164 korun).

Stejně se podpora v nezaměstnanosti počítá lidem, kteří bez vlastního zavinění nemůžou prokázat výši předchozího čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Anketa

Jak dlouho jste nejdéle byli v kuse na pracáku?

Podnikatel na podpoře

Podnikatel dostane podporu v nezaměstnanosti, jedině když samostatnou výdělečnou činnost přeruší nebo ukončí. Musí se registrovat na úřadu práce a v posledních dvou letech musí mít aspoň dvanáct měsíců placené sociální pojištění. I podnikatelům se do dob pojištění počítají náhradní doby zaměstnání. Doba čerpání podpory je stejná jako u ostatních.

Rozdíl je ve výpočtu. Pokud jste před zařazením do evidence úřadu práce podnikali, bude podpora v nezaměstnanosti dosahovat:

 • první dva měsíce šedesáti pěti procent přepočteného měsíčního vyměřovacího základu (vysvětlíme níž),
 • další dva měsíce padesáti procent,
 • pak až do konce podpůrčí doby čtyřiceti pěti procent téhož.

U bývalých podnikatelů se podpora v nezaměstnanosti počítá z posledního vyměřovacího základu pro sociální pojištění. Ten se rovná polovině zisku (příjmů po odpočtu výdajů) v předešlém roce – údaj najdete v posledním přehledu příjmů a výdajů, který jste odevzdali sociálce.

Příklad: dosáhli jste zisku čtyři sta tisíc. Vyměřovací základ pro sociální pojištění v dalším roce je tudíž dvě stě tisíc, v přepočtu na měsíc 16 667 tisíc. Z měsíčního vyměřovacího základu se vypočítá podpora podle vzorečku, který uvádíme výš.

I na bývalé podnikatele se v roce 2018 vztahuje měsíční strop podpory 16 682 korun. Při rekvalifikaci u podnikatelů podpora roste na 60 procent vyměřovacího základu, měsíční maximum se zvyšuje na 18 695 korun.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti 2018

platů
let

Další kalkulačky

Znovu na podpoře

O práci můžete během produktivního života přijít několikrát. Při posuzování nároku na podporu se budou vždy zohledňovat pouze poslední dva roky (24 měsíců) před podáním žádosti. Ani při opakované žádosti o podporu se základní podmínka nemění: v posledních dvou letech musíte mít aspoň dvanáct měsíců placené sociální pojištění, jinak dávku nedostanete. Dál už záleží.

Pokud jste v posledních dvou letech před znovuzařazením do evidence uchazečů o zaměstnání nevyčerpali celou odpůrčí dobu, nastoupili do práce nebo zahájili jinou výdělečnou činnost a získali tak dobu důchodového pojištění alespoň v rozsahu tří měsíců, máte znovu nárok na podporu v nezaměstnanosti v rozsahu celé podpůrčí doby. Když v mezičase budete důchodové pojištění odvádět míň než tři měsíce, dostanete podporu v nezaměstnanosti jen na zbývající (nevyčerpanou) část podpůrčí doby.

Pokud jste během uplynulých dvou let vyčerpali celou podpůrčí dobu, nastoupili do práce a pak se znovu ocitli v evidenci úřadu práce, vznikne vám nárok na podporu pouze v případě, že jste v meziobdobí získali výdělečnou činností dobu důchodového pojištění alespoň v délce šesti měsíců. Tuto dobu nemusíte splnit, pokud jste zaměstnání nebo výdělečnou činnost ukončili kvůli zdravotním důvodům, z důvodu organizačních změn u zaměstnavatele nebo jste o práci přišli proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek.

Hledej práci!

Nečekejte , že práce přijde za vámi!

Sháníte práci? Zkuste se rozhlédnout u nás. Nabídky práce ze všech úřadů práce a předních pracovních portálů na jednom místě!

Nabídky práce na Peníze.cz

Přivýdělek k podpoře

K podpoře v nezaměstnanosti si legálně přivydělávat nesmíte. Když zákaz porušíte a úředníci to zjistí, dávku vám vezmou.

Pokud o podporu nestojíte (nebo na ni beztak nemáte nárok) a v evidenci jste hlavně proto, aby vám úředníci pomohli sehnat zaměstnání a kvůli povinným pojištěním, můžete si přivydělávat v rámci takzvaného nekolidujícího zaměstnání. To je zaměstnání, ve kterém výdělek není vyšší než polovina minimální mzdy, tedy než 6100 korun hrubého. Když máte výdělků několik, platí limit pro jejich součet. Může jít o zaměstnání na základě pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ). Od loňska už ale nesmí jít o zaměstnání na bázi dohody o provedení práce (DPP), informovali jsme vás:

Když si najdete přivýdělek, musíte to úřadu práce oznámit, nejpozději v den nástupu do práce, a doložit výši měsíčního příjmu. Když nepřevýší hranici pro nekolidující zaměstnání, bude za vás stát dál platit zdravotní pojištění. Když budete vydělávat víc než 6100 korun měsíčně, začnou pro vás platit stejná pravidla jako pro každého zaměstnance: stát za vás přestane platit zdravotní pojištění a doba evidence se už nebude započítávat jako účast na důchodovém pojištění. S hledáním nového zaměstnání vám ale úřad práce dál může pomáhat.

Líbil se vám článek?

+64
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 7 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

16. 1. 2018 13:12, Gabriel Pleska

Myslíte, že se loni politici sešli, dali hlavy dohromady a řekli: zvednem strop podpory v nezaměstnanosti? Nikoli, ten se automaticky zvedá, když je nedostatek pracovních sil a ekonomika jede. Je totiž závislý na mzdách a roste s nimi.

Druhá věc. Pro všechny, kdo brali míň než nějakých zhruba 28 tisíc, se podpora nemění. Ti, co měli víc, dostanou za první dva měsíce, kdy se jim bude podpora vyplácet, o nějakou stovku víc. Nejde o žádné plošné přidávání, jen několika lidem teď strop podpory uřízne z podpory o trochu míň.

Dovolím si ještě připomenout, že do padesáti let dostane člověk podporu na pouhých pět měsíců, takže kdybyste myslil, že se vyšší podporou nějak výrazně zvýší chuť lidí nepracovat, jste na omylu.

Zobrazit celé vlákno

+16
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

16. 1. 2018 12:46, JO

Nejsou ti naši politici na hlavu? Je nedostatek pracovních sil, ekonomika jede a nezaměstnaní dostanou přidáno?

-12
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (7 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Stoupne limit pro přivýdělek, školkovné i bonus na dítě

19. 11. 2020 | Petr Kučera | 12 komentářů

Stoupne limit pro přivýdělek, školkovné i bonus na dítě

Zvýšení minimální mzdy má vedle samotných výdělků přímý dopad i na některé další limity. Které se od ledna změní?

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Nezaměstnanost stoupla jen mírně. Ale jindy na jaře klesá

5. 6. 2020 | Jiří Hovorka | 1 komentář

Nezaměstnanost stoupla jen mírně. Ale jindy na jaře klesá

Nezaměstnanost v Česku stoupla během května na 3,6 procenta z dubnových 3,4 procenta. Do evidence úřadů práce se nově zapsalo 38 tisíc uchazečů, o měsíc dříve to bylo 53 tisíc lidí.... celý článek

Hromadné propouštění: Na co dát pozor, když firma dává víc výpovědí

1. 6. 2020 | Terezie Nývltová Vojáčková | 2 komentáře

Hromadné propouštění: Na co dát pozor, když firma dává víc výpovědí

Rozdává zaměstnavatel víc výpovědí najednou? Může jít o hromadné propouštění. Zkontrolujte si, zda včas splnil všechny povinnosti. Jestli ne, bude vás platit déle.

Nezaměstnanost zůstává nízká. Zlom má přijít za měsíc

4. 5. 2020 | Jiří Hovorka

Nezaměstnanost zůstává nízká. Zlom má přijít za měsíc

Nezaměstnanost v Česku stoupla během dubna na 3,4 procenta z březnových rovných tří procent. Do evidence úřadů práce se nově zapsalo 53 tisíc uchazečů. Oznámila to ministryně práce... celý článek

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.