2018: Vyšší odměny pro pěstouny i příspěvek na svěřené dítě

Petra Dlouhá | rubrika: Co se děje | 4. 9. 2017 | 85 komentářů
Odměny trvalých pěstounů budou od ledna 2018 výrazně vyšší. Stoupne také měsíční příspěvek na dítě, který pobírají i pěstouni na přechodnou dobu. Ti ale ztratí možnost čerpat rodičovský příspěvek.
2018: Vyšší odměny pro pěstouny i příspěvek na svěřené dítě

Pěstounství je náhradní rodinná péče o děti, které nemůžou žít s rodiči. Zvláštním typem pěstounství je pěstounská péče na přechodnou dobu, což je v podstatě zaměstnání, které vykonávají lidé zařazení v evidenci profesionálních pěstounů. Stát jim platí za to, že jsou neustále v pohotovosti – na několik dnů, týdnů nebo měsíců se postarají o dítě, které zrovna nemůže být ve své rodině, a zase ho vrátí, jakmile může zpátky k rodičům nebo odchází do adoptivní rodiny, uchrání ho tak pobytu v ústavu.

Odměna pěstouna: Od roku 2018 víc

Klasičtí i profesionální pěstouni dostávají měsíční odměnu, která se z hlediska daně z příjmů, sociálního pojištění a zdravotního pojištění posuzuje stejně jako plat nebo mzda. Před výplatou se z ní odečítá záloha na pojistné a daň. Od ledna 2018 se odměny trvalých pěstounů citelně zvýší. Pěstouni na přechodnou dobu budou dál brát dvacet tisíc hrubého měsíčně, nově dokonce i v případě, že mají do přechodné pěstounské péče svěřené hendikepované dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV.

Podrobné cifry odměn před změnou a po ní vidíte níž. Částky uvádíme v hrubém, před odečtením záloh. Jestli chcete vědět, kolik to dá čistého, využijte naši kalkulačku čisté mzdy.

Výpočet čisté mzdy

+

Další kalkulačky

Klasická pěstounská péče: Měsíční odměna dnes

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.
 • 8000 Kč, když pěstoun pečuje o jedno dítě
 • 12 000 Kč, když pečuje o dvě děti
 • 20 000 Kč, když pečuje o tři a víc dětí; za každé další dítě svěřené do péče se odměna zvyšuje o 4000 Kč
 • 20 000 Kč, když pečuje aspoň o jedno dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV; za každé další dítě svěřené do péče se odměna zvyšuje o 4000 Kč

Profesionální pěstounská péče: Měsíční odměna dnes

 • 20 000 Kč dostává každý člověk zařazený v evidenci profesionálních pěstounů, bez ohledu na počet dětí, o které pečuje; částka se vyplácí, i když u sebe právě žádné dítě nemá
 • 24 000 Kč, když pečuje aspoň o jedno dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV
 • Když je pěstounovi zařazenému v evidenci svěřené ještě další dítě do jiného typu péče – například do klasické pěstounské péče – zvyšuje se za každé takové dítě odměna o 4000 Kč

Poradna: Sociální dávky

A nemám právo na nějaké peníze, když…? Mateřská, přídavky na děti, příspěvek na bydlení, dávky v hmotné nouzi a další – bezplatné sociální poradně vám řekneme, o jakou dávku ve své situaci můžete požádat, co k tomu budete potřebovat a na koho se obrátit.

Bezplatná sociální poradna

Klasická pěstounská péče: Měsíční odměna od ledna 2018:

 • 12 000 Kč, když pěstoun pečuje o jedno dítě
 • 18 000 Kč, když pečuje o dvě děti
 • 30 000 Kč, když pečuje o tři a víc dětí; za každé další dítě svěřené do péče se odměna zvyšuje o 6000 Kč
 • 30 000 Kč, když pečuje aspoň o jedno dítě, které je závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV; za každé další dítě svěřené do péče se odměna zvyšuje o 6000 Kč

Profesionální pěstounská péče: Měsíční odměna od ledna 2018

 • 20 000 Kč dostává každý člověk zařazený v evidenci profesionálních pěstounů, bez ohledu na počet dětí, o které pečuje; částka se vyplácí, i když u sebe právě žádné dítě nemá
 • Když je pěstounovi zařazenému v evidenci svěřené ještě další dítě do jiného typu péče – například do klasické pěstounské péče – zvyšuje se za každé takové dítě odměna o 6000 Kč

Stejně jako dnes bude od ledna platit, že když jsou pěstouny oba manželé, bere odměnu jen jeden. Výjimkou je, když spolu prokazatelně nežijí minimálně tři měsíce a pěstounství se věnuje každý zvlášť, což prověří úředníci z úřadu práce.

Pokud mají do pěstounské péče dítě svěřené jeho prarodiče, dostávají odměnu, jedině když pečují alespoň o tři děti nebo alespoň jedno dítě, které je závislé na péči jiné osoby v prvním nebo druhém stupni. Nebo v jiné mimořádné situaci, třeba pokud jsou na tom finančně špatně – jestli jde o „případ hodný zvláštního zřetele“, posuzuje obecní úřad obce s rozšířenou působností ve spolupráci s krajskou pobočkou úřadu práce. Další dávky pěstounské péče může pěstoun-prarodič čerpat stejně jako jiní pěstouni.

Když pobíráte odměnu pěstouna, můžete zároveň chodit do práce a vydělávat, o dávku nepřijdete. Pokud ale máte dva příjmy souběžně, musíte začátkem dalšího roku podat daňové přiznání. Úřad práce vám vystaví potvrzení o zdanitelných příjmech z pěstounství, které k daňovému přiznání přiložíte. Jestli k odměně pěstouna další příjem nemáte, můžete podepsat na krajské pobočce úřadu práce prohlášení k dani a úřad práce daň z příjmů vyúčtuje za vás, podobně jako to za zaměstnance dělá zaměstnavatel.

Stoupne i měsíční příspěvek na dítě

Klasičtí i profesionální pěstouni dostávají také pravidelný měsíční příspěvek na úhradu potřeb dítěte, musí jít ale o dítě nezaopatřené. Od ledna 2018 se měsíční sumy zvýší, pro všechny.

Nezaopatřené dítě

Pod pojmem nezaopatřené dítě se rozumí dítě do skončení povinné školní docházky. A i potom, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže:

 • se soustavně připravuje na budoucí povolání
 • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz
 • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost

Soustavnou přípravou na budoucí povolání se myslí studium na středních, vyšších odborných či vysokých školách nebo příprava ve speciálních výcvikových střediscích pro osoby se změněnou pracovní schopností. Soustavnou přípravou na budoucí povolání ale není studium, při kterém člověk pracuje tak, že musí platit nemocenské pojištění, má nárok na hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání nebo při kterém je příslušníkem armády či v jiném služebním poměru.

Za nezaopatřené dítě je člověk považovaný taky v případě, že už dokončil povinnou školní docházku, ještě mu nebylo osmnáct, je vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Dnes měsíční příspěvek na dítě dosahuje:

 • 4500 korun u dítěte do 6 let
 • 5550 korun u dítěte od 6 do 12 let
 • 6350 korun u dítěte od 12 do 18 let
 • 6600 korun u dítěte od 18 do 26 let

Od roku 2018 bude měsíční příspěvek na dítě dělat:

 • 4950 Kč u dítěte do 6 let
 • 6105 Kč u dítěte od 6 do 12 let
 • 6985 Kč u dítěte od 12 do 18 let
 • 7260 Kč u dítěte od 18 do 26 let

U zdravotně postižených dětí dnes měsíční příspěvek dosahuje:

Dítě ve věku

Dítě ve stupni závislosti I (lehká závislost)

Dítě ve stupni závislosti II (středně těžká závislost)

Dítě ve stupni závislosti III (těžká závislost)

Dítě ve stupni závislosti IV (úplná závislost)

Do 6 let

4650 Kč

5550 Kč

5900 Kč

6400 Kč

6–12 let

5650 Kč

6800 Kč

7250 Kč

7850 Kč

12–18 let

6450 Kč

7800 Kč

8300 Kč

8700 Kč

18–26 let

6750 Kč

8100 Kč

8600 Kč

9000 Kč

Od roku 2018 měsíční příspěvek u zdravotně postižených dětí bude dělat:

Dítě ve věku

Dítě ve stupni závislosti I (lehká závislost)

Dítě ve stupni závislosti II (středně těžká závislost)

Dítě ve stupni závislosti III (těžká závislost)

Dítě ve stupni závislosti IV (úplná závislost)

Do 6 let

5115 Kč

6105 Kč

6490 Kč

7040 Kč

6–12 let

6215 Kč

7480 Kč

7975 Kč

8635 Kč

12–18 let

7095 Kč

8580 Kč

9130 Kč

9570 Kč

18–26 let

7425 Kč

8910 Kč

9460 Kč

9900 Kč

Příspěvek při převzetí dítěte

Kdo přebírá dítě do klasické pěstounské péče, má nárok ještě na příspěvek na pokrytí počátečních výdajů, jeho výše se od ledna měnit nebude:

 • na dítě do šesti let dělá osm tisíc korun,
 • na dítě od šesti do dvanácti let dělá devět tisíc korun,
 • na dítě od dvanácti do osmnácti let dělá deset tisíc korun.

Profesionální pěstouni tento příspěvek nedostávají.

Příspěvek na auto

V pravidlech příspěvku na auto se nic nemění. Profesionální pěstouni na něj nárok nemají. Klasický pěstoun dostane příspěvek na zakoupení motorového vozidla, jen když má v pěstounské péči alespoň tři děti. Stát proplatí 70 procent ceny auta nebo doložených nákladů na opravu vlastního vozu. Maximálně může příspěvek dosáhnout sta tisíc korun. V průběhu posledních deseti let v součtu nesmí být vyšší než dvě stě tisíc. Auto, na které jste dávku dostali, nemůžete používat k výdělečné činnosti. Když příspěvek dostanete a do pěti let auto prodáte, přestanete být pěstounem nebo vůz začnete používat k výdělečné činnosti, budete muset poměrnou část vrátit. Výjimkou je, když pěstounskou péči přestanete vykonávat z vážných zdravotních důvodů.

Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Tento příspěvek není určený pěstounovi, ale mladému člověku, který pěstounskou péči opouští po osmnáctých narozeninách nebo po studiích, jakmile přestane být nezaopatřeným dítětem. V jeho pravidlech nebudou od ledna žádné změny. Jednorázový příspěvek do začátku dospělého života dosahuje dvaceti pěti tisíc korun. Vyplácí se jen jednou, bez ohledu na to, že třeba znovu začnete studovat, čímž se navrátíte do kategorie nezaopatřeného dítěte a později z ní zase vypadnete.

Přechodní pěstouni ztratí rodičovský příspěvek

Klasičtí pěstouni i pěstouni na přechodnou dobu dnes můžou vedle odměny pěstouna pobírat také mateřskou, rodičovský příspěvek nebo přídavek na dítě. Platí pro ně stejné podmínky jako pro jiné rodiče:

Profesionální pěstouni si ale od ledna 2018 pohorší: rodičovský příspěvek už na svěřené dítě dostávat nebudou.

Pravidla nároku na peněžitou pomoc mateřství se pro klasické ani profesionální pěstouny nemění. Při posuzování nároku jsou rozhodující předchozí doby účasti na nemocenském pojištění, ty ale nesmí plynout z odměny pěstouna. Při mateřské totiž nemůžete současně pobírat příjem, ze kterého nárok na mateřskou vyplývá (přesněji ze kterého bylo odváděné nemocenské pojištění, které nárok na dávku zakládá) a který má peněžitá pomoc v mateřství nahrazovat. Další podmínkou je, že dítěti ještě nebylo sedm let. Když podmínkám vyhovíte, můžete jako pěstoun mateřskou dostávat maximálně 22 týdnů, případně 31 týdnů, když do pěstounské péče přijmete dvě a víc dětí současně.

Klasičtí pěstouni můžou u dítěte do čtyř let čerpat také rodičovský příspěvek. Totéž zatím platí i pro profesionální pěstouny, od ledna 2018 ale o možnost pobírat rodičovský příspěvek přijdou.

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+189
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 85 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

26. 9. 2017 14:10, Jana

Krásné,ale už asi začínám být alergická na spojení "Pěstoun na přechodnou dobu je vlastně zaměstnání". Tak když je to zaměstnání, proč dostávají pěstouni na přechodnou dobu plat 20.000 měsíčně i v době,kdy se o žádné dítě nestarají a tedy nepracují a dlouhodobý pěstoun dostává 8.000 - ten,který se stará o dítě denodenně a tedy vykonává úplně stejnou činnost jako pěstoun na přechodnou dobu,když tedy zrovna má svěřené dítě a pracuje! Asi proto, že denodenní práce dlouhodobého pěstouna není považována za "zaměstnání". Zřejmě někomu připadá snadnější starat se o dítě každý den v řádu let než na přechodnou dobu. Každé má svoje, uznávám, ale rozdíl v odměňování je nesmyslný a nespravedlivý a to je zřejmě důvod, proč tak stoupají počty zájemců o PP na přechodnou dobu a proč se nedaří najít více dlouhodobých pěstounů. A proto VOLEJTE SLÁVA! Dlouhodobýcm pěstounům se MOŽNÁ od 1.1.2018 zvýší odměna z 8.000 na 12.000 hrubého,ale POZOR minimální mzda se zvýší na 12.200! Shrnuto, podtrženo:ten,kdo má dlouhodobě v péči jedno dítě v PP, dostane přidáno 4.000 hrubého,ale bude brát stále méně než minimální mzdu OPĚT!(Není tedy PP pomalu něco jako charitativní činnost pro stát? Nebo se stát rozhodl, že nám bude platit pouze čas, kdy nad dětmi bdíme? Jinak nechápu, proč mají pěstouni zase brát méně než všichni ostatní. Nebo je stát trestá za to, že si vzali jen jedno dítě do PP?) Ten, kdo se stará o dvě děti v PP, by měl dostat přidáno 6.000 (z 12.000 na 18.000)a ten kdo se stará o tři děti v PP, by měl dostat přidáno 10.000 (z 20.000 na 30.000)MOŽNÁ, takový je plán. No, ať se na mne nikdo nezlobí, je to hloupost a absolutně to neodpovídá vynaloženému úsilí, protože pěstounské rodiny se neskládají pouze z dětí v PP, ale i z dětí vlastních. Takže rodina se dvěma vlastními dětmi, které se musejí uskrovnit a přijdou o část pozornosti svých rodičů a s jedním pěstounským nebere a nebude brát ani minimální mzdu. A běda, jestli pěstounské dítě bude sirotek, to rodině započítají do příjmů (a že rodina musí mít i příjmy ze zaměstnání vedle odměny pěstouna je jasné, protože, z čeho by jinak pěstoun žil)jeho sirotčí důchod-o který ovšem zkrouhnou příspěvek na úhradu potřeb dítěte,a sbohem přídavky na všechny děti a sbohem příspěvku na bydlení...)A rodina se třemi pouze pěstounskými dětmi bude brát 30.000kč a ještě jí vznikne nárok na přídavky na děti a příspěvky na bydlení, protože ze 30.000 se pěstoun uživí a nemusí lítat z brigády na brigádu. Uznávám, že tři děti jsou záhul, ale 12.000 za jedno a 30.000 za tři? Pěstounské děti nám rozvracejí naše rodiny, to je zkrátka fakt,o kterém se nerado mluví a proto si myslím, že při vyplácení odměny pěstouna by měl být brán zřetel na to, kolik dětí pěstounská rodina ve skutečnosti vychovává a ne kolik pěstousnkých dětí vychovává,protože vlastní děti pěstounů přicházejí o hodně a přinášejí často velké oběti, ale jim nikdo žádnou odměnu nedává. A kdyby někoho zajímala odpověď z MPSV, proč to takhle je a proč s tím nikdo nic nedělá, tak protože tak je to dané v zákoně! Koukala jsem jako blázen, na to bych opravdu nepřišla. Jen mi to nějak nevysvětlilo, proč s tím nic nedělají. Asi nechtějí. Jakou odměnu by asi museli dostávat oni, aby zkomplikovali život sobě i svým dětem. A co vy, kteří ještě žádné pěstounče doma nemáte? Vaše příspěvky do kasiček u supermarketů dětem z dětských domovů a Klokánků nový bezstarostný domov v pěstousnkých rodinách nezajistí, když se pěstouni budou muset stále honit, aby měli z čeho žít a platit nájem. Zkuzte se za nás pěstouny postavit, my nezmůžeme nic, nemůžeme ty děti vrátit a stávkovat, vždyť jsou to "naše" děti. Postavte se za pěstouny, jak jen můžete a uděláte dobrou věc nejen pro ně, ale hlavně pro ty děti, které by mohly žít v pěstounské rodině, kdyby ta rodina byla a ona by byla, kdyby měla jistotu, že bude za svoji práci zaopatřena...

+95
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

2. 11. 2017 8:06

kecáte moc pěkné mám tchána který pobírá okolo 60 000kč na tři děti a to nepočítám další příspěvky na bydlení a každý dva roky nové auto a td no dohromady dostávají okolo 100 000kč otom si mužem jenom zdát jeto novodobý byznys a okrádání nás kteří chodí na tři směny do práce a kdyš poberen na výplatu 16000kč uš jsme v nadstandartu a nemáme nárok ani na prídavky. tak tu nemluvte že to děláte z lásky k těm dětem

Zobrazit celé vlákno

-106
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (85 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Příspěvky pro pěstouny a děti z náhradní péče stoupnou

21. 9. 2022 | redakce Peníze.CZ

Příspěvky pro pěstouny a děti z náhradní péče stoupnou

Od října se zvýší příspěvky na úhradu potřeb dítěte o 27 procent a jednorázový příspěvek při převzetí dítěte o 35 procent. Zaopatřovací příspěvek, který pomáhá mladým lidem při odchodu... celý článek

Pravda o zvýšení odměn pro pěstouny. Velká část si pohorší

30. 9. 2021 | Ivana Novotná | 66 komentářů

Pravda o zvýšení odměn pro pěstouny. Velká část si pohorší

Odměny za pěstounskou péči stoupnou, oznámilo ministerstvo práce a sociálních věcí po schválení novely o sociálně-právní ochraně dětí. Víc než poloviny pěstounů se však týkají méně... celý článek

Odměna pěstouna se naváže na minimální mzdu

6. 8. 2021 | redakce Peníze.CZ | 106 komentářů

Odměna pěstouna se naváže na minimální mzdu

Máme novější a podrobnější článek! Najdete ho tady.

Kompenzační bonus je nově i pro lidi v úpadku, dobrovolníky a pěstouny

24. 2. 2021 | Petr Kučera | 6 komentářů

Kompenzační bonus je nově i pro lidi v úpadku, dobrovolníky a pěstouny

O takzvaný kompenzační bonus mohou nově žádat i lidé, kteří jsou v úpadku – typicky v konkurzu nebo oddlužení. Překážkou už není ani činnost dobrovolného pracovníka pečovatelské služby... celý článek

Dávky pěstounské péče v roce 2017: Kolik můžete čerpat

22. 3. 2017 | Petra Dlouhá | 26 komentářů

Dávky pěstounské péče v roce 2017: Kolik můžete čerpat

Máme pro vás kompletního průvodce dávkami pěstounské péče v roce 2017: pro klasické i profesionální pěstouny. Druzí jmenovaní nejspíš už brzy přijdou o možnost pobírat na svěřené dítě... celý článek

Partners Financial Services