Daň z příjmů fyzických osob

Sazba daně z příjmů fyzických osob je patnáct procent, pokud jste si nezvolili pro daný rok možnost využít paušální daň. Jestli se to vyplatí, propočte kalkulačka paušální daně, vlastní daňová kalkulačka pak provede výpočet daně z příjmů. K dispozici pro vás jsou formuláře daňového přiznání. Dozvíte se, jaká daňová zvýhodnění můžete uplatnit i jak si poradit se srážkovou daní.

Špatná zpráva pro výherce. Daň z loterií a sázek stoupne

21. 11. | Petr Kučera | 3 komentáře

Špatná zpráva pro výherce. Daň z loterií a sázek stoupne

Výhercům zůstane míň peněz – mnohem častěji narazí na limit pro daňové osvobození. Některým zato přibude práce s daňovým přiznáním.

Daň z nemovitosti zpřísněte, DIP zrušte, radí vládě ekonom Janský

20. 11. | Kateřina Hovorková | 6 komentářů

Daň z nemovitosti zpřísněte, DIP zrušte, radí vládě ekonom Janský

Řada úsporných opatření, kterými chce vláda snížit rostoucí deficit státního rozpočtu, vychází z doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV). Jejím členem je i ekonom Petr Janský. Co říká na definitivní... více

Stát podpoří investice i spoření. Jaké výhody vám přinese DIP

16. 11. | Petr Kučera | 1 komentář

Stát podpoří investice i spoření. Jaké výhody vám přinese DIP

Daňové odpočty se rozšíří na Dlouhodobý investiční produkt. Jeho vznik schválili poslanci. Co si pod ním představit, kdo ho nabídne a jaká budou pravidla? Máme podrobnosti.

Podpora penzijního spoření se změní. Nová tabulka i daňové výhody

15. 11. | Petr Kučera

Podpora penzijního spoření se změní. Nová tabulka i daňové výhody

Stát chce motivovat lidi, aby si na důchod spořili víc než dosud. Zároveň rozšíří daňové výhody i na investování a pojištění dlouhodobé péče.

Benefity dostanou limit. Kdy za ně bude muset zaměstnanec platit?

13. 11. | Kateřina Hovorková

Benefity dostanou limit. Kdy za ně bude muset zaměstnanec platit?

Vládní balíček omezí daňové zvýhodnění volnočasových benefitů, populárního nástroje pro odměňování zaměstnanců. Vysvětlíme, co to přinese v praxi.

Sleva na studenta končí. Jak si snížit daň letos a příští rok?

12. 11. | Petr Kučera

Sleva na studenta končí. Jak si snížit daň letos a příští rok?

Speciální daňovou výhodu bude možné využít naposledy pro příjmy za rok 2023. Chudým studentům stejně nepomáhá, tvrdí ministr financí.

Sleva na manželku bude přísnější. Některé rodiny přijdou o tisíce

10. 11. | Petr Kučera , Kateřina Hovorková

Sleva na manželku bude přísnější. Některé rodiny přijdou o tisíce

Omezení daňové slevy na vyživovaného manžela nebo manželku je součástí vládního balíčku. Spolu se zrušením školkovného může významně ovlivnit rodinné rozpočty.

Školkovné končí. Zrušení daňové slevy potvrdili senátoři

9. 11. | Petr Kučera

Školkovné končí. Zrušení daňové slevy potvrdili senátoři

Daňová sleva za školku skončí od roku 2024. Naposledy ji bude možné využít pro příjmy za letošní rok.

Stát zdaní podporu stavebního spoření. Co přinese výjimka z výjimky

2. 11. | Petr Kielar

Stát zdaní podporu stavebního spoření. Co přinese výjimka z výjimky

Vedle snížení státního příspěvku na stavební spoření přináší vládní balíček i málo známou novinku: příspěvek už nebude osvobozený od daně. Změna ovlivní tři miliony lidí, daň však zaplatí jen výjimečně. více

OSVČ si výrazně připlatí. Minimální zálohy i paušální daň stoupnou

23. 10. | Kateřina Hovorková , Petr Kučera | 3 komentáře

OSVČ si výrazně připlatí. Minimální zálohy i paušální daň stoupnou

Vládní balíček zvýší minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění více, než by stouply „standardně“ jen podle růstu průměrné mzdy. Připlatí si také ti, co využívají paušální daň.

Výpočet daně – Daňová kalkulačka 2022

Daňový kalendář 2023

Daňový kalendář pro rok 2023 přináší přehled termínů pro včasné placení daní a pojistného. Obsahuje daňové povinnosti jak pro fyzické osoby, tak pro firmy a OSVČ.
Daňový kalendář 2023

Profesní rejstříky

Hledáte profesionály z vašeho regionu? Potřebujete vyřešit daně nebo pomoc s účetnictvím? Poradíme. Stačí zadat město, adresu nebo konkrétní jméno.

 • Z jakých příjmů se platí daň z příjmů?

  Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou následující příjmye naprostá většina příjmů. :Platí se daň z příjmů ze závislé činnosti, tedy ze zaměstnání, stejně tak podávají daňové přiznání a odvádějí daň z příjmů OSVČ, podnikatelé, živnostníci. Daňové přiznání fyzických osob odevzdávají pronajímatelé nemovitostí i ti, kterým vydělávají spořicí produkty, investice nebo půjčky. Zdanění podléhají:

  • Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky – tedy především příjmy ze zaměstnáníplat a mzda. Funkčními požitky jsou odměny za výkon funkce. Pobírají je například poslanci a senátoři či členové vlády, ale také lidé působící v samosprávě, jiných státních orgánech, občanských a zájmových sdruženích nebo komorách.
  • Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti – z podnikání jsou to příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živnosti, příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů a podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku. Do příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů spadají zejména činnosti, ke kterým je potřebná zvláštní zkouška – jde například o činnost advokáta, daňového poradce, makléře nebo auditora.
  • Příjmy z kapitálového majetku – zjednodušeně řečeno, jedná se o příjmy, které plynou z toho, že držíte nějaký finanční majetek: peníze, obchodní podíly, cenné papíry, pohledávky z půjček a podobně. Část těchto příjmů ale bývá zdaněna srážkovou daní už u zdroje – jedná se typicky o dividendy, výnosy z vkladů na vkladní knížce, bankovním účtu, dávky a odbytné penzijního připojištění a plnění ze životního pojištění nebo jiného pojištění. Daň z příjmů už se z nich potom odvádět nemusí.
  • Příjmy z pronájmu – jedná se o pronájem nemovitostí i movitých věcí, s výjimkou pronájmu příležitostného. Z příležitostného pronájmu movité věci s příjmem do třiceti tisíc za rok, daň platit nemusíte a není třeba podávat ani daňové přiznání. Totéž platí, když máte příjmy ze závislé činnosti (typicky ze zaměstnání) a příjmy z pronájmu (movitých nebo nemovitých věcí) nepřesáhnou šest tisíc za rok. Nebo pokud jste důchodce, student či matka na rodičovské a vaše roční příjmy z pronájmu nepřesáhnou patnáct tisíc.
  • Bezúplatný příjem z daru – tedy příležitostný příjem z nabytí nemovitého nebo movitého majetku či jiného majetkového prospěchu. Příjmy z darů jsou od daně z příjmů osvobozeny v případě, že součet jejich hodnoty od téhož dárce nepřesáhne za rok hranici 15 tisíc korun. Povinnost platit daň z příjmů se na vás nevztahuje také, pokud jste dar obdrželi od příbuzného v přímé řadě, od manžela či manželky nebo od příbuzného v pobočné řadě. Osvobozené jsou i příjmy z daru od osoby, která s vámi žila nejméně rok (před obdržením daru) ve společné domácnosti.
  • Ostatní příjmy – do této skupiny se řadí všechny příjmy, které nepatří do žádné z předchozích skupin, a to hlavně příjmy z příležitostných činností (které za rok překročily hranici třiceti tisíc korun), příjmy z různých převodů, výhry v loteriích a sázkách, příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv autorských.
 • Kdy se neplatí daň z příjmů fyzických osob?

  Daň z příjmů neplatíte, pokud příjmy nemáte, respektive máte pouze příjmy dani z příjmů nepodléhající nebo od daně z příjmů osvobozené.

 • Jaké příjmy nepodléhají dani z příjmů?

  • přijaté úvěry a půjčky,
  • příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů,
  • příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby
  • příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit, nebo z titulu smírného urovnání záležitosti před Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou se Česká republika zavázala uhradit
  • příjmy poplatníka, který vypomáhá s domácími pracemi, a to za stravu a ubytování (au-pair)

  Výčet všech příjmů, které nejsou předmětem daně z příjmů, najdete v § 3 zákona o daních z příjmů. Nemusejí se danit ani přiznávat.

 • Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozené?

  Také příjmy, které jsou od daně osvobozené, nemusíte danit ani přiznávat. Osvobození je ale u některých příjmů podmíněno splněním jistých podmínek a limitů například takzvaným časovým testem. Všechny osvobozené příjmy upravuje § 4 zákona o daních z příjmů. Patří sem například:

  • příjmy z prodeje rodinného bytu či domu, pokud v nich prodávající měl bydliště aspoň dva roky bezprostředně před prodejem nebo doba mezi nabytím a prodejem přesáhla pět let,
  • příjmy z prodeje movitých věcí, pokud nejsou zahrnuty do obchodního majetku (příjem z prodeje motorového vozidla, lodi a letadla je osvobozen, když mezi nabytím a prodejem uplynul alespoň rok),
  • přijatá náhrada škody (pokud náhrada škody nesouvisí se samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem), náhrada nemajetkové újmy,
  • plnění z pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škody (pokud pojištění nesouvisí se samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem),
  • ceny z veřejných, reklamních či sportovních soutěží v hodnotě nepřevyšující částku deset tisíc korun,
  • příjmy sociálního charakteru – tedy dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění (důchody se nedaní, pokud nepřesáhnou 36násobek minimální mzdy),
  • odměny vyplacené zdravotní správou dárcům za odběr krve a jiných biologických materiálů,
  • výživné,
  • stipendia ze státního rozpočtu a z prostředků veřejné vysoké školy, výpomoc od zaměstnavatele (například výpomoc rodině při úmrtí zaměstnance),
  • příjmy z prodeje cenných papírů do sta tisíc korun za rok, při prodeji cenných papírů za víc než sto tisíc musí být pro osvobození od daně splněn též časový test: doba mezi nabytím a prodejem cenných papírů musí přesáhnout tři roky,
  • osvobozené od daně jsou také příjmy nabyté dědictvím.

  Přijetí osvobozeného příjmu, který přesáhl pět milionů korun (například z prodeje cenných papírů) musíte nově nahlásit finančnímu úřadu, a to i v případě, že nemáte povinnost podat daňové přiznání. Lhůta pro podání oznámení je stejná jako termín pro podání daňového přiznání. V případě, že vám přiznání zpracovává daňový poradce, se lhůta prodlužuje o tři měsíce.

 • Kdo musí podat přiznání k dani z příjmů?

  Nejčastěji řeší samostatně daně OSVČ, podnikatelé, živnostníci. Za většinu zaměstnanců platí totiž daň z příjmů platí a podává roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnostizúčtování daně podává zaměstnavatel. Povinnost odevzdat finančnímu úřadu daňové přiznání se vám nevyhne v případě, že jste v předešlém roce:

  • měli příjem z několika zaměstnání zároveň a příjem z některého z nich se nezdanil srážkovou daní
  • měli roční příjem z podnikání vyšší než patnáct tisíc korun
  • měli příjem ze zaměstnání a vaše další příjmy (třeba z pronájmu nebo podnikání) přesáhly hranici šesti tisíc za rok – hranice platí pro hrubé příjmy, nikoli zisk (počínaje příjmy za rok 2023 se hranice zvýší na 20 tisíc ročně)
  • neměli příjmy ze závislé činnosti (tedy ze zaměstnání), ale jste důchodce, student nebo třeba matka na rodičovské dovolené a v rámci přivýdělku (například podnikáním nebo pronájmem) jste si vydělali víc než 15 tisíc za rok (počínaje příjmy za rok 2023 se hranice zvýší na 50 tisíc ročně)
  • v podnikání vykázali ztrátu
  • měli kromě českého zaměstnavatele také příjmy od zaměstnavatele v zahraničí
  • vybrali předčasně peníze z životního pojištění nebo předčasně ukončili smlouvu
 • Zahrnují se do daňového přiznání příjmy zdaněné srážkovou daní?

  Pokud jste měli loni příjmy, které se hned u „zdroje“ (typicky u zaměstnavatele) danily patnáctiprocentní srážkovou daní, daňové přiznání kvůli nim podávat nemusíte. Jestli jste však loni měli celkově jen nízké příjmy, může se vyplatit daňové přiznání podat a příjmy už zdaněné srážkovou daní do něj zanést. Můžete totiž získat sraženou patnáctiprocentní daň zpět. Započtení příjmů už zdaněných srážkovou daní vám umožní ve větší míře (nebo dokonce plně) využít daňové slevy a nezdanitelné části základu daně. Potřebovat k tomu budete potvrzení o příjmu od zaměstnavatele, které vám na požádání vydá po konci roku. Výjimkou jsou příjmy z autorských honorářů zdaněné srážkovou daní, ty do daňového přiznání zahrnout nelze.

 • Kolik na dani z příjmů fyzických osob zaplatíte?

  Kolik na dani z příjmů zaplatíte, spočítají naše daňové kalkulačky.

  Základem daně z příjmů je rozdíl mezi příjmy fyzické osoby a výdaji prokazatelně vynaloženými na jejich dosažení, zajištění a udržení.

  Pro uplatnění výdajů má při výpočtu daně z příjmů živnostník, OSVČ nebo podnikatel dvě možnostiPodnikatelé, živnostníci a osoby samostatně výdělečně činné mají dvě možnosti, jak výdaje uplatnit:

  • daňovou evidenci – v příloze daňového přiznání OSVČ, podnikatel, živnostník účetní doloženíúčetně doloží všechny skutečně vynaložené výdajevšech skutečně vynaložených výdajů
  Typ činnostiVýdajový paušálMaximálně odečtené výdaje
  Řemeslníci a podnikatelé v zemědělské výrobě, lesním a vodním hospodářství80 %1 600 000 Kč
  Ostatní živnosti60 %1 200 000 Kč
  Svobodná povolání, tlumočníci, znalci, insolvenční správci, spisovatelé, sportovci, advokáti nebo lékaři40 %800 000 Kč
  Příjmy z pronájmů30 %600 000 Kč
 • Co jsou nezdanitelné části základu daně?

  Základ daně se ještě sníží o nezdanitelné části základu daně, jako jsou například:

  • Zaplacené úroky z hypotečního úvěru a úroky z úvěru ze stavebního spoření, pokud dané úvěry použijete na bydlení; limit odečtu dělá tři sta tisíc ročně.
  • Dary na veřejně prospěšné účely, pokud celková hodnota vašich darů v daném roce dosahovala minimálně tisícikoruny nebo překročila dvě procenta vašeho původního základu daně. Horní limit odečtu tvoří patnáct procent z původního základu daně. Výčet dobročinných účelů a typů příspěvků, které se uznávají, najdete v § 15, odst. 1 zákona o daních z příjmů.
  • Platby na životní pojištění (ne ale příspěvky, které vám na životní pojištění poskytl zaměstnavatel), pokud pojistka neumožňuje průběžné výběry peněz; limit odečtu dělá dvacet čtyři tisíc ročně.
  • Zaplacené příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem. Přesněji: úhrn příspěvků, které jste zaplatili (ze svého) nad hranici dvanácti tisíc ročně. Limit pro odpočet dosahuje taktéž čtyřiadvacetii tisíc. Stejná pravidla platí pro doplňkové penzijní spoření.
  • Výdaje na vzdělání – především kurzy a školení. Limit odpočtu dělá deset tisíc korun. Lidé se zdravotním postižením si mohou odečíst třináct tisíc, těžce postižení patnáct tisíc korun.
  • Členské příspěvky odborům. Limit odpočtu dělá 3000 korun a zároveň 1,5 procenta ročních zdanitelných příjmů.
  • Od základu daně si můžete odečíst také daňovou ztrátu z podnikání, která vám vznikla v předchozích pěti letech.
  Odečitatelná položkaVýše odpočtuNutné potvrzení

  Bytové potřeby

  Ve výši úroků z úvěru, max. 300 000 Kč na domácnost

  Potvrzení o zaplacených úrocích z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru

  Penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření

  Zaplacené příspěvky minus 24 000 korun. Max. 24 000 Kč

  Potvrzení o zaplacených příspěvcích podle smlouvy o penzijním připojištění, případně doplňkovém penzijním spoření.

  Životní pojištění

  Max. 24 000 Kč ze všech smluv životního pojištění

  Potvrzení o platbách za životní pojištění. Musí být sjednáno minimálně na 60 měsíců a výplata pojistného plnění se musí uskutečnit nejdříve po dosažení 60 let věku. Je-li životní pojistka sjednána tak, že vám peníze budou vyplaceny, až dosáhnete určitého věku, musíte ještě splňovat podmínku minimální pojistné částky – u smluv s pojistnou dobou od 5 do 15 let dosahuje čtyřiceti tisíc korun, u smluv s pojistnou dobou 16 a více let dosahuje sedmdesáti tisíc korun. Od roku 2015 je předpokladem pro daňový odpočet, že vaše smlouva neumožňuje mimořádné výběry z životní pojistky.

  Příspěvek odborové organizaci

  Do výše 1,5 % zdanitelných příjmů, max. 3000 Kč

  Potvrzení o výši zaplacených členských příspěvků.

  Dary a dárcovství krve

  Min. 1000 Kč nebo 2 % základu daně.

  Max. 15 % základu daně

  Darovací smlouva či potvrzení o daru.

  Vzdělání

  Max. 10 000 Kč

  Potvrzení o úhradě zkoušky. Nesměl ji ovšem platit zaměstnavatel.

  Ze základu daně sníženého o odečitatelné položky se vypočte patnáctiprocentní daň. Nemusí však být konečná. Od daně si ještě můžete odečíst slevy na dani.

 • Slevy na dani a daňová zvýhodnění

  Sleva na poplatníka

  30 840 Kč

  Na dítě

  Na první vyživované dítě je sleva 13 404 Kč, pro další děti se zvyšuje. U dítěte, které je držitelem průkazu ZTP, se sleva dvojnásobí. Pořadí, v jakém děti uvádíte, je volné (děti s ZTP řaďte na konec).

  první: 15 204 Kč (30 408 Kč s ZTP/P)

  druhé: 22 320 Kč (44 640 Kč s ZTP/P

  třetí a další: 27 840 Kč (55 680 Kč s ZTP/P)

  Na umístění dítěte v předškolním zařízení (tzv. školkovné)

  17 300 Kč (pro příjmy za rok 2023)

  16 200 Kč (pro příjmy za rok 2022)

  Na vyživovanou manželku/manžela

  24 840 Kč

  Na vyživovanou manželku/manžela – držitele průkazu ZTP

  49 680 Kč

  Invalidita I. a II. stupně

  2520 Kč

  Invalidita III. stupně

  5040 Kč

  Držitel průkazu ZTP/P (i bez důchodu)

  16 140 Kč

  Student

  4020 Kč

 • Jaké jsou termíny podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2022?

  Poplatníci bez daňového poradcePoplatníci s daňovým poradcem

  Do 3. dubna 2023 

  Daňové přiznání, pokud ho nepodáváte elektronicky.

  Do 2. května 2023

  Daňové přiznání, pokud se přiznáváte elektronicky. Zájemce o tuto delší lhůtu nemusí dopředu nic hlásit. 

  Do měsíce po uplynutí lhůty pro podání přiznání

  Přehledy o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení.

  Do 3. července 2023 

  Daňové přiznání. Využití poradce už nemusíte finančnímu úřadu předem oznamovat.

  Do 1. srpna 2023

  Musí být zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení odevzdán přehled o příjmech a výdajích.

 • Jak a kde zaplatit daň z příjmů?

  Daň z příjmů můžete zaplatit hotově na pokladně kteréhokoli územního pracoviště vašeho finančního úřadu nebo bankovním převodem či poštovní poukázkou – pak v obou případech na účet příslušného krajského finančního úřadu. Čísla bankovních účtů finančních úřadů vidíte v tabulce.

  • Kód banky: 0710, tj. Česká národní banka
  • Variabilní symbol: daňové identifikační číslo nebo rodné číslo
  • Konstantní symbol při platbě bankovním převodem: 1148
  • Konstantní symbol při platbě poštovní poukázkou (v hotovosti): 1149
  Finanční úřadDaň z příjmů právnických osobDaň z příjmů fyzických osob podávajících přiznáníDaň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

  FÚ pro hlavní město Prahu

  7704-77628031/0710

  721-77628031/0710

  713-77628031/0710

  FÚ pro Středočeský kraj

  7704-77628111/0710

  721-77628111/0710

  713-77628111/0710

  FÚ pro Jihočeský kraj

  7704-77627231/0710

  721-77627231/0710

  713-77627231/0710

  FÚ pro Plzeňský kraj

  7704-77627311/0710

  721-77627311/0710

  713- 77627311/0710

  FÚ pro Karlovarský kraj

  7704-77629341/0710

  721-77629341/0710

  713-77629341/0710

  FÚ pro Ústecký kraj

  7704-77621411/0710

  721-77621411/0710

  713-77621411/0710

  FÚ pro Liberecký kraj

  7704-77628461/0710

  721-77628461/0710

  713-77628461/0710

  FÚ pro Královehradecký kraj

  7704-77626511/0710

  721-77626511/0710

  713-77626511/0710

  FÚ pro Pardubický kraj

  7704-77622561/0710

  721-77622561/0710

  713-77622561/0710

  FÚ pro Kraj Vysočina

  7704-67626681/0710

  721-67626681/0710

  713-67626681/0710

  FÚ pro Jihomoravský kraj

  7704-77628621/0710

  721-77628621/0710

  713-77628621/0710

  FÚ pro Olomoucký kraj

  7704-47623811/0710

  721-47623811/0710

  713-47623811/0710

  FÚ pro Moravskoslezský kraj

  7704-77621761/0710

  721-77621761/0710

  713-77621761/0710

  FÚ pro Zlínský kraj

  7704-47620661/0710

  721-47620661/0710

  713-47620661/0710

  Specializovaný finanční úřad

  7704-77620021/0710

  -

  713-77620021/0710

Partners Financial Services