Kdo musí podat daňové přiznání. Nejen podnikatelé

Petra Dlouhá, Petr Kučera | rubrika: Když se řekne | 1. 1. 2023
Z jakých příjmů se platí daň? Kdy musí vyplnit přiznání i zaměstnanec a kdy se mu to vyplatí, přestože to není jeho povinnost? A kdo může zůstat úplně v klidu? Tady je přehled.
Kdo musí podat daňové přiznání. Nejen podnikatelé

Zdroj: Shutterstock

Přiznání k dani z příjmů za rok 2022 podává v zásadě každý, kdo měl příjmy vyšší než patnáct tisíc korun – jde o hrubý příjem před odečtením výdajů.

Výjimku mají podnikatelé, kteří se dobrovolně přihlásili do systému takzvané paušální daně (kromě některých situací, typicky když přestali splňovat podmínky, když mají další příjmy ze zaměstnání nebo když mají příjmy z pronájmu či prodeje nad 15 tisíc).

Přiznání není nutné podávat kvůli příjmům, které vůbec nejsou předmětem daně, nebo jsou od daně osvobozené, případně je z nich daň vybírána srážkou. Víc si o nich řekneme za chvíli.

Přiznání nemusí podat zaměstnanci, kteří loni měli příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele. Nebo sice od víc zaměstnavatelů, ale postupně (ne současně od víc než jednoho). Podmínkou je, že u všech podepsali takzvané prohlášení k dani a současně neměli jiné zdanitelné příjmy (z podnikání, nájmu a podobně) přesahující 6000 korun. O daňový přeplatek mohou žádat přes zaměstnavatele – podrobnosti jsme popsali v článku o ročním zúčtování daní.

Nepřiznávají se ani příjmy z příležitostných činností, které nepřesáhnou třicet tisíc korun za rok (před odečtením výdajů). 

Přiznání však musí podat i podnikatel, který skončil ve ztrátě – tu si pak může odečítat v následujících letech.

Základní pravidla pro to, kdy je nutné podat daňové přiznání z příjmů za rok 2022, se oproti předchozímu roku nezměnila. Už sice platí novela, která spodní hranici pro povinné podání přiznání výrazně zvedla, jenže vyšší limit lze poprvé využít až pro příjmy za rok 2023. Zvýšení se týká až přiznání podávaného v prvních měsících roku 2024. Tady jsme psali podrobnosti: Nové limity zdanitelných příjmů 

Do kdy podat daňové přiznání za rok 2022

Základní lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2022 končí v pondělí 3. dubna 2023. V praxi se to týká hlavně případů, kdy přiznání podáváte v papírové podobě. Za ni se považuje i formulář, který jste sice nejdřív vyplnili na počítači, ale pak jste si ho vytiskli a finančnímu úřadu ho odevzdali (poslali) na papíře.

Daně snadno na pár kliků

Myšičko myš
Zdroj: Shutterstock

Online daňové přiznání

 • Jednoduše: jen odpovídáte na otázky, aplikace sama počítá a vyplňuje
 • Komplet: včetně přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu
 • Rychle: za 15 minut

Kdo podá přiznání online, získává o měsíc delší základní lhůtu. Přiznání v elektronické podobě tak letos stačí podat do úterý 2. května. Od předloňska přibyla jednodušší možnost, jak přiznání podat elektronicky: portál Moje daně s možností přihlášení přes bankovní identitu (nebo přes další, už dříve dostupné formy ověření).

Zájemce o delší lhůtu nemusí dopředu nic hlásit. Prostě nepodá přiznání do začátku dubna, ale později. Online forma je tak zároveň záchranou pro lidi, kteří nestihli připravit papírové přiznání včas. Pozor: Stejně jako loni však formálně nejde o odložení lhůty pro podání přiznání, ale jenom o prominutí případných sankcí spojených s jeho pozdějším podáním i se zaplacením daně. Rozdíl? Kdo to nestihne ani do konce prodlouženého termínu, tomu se napočítají sankce hned od původního.

Pokud vám ho chystá daňový poradce, má na odevzdání přiznání čas do 3. července. Využití služeb poradce už nemusíte předem oznamovat finančnímu úřadu. 

Kdy zaměstnanec podává daňové přiznání

Jestli jste byli loni zaměstnaní pouze u jednoho zaměstnavatele a jiné zdanitelné příjmy neměli, daňové přiznání nemusíte řešit. Zálohy na daň z příjmů vám průběžně strhával zaměstnavatel a postará se i o roční zúčtování daně.

Klid má i ten, kdo v roce 2022 vystřídal víc zaměstnavatelů, ale nikdy nepracoval pro dva současně – zúčtování daně za něj může vyřešit poslední zaměstnavatel.

Podmínkou každopádně je, že jste u svého zaměstnavatele nejpozději do letošního 15. února podepsali formulář Prohlášení k dani. Do stejného termínu bylo nutné odevzdat mu všechna potvrzení prokazující, že máte nárok na odpočty od základu daně a daňové slevy.

Naopak sám musí podat daňové přiznání zaměstnanec, jestliže:

 • v roce 2022 pracoval postupně u několika zaměstnavatelů a u některého nepodepsal prohlášení k dani, přestože u něj měl zdanitelné příjmy,
 • pracoval pro několik zaměstnavatelů současně a některý z příjmů nebyl zdaněný srážkovou daní,
 • měl vedle platu či mzdy i další zdanitelné příjmy, například z podnikání, pronájmu, prodeje kapitálového majetku, případně ostatní příjmy (jejich seznam je uvedený v zákoně o daních z příjmů), přesahující 6000 korun za rok – tahle hranice platí pro hrubé příjmy, nikoli pro zisk,
 • měl kromě tuzemského zaměstnavatele příjmy i od zaměstnavatele v cizině,
 • má dluh na dani z příjmů nebo neoprávněně získal daňový bonus a jeho zaměstnavatel to nahlásil finančnímu úřadu,
 • porušil podmínky daňového zvýhodnění u životního pojištění, penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření (tedy když smlouvu vypověděl předčasně).

Zaměstnanec, který podává přiznání sám, požádá zaměstnavatele o potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2022, které pak přiloží k daňovému přiznání. V přiznání uvádí všechny své zdanitelné příjmy, včetně těch, z nichž byla odvedena zálohová daň z příjmů fyzických osob.

Zaměstnanci, kteří podávají daňové přiznání sami a měli v roce 2022 příjmy pouze ze zaměstnání, můžou využít zkrácený daňový formulář na dvě stránky. I ten je dostupný přes portál Moje daně.

Kdy se vyplatí přiznat, i když nemusíte

Zdroj: Shutterstock

Daňové přiznání se vám vyplatí podat, jestliže jste loni byli zaměstnaní jenom část roku, zatímco zbytek času jste byli třeba na mateřské, v důchodu, studovali nebo hledali si jinou práci. Základní daňovou slevu na poplatníka totiž lze využít vždycky v celé výši 30 840 korun ročně – bez ohledu na to, jak dlouho loni vaše výdělečná činnost trvala. Sleva je o tři tisíce ročně vyšší než před rokem.

Jestli jste slevu na poplatníka v průběhu roku nevyčerpali celou (každý měsíc se odečítá jen poměrná část), máte nárok na „vratku“ daně od finančního úřadu. Není potřeba k tomu hned podávat přiznání. Pokud jste v průběhu roku pracovali jen u jednoho zaměstnavatele (třeba v rámci brigády), můžete ho požádat o provedení ročního zúčtování.

Příjmy zdaněné srážkovou daní

Daňové přiznání není nutné podávat v případě, že se loni všechny vaše příjmy danily srážkovou daní.

Srážková daň se strhává například z úroků z bankovních účtů, stavebního spoření, dluhopisů, výnosů z vkladních knížek nebo podílů na zisku. A také z příjmů z výher, které nejsou osvobozené od daně. Někdy se srážková daň uplatňuje také na příjmy z dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti a autorských honorářů. Víc o tom píšeme tady:

Příjmy z dohod zdaněné srážkovou daní můžete do daňového přiznání zahrnout dobrovolně. Pokud jste v loňském roce měli v součtu jen nízké příjmy, vyplatí vám finanční úřad sraženou daň zpět. Díky započtení příjmů zdaněných srážkovou daní totiž víc nebo i plně vytěžíte nezdanitelné části základu daně a slevy na dani. Potvrzení o příjmech vám vydá zaměstnavatel, přiložíte ho k daňovému přiznání.

Do daňového přiznání naopak nelze zahrnout příjmy z autorských honorářů.

Co není předmětem daně

Z některých příjmů se daň neodvádí. Ani se nezanášejí do daňového přiznání – nejsou totiž předmětem daně. Daňové přiznání kvůli nim podávat nemusíte. Pokud růžový formulář odevzdáváte z jiného důvodu, tyto příjmy do něj nevypisujte. Jde o:

 • úvěry a zápůjčky (s výjimkami uvedenými v zákoně),
 • příjmy získané restitucí,
 • příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby,
 • příjmy z rozšíření rozsahu nebo vypořádání společného jmění manželů,
 • příjem plynoucí z odškodnění přiznaného mezinárodním trestním soudem, mezinárodním trestním tribunálem, popřípadě obdobným mezinárodním soudním orgánem,
 • příjem plynoucí ze spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva, které je Česká republika povinna uhradit,
 • příjmy poplatníka, který vypomáhá s domácími pracemi za stravu a ubytování (au-pair),
 • příjmy získané převodem majetku od osoby blízké, která byla zemědělským podnikatelem a předčasně ukončila provozování zemědělské činnosti,
 • příjmy z vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky rozdělením majetku podle velikosti jejich podílů,
 • pro zaměstnance nejsou předmětem daně příjmy z cestovních náhrad, poskytnuté pracovní oděvy apod.

Celý seznam příjmů, které nejsou předmětem daně, najdete v § 3 zákona o daních z příjmů.

Co je od daně z příjmů osvobozené

Zvláštní kategorií příjmů jsou příjmy osvobozené od daně. Nepřiznávají se, ani nedaní. U některých je ale osvobození vázané na určité podmínky.

Za rok 2022 jsou osvobozené především:

 • příjmy z prodeje rodinného bytu či domu, včetně souvisejícího pozemku, pokud ho prodejce vlastnil nejmíň dva roky a nejmíň dva roky bezprostředně před prodejem v nich měl bydliště, případně tam bydlel kratší dobu, ale peníze z prodeje využil na své bytové potřeby,
 • příjmy z prodeje nemovitosti, bytů nebo nebytových prostor, ve kterých nebydlíte, pokud byla doba mezi nabytím a prodejem delší než pět let (u nemovitostí pořízených od roku 2021 se takzvaný časový test prodloužil na deset let); když nemovitost zdědíte v řadě přímé, započítává se i doba, kdy nemovitost vlastnil zemřelý příbuzný,
 • příjmy z prodeje movitých věcí, pokud nejsou zahrnuty do obchodního majetku (motorová vozidla, lodi a letadla jsou osvobozena, když mezi nabytím a prodejem uplynul aspoň rok),
 • přijatá náhrada škody (pokud náhrada škody nesouvisí se samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem), náhrada nemajetkové újmy,
 • přijatá plnění z pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škody (pokud pojištění nesouvisí se samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem),
 • plnění z pojištění osob, kromě pojištění pro případ dožití,
 • dávky úrazového pojištění,
 • státní podpora ze stavebního spoření,
 • ceny z veřejných, reklamních či sportovních soutěží v hodnotě nepřevyšující částku 10 000 Kč,
 • výhry z loterie a tomboly, pokud výše výhry nepřesahuje 1 000 000 Kč, 
 • hazardní hry provozované na základě zákona, pokud rozdíl mezi úhrnem výher a vkladů nepřesahuje 1 000 000 Kč,
 • příjmy sociálního charakteru – tedy dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění (důchody za rok 2021 se nedaní do roční výše 547 200 korun), státní sociální podpora, sociální zabezpečení, dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • odměny vyplacené za odběr krve a jiných biologických materiálů,
 • výživné,
 • stipendia ze státního rozpočtu a z prostředků veřejné vysoké školy,
 • výpomoc od zaměstnavatele (například výpomoc rodině při úmrtí zaměstnance),
 • příspěvky nadací, nadačních fondů a občanských sdružení,
 • příjmy nabyté dědictvím nebo odkazem,
 • příjmy nabyté darem od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů, případně od osoby, se kterou jste žili nejméně po dobu jednoho roku před obdržením daru v společné domácnosti,
 • příjmy z prodeje cenných papírů, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem cenného papíru při jeho prodeji dobu tří let; pokud celkové příjmy (nikoli zisky) z prodeje cenných papírů loni nedosáhly limitu 100 tisíc korun, tříletý časový test dodržet nemusíte.

Celý seznam osvobozených příjmů najdete v § 4 zákona o daních z příjmů.

Osvobozený příjem vyšší než pět milionů korun musíte nahlásit finančnímu úřadu, bez ohledu na to, jestli odevzdáváte daňové přiznání. Typicky jde o dary, dědictví, výhry v loteriích, příjmy z prodeje movitých věcí nebo cenných papírů. Částka každého příjmu se posuzuje samostatně. Oznamovat nemusíte příjmy z prodeje nemovitostí, které jsou zanesené v katastru nemovitostí.

Oznamovací povinnost byste měli splnit do termínu pro podání daňového přiznání, tedy do začátku dubna, případně do začátku května (při elektronickém podání) nebo začátku července (při využití poradce).

Oznámení nemá předepsaný tiskopis, můžete ho učinit písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky (pokud máte elektronický podpis nebo datovou schránku). Musí obsahovat údaj o výši příjmu, popis okolností jeho nabytí a datum nabytí (v případě dědictví datum, kdy skončilo dědické řízení). Zájemci můžou využít vzor tiskopisu, který připravilo ministerstvo financí.

Důchod, pronájem, kapitálové příjmy...

Důchody za roku 2022 jsou od daně z příjmů osvobozené do částky 583 200 korun (to odpovídá měsíční penzi 48 600 korun), nad tuto částku se přiznávají a daní. Výše dalších příjmů zdanění důchodu nijak neovlivňuje.

Daň z příjmů se odvádí také z peněz vydělaných pronájmem nemovitostí a movitých věcí. Musíte je tedy zanést do daňového přiznání. Výjimkou je příležitostný pronájem movité věci s příjmem do třiceti tisíc za rok – ten se nepřiznává ani nedaní.

Daní a přiznávají se také příjmy z kapitálového majetku, tedy příjmy plynoucí z toho, že máte nějaký finanční majetek: peníze, obchodní podíly, cenné papíry, pohledávky z půjček a podobně. Velká část těchto příjmů se daní srážkovou daní, pak nemusíte daňové přiznání řešit. Přiznat byste ale měli například úroky získané z půjček.

Připravte si s námi kompletní daňové přiznání online za 15 minut, bez registrace a anonymně. Za cenu jednoho lístku do kina. Na podání daňového přiznání máte ještě:

dníhodinminutvteřin
Chci vyplnit daňové přiznání

Chcete-li si jen stáhnout formuláře, pokračuje na daňové formuláře

Petra Dlouhá

Autor článku Petra Dlouhá

Vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK, během studií pracovala jako stážistka v Lidových novinách. Od roku 2011 píše pro Peníze.cz a Finmag. Další články autora.

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Řekněte si o daňový přeplatek. Co teď přinést účetní v práci

25. 1. 2023 | Petr Kučera

Řekněte si o daňový přeplatek. Co teď přinést účetní v práci

Máte zájem o roční zúčtování daně? Tuhle nabídku od mzdové účetní v zaměstnání je škoda nevyužít, pokud neplánujete sami podávat daňové přiznání. Poradíme, na co se při tom zaměřit. celý článek

Kolik dostanete příště? Spočítejte si čistou mzdu v roce 2023

23. 1. 2023 | Petr Kučera

Kolik dostanete příště? Spočítejte si čistou mzdu v roce 2023

Výplata, kterou jste dostali v lednu, se řídila ještě loňskými pravidly – byla za prosincovou práci. Co přinese ta další, která přijde v únoru?

Roste limit pro přivýdělek, školkovné i bonus na dítě

18. 1. 2023 | Petr Kučera

Roste limit pro přivýdělek, školkovné i bonus na dítě

Zvýšení minimální mzdy má přímý dopad i na některé další limity. Které se od ledna 2023 změnily a jak?

Paušální daň letos využije 100 tisíc podnikatelů

16. 1. 2023 | Petr Kučera

Paušální daň letos využije 100 tisíc podnikatelů

Finanční správa přijala zatím 31 500 nových oznámení o vstupu do paušálního režimu daně z příjmů na rok 2023. Společně s podnikateli, kteří se přihlásili už v předchozích letech a v... celý článek

Práce na dohodu v roce 2023. Proč je výhodná a jaké jsou limity

16. 1. 2023 | Gabriel Pleska

Práce na dohodu v roce 2023. Proč je výhodná a jaké jsou limity

Jaké podmínky platí pro dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ)? Co se mění v roce 2023? Tady je přehled.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.