Řekněte si o daňový přeplatek. Co teď přinést účetním v práci

Petr Kučera | rubrika: Když se řekne | 29. 1. 2024 05:00 aktualizováno 14. 2. 2024 00:00
Do poloviny února můžete v zaměstnání požádat o roční zúčtování daně – pokud neplánujete sami podávat daňové přiznání. Poradíme, proč to může být výhodné a na co se při tom zaměřit.
Řekněte si o daňový přeplatek. Co teď přinést účetním v práci

Zdroj: Shutterstock

Co je roční zúčtování daně?

Roční zúčtování daně je vlastně obdobou daňového přiznání, kdy za vás všechno vyřeší zaměstnavatel. Podmínkou je, že mu včas dáte potřebné podklady – typicky potvrzení z banky, penzijní společnosti, pojišťovny, ze školky a podobně. To je potřeba udělat do 15. února.

O roční zúčtování daní za předchozí kalendářní rok můžete požádat prostřednictvím vašeho posledního zaměstnavatele v loňském roce – většinou tedy toho současného, jestli jste mezitím nezměnili práci. Nejspíš s takovou nabídkou přijde přímo mzdová účtárna, pokud jste stále zaměstnanec. 

Nehrozí, že byste jako zaměstnanec po takovém zúčtování za loňský rok museli doplácet daň. V horším případě se pro vás nic nezmění, ale v lepším případě dostanete zpátky část daní, které vám zaměstnavatel loni průběžně strhával.

Daňový přeplatek pak máte dostat nejpozději ve mzdě za březen, tedy vyplácené v průběhu dubna. Těšit se na něj můžete, když máte nárok na některou z daňových výhod, která se uplatňuje až zpětně za celý rok. Nebo když jste některou z průběžně čerpaných měsíčních slev nevyužili po všechny měsíce, kdy jste mohli. Za chvíli se podíváme na podrobný seznam.

Kdo může využít roční zúčtování daně?

O provedení ročního zúčtování daně můžete žádat, když jste v roce 2023 měli pouze příjmy ze zaměstnání (případné ostatní příjmy nepřesáhly 20 000 Kč za rok), a to:

 • buď pouze od jednoho zaměstnavatele,
 • nebo od více zaměstnavatelů, ale postupně za sebou (ne současně ve stejném měsíci).

Základem je, že jste podepsali „prohlášení poplatníka“ – takzvaný růžový formulář.

Naopak zaměstnavatel za vás daně nevyřídí, jestliže:

 • jste měli i jiné příjmy vyšší než 20 000 Kč za rok – typicky z podnikání, pronájmu, prodeje akcií a další (do limitu se však nepočítají příjmy zdaněné srážkovou daní),
 • jste měli příjmy od více zaměstnavatelů současně ve stejném měsíci (ne postupně za sebou), přičemž aspoň dva z nich odváděli zálohovou (ne srážkovou) daň,
 • jste předčasně zrušili penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) nebo životní pojištění, pokud jste v předchozích letech využili příslušnou daňovou výhodu,
 • patříte mezi další, méně časté výjimky (příjmy i ze zahraničí, někteří cizinci...).

Od roku 2023 se zvýšil limit ostatních příjmů na 20 tisíc korun z předchozích šesti tisíc. 

Když nemůžete využít roční zúčtování daně prostřednictvím zaměstnavatele, můžete o daňový přeplatek požádat v daňovém přiznání. V mnoha případech je podání přiznání přímo vaší povinností, jak podrobně píšeme v samostatném přehledu.

Jak mi vrátí daňový přeplatek v zaměstnání?

Na daních zaplatíte zbytečně víc peněz, když neuplatníte takzvané odpočty od základu daně neboli nezdanitelné části základu daně. Ty se totiž uplatňují vždycky za celý rok zpětně, takže dřív nebyla příležitost je využít. Co je ve hře?

 • spoření na důchod
 • životní pojištění
 • hypotéka a úvěr ze stavebního spoření
 • dary včetně darování krve
 • příspěvky odborům
 • zvyšování kvalifikace

Druhou skupinou pak jsou daňové slevy. Většinu z nich jste nejspíš čerpali průběžně v měsíční výplatě – určitě základní slevu na poplatníka, případně i slevu na dítě, na studenta... Opravdu jste je ale využili za všechny měsíce, kdy jste mohli? A dvě slevy lze uplatnit až za celý rok: školkovné a slevu na manžela či manželku. Tady je kompletní seznam:

 • základní sleva na poplatníka
 • daňové zvýhodnění na dítě, případně i daňový bonus
 • školkovné
 • sleva na vyživovanou manželku (manžela)
 • sleva na studenta
 • sleva pro zdravotně postižené

Podívejme se na ně podrobněji.

Spoření na důchod

Až o 3600 korun ročně si můžete snížit daň, když máte penzijko se státním příspěvkem. Nezáleží na tom, jestli jde o staré fondy penzijního připojištění (říká se jim transformované), nebo nové fondy doplňkového penzijního spoření (takzvané účastnické).

Jestli si ale na penzijko posíláte měsíčně jenom tisícovku nebo míň, tak s tím do mzdové účtárny nechoďte. Od základu daně vám totiž může odečíst jenom takové příspěvky, které jste v jednotlivých kalendářních měsících zaplatili nad limit 1000 korun, a to ze svého.

Vklady do 1000 korun v každém měsíci odečíst nelze, protože už jste na ně dostali jinou výhodu – přímou státní podporu. Neberte v úvahu ani případný příspěvek zaměstnavatele – za něj totiž využije daňovou výhodu sama firma.

Daně snadno na pár kliků

Zdroj: Shutterstock

Online daňové přiznání

 • Jednoduše: jen odpovídáte na otázky, aplikace sama počítá a vyplňuje
 • Komplet: včetně přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu
 • Rychle: za 15 minut

Potvrzení o zaplacených příspěvcích vám měla poslat penzijní společnost. Jestli jste ho nedostali, požádejte ji o to.

Nejspíš už jste četli o schválených změnách v daňové podpoře spoření na penzi. Zdanění příjmů za rok 2023 se ale ještě nedotknou.  

Životní pojištění

Také životní pojištění vám může snížit snížit roční daň až o 3600 korun. I v tomhle případě musí jít o peníze, které jste zaplatili sami – tedy ne příspěvky od zaměstnavatele.

Podmínkou je, že pojistné plnění vám podle smlouvy vyplatí nejdřív ve vašich šedesáti letech a zároveň ne dřív než po 60 měsících od sjednání smlouvy. Máte-li smlouvu sjednanou na „dožití“ (peníze vám vyplatí při dosažení určitého věku), musíte navíc splnit podmínku určité minimální pojistné částky. Ta činí 40 000 korun u smluv s pojistnou dobou od pěti do patnácti let nebo 70 000 korun u pojistné doby delší než patnáct let.

Odpočet od základu daně se netýká pojištění, které kryje pouze rizika a neobsahuje spořicí složku nazývanou jako investiční, kapitálová či důchodová.

Pravidla pro daň za rok 2023 se oproti předchozímu roku nezměnila.

Úroky z hypotéky nebo stavebního spoření

Teoreticky až o 45 tisíc korun za rok si můžete snížit daň, když splácíte hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření – běžný i překlenovací. Zaplacené úroky (ne celkovou výši splátek) totiž lze odečíst od základu daně. Potvrzení, kolik jste loni zaplatili na úrocích, by vám měla automaticky – většinou už během ledna – poslat banka nebo stavební spořitelna.

Když splácíte víc úvěrů, mohou se zaplacené úroky sečíst, a to až do limitu 300 000 korun ročně, pokud jde o úvěry sjednané do konce roku 2020. Jestli jste spláceli jenom část roku, máte limit 25 000 korun za každý takový měsíc. Pro úvěry sjednané od roku 2021 klesl limit pro odpočet na polovinu, tedy maximálně 150 000 korun zaplacených na úrocích. 

Podmínkou je použití úvěru na „bytové potřeby“, nikoliv jenom k rekreaci. Podrobnosti najdete v § 15 odst. 4 zákona o daních z příjmů.

Odečítat si úvěr může jenom ten, kdo je jeho „účastníkem“. Nestačí, když ho v praxi splácí. Rozhodující je osoba uvedená ve smlouvě – tedy i na potvrzení z banky nebo stavební spořitelny. Když splácí víc lidí, může si odpočet uplatnit buď jenom jeden, nebo každý rovným dílem.

Školkovné

Až 17 300 korun si můžete z daní za rok 2023 odečíst díky slevě za umístění dítěte. Ta jednomu z rodičů umožňuje snížit daň o výdaje, které jste v kalendářním roce prokazatelně vynaložili za mateřskou školu nebo obdobné zařízení péče o děti předškolního věku.

Maximální výše téhle roční slevy odpovídá měsíční minimální mzdě. Jde o strop, ne paušál. Z daní si proto můžete odečíst vždycky jenom skutečné výdaje. Jejich výši vám potvrdí provozovatel školky.

„Výdaj vynaložený za umístění dítěte“ můžeme přirovnat ke školnému. Nelze do něj zahrnout stravování, zvlášť placené kroužky nebo třeba dopravu do školky. Neodečtete si ani jednorázové hlídání dítěte – ať už u vás doma, nebo třeba v placeném koutku obchodního centra.

Od roku 2024 tato sleva končí, naposledy si ji lze odečíst z daní (příjmů) za rok 2023. 

Dary

Od základu daně si můžete odečíst hodnotu darů, které jste loni věnovali na zákonem uvedené účely. Vedle klasické charity sem patří třeba kultura, školství, ekologie nebo tělovýchova. Do účtárny přineste potvrzení o daru.

Čistá mzda v novém roce

Zdroj: Shutterstock

Jestli jste dostali přidáno, gratulujeme. Vaše hrubá mzda stoupne. Kolik nakonec dostanete čistého, ale nezáleží jenom na zaměstnavateli. Výplatu ovlivní i vládní balíček: zvýší odvody na nemocenské pojištění, omezí benefity, ruší některé daňové úlevy a zvyšuje daň u vysokých výdělků.

Kolik dostanete příště? Spočítejte si čistou mzdu za leden

Podmínkou je, že celková hodnota těchto darů v předchozím roce dosáhla aspoň 1000 korun nebo přesáhla dvě procenta vašeho (původního) základu daně. 

Jestliže jde o společný dar manželů (ze společného jmění), může daňový odpočet uplatnit jenom jeden z nich, nebo každý poměrnou část. Limity se posuzují u každého z manželů zvlášť.

Cenu těchto darů si pak odečtete od základu daně, maximálně však do výše 30 procent tohoto základu. Standardní limit je sice 15 procent, v předchozích letech se však výjimečně zvýšil na 30 procent kvůli koronaviru a ruskému útoku na Ukrajinu. Vyšší limit zůstává i pro odpočet z příjmů za rok 2023, přestože ho nenajdeme přímo v zákoně o daních z příjmů. V souvislosti s pomocí Ukrajině se zároveň rozšířil okruh uznatelných darů.

Darování krve

Speciálním darem je bezplatné darování krve nebo jejích složek. Jako bezplatný se počítá i odběr, za který vám proplatili případné cestovní náklady.

Za každé darování krve si můžete snížit daňový základ o 3000 korun. Dárci kostní dřeně si mohou odečíst 20 000 korun, stejnou částkou se oceňuje i darování orgánu od žijícího dárce.

Počet odpočtů je sice neomezený, nesmíte ale přesáhnout 30 procent (původního) základu daně – jde totiž o jednu z forem daru a počítá se tedy do celkového limitu.

Členské příspěvky odborům

Od základu daně si lze odečíst příspěvky, které jste v předchozím roce zaplatili odborové organizaci – pokud jste jejím členem.

Odpočet odpovídá zaplaceným příspěvkům, maximální limit je však 3000 korun za rok a současně nesmí přesáhnout 1,5 procenta zdanitelných příjmů ze zaměstnání.

Tato daňová úleva od letošního roku končí, příspěvky si lze naposled odečíst z příjmů za rok 2023.

Zvyšování kvalifikace

Až o 10 000 korun si můžete snížit daňový základ, jestliže jste absolvovali „zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání“. U lidí se zdravotním postižením se limit zvyšuje na 13 000 korun, u těžce postižených na 15 000.

V praxi jde hlavně o zvyšování profesní kvalifikace. Podmínkou je, že vám to neplatil zaměstnavatel. Neuznávají se platby za běžné studium na střední nebo vysoké škole, neprojdou ani výdaje za autoškolu.

Také tato daňová úleva od letošního roku končí, naposled ji lze použít pro příjmy za rok 2023.

Platíte hodně za plyn?
Změňte dodavatele

Čím dříve se do změny dodavatele pustíte, tím víc ušetříte. Neotálejte a podívejte se, jaké nabídky pro vás máme.

Základní daňová sleva na poplatníka

Každý, kdo měl v roce 2023 nějaké zdanitelné příjmy, může využít základní slevu na poplatníka. A to v plné výši 30 840 korun za rok. 

Nezáleží tedy na tom, že jste měli příjmy jenom v některých měsících. Vždycky si můžete odečíst celou roční slevu – ovšem maximálně do výše daně, kterou byste původně měli zaplatit. Nelze tedy jít „do minusu“.

Zaměstnancům odečítal základní slevu na poplatníka – loni v poměrné výši 2570 korun měsíčně – přímo zaměstnavatel. O tuhle částku jste tedy každý měsíc dostávali vyšší čistou mzdu.

Zbystřete hlavně v případě, že jste byli zaměstnáni jenom část roku. Sleva vám totiž může snížit roční daň i za měsíce, kdy z jakéhokoliv důvodu nepracovali – ať už třeba kvůli mateřské dovolené, nebo kvůli hledání jiného zaměstnání.

Částky ani pravidla se oproti předchozímu roku nezměnily.

Sleva na vyživovanou manželku či manžela

Až o 24 840 korun si můžete snížit daně, pokud vyživujete manželku či manžela. Tedy v situaci, kdy vyděláváte, zatímco váš partner ne – protože je třeba na rodičovské nebo z jiného důvodu loni neměl práci s výraznějšími příjmy.

Vlastní příjmy druhého manžela – na kterého si uplatňujete slevu – za loňský rok nesmí přesáhnout 68 000 korun za rok. Do limitu se počítají hlavně všechny výdělky ze zaměstnání, podnikání či takzvaných dohod, dále peněžitá pomoc v mateřství, dávky nemocenského pojištění nebo podpora v nezaměstnanosti. Naopak se do nich nepočítají dávky státní sociální podpory, tedy především rodičovský příspěvek, porodné či přídavek na dítě.

Tuhle slevu můžete využít za kalendářní měsíce, na jejichž začátku jste splňovali dvě podmínky: Jednak manželství, jednak žití ve společně hospodařící domácnosti. Jestliže jste měli svatbu třeba 15. července 2023, můžete slevu uplatnit jenom za srpen až prosinec.

Za každý takový měsíc vám zaměstnavatel může odečíst z daní 2070 korun měsíčně. Dvojnásobnou slevu lze uplatnit, pokud má manžel(ka) průkaz ZTP/P, tedy zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce.

V aktuálním zúčtování daně (pro příjmy za rok 2023) ještě platí stejná pravidla jako v předchozích letech. Počínaje příjmy za rok 2024 se pravidla pro slevu na manželku/manžela zpřísní, o omezení jsme podrobně psali v samostatném článku.

Sleva na dítě

Na první dítě v rodině si můžete odečíst 15 204 Kč za rok (1267 Kč za měsíc), na druhé dítě 22 320 Kč za rok (1860 Kč za měsíc), za třetí a každé další pak dokonce 27 840 Kč za rok (2320 Kč za měsíc). U postiženého dítěte s průkazem ZTP/P se částky zvyšují na dvojnásobek.

Tahle sleva se oficiálně jmenuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Hlavní podmínkou tedy je, že jde o takzvané vyživované dítě, žijící s vámi ve společné domácnosti. Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost – například cestování po světě – vás ale o slevu nepřipraví.

Slevu můžete využít jenom za kalendářní měsíce, na jejichž začátku splňujete obě podmínky, tedy vyživování i společnou domácnost. Bez omezení můžete slevu uplatnit i za měsíc, kdy se dítě narodilo. Takže třeba při porodu na konci července si můžete z daní odečíst šest dvanáctin roční slevy (za červenec až prosinec).

Za vyživované se považuje hlavně dítě, které je nezletilé – tedy do dovršení 18 let věku. Hranici se posouvá až do dovršení 26 let, jestliže se dítě „soustavně připravuje na budoucí povolání“ nebo když nemůže studovat či pracovat kvůli nemoci, úrazu nebo dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu.

Jestliže dítě v jedné domácnosti vyživuje víc lidí (typicky matka i otec), může daňové zvýhodnění na stejné dítě uplatnit v tomtéž kalendářním měsíci nebo roce jenom jeden z nich.

Částky ani pravidla se oproti předchozímu roku nezměnily.

Zatímco běžné slevy (na poplatníka, manželku a podobně) můžete odečíst jenom do výše vypočtené daňové povinnosti, u slevy na dítě můžete jít i do minusu a využít daňový bonus.

Daňový bonus

Když vám slevu na dítě odečtou z daně, která vycházela před jejím uplatněním, a dostanete se tím do minusu, stane se takový rozdíl daňovým bonusem. Nárok na daňové zvýhodnění je tedy vyšší než původně vypočtená daňová povinnost. 

Díky bonusu pak státu nezaplatíte žádné daně, ale ještě od něj něco dostanete. 

Daňový bonus zpětně uplatnit jen ten, kdo si za rok 2023 vydělal aspoň 103 800 Kč. Jestli vám ho zaměstnavatel vyplácel za jednotlivé měsíce, musela vaše hrubá mzda dosahovat aspoň poloviny minimální mzdy.

Sleva na studenta

Až 4020 korun ročně si může z daní odečíst člověk, který se „soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem“. Šanci má do dovršení věku 26 let (případně až do 28 let, jde-li o prezenční formu studia v doktorském programu).

Slevu může uplatnit jenom za kalendářní měsíce, na jejichž začátku tyhle podmínky – studium a věk – splňoval. Za každý takový měsíc využije jednu dvanáctinu, tedy 335 korun. I o tohle se nejspíš už postaral zaměstnavatel v měsíční výplatě.

Kdo splňoval podmínky po celý rok, ale zdanitelné příjmy měl jenom v některých měsících, může čerpat slevu v plné výši. Podobně jako u základní slevy na poplatníka se tedy vyplatí říct si o ní i zpětně.

Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se v zásadě považuje studium na středních a vysokých školách v Česku a na státem uznaných školách v cizině. Jsou tu však výjimky:

Nárok na slevu nevzniká při dálkovém, distančním, večerním nebo kombinovaném studiu na středních (nikoliv vysokých) školách, jestliže byl člověk v době takového studia výdělečně činný (kromě takzvaných dohod, tedy DPČ a DPP) nebo měl nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci. Slevu nelze využít ani pro studium během trvání služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání.

Student, který má dostatečné příjmy, může využít jak základní slevu na poplatníka (až 30 840 korun za rok), tak slevu na studenta (až 4020 korun za rok). Případně může uplatnit i další slevy, pokud splňuje podmínky. 

Speciální daňovou slevu na studenta si lze naposled odečíst z příjmů za rok 2023, vládní balíček ji od letoška zrušil.

Sleva pro zdravotně postižené

Lidé pobírající invalidní důchod 3. stupně si mohou odečíst z daní 5040 korun ročně, u invalidity 1. a 2. stupně to je 2520 korun ročně.

Držitelé průkazu ZTP/P si můžou snížit daň o 16 140 korun ročně. Nevylučuje se to přitom se slevou pro invalidní důchodce – obě se tedy sčítají.

Za každý kalendářní měsíc, kdy zdravotně postižený splňuje příslušnou podmínku, si může odečíst jednu dvanáctinu roční částky. Kromě toho má nárok i na základní slevu na poplatníka (až 30 840 korun ročně), případně i na další slevy.

Částky ani pravidla se oproti předchozímu roku nezměnily.

Daňové přiznání online
Binokulár. Zlobil. Zdroj: Shutterstock.com
Zdroj: Shutterstock

Už nás sledujete? 

Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a dozvíte se včas další aktuality a praktické rady! 

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+54
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Daňové slevy. Tohle všechno vám může ušetřit peníze

19. 2. 2024 | Petr Kučera

Daňové slevy. Tohle všechno vám může ušetřit peníze

Jaké slevy můžete využít v daňovém přiznání za rok 2023? Kolik dělá základní sleva na poplatníka nebo na dítě? Tady je aktuální návod.

Největší smolař vládního balíčku. A kdo na něm naopak vydělá

18. 2. 2024 | Vít Hradil | 5 komentářů

Největší smolař vládního balíčku. A kdo na něm naopak vydělá

Ekonom Vít Hradil ze společnosti Cyrrus ukazuje dopady konsolidačního balíčku na pana Smutného a paní Šťastnou. Extrémní smolaři mohou letos přijít až o 93 tisíc korun, naopak šťastlivci... celý článek

Nová pravidla pro zaměstnanecké akcie. Promarněná šance, říká expert

14. 2. 2024 | Kateřina Hovorková

Nová pravidla pro zaměstnanecké akcie. Promarněná šance, říká expert

Od ledna se zmírnila pravidla pro danění zaměstnaneckých akcií, které jsou hlavně v začínajících a menších firmách alternativou k vyšší mzdě. Zatím se moc nevyužívaly: lidé totiž za... celý článek

Jak si snížit daně. Velký přehled odpočtů a slev

9. 2. 2024 | Petr Kučera

Jak si snížit daně. Velký přehled odpočtů a slev

Také při vyplňování přiznání za rok 2023 můžete využít odečitatelné položky a daňové slevy. Na daních díky nim zaplatíte mnohem méně než patnáct procent z příjmů. Tady je aktuální přehled. celý článek

Vyúčtování záloh na důchodové pojištění OSVČ už nepřijde poštou

16. 1. 2024 | redakce Peníze.CZ

Vyúčtování záloh na důchodové pojištění OSVČ už nepřijde poštou

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) spustila novou online službu nazvanou Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ.

Partners Financial Services