Kdo musí podat daňové přiznání. Nejen podnikatelé

Petra Dlouhá, Petr Kučera | rubrika: Jak na to | 6. 3. 2021
Z jakých příjmů se platí daň? Kdy musí vyplnit přiznání i zaměstnanec a kdy se mu to vyplatí, přestože to není jeho povinnost? A kdo může zůstat úplně v klidu? Tady je přehled.
Kdo musí podat daňové přiznání. Nejen podnikatelé

Zdroj: Shutterstock

Přiznání k dani z příjmů za rok 2020 podává v zásadě každý, kdo měl loni příjmy vyšší než patnáct tisíc korun – jde o hrubý příjem před odečtením výdajů.

Výjimkou jsou příjmy, které vůbec nejsou předmětem daně, nebo jsou od daně osvobozené, případně je z nich daň vybírána srážkou.

Přiznání musí podat i podnikatel, který skončil ve ztrátě (tu může odečítat v následujících letech).

Přiznání však nemusí podat zaměstnanci, kteří loni měli příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele. Nebo sice od víc zaměstnavatelů, ale postupně (ne současně od víc než jednoho). Podmínkou je, že u všech podepsali takzvané Prohlášení k dani a současně neměli jiné zdanitelné příjmy (z podnikání, pronájmu a podobně) přesahující 6000 korun.

Nepřiznávají se ani příjmy z příležitostných činností, které nepřesáhnou třicet tisíc korun za rok (před odečtením výdajů). Podrobněji si o tom všem napíšeme za chvíli.

Základní pravidla pro ty, kdy je nutné podat přiznání z příjmů za rok 2020, se oproti předchozímu roku nezměnila. Pouze stouply limity navázané na růst minimální mzdy (zdanění důchodů) nebo růst průměrné mzdy (solidární daň u výrazně nadprůměrných příjmů). Nedávno se zpřísnily také limity pro osvobození příjmů z loterií, tombol nebo hazardních her.

Do kdy podat daňové přiznání za rok 2020

Daňové přiznání za rok 2020 stačí výjimečně odevzdat o měsíc později. To znamená 3. května 2021 (první pracovní den v květnu) oproti standardnímu začátku dubna. V praxi se to týká hlavně případů, kdy přiznání podáváte v papírové podobě. Za ni se považuje i formulář, který jste sice nejdřív vyplnili na počítači, ale pak jste si ho vytiskli a finančnímu úřadu ho odevzdali (poslali) na papíře.

Kdo podá přiznání online, získá nově o měsíc delší základní lhůtu. Přiznání v elektronické podobě tak letos stačí podat do 1. června. Od března přibyla jednodušší možnost, jak přiznání podat elektronicky: nový portál Moje daně, který po mnoha letech příprav zprovoznila finanční správa. Dostupnější než dřív je hlavně přihlášení, zatímco samotný formulář zůstal stejně složitý.

Zájemce o delší lhůtu nemusí dopředu nic hlásit. Prostě nepodá přiznání do začátku dubna či května, ale později. Online forma se tak zároveň stane záchranou pro lidi, kteří nestihli připravit papírové přiznání včas. Pozor: Stejně jako loni však formálně nejde o odložení lhůty pro podání přiznání, ale jenom o prominutí případných sankcí spojených s jeho pozdějším podáním i se zaplacením daně. Rozdíl? Kdo to nestihne ani do konce prodlouženého termínu, tomu se napočítají sankce hned od původního.

Zatím není jasné, jak se nakonec posune termín pro odevzdání přehledů pro sociální a zdravotní pojištění. Když ministryně financí Alena Schillerová loni dvakrát odložila termín pro daně, nedokázala se předem dohodnout s ministerstvem sociálních věcí a ministerstvem zdravotnictví, aby úměrně tomu hned došlo k odkladu navazujících povinností. Každý úřad proto nakonec vymyslel odlišná pravidla.

Pokud vám ho chystá daňový poradce, má na odevzdání růžového formuláře čas do 1. července. Od letoška už lidé nově nemusí předem oznamovat finančnímu úřadu, že využijí služeb poradce.  

Kdy zaměstnanec podává daňové přiznání

Jestli jste byli loni zaměstnaní pouze u jednoho zaměstnavatele a jiné zdanitelné příjmy neměli, daňové přiznání nemusíte řešit. Zálohy na daň z příjmů vám průběžně strhával zaměstnavatel a postará se i o roční zúčtování daně.

Klid má i ten, kdo v roce 2020 vystřídal víc zaměstnavatelů, ale nikdy nepracoval pro dva současně – zúčtování daně za něj může vyřešit poslední zaměstnavatel.

S námi přiznání nebolí

Zdroj: Shutterstock

Potřebujete vyplnit daňové přiznání? 

Rychle, spolehlivě a bezbolestně?

Máme řešení!

Podmínkou každopádně je, že jste u svého zaměstnavatele nejpozději do letošního 15. února podepsali formulář Prohlášení k dani. Do stejného termínu bylo nutné odevzdat mu všechna potvrzení prokazující, že máte nárok na odpočty od základu daně a daňové slevy.

Naopak sám musí podat daňové přiznání zaměstnanec, jestliže:

 • se ho týká takzvaná solidární daň – tedy měl v roce 2020 celkové příjmy ze zaměstnání či podnikání (ne z pronájmu či kapitálového majetku) přesahující 48násobek průměrné mzdy, což je 1 672 080 korun hrubého (z části nad tuhle hranici musí odvést sedmiprocentní solidární daň),
 • v roce 2020 pracoval postupně u několika zaměstnavatelů a u některého nepodepsal prohlášení k dani, přestože u něj měl zdanitelné příjmy,
 • pracoval pro několik zaměstnavatelů současně a některý z příjmů nebyl zdaněný srážkovou daní,
 • měl vedle platu či mzdy i další zdanitelné příjmy, například z podnikání, pronájmu, prodeje kapitálového majetku, případně ostatní příjmy (jejich seznam je uvedený v zákoně o daních z příjmů), přesahující šest tisíc za rok – tahle hranice platí pro příjmy v hrubém, nikoli pro zisk,
 • měl kromě tuzemského zaměstnavatele příjmy i od zaměstnavatele v cizině,
 • má dluh na dani z příjmů nebo neoprávněně získal daňový bonus a jeho zaměstnavatel to nahlásil finančnímu úřadu,
 • porušil podmínky daňového zvýhodnění u životního pojištění, penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření (tedy když smlouvu vypověděl předčasně).

Zaměstnanec, který podává přiznání sám, požádá zaměstnavatele o potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2020, které pak přiloží k daňovému přiznání. V přiznání uvádí všechny své zdanitelné příjmy, včetně těch, z nichž byla odvedena zálohová daň z příjmů fyzických osob.

Zaměstnanci, kteří podávají daňové přiznání sami a měli v roce 2020 příjmy pouze ze zaměstnání, můžou využít zkrácený daňový formulář na dvě stránky. I ten je dostupný přes portál Moje daně, a to v přátelštější podobě než ten klasický.

Kdy se vyplatí přiznat, i když nemusíte

Zdroj: Shutterstock

Daňové přiznání se vám vyplatí podat, jestliže jste loni byli zaměstnaní jenom část roku, zatímco zbytek času jste byli třeba na mateřské, v důchodu, studovali nebo hledali si jinou práci. Základní daňovou slevu na poplatníka totiž lze využít vždycky v celé výši 24 840 korun ročně – bez ohledu na to, jak dlouho v daném roce vaše výdělečná činnost trvala.

Jestli jste slevu na poplatníka v průběhu roku nevyčerpali celou (každý měsíc se odečítá jen poměrná část), máte nárok na „vratku“ daně od finančního úřadu. Není potřeba k tomu hned podávat přiznání. Pokud jste v průběhu roku pracovali jen u jednoho zaměstnavatele (třeba v rámci brigády), můžete ho požádat o provedení ročního zúčtování.

Počínaje příjmy za rok 2021 stoupla základní sleva na 27 840 Kč ročně. Přiznání, které teď podáváte za příjmy roku 2020, se však ještě týká dřívější částka, tedy 24 840 Kč. 

Příjmy zdaněné srážkovou daní

Daňové přiznání není nutné podávat v případě, že se loni všechny vaše příjmy danily srážkovou daní.

Srážková daň se strhává například z úroků z bankovních účtů, stavebního spoření, dluhopisů, výnosů z vkladních knížek nebo podílů na zisku. A také z příjmů z výher, které nejsou osvobozené od daně. Někdy se srážková daň uplatňuje také na příjmy z dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti a autorských honorářů. Víc o tom píšeme tady:

Příjmy z dohod zdaněné srážkovou daní můžete do daňového přiznání zahrnout dobrovolně. Pokud jste v loňském roce měli v součtu jen nízké příjmy, vyplatí vám finanční úřad sraženou daň zpět. Díky započtení příjmů zdaněných srážkovou daní totiž víc nebo i plně vytěžíte nezdanitelné části základu daně a slevy na dani. Potvrzení o příjmech vám vydá zaměstnavatel, přiložíte ho k daňovému přiznání.

Do daňového přiznání naopak nelze zahrnout nelze příjmy z autorských honorářů.

Co není předmětem daně

Z některých příjmů se daň neodvádí. Ani se nezanášejí do daňového přiznání – nejsou totiž předmětem daně. Daňové přiznání kvůli nim podávat nemusíte. Pokud růžový formulář odevzdáváte z jiného důvodu, tyto příjmy do něj nevypisujte. Jde o:

 • úvěry a zápůjčky (s výjimkami uvedenými v zákoně),
 • příjmy získané restitucí,
 • příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby,
 • příjmy z rozšíření rozsahu nebo vypořádání společného jmění manželů,
 • příjem plynoucí z odškodnění přiznaného mezinárodním trestním soudem, mezinárodním trestním tribunálem, popřípadě obdobným mezinárodním soudním orgánem,
 • příjem plynoucí ze spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva, které je Česká republika povinna uhradit,
 • příjmy poplatníka, který vypomáhá s domácími pracemi za stravu a ubytování (au-pair),
 • příjmy získané převodem majetku od osoby blízké, která byla zemědělským podnikatelem a předčasně ukončila provozování zemědělské činnosti,
 • příjmy z vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky rozdělením majetku podle velikosti jejich podílů,
 • pro zaměstnance nejsou předmětem daně příjmy z cestovních náhrad, poskytnuté pracovní oděvy apod.

Celý seznam příjmů, které nejsou předmětem daně, najdete v § 3 zákona o daních z příjmů.

Co je od daně z příjmů osvobozené

Zvláštní kategorií příjmů jsou příjmy osvobozené od daně. Nepřiznávají se, ani nedaní. U některých je ale osvobození vázané na určité podmínky.

Za rok 2020 jsou osvobozené především:

 • příjmy z prodeje rodinného bytu či domu, včetně souvisejícího pozemku, pokud ho prodejce vlastnil nejmíň dva roky a nejmíň dva roky bezprostředně před prodejem v nich měl bydliště, případně tam bydlel kratší dobu, ale peníze z prodeje využil na své bytové potřeby,
 • příjmy z prodeje nemovitosti, bytů nebo nebytových prostor, ve kterých nebydlíte, pokud byla doba mezi nabytím a prodejem delší než pět let (když nemovitost zdědíte v řadě přímé, započítává se i doba, kdy nemovitost vlastnil zemřelý příbuzný),
 • příjmy z prodeje movitých věcí, pokud nejsou zahrnuty do obchodního majetku (motorová vozidla, lodi a letadla jsou osvobozena, když mezi nabytím a prodejem uplynul aspoň rok),
 • přijatá náhrada škody (pokud náhrada škody nesouvisí se samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem), náhrada nemajetkové újmy,
 • přijatá plnění z pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škody (pokud pojištění nesouvisí se samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem),
 • plnění z pojištění osob, kromě pojištění pro případ dožití,
 • dávky úrazového pojištění,
 • státní podpora ze stavebního spoření,
 • ceny z veřejných, reklamních či sportovních soutěží v hodnotě nepřevyšující částku 10 000 Kč,
 • výhry z loterie a tomboly, pokud výše výhry nepřesahuje 1 000 000 Kč, 
 • hazardní hry provozované na základě zákona, pokud rozdíl mezi úhrnem výher a vkladů nepřesahuje 1 000 000 Kč,
 • příjmy sociálního charakteru – tedy dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění (důchody za rok 2020 se nedaní do roční výše 525 600 korun), státní sociální podpora, sociální zabezpečení, dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • odměny vyplacené za odběr krve a jiných biologických materiálů,
 • výživné,
 • stipendia ze státního rozpočtu a z prostředků veřejné vysoké školy,
 • výpomoc od zaměstnavatele (například výpomoc rodině při úmrtí zaměstnance),
 • příspěvky nadací, nadačních fondů a občanských sdružení,
 • příjmy nabyté dědictvím nebo odkazem,
 • příjmy nabyté darem od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů, případně od osoby, se kterou jste žili nejméně po dobu jednoho roku před obdržením daru v společné domácnosti,
 • příjmy z prodeje cenných papírů, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem cenného papíru při jeho prodeji dobu tří let; pokud příjmy (nikoli zisky) z prodeje cenných papírů loni nedosáhly limitu sta tisíc korun, tříletý časový test dodržet nemusíte.

Celý seznam osvobozených příjmů najdete v § 4 zákona o daních z příjmů.

Osvobozený příjem vyšší než pět milionů korun musíte nahlásit finančnímu úřadu, bez ohledu na to, jestli odevzdáváte daňové přiznání. Typicky jde o dary, dědictví, výhry v loteriích, příjmy z prodeje movitých věcí nebo cenných papírů. Částka každého příjmu se posuzuje samostatně. Oznamovat nemusíte příjmy z prodeje nemovitostí, které jsou zanesené v katastru nemovitostí.

Oznamovací povinnost byste měli splnit do termínu pro podání daňového přiznání, tedy do začátku dubna, případně do začátku května (při elektronickém podání) nebo začátku července (při využití poradce).

Oznámení nemá předepsaný tiskopis, můžete ho učinit písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky (pokud máte elektronický podpis nebo datovou schránku). Musí obsahovat údaj o výši příjmu, popis okolností jeho nabytí a datum nabytí (v případě dědictví datum, kdy skončilo dědické řízení). Zájemci můžou využít vzor tiskopisu, který připravilo ministerstvo financí.

Důchod, pronájem, kapitálové příjmy...

Důchody za roku 2020 jsou od daně z příjmů osvobozené do částky 525 600 korun (to odpovídá měsíční penzi 43 800 korun), nad tuto částku se přiznávají a daní. Výše dalších příjmů zdanění důchodu nijak neovlivňuje.

Daň z příjmů se odvádí také z peněz vydělaných pronájmem nemovitostí a movitých věcí. Musíte je tedy zanést do daňového přiznání. Výjimkou je příležitostný pronájem movité věci s příjmem do třiceti tisíc za rok – ten se nepřiznává ani nedaní.

Daní a přiznávají se také příjmy z kapitálového majetku, tedy příjmy plynoucí z toho, že máte nějaký finanční majetek: peníze, obchodní podíly, cenné papíry, pohledávky z půjček a podobně. Velká část těchto příjmů se daní srážkovou daní, pak nemusíte daňové přiznání řešit. Přiznat byste ale měli například úroky získané z půjček.

Příležitostné příjmy do 30 tisíc

Příjmy z příležitostných činností, které nepřesáhnou třicet tisíc za rok (před odečtením výdajů), se nedaní ani nepřiznávají. Když tento limit překročí, musíte podat daňové přiznání a všechny příležitostné příjmy zdanit.

Příležitostné jsou příjmy z činností, kterým se věnujete jen výjimečně, nepravidelně, nejde tedy o podnikání. Patří sem:

 • příležitostný pronájem movitých věcí,
 • zemědělská výroba, když ji neprovozuje podnikatel (samostatně hospodařící rolník),
 • příjem včelaře; pokud jste během roku měli nejvýš 60 včelstev, počítá se jako příležitostný příjem 500 korun na jedno včelstvo,
 • jiné příležitostné činnosti s výjimkou těch, které sice provozujete příležitostně, ale máte na ně živnostenský list.

Za příležitostné se nepovažují příjmy z autorských honorářů.

Připravte si s námi kompletní daňové přiznání online za 15 minut, bez registrace a anonymně. Za cenu jednoho lístku do kina (kam stejně nemůžete). Na podání daňového přiznání máte ještě:

dníhodinminutvteřin
Chci vyplnit daňové přiznání

Chcete-li si jen stáhnout formuláře, pokračuje na daňové formuláře
* Pokud daňové přiznání podáváte elektronicky, máte letos ještě měsíc k dobru. Ale proč to odkládat.

Petra Dlouhá

Autor článku Petra Dlouhá

Vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK, během studií pracovala jako stážistka v Lidových novinách. Od roku 2011 píše pro Peníze.cz a Finmag. Další články autora.

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Líbil se vám článek?

+16
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

A tohle už jste četli?

Akcie a daňové přiznání. Jak určit pořizovací cenu a kurz

12. 4. 2021 | Lucie Kretková | 5 komentářů

Akcie a daňové přiznání. Jak určit pořizovací cenu a kurz

V předchozím článku jsme si vysvětlili základní pravidla, jak zdanit příjmy z prodeje akcií či podílových listů, co se počítá do limitu pro osvobození nebo jak funguje časový test.... celý článek

Do kdy podat daňové přiznání. Přehled termínů

1. 4. 2021 | Petr Kučera | 2 komentáře

Do kdy podat daňové přiznání. Přehled termínů

Jedno prodloužení by letos přišlo i bez epidemie. Koronavirová omezení k němu – stejně jako loni – přidala další odklad. Kolik tedy máte času?

Přehledy stačí podat později. Nové termíny pro OSVČ

30. 3. 2021 | Petr Kučera | 2 komentáře

Přehledy stačí podat později. Nové termíny pro OSVČ

Do kdy musí podnikatelé odevzdat přehled o příjmech a výdajích za rok 2020? Konečně je to jasnější. Lhůta se posune pro sociální i zdravotní pojištění. Jednotné řešení ale nečekejte... celý článek

Časté chyby v daňovém přiznání. Neděláte je taky?

29. 3. 2021 | Petr Kučera | 5 komentářů

Časté chyby v daňovém přiznání. Neděláte je taky?

Největší chybou je poctivě přiznávat příjmy, odpoví nejspíš řada z vás. Ale teď vážně: Jaké chyby ohledně přiznání k dani z příjmů fyzických osob jsou nejčastější? Připravili jsme přehled... celý článek

Jak si snížit daně. Tohle všechno teď můžete využít

28. 3. 2021 | Petr Kučera | 5 komentářů

Jak si snížit daně. Tohle všechno teď můžete využít

Na daních můžete zaplatit mnohem méně než patnáct procent z příjmů. Při vyplňování přiznání za rok 2020 lze využít odečitatelné položky a daňové slevy. Tady je aktuální přehled.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.