Práce na dohodu. Proč je výhodná a jaké jsou limity

Jaké podmínky platí pro dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ)? Co se mění v roce 2022? Tady je přehled.
Práce na dohodu. Proč je výhodná a jaké jsou limity

Zdroj: Shutterstock

Máme novější článek pro rok 2023Jestli si přesto chcete přečíst tenhle archivní pro rok 2022, tady je:

Místo klasického pracovního poměru si můžete vydělávat takzvaně na dohodu. Setkáváme se s nimi nejčastěji u přivýdělků, typicky u různých brigád či zkrácených úvazků.

Známe dva typy: dohodu o provedení práce (zkráceně DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Oficiálně se nazývají dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jejich zdanění a odvody pojistného mají specifická pravidla. 

Rok 2022 přinesl jedinou větší novinku: základní sleva na poplatníka je zase vyšší než loni. Konkrétně stoupla o tři tisíce ročně na 30 840 korun. Současně došlo k pravidelnému zvýšení platby na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů. Obojí si vysvětlíme za chvíli.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Jestli vám jde hlavně o kalkulačku, můžete na ni rovnou skočit. Jinak se nejdřív podíváme, jak dohody fungují, a k výpočtu se dostaneme později. 

Výhody a nevýhody práce na dohodu

 • pružnost – hlavně snadná a rychlá výpověď (to ocení hlavně firma, ale může i pracovník)
 • úlevy na daních a odvodech
 • netýkají se jich předpisy ohledně zaručené mzdy
 • na dovolenou není automatický nárok (lze sjednat v dohodě)
 • na příplatky za práci přesčas či o svátcích není automatický nárok (lze sjednat v dohodě)
 • na cestovní náhrady není automatický nárok (lze sjednat v dohodě)
 • na náhradu mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance není automatický nárok (lze sjednat v dohodě)
 • na odstupné z organizačních nebo zdravotních důvodů není automatický nárok (lze sjednat v dohodě)
 • netýkají se jich předpisy o ochranné době, tedy zákazu výpovědi v určitých situacích
 • volnější pravidla týkající se pracovní doby a doby odpočinku
 • při neplacení sociálního pojištění můžete mít problém s přiznáním důchodu nebo jeho výší
 • horší výchozí pozice při koronavirové (a jiné podobné) podpoře od státu

Sjednání DPP a DPČ

Dohodu o provedení práce (DPP) můžete uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů. Je tu pouze limit pro počet odpracovaných hodin: pro jednoho zaměstnavatele maximálně 300 hodin ročně a nelze ho zvyšovat, ani když se stejným zaměstnavatelem uzavřete během roku víc těchto dohod. Limit 300 hodin ročně nicméně platí pro každého zaměstnavatele zvlášť, počet zaměstnavatelů je přitom teoreticky neomezený.

DPP musí být sjednána písemně a obsahovat dobu, na kterou se uzavírá. Součástí má být také vymezení úkolu nebo činnosti – tedy co budete na základě dohody dělat. A samozřejmě výše sjednané odměny.

Když budete chtít DPP ukončit, můžete ji vypovědět i bez udání důvodu. Je potřeba to udělat písemně a počítejte s výpovědní lhůtou patnáct dní. Totéž – možnost výpovědi i bez udání důvodu – má také druhá strana, tedy zaměstnavatel.

Nemáte co na práci?

Nečekejte, že přijde za vámi!

Sháníte práci? Zkuste se rozhlédnout u nás. Nabídky práce ze všech úřadů práce a předních pracovních portálů na jednom místě!

Nabídky práce na Peníze.cz

Také dohoda o pracovní činnosti (DPČ) musí být sjednána písemně. Můžete ji uzavřít i s několika zaměstnavateli současně. U žádného z nich ale nesmíte odpracovat víc jak 20 hodin týdně, tedy polovinu klasické pracovní doby. Limit dvaceti hodin týdně se v praxi průměruje za celou dobu trvání DPČ, maximálně však za 52 týdnů. DPČ musí obsahovat popis sjednané práce, rozsah pracovní doby, výši odměny a dobu, na kterou se uzavírá. 

I dohodu o pracovní činnosti jde ukončit bez udání důvodu, výpovědní lhůta dělá patnáct dní.

Za práci na DPP i DPČ musíte dostat aspoň minimální mzdu. Ta pro rok 2022 dosahuje 16 200 korun měsíčně, v přepočtu na hodiny jde o 96 korun a 40 haléřů hrubého.

DPP: Sociální a zdravotní pojištění

Stejně jako mzda klasických zaměstnanců podléhá i výdělek z dohody o provedení práce odvodům na sociální pojištění (6,5 procenta z hrubého výdělku) a zdravotní pojištění (4,5 procenta z hrubého výdělku). Výjimku máte, když si na DPP vyděláte míň jak 10 tisíc korun měsíčně. Limit se počítá pro každého zaměstnavatele zvlášť. Jestliže však s jedním zaměstnavatelem uzavřete víc dohod, počítá se strop 10 tisíc korun jako součet všech výdělků,  které vám tento zaměstnavatel vyplatí.

Pokud je však dohoda o provedení práce vaše jediná výdělečná činnost, platbě zdravotního pojištění se stejně nevyhnete. Z pohledu zdravotní pojišťovny budete osoba bez zdanitelných příjmů, zkráceně OBZP. A ta musí každý měsíc platit zdravotní pojištění ve výši 13,5 procenta z minimální mzdy. Pro rok 2022 je to konkrétně 2187 korun. Alternativou je, že za vás zdravotní pojištění zaplatí stát. Státním pojištěncem se ovšem stanete jen při splnění určitých podmínek – konkrétní přehled vidíte v tabulce.

Zdravotní pojištění na státní útraty

Stát za vás platí zdravotní pojištění, když jste:

 • nezaopatřené děti,
 • poživatelé starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých nebo sirotčích důchodů,
 • na mateřské nebo rodičovské dovolené, respektive pobíráte peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek,
 • uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce,
 • osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované, a to za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního důchodu, invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani o poživatele rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě,
 • osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 • osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III anebo stupni IV a osoby pečující o osoby mladší deset let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I,
 • osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku.

Sociální pojištění – na rozdíl od zdravotního – povinné není. Když ho ale nebudete mít delší dobu hrazené, můžete si do budoucna zadělat na problém s přiznáním starobního důchodu. A když nemáte výdělek, který zakládá účast na sociálním pojištění, nemáte ani nárok na nemocenskou.

Dohoda o provedení práce a daň z příjmů

Další část výdělku z DPP ukousne daň z příjmu. Daňové povinnosti se přitom nelze vyhnout, ani když je měsíční odměna nižší než 10 tisíc korun (díky daňové slevě to přesto neznamená, že nějakou daň reálně zaplatíte).

Limit 10 tisíc korun měsíčně je ovšem určující pro způsob zdanění. Pokud je váš výdělek nižší, máte dvě možnosti:

 • Když podepíšete prohlášení k dani (růžový formulář), strhne vám zaměstnavatel z odměny zálohu na daň patnáct procent, zároveň ale může odečíst slevy na dani. V praxi jde přinejmenším o slevu na poplatníka 2570 korun měsíčně (30 840 korun ročně), na kterou má nárok každý. Rodiče můžou uplatnit také slevu na vyživované dítěškolkovné, případně slevu na manžela či manželku. Přehled daňových slev vidíte v rámečku.
 • Když prohlášení k dani nepodepíšete, zaměstnavatel vám z výdělku strhne patnáctiprocentní srážkovou daň, přičemž daňové slevy započítat nemůže. Dosáhnout na ně ale můžete později. Příjem z dohody tvoří samostatný daňový základ, což znamená, že po odečtení srážkové daně už ho nemusíte nikde vykazovat. Když ho ale do daňového přiznání zahrnete dobrovolně a v daném roce budete mít jen nízké příjmy, získáte sraženou daň zpátky. Započtení příjmů už zdaněných srážkovou daní totiž umožní víc (nebo i plně) využít daňové slevy a nezdanitelné části základu daně. Po konci roku ale musíte zaměstnavatele požádat o potvrzení o příjmu, které přiložíte k daňovému přiznání.

Nezapomeňte, že prohlášení k dani – přesněji Prohlášení poplatníka daně z příjmů – lze každý měsíc podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele.

Když si měsíčně vyděláte víc jak deset tisíc korun hrubého, zaměstnavatel vám z výdělku strhne zálohovou daň. Ta dělá patnáct procent z hrubé mzdy. Jestliže u zaměstnavatele podepíšete prohlášení k dani, zohlední při výpočtu daňové slevy, na které máte nárok.

Daňové slevy pro příjmy za rok 2022 

Sleva na poplatníka

30 840 Kč (měsíčně 2570 Kč)

Sleva na vyživovaného manžela/manželku

24 840 Kč (uplatňuje se ročně)

Sleva na vyživovaného manžela/manželku ZTP/P

49 680 Kč (měsíčně 4140 Kč)

Sleva pro invalidní důchod I. a II. stupně

2520 Kč (měsíčně 210 Kč)

Sleva pro invalidní důchod III. stupně

5040 Kč (měsíčně 420 Kč)

Sleva pro držitele průkazu ZTP/P

16 140 Kč (měsíčně 1345 Kč)

Sleva pro studenta

4020 Kč (měsíčně 335 Kč)

Sleva na dítě

 • u prvního dítěte 15 204 Kč (1267 Kč měsíčně),
 • u druhého dítěte 22 320 korun ročně (1860 korun měsíčně),
 • u třetího a každého dalšího 27 840 korun (2320 korun měsíčně),
 • u dítěte s průkazem ZTP/P se sleva dvojnásobí

Za školku

až 16 200 Kč ročně

Daň z příjmů lze zároveň srazit prostřednictvím nezdanitelné části základu daně. V praxi jde o zaplacené úroky z hypotéky, příspěvky na penzijní připojištěnídoplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění a náklady na vzdělávání a odborové příspěvky.

DPČ: Sociální a zdravotní pojištění

dohody o pracovní činnosti se odvádí sociální a zdravotní pojištění, jen když váš výdělek dosáhne aspoň 3500 korun měsíčně. Z částky nižší než 3500 korun se neodvádí. Tenhle limit se od roku 2021 zvýšil z dřívějších 3000 korun.

Zatímco u zdravotního pojištění se do limitu započítává skutečně dosažený výdělek, u sociálního pojištění je rozhodující částka uvedená v dohodě o pracovní činnosti. Pokud tedy máte v dohodě sjednanou měsíční odměnu vyšší než tři tisíce korun, sociální pojištění stejně odvedete, přestože váš výdělek bude v daném měsíci z určitého důvodu nižší.

Jestliže jste uzavřeli dohodu o pracovní činnosti s víc zaměstnavateli, počítá se strop 3500 korun pro každého zvlášť. Pokud jste však sjednali víc DPČ s jedním zaměstnavatelem, tak se do limitu sčítají. 

Dohoda o pracovní činnosti a daň z příjmů

Limit 3500 korun platí od roku 2021 i pro daň z příjmů, respektive způsob zdanění. Pravidla jsou stejná jako u dohody o provedení práce. To znamená, že když u zaměstnavatele podepíšete prohlášení k dani, strhne z vaší odměny patnáctiprocentní zálohovou daň a uplatní daňové slevy. Stejně se postupuje v případě výdělků nad 3500 korun.

Když prohlášení k dani nepodepíšete, výdělek z DPČ se zdaní patnáctiprocentní srážkovou daní. Sraženou daň pak můžete získat zpátky, jestliže příjem z dohody ponížený o srážkovou daň zahrnete do daňového přiznání a v daném roce budete mít celkově jen nízké příjmy. Započtení příjmů zdaněných srážkovou daní umožní víc (nebo i plně) využít daňové slevy a nezdanitelné části základu daně.

Abyste mohli výdělky do svého daňového přiznání zahrnout, musíte po skončení roku požádat zaměstnavatele o potvrzení o příjmech. Pokud jste v některém měsíci měli od dvou zaměstnavatelů současně příjmy zdaněné zálohovou daní, podáváte daňové přiznání povinně; příjem zdaněný srážkovou daní povinnost podávat přiznání nezakládá.

Jestli jste v žádném měsíci výdělky daněné zálohovou daní od dvou nebo více zaměstnavatelů současně neměli, můžete posledního zaměstnavatele požádat, aby zúčtování daně vyřídil za vás. Ovšem jen za předpokladu, že vám nevznikla povinnost podat daňové přiznání z jiného důvodu.

DPP, DPČ – kalkulačka výpočtu mzdy, odvodů a mzdových nákladů

+
+

Další kalkulačky

Binokulár. Zlobil. Zdroj: Shutterstock.com
Zdroj: Shutterstock

Už nás sledujete? 

Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a dozvíte se včas další aktuality a praktické rady! 

Monika Veselíková

Autor článku Monika Veselíková

Bakalářské studium odstartovala na Technické univerzitě v Liberci, magisterské v oboru Mediální studia dokončila na Fakultě sociálních věd UK. Pro Finmag a Peníze.cz píše od konce roku 2014. Ve volném čase běhá, kde se dá.... Další články autora.

Kateřina Jungvirtová

Autor článku Kateřina Jungvirtová

Vystudovala obchodní podnikání a po škole pracovala jako copywriter. S redakcí NextPage Media spolupracuje od roku 2021. Když zrovna nepíše, sedí u piana, čte dobrou knížku, je na procházce se psem nebo na cestách. Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+79
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 4 komentářů

A tohle už jste četli?

Nová pravidla pro home office, dohody i výpovědi. Změny v zákoníku práce jsou tu

27. 9. 2023 | Kateřina Hovorková

Nová pravidla pro home office, dohody i výpovědi. Změny v zákoníku práce jsou tu

Novela začíná platit od 1. října. Dotkne se hlavně práce z domova, takzvaných dohodářů a možností doručování. Jak se připravit na změny v zákoníku práce?

Kdy do předčasného důchodu? Porovnání ukazuje, o kolik přijdete po zpřísnění

14. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Kdy do předčasného důchodu? Porovnání ukazuje, o kolik přijdete po zpřísnění

Jak moc se vyplatí odejít do předčasného důchodu ještě v září, než začnou platit nová pravidla? Kdo si pospíší, vydělá na tom výrazně. Dosavadní podmínky se přitom dají ještě na půl... celý článek

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

13. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 3 komentáře

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Sleva na zkrácené úvazky ušetřila přes 400 milionů. Mohlo to být víc

29. 8. 2023 | Kateřina Hovorková

Sleva na zkrácené úvazky ušetřila přes 400 milionů. Mohlo to být víc

Novela od února zvýhodnila kratší úvazky u mladých lidí, rodičů či osob starších 55 let. Cílem bylo zvýšit nabídku práce pro tyto dlouhodobě odstrkované skupiny na trhu práce. Náročné... celý článek

Předčasný důchod? Spočítejte si, jak vyjde podle nových pravidel

24. 8. 2023 | Kateřina Hovorková

Předčasný důchod? Spočítejte si, jak vyjde podle nových pravidel

Pravidla pro předčasný odchod do důchodu budou výrazně přísnější než dosud, potvrdili senátoři. Nová kalkulačka ukáže, kolik dostanete.

Partners Financial Services