Práce na dohodu v roce 2023. Proč je výhodná a jaké jsou limity

Gabriel Pleska | rubrika: Když se řekne | 16. 1. 2023
Jaké podmínky platí pro dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ)? Co se mění v roce 2023? Tady je přehled.
Práce na dohodu v roce 2023. Proč je výhodná a jaké jsou limity

Zdroj: Shutterstock

Práce na dohodu se nejčastěji používá u přivýdělků, různých brigád nebo zkrácených úvazků. Je to sice pořád zaměstnání (uzavřením dohody se z jedné strany stává zaměstnanec, z druhé zaměstnavatel – a jejich vztahy se řídí zákoníkem práce), nicméně oproti klasickému pracovnímu poměru jsou tu podstatné rozdíly.

Ten asi nejdůležitější je jednoduchost, s jakou se dohoda o provedení práce i dohoda o pracovní činnosti dají uzavřít. A také jak snadno a rychle se dají ukončit.

Snadnou výpověď asi ocení spíš zaměstnavatelé, pro zaměstnance zase bývají na těchto dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr atraktivní úlevy na odvodech na zdravotní a sociální pojištění.

Jestli vám jde hlavně o kalkulačku, můžete na ni hned skočit. Jinak si vyberte z obsahu podle potřeby – a pro podrobný přehled čtěte od začátku do konce.

Výhody a nevýhody práce na dohodu

Možná bychom měli spíš mluvit prostě o specifikách – protože hodnocení toho, jestli jde o výhodu nebo nevýhodu, záleží na individuální perspektivě, světonázoru a především na tom, jestli jste v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele. Nebo i na čase: možnost neplatit sociální pojištění vám dnes přinese peníze navíc, ale na stará kolena možná spláčete nad důchodem.

Tak tedy:

 • pružnost – jednoduché uzavření a hlavně snadná a rychlá výpověď (zaměstnanec i zaměstnavatel můžou dohodu vypovědět i bez udání důvodu, činí se tak písemně a výpovědní lhůta je 15 dní)
 • snadná administrativa
 • úlevy na daních a odvodech
 • netýkají se jich předpisy ohledně zaručené mzdy
 • na dovolenou není automatický nárok (lze sjednat v dohodě)
 • na příplatky za práci přesčas či o svátcích není automatický nárok (lze sjednat v dohodě)
 • na cestovní náhrady není automatický nárok (lze sjednat v dohodě)
 • na náhradu mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance není automatický nárok (lze sjednat v dohodě)
 • na odstupné z organizačních nebo zdravotních důvodů není automatický nárok (lze sjednat v dohodě)
 • netýkají se jich předpisy o ochranné době, tedy zákazu výpovědi v určitých situacích
 • volnější pravidla týkající se pracovní doby a doby odpočinku
 • při neplacení sociálního pojištění můžete mít problém s přiznáním důchodu nebo jeho výší

Dohoda o provedení práce. Co v ní je a jak ji uzavřít

Dohodu o provedení práce (DPP) můžete uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů, můžete taky se zaměstnavatelem uzavřít i víc dohod, ale pravidlo je, že pro jednoho zaměstnavatele nesmíte odpracovat víc než 300 hodin ročně.

Dohoda o provedení práce musí být vždycky písemná. Má obsahovat dobu, na kterou se uzavírá, a mělo by v ní být i řečeno, jakou konkrétní práci byste pro zaměstnavatele měli provést. A samozřejmě taky za kolik. Za práci na dohody musíte dostat aspoň minimální mzdu. Pro rok 2023 byla minimální mzda stanovená na 17 300 korun hrubého měsíčně, v přepočtu na hodiny jde o 103 korun a 80 haléřů.

Výhodou i nevýhodou dohody o provedení práce je to, že ji jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec můžou kdykoli bez uvedení důvodu vypovědět. Výpovědní lhůta trvá patnáct dní, výpověď musí být podána písemně.

Dohoda o provedení práce. Jak přiznám a zaplatím daně?

Když na to přijde, za určitých okolností nemusíte příjmy z práce na dohodu o provedení práce přiznávat. A když na to přijde, nemusíte z nich daň platit.

Pokud máte uzavřených víc dohod s různými zaměstnavateli, uvažujte vždy o každém zvlášť. Pokud byste měli v jednom měsíci víc dohod u stejného zaměstnavatele, výdělky z nich naopak sčítejte.

Když součet měsíčních výdělků z dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele nepřesáhne 10 tisíc korun, můžete si vybrat ze dvou variant danění. V obou případech vám daň vymaže (pokud daňové slevy neuplatňujete u příjmů z jiného zaměstnání) už jen daňová sleva na poplatníka, která je v roce 2023 stejně jako loni 30 840 korun ročně, tedy 2570 korun měsíčně. K dalším daňovým slevám, které lze uplatnit patří sleva na vyživované dítěškolkovné, případně sleva na manžela či manželku. Přehled daňových slev vidíte v rámečku.

Nepodepíšete u zaměstnavatele prohlášení k dani (lidově růžový formulář, správně Prohlášení poplatníka daně z příjmů). Pak vám zaměstnavatel z vašeho příjmu odečte patnáctiprocentní srážkovou daň a tím byste v podstatě mohli mít hotovo: daň z příjmů byla odvedena a můžete pustit finanční úřad z hlavy.

Nepoštějte ho ale z hlavy bezhlavě. Pokud máte v daném roce celkově nižší příjmy, pravděpodobně se vám vyplatí i ten z dohody o provedení práce do daňového přiznání zanést. Vyšší daňový základ vám umožní víc využít daňové slevy a nezdanitelné části základu daně. Potřebovat budete od zaměstnavatele potvrzení o příjmu, vydá vám ho po konci roku a vy ho použijete jako přílohu daňového přiznání.

Pokud jste byli po celý rok zaměstnaní v běžném pracovním poměru a práce na dohodu pro vás byla jen přivýdělkem, daňové slevy za vás pravděpodobně uplatnil už váš zaměstnavatel v zaměstnání, výhodu proto nevyužijete. Jestli jste ale byli zaměstnaní jen část roku, určitě se to vyplatí.

Podepíšete prohlášení k dani. Pak zaměstnavatel z vaší odměny odečte patnáctiprocentní zálohu na daň z příjmů a uplatní daňové slevy, na které máte nárok. Protože ale mluvíme o přivýdělku k zaměstnání, tahle možnost není moc pravděpodobná: prohlášení můžete mít podepsané jen u jednoho zaměstnavatele, tedy u toho prvního. Slevy za vás uplatní on.

Když je měsíční odměna (nebo jejich součet u jednoho zaměstnavatele) vyšší než deset tisíc korun, strhne zaměstnavatel patnáctiprocentní zálohu na daň z příjmů vždy.

Daňové slevy pro příjmy za rok 2023

Sleva na poplatníka

30 840 Kč (měsíčně 2570 Kč)

Sleva na vyživovaného manžela/manželku

24 840 Kč (uplatňuje se ročně)

Sleva na vyživovaného manžela/manželku ZTP/P

49 680 Kč (měsíčně 4140 Kč)

Sleva pro invalidní důchod I. a II. stupně

2520 Kč (měsíčně 210 Kč)

Sleva pro invalidní důchod III. stupně

5040 Kč (měsíčně 420 Kč)

Sleva pro držitele průkazu ZTP/P

16 140 Kč (měsíčně 1345 Kč)

Sleva pro studenta

4020 Kč (měsíčně 335 Kč)

Sleva na dítě

 • u prvního dítěte 15 204 Kč (1267 Kč měsíčně),
 • u druhého dítěte 22 320 korun ročně (1860 korun měsíčně),
 • u třetího a každého dalšího 27 840 korun (2320 korun měsíčně),
 • u dítěte s průkazem ZTP/P se sleva dvojnásobí

Za školku (školkovné)

až 17 300 Kč ročně

Daň z příjmů lze zároveň srazit prostřednictvím nezdanitelné části základu daně. V praxi jde o zaplacené úroky z hypotéky, příspěvky na penzijní připojištěnídoplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění a náklady na vzdělávání a odborové příspěvky.

Dohoda o provedení práce. Jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním?

Záleží na tom, kolik si na dohodu vyděláte. Znovu platí to, že příjmy od každého zaměstnavatele se počítají zvlášť. A víc příjmů od téhož zaměstnavatele, že se sčítá. Pokud váš měsíční výdělek u jednoho zaměstnavatele nepřekročí 10 tisíc korun, pak z něj zdravotní pojištění ani sociální pojištění odvádět nemusíte.

Pokud měsíční výdělek u jednoho zaměstnavatele 10 tisíc korun přesáhne, už se z něj odvody za na sociální pojištění (6,5 procenta hrubého výdělku) a zdravotní pojištění (4,5 procenta hrubého výdělku).

Paradoxně tak vyšší výdělek může znamenat míň peněz na ruku.

Pozor taky na to, kdyby se z přivýdělku stala vaše jediná práce. Pak byste museli i při práci na dohodu s výdělkem pod 10 tisíc korun platit zdravotní pojištění jako takzvaná osoba bez zdanitelných příjmů, zkráceně OBZP. Ta musí každý měsíc platit zdravotní pojištění ve výši 13,5 procenta z minimální mzdy. Pro rok 2023 je to konkrétně 2336 korun.

Alternativou je, že za vás zdravotní pojištění zaplatí stát. Státním pojištěncem se ovšem stanete jen při splnění určitých podmínek – konkrétní přehled vidíte v tabulce.

Zdravotní pojištění na státní útraty

Stát za vás platí zdravotní pojištění, když jste:

 • nezaopatřené děti,
 • poživatelé starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých nebo sirotčích důchodů,
 • na mateřské nebo rodičovské dovolené, respektive pobíráte peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek,
 • uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce,
 • osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované, a to za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního důchodu, invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani o poživatele rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě,
 • osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 • osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III anebo stupni IV a osoby pečující o osoby mladší deset let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I,
 • osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku.

Dohoda o pracovní činnosti. Co v ní je a jak ji uzavřít

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) se vždy uzavírá písemně. Písemná dohoda má obsahovat popis sjednané práce, rozsah pracovní doby, výši odměny a dobu, na kterou se uzavírá. Stejně jako dohody o provedení práce, můžete i dohody o pracovní činnosti uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů. Existuje ale časové omezení: u žádného zaměstnavatele byste neměli v průměru pracovat víc než 20 hodin týdně, průměr se počítá za rok nebo za dobu trvání dohody, pokud je kratší než rok.

Výhodou i nevýhodou dohody o pracovní činnosti je opět to, že ji jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec můžou kdykoli bez uvedení důvodu vypovědět. Výpovědní lhůta trvá patnáct dní, výpověď musí být podána písemně.

Dohoda o pracovní činnosti. Jak přiznám a zaplatím daně?

Přivýdělek z DPČ se daní stejně jako příjmy z běžného pracovního poměru: zaměstnavatel strhne patnáctiprocentní zálohu na daň z příjmů. Když u něj v daném měsíci podepíšete prohlášení k dani (lidově růžový formulář, správně Prohlášení poplatníka daně z příjmů)., sníží zálohu o slevy na dani, na které máte nárok – pokud už ale máte prohlášení k dani podepsané v jiném zaměstnání, v rámci přivýdělku to znova nepůjde.

Daňová sleva na poplatníka je v roce 2023 stejně jako loni 30 840 korun ročně, tedy 2570 korun měsíčně. K dalším daňovým slevám, které lze uplatnit patří sleva na vyživované dítěškolkovné, případně sleva na manžela či manželku. Přehled daňových slev vidíte v rámečku výš.

Nemáte co na práci?

Nečekejte, že přijde za vámi!

Sháníte práci? Zkuste se rozhlédnout u nás. Nabídky práce ze všech úřadů práce a předních pracovních portálů na jednom místě!

Nabídky práce na Peníze.cz

Dohoda o pracovní činnosti. Jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním

dohody o pracovní činnosti se odvádí sociální a zdravotní pojištění, jen když váš výdělek dosáhne aspoň 4000 korun měsíčně. Z částky nižší než 4000 korun se neodvádí. Tenhle limit poslední dobou pravidelně roste – v roce 2020 byl 3000 korun, v letech 2021 a 2022 pak dělal 3500 korun.

Pokud máte dohod víc, výdělky u každého zaměstnavatele se počítají zvlášť. Kdybyste ale měli u jediného zaměstnavatele dohod víc, pak měsíční výdělky sečtěte.

Mezi odvody na zdravotní a sociální pojištění existuje u dohody o pracovní činnosti jeden praktický rozdíl. U zdravotního pojištění se počítá s výdělkem, jaký je napsaný ve smlouvě. U sociálního ale s výdělkem reálným. Pokud tedy například ze sjednaného množství hodin jeden měsíc odpracujete víc a měsíční odměna vám stoupne přes limit, i když podle smlouvy byste se do něj vešli, sociální pojištění budete muset zaplatit.

Pozor taky na to, kdyby se z přivýdělku stala vaše jediná práce. Pak byste museli i při práci na dohodu s výdělkem pod 10 tisíc korun platit zdravotní pojištění jako takzvaná osoba bez zdanitelných příjmů, zkráceně OBZP. Ta musí každý měsíc platit zdravotní pojištění ve výši 13,5 procenta z minimální mzdy. Pro rok 2023 je to konkrétně 2336 korun.

Alternativou je, že za vás zdravotní pojištění zaplatí stát. Státním pojištěncem se ovšem stanete jen při splnění určitých podmínek – konkrétní přehled vidíte rámečku Zdravotní pojištění na státní útraty výš. 

Přivydělávám si na dohodu k zaměstnání. Udělají mi v práci daně?

Když během roku pracujete (stačí i jediný měsíc) současně pro dva zaměstnavatele a některý z příjmů není zdaněný srážkovou daní, pak musíte další rok sami (nebo s daňovým poradcem) podat daňové přiznání. Pozor: zaměstnavatel není jen ten, u koho vstoupíte do pracovního poměru, ale i ten, s kým podepisujete některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

Totéž platí, když vedle zaměstnání podnikáte. Zaměstnavatelé vám po konci roku na požádání vydají potvrzení o příjmech, které do daňového přiznání zanesete.

Kalkulačka: daně a odvody při dohodách o provedení práce a o pracovní činnosti

DPP, DPČ – kalkulačka výpočtu mzdy, odvodů a mzdových nákladů

+
+

Další kalkulačky

Promo

Naučte se penízeZdroj: peníze.cz

Gabriel Pleska

Autor článku Gabriel Pleska

Vystudoval český jazyk a literaturu. Pracoval v literárním časopise a na tiskovém oddělení České pošty, později na volné noze jako korektor a editor. Editoval články pro Peníze.cz, pro Finmag.cz i pro papírový Finmag. Psává... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+40
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Řekněte si o příspěvek na dojíždění. Novou práci může podpořit stát

20. 3. 2023 | Gabriel Pleska

Řekněte si o příspěvek na dojíždění. Novou práci může podpořit stát

Jste delší dobu na pracovním úřadě, nikde v okolí pro vás práce není, ale za humny by byla? Pak je právě pro vás určený příspěvek na podporu regionální mobility, zvaný také příspěvek... celý článek

Třetina firem bude na jaře nabírat, ukázal průzkum

7. 3. 2023 | Jana Divinová

Třetina firem bude na jaře nabírat, ukázal průzkum

Skoro třetina firem (31 procent) si teď myslí, že v letošním druhém čtvrtletí budou nabírat zaměstnance. Vyplývá to z průzkumu, který na reprezentativním vzorku 510 tuzemských zaměstnavatelů... celý článek

Práce z domova dostane pravidla. Řeší se i příspěvek na energie

28. 2. 2023 | Veronika Hejná | 2 komentáře

Práce z domova dostane pravidla. Řeší se i příspěvek na energie

Novela zákoníku práce má mimo jiné určit, kdy může zaměstnavatel přikázat home office. Upraví také proplácení nákladů. Ministerstvo pozměnilo svůj původní návrh a posílá ho na vládu. celý článek

Jak na rodičovský příspěvek v Německu. Kdy máte nárok?

27. 2. 2023 | Svetlana Šuľajová

Jak na rodičovský příspěvek v Německu. Kdy máte nárok?

Rodičovský příspěvek v Německu dostanou i rodiče, z nichž jeden pracuje pod německým zaměstnavatelem a druhý žije s dítětem v domovské zemi v rámci EU, namátkou třeba v Česku.

Práce v Německu a dávky. Přehled, na jaké máte nárok

22. 2. 2023 | Svetlana Šuľajová | 1 komentář

Práce v Německu a dávky. Přehled, na jaké máte nárok

Krankengeld, Kindergeld, Arbeitslosengeld. Moc se v tom neorientujete? Nárok na nemocenskou, přídavky na děti nebo podporu v nezaměstnanosti máte, i když pracujete pod německým zaměstnavatelem.... celý článek

Partners Financial Services