Proč ženy berou méně a jak to změnit? Pomoct má i zveřejňování mezd

Jitka Šorfová | rubrika: Rozhovor | 27. 10. 2022 | 6 komentářů
Za stejnou práci stejná odměna. Zní to logicky. Přesto jsou ženy pracující na srovnatelné pozici jako muž zpravidla placeny míň. „Spodní hranice mezd mužů často začíná tam, kde je horní hranice výdělků žen,“ říká Lenka Simerská, hlavní gestorka projektu s názvem 22 % k rovnosti.
Proč ženy berou méně a jak to změnit? Pomoct má i zveřejňování mezd
Lenka Simerská
Zdroj: Petra Sera

O platové nerovnosti mezi muži a ženami vypovídá ukazatel gender pay gap. Co všechno z něj vyčteme?

Je to pojem, který má dvě roviny. Jednak je to hrubý statistický ukazatel, který obsahuje data za celou ekonomiku, jako třeba HDP. Říká tedy, že české ženy berou v průměru o 16,5 procenta méně než čeští muži. Metodika jeho výpočtu pro Český statistický úřad a pro Eurostat se liší, pro Evropskou unii se přepočítává na hodinové mzdy a standardizuje napříč státy. Číslo tedy bývá malinko jiné, ale jde o totéž.

Ukazatel můžeme statisticky očistit a podívat se, jak jsou na tom jednotlivá odvětví, firmy, konkrétní pracoviště, věkové nebo příjmové skupiny. Pak už jsou výsledky mnohdy překvapivé. A jednak – a to hlavně – je gender pay gap společenský jev. Zkoumáme jeho příčiny, vývoj a dopady. Zjišťujeme, jaké faktory ho ovlivňují, jaká jsou třeba česká specifika.

Za poslední dva roky se gender pay gap u nás snížil, to je pozitivní zpráva?

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Není to tak jednoduché. Faktorů, které způsobily pokles gender pay gap, je několik, ale neznamená to, že bychom měli jásat. Došlo k několika dílčím okolnostem. Zvedla se minimální mzda, kterou často pobírají právě ženy. Vzrostly tarifní mzdy v sektorech, jako je školství, kde máme obrovskou převahu žen. Za třetí do výpočtu gender pay gap vstoupily mimořádné covidové příplatky pro pracující v sociálních službách a ve zdravotnictví. I tady jde hlavně o ženy.

Rozhodně se tedy nezlepšila situace napříč celou ekonomikou. V odměňování žen ve firmách se praxe nijak zásadně nezměnila. Obzvlášť vysokoškolačky, odbornice, ženy v managementu, u nich srovnání vychází stále špatně. Dáme-li dohromady odměňování na pracovištích v jednom kraji, v totožné kategorii zařazení a v jedné velikosti podniku, často ukazují nehezký jev. Jsou to dvě úsečky pro rozpětí výdělků žen a mužů. Úsečka žen končí a až za ní následuje rozpětí od–do pro muže.

Častý argument ospravedlňující nižší výdělky žen je mateřská pauza. Dokud jsou děti malé, často s nimi bývají doma na ošetřovačce… 

A tohle je právě jeden z nejběžnějších stereotypů. Podobně jako že by všechno vyřešilo víc míst ve školkách. Ten problém je daleko hlubší a není jednoduché ho stručně popsat. Kdyby bylo všechno jen kvůli rodičovské pauze, jak je možné, že u žen třeba na středních manažerských pozicích, které jsou dávno zpátky v pracovním procesu, je jim kolem 45 let, činí rozdíl ve mzdě oproti mužům až 30 procent? Porovnáváno samozřejmě se stejnou skupinou mužů. Tohle mateřskou a rodičovskou dovolenou nezdůvodníte.

V čem tedy vidíte důvod vy?

To je na dlouhé povídání, možná na knihu. Je to věc stereotypního přístupu k ženské pracovní síle, k dynamice na pracovišti. Podle mě ženy často nevědí, že berou méně než kolega na stejné pozici. Když už to zjistí, než aby to šly řešit, raději před tím zavřou oči a nejsou moc ochotny se za sebe bít.

Mají pocit, že už to, že se dostaly na vysokou pozici, je dostačující úspěch a že nemají nárok ještě navíc požadovat vyšší odměnu. Bývají k sobě kritické, uvědomují si, že na rozdíl od svých mužských kolegů po práci řeší ještě rodinu. O lepší ohodnocení se samy nepřihlásí, spíš čekají, jestli je ocení jejich nadřízený. Muži oproti tomu nemívají problém si o vyšší peníze říct nebo se aspoň chodit ptát. Samozřejmě se to nedá paušalizovat, ale je to časté.

Lenka Simerská

Lenka SimerskáFoto: Petra Sera

Socioložka a mezinárodně uznávaná expertka na trh práce a ženský leadership. Posledních pět let pracuje na ministerstvu práce a sociálních věcí, kde řídí projekt s názvem 22 % k rovnosti. Ten tvoří konkrétní nástroje, analýzy, doporučení a postupy pro snižování propadu výdělků žen vůči mužům v Česku.

Nastavení společnosti se mění jen pomalu, může tomu pomoct stát legislativně?

Už současný zákoník práce ukládá zaměstnavatelům povinnost dávat za stejnou práci stejnou odměnu. Takže firmy by podle zákona měly samy vědět, jestli jsou ženy za srovnatelnou práci odměňovány stejně jako muži, a pokud ne, měly by jim mzdu dorovnat. A to i v případě, že si žena sama o zvýšení mzdy neřekne nebo když se u pohovoru podhodnotí. Jenže firmy to často nevědí, nemusí v tom být záměr.

To je jeden z důvodů, proč na ministerstvu práce a sociálních věcí vznikl projekt 22 % k rovnosti. Chceme dát zaměstnavatelům nástroje, které jim umožní změřit a analyzovat rovnost odměňování. V posledních pěti letech se o této problematice víc mluví, rovné odměňování se stává dobrou vizitkou firem. Hlavně velké korporáty tuto filozofii přejímají od svých mateřských firem ze zahraničí. Znovu ale opakuji, že rovná odměna je zakotvena legislativně, a je to tedy v prvé řadě zákonná povinnost, nikoli pouze součást CSR nebo ESG cílů.

Je ve veřejném sektoru gender pay gap nižší než v soukromém?

Ano. Sledujeme očištěný ukazatel, který nám dá gender pay gap pro stejnou pozici u jednoho zaměstnavatele. V soukromých firmách je to v průměru deset procent, ve veřejném sektoru pět. Roli tu hrají fixní tabulkové platy ve státním sektoru. Ale i s těmi se často různě manipuluje, aby muži ve feminizovaných oborech „netrpěli“ nižším odměňováním, aby na pozicích zůstali. Je typické, že muži kariérně přeskáčou nějaké tarify. Ideální to tedy není, ale přece jen tarifní mzdy znamenají větší transparentnost. Je lépe dohledatelné, kolik by měl kdo na které pozici brát a za jakých podmínek.

V českém prostředí se přece nemluví o tom, kdo kolik bere. Je to považováno za nevhodné…

No právě. Častá je také ve smlouvách doložka o mlčenlivosti. Pak je téměř nemožné zjistit, jestli berete stejně jako váš kolega na shodné pozici. Přitom transparentnost je jedna z hlavních cest, jak dosáhnout rovných odměn. Co největší složka mzdy by měla být přesně definovaná. Říkáme tomu mzdový předpis. Čím méně prostoru pro nespecifikované osobní ohodnocení, tím menší prostor pro spekulaci. Zaměstnavatel přesně popíše, jakou hodnotu má daná pracovní pozice, zaměstnanec potom ví, že když splní ten a ten atribut, náleží mu taková a taková odměna.

I když se o penězích oficiálně nemluví, stejně ty informace časem někde prosáknou. Když zjistíte, že váš mužský kolega bere za stejnou práci o dvacet procent víc než vy, zpravidla si to nepůjdete vyříkat se šéfem. Málokterá žena se kvůli tomu vrhne do soudního sporu se zaměstnavatelem. Spíš budete v práci naštvaná, ztrácíte motivaci a těžko pak s radostí uděláte pro zaměstnavatele či kolegy něco navíc. Taky je to signál pro ženu, že se s ní jaksi moc nepočítá, její potenciál pro inovace se zastaví. Taková atmosféra škodí celé firmě.

Mělo by být běžné, že nabídky pracovních pozic obsahují mzdové rozpětí?

Momentálně se v Evropské unii pracuje na směrnici, která by to firmám ukládala za povinnost. Třeba na Slovensku to zavedli ještě před jejím schválením. Určitě to hodně pomůže nejen ženám na trhu práce. Uchazeči o práci by měli vědět, kde se pohybují, jaký je na danou pozici rozpočet. Nemělo by jít o to, kdo má jaké sebevědomí a o jaké peníze si řekne. Firma musí jasně specifikovat, jakou hodnotu daný člověk na tu kterou pozici přináší. Náborář se nemá ptát: Jak byste se ohodnotili, jakou mzdu si představujete? Od začátku má být jasné, kolik se na dané pozici platí a jakou složku činí například zkušenosti navíc, třeba skvělé projekty, které má uchazeč za sebou z minulosti.

Směrnice zavede kromě povinného zveřejňování mzdového rozpětí v inzerci práce také povinný reporting úrovně gender pay gap ve firmě, definuje maximální tolerovaný gender pay gap, případné sankce za jeho překročení a doporučený postup nápravy.

PrstyZdroj: Shutterstock

Anketa

Má se u inzerátů práce zveřejňovat i mzda?

Které nástroje mají firmy k dispozici, pokud chtějí zlepšit rovnost v odměňování?

V prvé řadě je potřeba analýza. Ministerstvo práce a sociálních věcí k tomu poskytuje zdarma nástroj Logib, který využívá regresní analýzu a dokáže změřit nerovnost v odměňování. Momentálně poskytujeme i konzultace, učíme firmy, jak s ním pracovat. Školíme pracovníky HR, popřípadě mzdové účetní. Logib do analýzy zanáší faktory, které by bylo jinak složité zapojit. Třeba míru odpovědnosti na dané pozici, vzdělání, délku praxe a další hlediska, která vstupují do odměňování. Postupně odfiltruje všechny tyto proměnné, až zbude jen proměnná pohlaví. Ta by správně měla být nulová. Jakékoli jiné číslo než nula vyjadřuje pay gap uvnitř firmy.

Máme s tímto původně švýcarským nástrojem dobrou zkušenost. Nedávno jsme certifikovali prvních 18 firem, které analýzou prošly. Je to výborný začátek, ale je před námi ještě hodně práce. Právě analýza Logibem je skvělou přípravou pro zaměstnavatele na povinnost vyplývající z chystané směrnice Evropské unie o transparentnosti v odměňování. 

Naučte se peníze

Grafika: Peníze.cz

Rovná odměna (22 % k rovnosti) je partnerem projektu Naučte se peníze. Spolu s odborníky shrnujeme základy správné práce s penězi a osobním rozpočtem, přinášíme tipy a návody na řešení konkrétních problémů. S čím vám poradíme?

Jitka Šorfová

Vystudovala hospodářskou politiku a ekonomickou žurnalistiku na VŠE v Praze. Profesionální tanečnice a choreografka (například StarDance 2010 a 2013). Vedle psaní především vyučuje tanec děti i dospělé. Další články autora.

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-12
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 6 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

27. 10. 2022 15:33, Velkovýkrmna

Mám pod sebou 18 žen a 5 mužů. Nonstop provoz, stejné základy u všech. Přesto muži mívají až dvojnásobnou mzdu oproti ženám. Je to díky příplatkům za noční, víkendy, svátky a přesčasy za práci místo kolegyň, které se "hází" marod při každém PMS. Ano, je to hnusně napsáno, ale podstata sedí. Co s tím, paní Simerská?

Zobrazit celé vlákno

+18
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (6 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Zajímá vás, kolik bere kolega? Firmy budou muset odtajnit mzdy

27. 11. 2023 | Kateřina Hovorková | 4 komentáře

Zajímá vás, kolik bere kolega? Firmy budou muset odtajnit mzdy

Zaměstnavatelé budou muset zvědavým pracovníkům sdělit, kolik si vydělá jejich kolega na stejné pozici. Výši mezd budou muset hlásit uchazečům už při náboru. Skončí také doložky o mlčenlivosti.... celý článek

Ošetřovné na dítě kvůli stávce učitelů? Smůla, říká úřad

22. 11. 2023 | Petr Kučera

Ošetřovné na dítě kvůli stávce učitelů? Smůla, říká úřad

Rodiče, kteří se musí postarat o děti kvůli stávce učitelů v pondělí 27. listopadu, nemají nárok na ošetřovné od státu. Vyplývá to z výkladu zákona, který zveřejnila Česká správa sociálního... celý článek

Podpora v nezaměstnanosti se změní. Přijde dřív, ale bude přísnější

22. 11. 2023 | Kateřina Hovorková

Podpora v nezaměstnanosti se změní. Přijde dřív, ale bude přísnější

Nezaměstnaní získají podporu hned za první měsíc, i když dostali odstupné – dosud museli až několik měsíců čekat. Novela od ledna zároveň zpřísní opakované čerpání podpory; cílem je... celý článek

Benefity dostanou limit. Kdy za ně bude muset zaměstnanec platit?

13. 11. 2023 | Kateřina Hovorková

Benefity dostanou limit. Kdy za ně bude muset zaměstnanec platit?

Vládní balíček omezí daňové zvýhodnění volnočasových benefitů, populárního nástroje pro odměňování zaměstnanců. Vysvětlíme, co to přinese v praxi.

Sleva na studenta končí. Jak si snížit daň letos a příští rok?

12. 11. 2023 | Petr Kučera

Sleva na studenta končí. Jak si snížit daň letos a příští rok?

Speciální daňovou výhodu bude možné využít naposledy pro příjmy za rok 2023. Chudým studentům stejně nepomáhá, tvrdí ministr financí.

Partners Financial Services