Jak na cestovní pojištění

Jak na cestovní pojištění
Vybrat si správně cestovní pojistku není úplně banální věc. Skládá se totiž z několika částí, které nejsou pokaždé automaticky zahrnuty v základní nabídce. Přitom právě limity a doplňky mohou hrát významnou roli.

Vyrazit na letní dovolenou neznamená jen koupit si zájezd, sbalit kufr a vyrazit. Abyste se vyvarovali problémům, je nutné zařídit ještě řadu věcí. Po problematice placení v zahraničí a pojištění domácnosti se dnes podíváme na další velice důležitou oblast - cestovní pojištění. Zdánlivě jednoduchý pojistný produkt v sobě skrývá několik částí. Každá má svá specifika a stojí za to o ni přemýšlet. Kdo šetří, nemusí mít za tři.

Zdraví až na prvním místě

Absolutně nejdůležitější částí cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh v zahraničí. To je zjednodušeně řečeno analogie zdravotního pojištění, jaké známe v rámci České republiky. Pojišťovna za vás platí příjezd záchranné služby, ošetření u lékaře, pobyt v nemocnici, operace a samozřejmě i léky, které vám lékař v zahraničí předepíše. Zdravotní péče je však v západní a jižní Evropě podstatně dražší než u nás, proto je doslova klíčovým parametrem cestovní pojistky výše pojistné částky. Ta vyjadřuje na kolik jsem pojištěn, neboli jaký je horní limit plnění pojišťovny.

Nejlevnější pojistky mají tento strop nastaven na úrovni zhruba jednoho milionu korun. Tato na první pohled vysoká částka ale nemusí být dostatečná, řada zákroků v kombinaci s pobytem v nemocnici a převozem do České republiky si může vyžádat i několikanásobek tohoto limitu. Více se dočtete v rozhovoru s Jaroslavem Kratochvílem z pojišťovny Allianz.

Základní limit na léčebné výlohy je nejčastěji doplněn dvěma sublimity. Tím prvním je plnění pro tzv. repatriaci, tedy převoz pacienta po ošetření zpět do České republiky. Zatímco po Evropě jej lze u lehčích zranění realizovat sanitkou, v ostatních případech přijde na řadu letadlo. Tady již narážíme na nebezpečí, že pojišťovnou stanovený limit nemusí stačit. Více se dozvíte zde.

Druhý vložený limit se týká akutního ošetření zubů. Jedná se o případ, kdy vás začne bolet zub anebo vám například vypadne korunka. Tady pojišťovny uhradí jen základní ošetření, limit je obvykle okolo deseti tisíc korun. Nad tuto částku si vše hradí klient ze svého. Z pelotonu vybočuje Evropská cestovní pojiťovna (profil, názory) s limitem 24 tisíc korun a trio Česká pojišťovna (profil, názory), ČSOB Pojišťovna (profil, názory) a UNIQA Pojišťovna (profil, názory), které nemají limit stanovený vůbec. Připomeňme ještě, že se do této kategorie nepočítá ošetření v případě úrazu, kdy je například nutná operace čelisti včetně zubů. V takové situaci platí celkový limit pro léčebné výlohy.

Všechno vám nezaplatíme

Pojištění léčebných výloh má, stejně jako většina pojistných produktů, také své výjimky. Pokud si budete chtít nechat v zahraničí zhotovit nová skla do brýlí či zakoupit kontaktní čočky, nebude to kryto z cestovní pojistky. Tyto výdaje nelze řešit ani připojištěním. Druhou, méně pravděpodobnou situací je nakažení se pohlavně přenosnou nemocí. V takovém případě pojišťovna obvykle proplatí jen prvotní vyšetření do okamžiku stanovené diagnózy. Poté dá ruce pryč a placení je na vás.

Druhou, snad ještě důležitější skupinou výjimek jsou tzv. rizikové sporty. Co do nich patří, by mělo být přesně specifikováno v pojistných podmínkách. Jednotlivé pojišťovny se v tom mohou lišit. Často se jedná o extrémní sporty, horolezectví, turistiku ve vyšších nadmořských výškách, například nad 3500 metrů. Před cestou do zahraničí je dobré si promyslet, které činnosti budete chtít provádět. Například oblíbený rafting, canyoning anebo jízda na vodním skútru často okupují výjimky z plnění. Řešením je připojištění, které lze dnes sjednat i na dříve nepojistitelné činnosti, jako je paragliding či bungee-jumping.

Ceny a podmínky u nejlevnějších cestovní pojistek vybraných pojišťoven
Pojšiťovna
Výše denního pojistného
Výše pojistných limitů
jen léčebné výlohy
komplet1
minimální výše pojistného2
léčebné výlohy
ošetření zubů
zavazadlo
celkem
(za 1 kus)3
odpovědnost
(zdraví,věc,ostatní)
výše spoluúčasti
u zavazadel či odpovědnosti
Allianz

nelze

40

není

bez limitu

10 tis.

20 tis.

2 mil., 1 mil., 500 tis

5 000

ČPOJ

20

40

100 korun

1 mil.

není

10 tis.
(5 tis.)

2 mil, 1 mil., 500 tis

není

ČPP

17

36

není

1,25 mil.

5 tis.

15 tis
(10 tis.)

2 mil, 100 tis, 50 tis.

není

ČSOB poj.

15

33

není

1 mil

není

10 tis.

300 tis., 100 tis, -

3 %, min. 500

Evropská

19

87,5

4 dny

2,4 mil.

24 tis.

15 tis.
(5 tis.)

2 mil., 1 mil., -

není

Generali

15

26

není

1,7 mil.

100 EUR

10 tis.

1 mil., 1 mil., 50 tis.

není

KOOP

20

40

není

1,5 mil.

10 tis.

15 tis.

2 mil., 1 mil., 500 tis.

500

Poj. ČS

17

31

100 korun

1 mil.

77 EUR

10 tis.

900 tis., 300 tis., -

není

UNIQA

23

28

3 dny

1 mil.

není

15 tis.
(5 tis.)

1 mil.

500

VZP

17

36

není

1,25 mil.

5 000

15 tis.
(10 tis.)

2 mil, 100 tis, 50 tis.

není

Vysvětlivky: ČPOJ - Česká pojiš'tovna; ČPP - Česká podnikatelská pojišťovna; Evropská - Evropská cestovní pojišťovna; KOOP - Kooperativa; Poj. ČS - Pojišťovna České spořitelny; VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna

1 pojistka zahrnující léčebné výlohy, úrazové pojištění, pojištění zavazadel a odpovědnosti za škodu
2 některé pojišťovny uzavírají pojistky od určité minimální výše, která odpovídá pojistnému za více dní. Pojistíte-li se jen na 1 den například u ČPOJ nebo Poj. ČS, zaplatíte 100 korun, u Evropské CP a Uniqy zaplatíte ekvivalent pojistného za miniální počet dnů.
3 některé pojišťovny mají limit u zavazadel stanoven zvlášť pro jeden kus a všechna zavazadla v rámci jedné pojistky

Všechny částky jdou uvedeny v korunách, není-li uvedeno jinak. zdroj: pojišťovny

Úraz, zavazadla a odpovědnost – doplňky, anebo hlavní část?

Vedle popsaného krytí léčebných výloh se do cestovní pojistky zahrnují ještě další čtyři části. Tou první je úrazové pojištění. To vám zajistí určitý finanční obnos v případě trvalých následků či invalidity v důsledku úrazu. Pokud by byla následkem smrt, získají pojistné plnění vaši pozůstalí.

Trochu zavádějící je pojištění zavazadel. Toto pojištění se obvykle vztahuje jen na ztrátu a zničení věcí v důsledku násilného odcizení, které potvrdí místní policie, živelní události či dopravní nehodě. Pokud čekáte, že dostanete peníze i v případě, kdy vám kufry někdo ukradne na zastávce autobusu či věci odložené na dece u moře, tak se mýlíte.

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě sice uvádíme až téměř na konci, prakticky je však druhou nejdůležitější částí cestovní pojistky. Pojišťovna za vás zaplatí škody, které způsobíte, ovšem jen ty neúmyslné, tedy nedbalostní. Pojišťovny v tomto ohledu uvádějí obvykle tři limity. První na škodu na věci, druhý se týká škod na zdraví a třetí je vyhrazen ostatním případům, obvykle škodám finančním. Ukažme si to na příkladu. Slečna si ve Španělsku opřela kolo, to spadlo a rozbilo výkladní skříň. Obchodník byl nucen na několik hodin zavřít obchod a nechat výlohu opravit (škoda na majetku). Celková škoda včetně ušlého zisku (finanční škoda) dosáhal téměř sta tisíc korun.

V poslední době se doslova vyrojil čtvrtý typ doplňkového pojištění, který se týká storna zájezdu. Jak asi správně tušíte, pojišťovna za vás zaplatí storno poplatek (resp. jeho část) jen v případě, že zájezd rušíte z důvodu nemoci či úrazu.

Kvalitní asistent

Vedle limitů a pojištěných rizik je v případě nouze velmi důležitá tzv. asistenční služba. Jednotlivé pojišťovny využívají obvykle služeb mezinárodních firem, jako jsou AXA Assistance, CORIS nebo ELVIA. V případě, že se vám cokoli stane, zavoláte na klientskou linku, kde se v češtině domluvíte na dalším postupu. Operátor vám vyhledá nejbližšího lékaře, zajistí tlumočení do češtiny, dále doporučí lékárnu, kde si můžete vyzvednout předepsané léky. Pokud po vás bude lékař chtít zaplatit za ošetření, asistentská služba je schopna zaslat garanci platby či doručit hotovost.

Využití asistenské služby se doporučuje ve všech případech. Samotný hovor lze často realizovat na účet volaného, ČSOB Pojišťovna (profil, názory)nabízí dokonce zelenou linku. "U Kooperativy (profil, názory) musíte první hovor zaplatit, po návratu vám ale náklady proplatíme," vysvětluje přístup této pojišťovny Marek Vích. Po prvním zavoláním už sám klient nikam volat nemusí, všechny hovory jdou již od operátora ke klientovi.

Pojištění lze uzavřít i na poslední chvíli

Cestovní pojistka patří mezi produkty, které lze sjednat několika různými cestami. K těm tradičním patří návštěva pobočky pojišťovny či jejího partnera, například banky. Dále je u některých pojišťoven možné telefonicky objednat obchodního zástupce, který přijde k vám domů. Česká pojišťovna nabízí objednání smlouvy po telefonu s tím, že ji k podpisu a zaplacení přinese kurýr.
Nejflexibilnějším způsobem je využití internetu. Na speciálních stránkách vyplníte smlouvu, vyberete typ pojistky a požadované součásti. Pojištěni jste ale nejdříve od okamžiku připsání peněz na účet pojišťovny. Roli tedy hraje způsob úhrady pojistného. Nejrychlejší cestou je platba přes eBanku (profil, názory), u které trvá převod několik minut. Klasický bankovní převod z účtu na účet (včetně využití internet nebo GSM bankingu) trvá několik dní, stejně jako zaplacení poštovní poukázkou.

Sjednání smlouvy po internetu má dvě nesporné výhody. Tou první je sleva na pojistném ve výši 10 procent u České pojišťovny (profil, názory) a ČSOB Pojišťovny (profil, názory), 20 procent ušetříte u Pojišťovny ČS (profil, názory). Druhým plusem je fakt, že se můžete pojistit i v noci před odjezdem. U některých pojišťoven se můžete pojistit už na den sjednání smlouvy, pojistka je však platná až od okamžiku zaplacení pojistného.

Cestovní pojištění si i přes svoji zdánlivou jednoduchost zaslouží pozornost. Možná vás už teď napadají další otázky. Na některé z nich najdete odpověď v našem rozhovoru s ředitelem úseku cestovního pojištění Allianz.

A jaké zkušenosti s cestovním pojištěním máte Vy? Díváte se někdy na pojistné podmínky, anebo jen zaplatíte pojistné a o víc se nestaráte? Zkuste přispět do diskuse svým názorem.


Sjednat si cestovní pojištění on-line můžete na tomto místě.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

Oblíbená témata

akutní, ALLIANZ, asistenční služba, autobus, banking, banky, Cestovní pojištění, Česká podnikatelská pojištovna, ČESKÁ POJIŠŤOVNA, Česká spořitelna, činnost, ČPP, ČSOB, ČSOB pojišťovna, DEZA, domácnost, doplňkový, dopravní nehoda, dovolená, eBanka, e-banka, euro, Evropa, finanční škody, garance, Generali, gsm banking, hotovost, hovor, Internet, invalidita, jednoduchost, klienti, kombinace, kontaktní místo, Kooperativa, koruna, krytí, kurýr, léčebné výlohy, lékaři, léky, letadla, limit, limity, Lin, linka, majetek, měna, Měny, metro, minimální, Moje banka, náklad, náklady, nebezpečí, nehoda, nemoc, nemocnice, nouze, obnosová, odcizení, odložené, odpovědnost, on-line, operátoři, ošetření, pacient, péče, placení, platba, platby, plnění, pobočka, pobočky, pobyt, podpis, pojistka, pojistky, Pojistná částka, pojistné, pojistné limity, Pojistné plnění, Pojistné podmínky, pojistný limit, pojištění, Pojištění domácnosti, pojištění léčebných výloh, pojištění zavazadel, pojišťovna, Pojišťovna České spořitelny, Pojišťovny, poplatek, poplatky, poukázka, problematika, převoz, Připojištění, repatriace, riziko, sleva, sleva na pojistném, slevy, Smrt, spoluúčast, sport, storno, šetřit, škoda, škody, telefon, účet, událost, události, UNIQA pojišťovna, úraz, Úrazové pojištění, vložená, Všeobecná zdravotní pojišťovna, výdaje, vyhled, výjimky, vyšetření, VZP, zahraničí, zájezd, zaplacení, Zástavce, zástupce, zavazadla, zavazadlo, zdraví, zdravotní péče, zdravotní pojištění, zdravotní pojišťovna, zjednodušení, zničení, zuby

Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Pozor na levné pojistky

11. 6. 2003 | Dušan Hradil

Pozor na levné pojistky

Stačí mi na dovolenou ta nejjednodušší pojistka? Kolik vlastně stojí ošetření v zahraničí? A nebude po mně lékař v zahraničí chtít zaplacení ošetření v hotovosti? Na tyto a další otázky... celý článek

Pozdě bycha honit! Obzvlášť po dovolené…

9. 6. 2003 | Simona Ely Plischke

Pozdě bycha honit! Obzvlášť po dovolené…

"Všude dobře, doma nejlíp," zní staré rčení. Platí ale i v případě, kdy se vrátíte z dovolené a své hnízdo naleznete vykradené, vytopené nebo jej dokonce nenaleznete vůbec? Pojištění... celý článek

Nová nebo časová? Klíčový to údaj!

6. 6. 2003 | Simona Ely Plischke

Nová nebo časová? Klíčový to údaj!

Před rokem pan Anketník koupil za 50 tisíc korun nový počítač, který mu během jeho nepřítomnosti odcizil zloděj. Z pojistky domácnosti získal jen necelých 15 tisíc. Nedivte se, Jiří... celý článek

Na dovolenou jenom s kartou? Rozhodně ne!

3. 6. 2003 | Dušan Hradil

Na dovolenou jenom s kartou? Rozhodně ne!

Pokud se chystáte na dovolenou jen s platební kartou, vše si dobře rozmyslete. Je sice dobrým společníkem, ale ne zadarmo. Navíc přijde-li krize, může vás zradit. Přibalte do kufru... celý článek

Partners Financial Services