Daňové přiznání za rok 2016: Snižte si základ daně z příjmů, zaplatíte míň

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 1. 3. 2017 | 4 komentáře
Chcete zaplatit na dani z příjmů za loňský rok co nejmíň? Snižte si základ daně. Přinášíme přehled daňových odpočtů. Nenechte si žádný proklouznout mezi prsty. Máme pro vás i aplikaci, která daňové přiznání hravě vyplní za vás.
Daňové přiznání za rok 2016: Snižte si základ daně z příjmů, zaplatíte míň

V prvním díle letošního daňového seriálu jsme psali o tom, kdo letos povinně podává přiznání k dani z příjmů:

V druhém, jak v daňovém přiznání uplatňovat výdaje:

Příjmy minus výdaje rovná se základ daně. Ten ale ještě nemusí být konečný. Dnes se podíváme, jak si můžete základ daně z příjmů za rok 2016 snížit.

Daňové přiznání online

Základ daně: Z čeho se počítá daň

Daň z příjmů fyzických osob dělá patnáct procent. Základ daně se rovná rozdílu mezi vašimi příjmy a výdaji, které jste vynaložili na jejich dosažení. Výdaje se uplatňují výdajovými paušály, nebo daňovou evidencí. Než se začne daň počítat, sníží se ještě základ daně o nezdanitelné části. Ze základu daně sníženého o odečitatelné položky se pak vypočítá patnáctiprocentní daň z příjmů – od které ještě můžete odečíst daňové slevy. Tak dojdete k výsledné dani příjmů za předešlý kalendářní rok. Slevy na dani si necháme na příště, dneska se podíváme, co všechno můžete odečítat od základu daně.

Úroky z hypotéky a úvěru ze stavebního spoření

Od základu daně si můžete odečíst úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření (i překlenovacího), které jste zaplatili v roce 2016. Myšleny jsou ale opravdu pouze úroky, ne celé splátky. Limit odpočtu za úroky z hypotéky a stavebního spoření je 300 tisíc ročně na celou domácnost. Předpokladem je, že úvěr slouží na bytové účely, tedy rekonstrukci, stavbu nebo koupi nemovitosti určené k trvalému bydlení (chaty, chalupy a objekty určené k rekreaci podmínku nesplňují).

Úroky z úvěru nelze odečíst, pokud nemovitost využíváte k podnikání nebo pronájmu. Když dům nebo byt slouží zčásti k podnikání nebo pronájmu a zčásti k bydlení, uplatní se úroky v poměrné výši. Když čerpá úvěr víc lidí společně, odečte si úroky ze základu daně buď jen jeden z nich, nebo každý rovným dílem. Jestli jste úvěr spláceli jen část roku, platí pro odpočet hranice pětadvaceti tisíc za každý měsíc splácení.

Potvrzení o uhrazených úrocích za předchozí rok banky a stavební spořitelny rozesílají na začátku roku. Jestli nedorazilo, řekněte si o něj, budete ho muset připojit k daňovému přiznání.

Na dosah ruky

Na Peníze.cz snadno najdete odborníka ve svém okolí. Zadejte město, adresu nebo konkrétní jméno a vyberte si daňového poradce nebo auditora.

Daňoví poradci na Peníze.cz

Výhledy

A půjde odpočítat víc

Tahle informace je ale samozřejmě relevantní už dnes – v roce 2018 se přece bude podávat přiznávat daň z letošních příjmů. A tu můžete oproti dosavadnímu stavu snížit vyššími příspěvky na penzijko až dvojnásobně, maximální odpočet tedy nebude 12 tisíc, ale 24 tisíc za rok. Odpočítat si můžete také víc za životní pojistku.

Penzijko, životní pojištění: od roku 2017 vyšší odpočty

Penzijko se státním příspěvkem

Ze základu daně lze odečítat také příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. Přesněji: součet příspěvků, které jste zaplatili ze svého nad limit dvanácti tisíc ročně. Maximální výše odpočtu dosahuje také dvanácti tisíc za rok. Abyste tedy mohli uplatnit maximální odpočet, museli jste loni do fondů odvést aspoň dvacet čtyři tisíc. Kdo odvedl dvanáct tisíc a míň, neodečte si od základu daně nic. Jestli jste zaplatili například osmnáct tisíc, můžete si odečíst šest. Příspěvky, které vám na penzijko přidal zaměstnavatel, od základu daně odečítat nejde.

Pokud jste v průběhu roku (bez přerušení) přestoupili ze staršího systému penzijního připojištění do novějšího doplňkového penzijního spoření, z hlediska daňového odpočtu se nic nemění – uvedené limity platí pro součet plateb, nenavyšují se.

Jestli máte sjednané penzijní pojištění (alternativa životního pojištění), můžete si od základu daně odečíst úhrn vámi zaplacených příspěvků v daném roce (nanejvýš 12 tisíc), za předpokladu, že výplata plnění je sjednána nejdřív po šedesáti kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdřív ve vašich šedesáti letech.

Pokud jste v roce 2016 penzijko předčasně zrušili, nárok na uplatnění daňového odpočtu ztrácíte. Částky, o které jste si v předešlých deseti letech snižovali základ daně díky příspěvkům na penzijko, pak musíte v letošním daňovém přiznání zpětně dodanit.

S pojistkou neušetříte!

Pořizovat si životní pojištění kvůli tomu, abyste „ušetřili na daních“, to je konina. To ale neznamená, že je konina pořídit si pojistku kvůli tomu, k čemu je na světě: tedy kvůli zajištění. Pomůžeme vám porovnat, co je v nabidce, a vybrat to, co vám sedne.

Životní pojištění

Od základu daně z příjmů je možné odečítat platby na životní pojištění, nanejvýš ale dvanáct tisíc za rok. Kdo má životních pojistek víc, můžete částky sčítat, celkový limit dvanácti tisíc se ale nezvyšuje. Příspěvky zaměstnavatele odečítat nesmíte.

Předpokladem pro možnost odpočtu je, že je vaše pojistná smlouva správně nastavená. Pojistné plnění může být podle smlouvy vyplaceno nejdřív ve vašich šedesáti letech a současně nejdřív po uplynutí pěti let od uzavření smlouvy. Když je pojistka sjednaná „na dožití“, což znamená, že peníze se vyplatí, až dosáhnete určitého věku, musí smlouva splňovat limit minimální pojistné částky při dožití:

  • u smluv s pojistnou dobou od 5 do 15 let čtyřicet tisíc korun
  • u smluv s pojistnou dobou 16 a více let sedmdesát tisíc korun

U důchodového pojištění se za sjednanou pojistnou částku považuje odpovídající jednorázové plnění při dožití.

Vaše smlouva také nesmí umožňovat průběžné výběry peněz z životní pojistky. U životních pojistek, které umožňují průběžné výběry, pojištěný člověk nemůže uplatňovat daňový odpočet (a případný příspěvek zaměstnavatele se daní stejně jako mzda). Informovali jsme vás už ve starších textech:

Pro životní pojištění platí stejně jako pro penzijko desetiletá lhůta na dodanění, pokud jste v předchozích letech uplatňovali daňové odpočty a pak porušili podmínky.

Stahujte!

Velká domů: Přiznání na dosah myši

Interaktivní formuláře daňového přiznání udělají při vyplňování hodně práce za vás. Stahovat je můžete z domova nebo v práci, když to nikomu nebude vadit, přímo z Peníze.cz. Kompletní sadu, včetně všech příloh a pokynů k vyplnění, nabízíme v  galerii formulářů:

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob a náležitosti

Ale naše daňová online aplikace je stejně lepší!

Výdaje na vzdělávání

Jestli jste v roce 2016 absolvovali školení nebo kurz zakončený zkouškou s certifikátem, můžete si základ daně snížit až o deset tisíc (podle toho, na kolik vás vzdělávání přišlo). Zdravotně postižení smějí za vzdělání odečítat až třináct tisíc, lidé s těžkým postižením až patnáct tisíc. Daňový odpočet není možné využít, když školení platil zaměstnavatel, ani v případě, že už ho uplatňujete jako daňový výdaj v podnikání. Odečítat nemůžete například poplatky za studium na soukromé střední nebo vysoké škole a za autoškolu.

Dobročinnost a charita

Jestli jste v roce 2016 přispěli na školství, kulturu, ekologii nebo charitu, můžete si ze základu daně příspěvky odečíst. Případně i věcné dry, ty je ale nutné znalecky ocenit.

Seznam dobročinných účelů a druhů příspěvků, které lze od základu daně odečítat, najdete v § 15, odst. 1 zákona o dani z příjmů. Podmínkou je, že celkem vaše dary loni dosáhly alespoň tisícikoruny nebo přesáhly dvě procenta vašeho původního daňového základu. Strop daňového odpočtu je stanovený na patnáct procent původního základu daně.

Za dar zákon považuje i bezpříspěvkové dárcovství krve a odběr složek krve (plazmy, krevních destiček a kostní dřeně). Jeden odběr je oceněný na dva tisíce korun. Základ daně lze snížit, také když za svého života darujete orgán, takový „dar“ je oceněný na dvacet tisíc korun.

Když dar poskytnou manželé ze společného jmění, může odpočet uplatnit jen jeden, případně oba poměrnou částí. Limity pro uplatnění odpočtu se ale posuzují u každého z manželů samostatně. Potřebovat v každém případě budete potvrzení o daru, přikládá se k daňovému přiznání.  

Anketa

Podáváte přiznání včas?

Příspěvky odborům

Zaměstnanci si můžou od základu daně odečíst členské příspěvky odborům, nanejvýš ale tři tisíce ročně. Odečtená suma současně nesmí být vyšší než 1,5 procenta ročních zdanitelných příjmů ze závislé činnosti. Odečítat lze příspěvky skutečně zaplacené v období od ledna do prosince, nikoli příspěvky zúčtované ve mzdě zaměstnance. Nutné bude potvrzení odborové organizace.

Daňová ztráta z předchozích let

Od základu daně je možné odečíst také daňovou ztrátu z podnikání, která vám vznikla v předešlých pěti letech. K ztrátě lze dospět, jen když uplatňujete výdaje daňovou evidencí (pokud jsou výdaje vyšší než příjmy), s výdajovými paušály se do minusu nedostanete.

I když skončíte ve ztrátě, musíte za daný rok podat daňové přiznání. O ztrátu snížíte své další příjmy (dílčí základy daně) - z pronájmu, kapitálového majetku a ostatní příjmy, kromě příjmů ze zaměstnání. Když ztrátu neuplatníte v roce, kdy vznikla, můžete ji uplatnit v příštích pěti letech (naráz nebo po částech). V roce, kdy ztrátu uplatňujete, musíte vyplnit zvláštní přílohu k daňovému přiznání (nabízíme mezi dalšími daňovými formuláři).

Od zdaňovacího období 2017 nás čekají v oblasti daňových odpočtů změny, budeme vás včas informovat. V příštím díle seriálu o přiznávání daně z příjmů za rok 2016 se zaměříme na slevy na dani.

Daňová kalkulačka 2017 – výpočet daně z příjmů za rok 2016

Dílčí základy daně
Nezdanitelné části základu daně
Slevy na dani

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+21
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 4 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Změny v daňovém přiznání. Na co si dát letos pozor?

26. 2. 2024 | Petr Kučera

Změny v daňovém přiznání. Na co si dát letos pozor?

Které novinky se týkají už příjmů za rok 2023 a které se naplno projeví až za rok? Jedinou zásadnější změnou v aktuálním daňovém přiznání je zvýšení limitu, od něhož vzniká povinnost... celý článek

Daňové slevy. Tohle všechno vám může ušetřit peníze

19. 2. 2024 | Petr Kučera

Daňové slevy. Tohle všechno vám může ušetřit peníze

Jaké slevy můžete využít v daňovém přiznání za rok 2023? Kolik dělá základní sleva na poplatníka nebo na dítě? Tady je aktuální návod.

Největší smolař vládního balíčku. A kdo na něm naopak vydělá

18. 2. 2024 | Vít Hradil | 5 komentářů

Největší smolař vládního balíčku. A kdo na něm naopak vydělá

Ekonom Vít Hradil ze společnosti Cyrrus ukazuje dopady konsolidačního balíčku na pana Smutného a paní Šťastnou. Extrémní smolaři mohou letos přijít až o 93 tisíc korun, naopak šťastlivci... celý článek

Nová pravidla pro zaměstnanecké akcie. Promarněná šance, říká expert

14. 2. 2024 | Kateřina Hovorková

Nová pravidla pro zaměstnanecké akcie. Promarněná šance, říká expert

Od ledna se zmírnila pravidla pro danění zaměstnaneckých akcií, které jsou hlavně v začínajících a menších firmách alternativou k vyšší mzdě. Zatím se moc nevyužívaly: lidé totiž za... celý článek

Jak si snížit daně. Velký přehled odpočtů a slev

9. 2. 2024 | Petr Kučera

Jak si snížit daně. Velký přehled odpočtů a slev

Také při vyplňování přiznání za rok 2023 můžete využít odečitatelné položky a daňové slevy. Na daních díky nim zaplatíte mnohem méně než patnáct procent z příjmů. Tady je aktuální přehled. celý článek

Partners Financial Services