Daňové přiznání za rok 2016: Slevy na dani, na které máte nárok

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 2. 3. 2017
Další díl seriálu o přiznávání daně z příjmů za rok 2016 je tu. Dneska se dočtete, jaké daňové slevy můžete uplatnit. Výslednou daň dokážou příjemně srazit. Nabízíme také aplikaci, která daňové přiznání vyplní za vás, rychle a bez registrace.
Daňové přiznání za rok 2016: Slevy na dani, na které máte nárok

V prvním díle daňového seriálu jsme psali o tom, kdo se v roce 2017 musí přiznat:

V druhém, jak v daňovém přiznání uplatňovat výdaje:

Ve třetím, jak si můžete snížit základ daně:

A konečně je čas na daňové slevy. Ty totiž dovedou výslednou daň z příjmů citelně srazit, případně ji docela vymazat.

Jak se počítá daň z příjmů

Nejdřív malé teoretické opáčko. Daň z příjmů fyzických osob dosahuje patnácti procent ze základu daně. Svůj základ daně zjistíte, když od příjmů odečtete výdaje (buď použijete výdajové paušály, nebo doložíte skutečné výdaje daňovou evidencí). Než se začne daň počítat, sníží se ještě základ daně o nezdanitelné části, podrobně jsme se jim věnovali minule. Ze základu daně sníženého o odečitatelné položky se počítá patnáctiprocentní daň z příjmů – od které ještě můžete odečíst daňové slevy. Teprve pak dojdete k výsledné dani příjmů za předešlý kalendářní rok.

Jaké daňové slevy vám tedy pomůžou daně za loňský rok srazit?

Základní daňová sleva na poplatníka

Základní daňová sleva na poplatníka je tu pro každého (včetně vydělávajících důchodců), kdo měl loni alespoň část roku zdanitelné příjmy. Za rok 2016 dělá sleva 24 840 korun.

Jestli jste byli v roce 2016 zaměstnaní pouze část roku a zbytek času jste byli v evidenci úřadu práce a pobírali podporu v nezaměstnanosti (která je od daně z příjmů osvobozena) nebo jste byli třeba na mateřské, vyplatí se vám daňové přiznání si podat. Tuto slevu totiž můžete vždycky vyčerpat v plné výši, bez ohledu na okolnosti. Pokud jste slevu na poplatníka v průběhu roku neuplatnili v plné výši (pracovali jste třeba měsíc nebo dva a za každý měsíc za vás zaměstnavatel odváděl zálohu na daň sníženou o poměrnou část slevy na poplatníka: 24 840 : 12 = 2070 korun), finanční úřad vám vyplatí „vratku“ daně. Totéž platí pro studenty. Když pracovali v průběhu roku jen u jednoho zaměstnavatele (třeba v rámci brigády), můžou ho požádat o provedení ročního zúčtování daně z příjmů a vratku dostanou, aniž by sami museli daňové přiznání podávat.

Sleva na manželku nebo manžela

Daňová sleva na manželku nebo manžela dělá 24 840 korun za rok. Pokud je vaše manželka nebo manžel držitelem průkazu ZTP/P, daňová sleva se dvojnásobí.

Daňovou slevu na zákonného partnera si smíte odečíst, když jeho nebo její příjmy v roce 2016 v součtu nepřevýšily 68 tisíc; například byl jeden z vás bez práce nebo na rodičovské. Je tu ale jedno důležité omezení: jestli v daňovém přiznání uplatňujete výdaje paušálem, slevu na zákonného partnera využít nemůžete. Zaměstnance se toto omezení týká pouze v případě, že je součet jeho dílčích základů daně, u kterých odečítal výdaje paušálem, vyšší než půlka jeho celkového daňového základu.

Ostatní můžou slevu uplatnit třeba jen za část roku, dělá 2070 korun měsíčně. Podmínkou je, že na začátku každého započteného měsíce jste s partnerem žili ve společné domácnosti a byli manželé, případně registrovaní partneři. Nesezdaní na slevu nárok nemají.

Návrat slevy na manžela...

... nebude zadarmo

Uplatňujete v daňovém přiznání výdaje paušálem? Příští rok budou platit nová pravidla. Budete mít šanci znovu žádat (a dostat) slevu na manžela či manželku, podle toho, co zrovna máte. Dobře ale uvažte, jestli se vám to vyplatí, není to totiž tak jednoduché, jak se na první pohled zdá... 

Komu návrat slev na manželku a dítě zdraží daně. Jak se připravit

Roční příjmy zákonného partnera se nemusejí dokládat, potvrzují se pouze čestným prohlášením manžela/manželky, které jako přílohu připojíte k daňovému přiznání.

Do příjmů se při posuzování nároku na daňovou slevu počítají (vždy v hrubém):

Na dosah ruky

Na Peníze.cz snadno najdete odborníka ve svém okolí. Zadejte město, adresu nebo konkrétní jméno a vyberte si daňového poradce nebo auditora.

Daňoví poradci na Peníze.cz

Nepočítají se:

Sleva na dítě a daňový bonus

Další slevu máte za vyživované dítě, se kterým žijete ve společné domácnosti. Za rok 2016 dosahuje sleva na první dítě 13 404 korun ročně (1117 korun měsíčně), za druhé dítě 17 004 korun ročně (1417 korun měsíčně) a za třetí a každé další dítě 20 604 korun (1717 korun měsíčně). Když je dítě zdravotně postižené, sleva se dvojnásobí.

Daňové zvýhodnění se počítá za dítě do věku 26 let, které se soustavně připravuje na budoucí povolání, tedy studuje, nebo za dítě, které se kvůli špatnému zdraví připravovat nemůže. Musí jít o dítě vlastní, osvojené, dítě v náhradní péči, dítě druhého z manželů nebo vnouče, jehož rodiče nemají příjmy, na které by mohli daňovou slevu uplatnit. Slevu nemůžete uplatnit za dítě družky nebo druha. Lze ji ale využít na dítě registrovaného partnera nebo partnerky. Zvýhodnění na jedno dítě může uplatnit vždy pouze jeden daňový poplatník, typicky jeden rodič.

Novela, která navýšila slevu na dítě pro rok 2016, neprošla včas schvalovacím procesem, začala platit až na jaře 2016. O vyšší slevy za první měsíce roku 2016 ale nepřijdete. K dorovnání dojde při ročním zúčtování, které za zaměstnance zaměstnavatel provede na začátku letošního; podnikatelé slevu uplatní v daňovém přiznání.

Pokud jste loni podmínky pro přiznání slevy splňovali jen část roku, můžete si z daně slevit poměrné částky za jednotlivé měsíce. Jen pozor na to, že když v daňovém přiznání uplatňujete výdajem paušálem, slevu na dítě čerpat nesmíte.

Milou vlastností slevy na dítě je, že když se po jejím započtení daň dostane do minusu, stát vám výsledný rozdíl vyplatí jako daňový bonus. Tím se zvýhodnění na dítě liší od jiných daňových slev.

Bonus může dělat nanejvýš 60 300 korun za rok, minimálně sto korun – když vyjde nižší, nedostanete nic. Podmínkou pro vznik nároku na bonus je, že jste v daném zdaňovacím období vydělal nebo vydělala alespoň šestinásobek minimální mzdy, v roce 2016 tedy aspoň 59 400 korun. Do těchto příjmů se nepočítají příjmy osvobozené od daně a příjmy zdaněné srážkovou daní. Započítávají se pouze příjmy ze zaměstnání, podnikání, pronájmu a kapitálového majetku.

Stahujte!

Velká domů: Přiznání na dosah myši

Interaktivní formuláře daňového přiznání udělají při vyplňování hodně práce za vás. Stahovat je můžete z domova nebo v práci, když to nikomu nebude vadit, přímo z Peníze.cz. Kompletní sadu, včetně všech příloh a pokynů k vyplnění, nabízíme v  galerii formulářů:

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob a náležitosti

Ale naše daňová online aplikace je stejně lepší!

Školkovné

Jestli vaše dítě chodí do předškolního zařízení, můžete čerpat „slevu na umístění dítěte“. Jeden z rodičů si může z daně z příjmů za rok 2016 odečíst výdaje na školku nebo jiné předškolní zařízení až do výše 9900 korun. Výdaje musíte prokázat, potvrdí je provozovatel. A pozor, za výdaj na umístění dítěte se nepovažují výdaje na stravu.

Slevu je možné čerpat za výdaje, které jste za dítě platili v mateřské školce podle školského zákona, nebo v obdobném zařízení v zahraničí, v dětské skupině registrované u Ministerstva práce a sociálních věcí nebo v jiném zařízení provozovaném na základě živnostenského oprávnění (může jít například o firemní školku nebo soukromé jesle), pokud je péče srovnatelná s péčí v dětské skupině nebo mateřské školce. Do kritérií se vejde i lesní školka.

Sleva se nevztahuje na poplatky v zájmových kroužcích nebo poplatky za jednorázové hlídání dětí doma, ve veřejných institucích nebo třeba v obchodech.

Sleva na umístění dítěte se uplatňuje vždy až zpětně za celý kalendářní rok.

Sleva na studenta

Vydělávající student může čerpat daňovou slevu na studium, za rok 2016 dohromady 4020 korun. Podmínkou je, že v období, za které si slevu nárokuje, mu ještě nebylo šestadvacet (nebo osmadvacet, pokud prezenčně studoval doktorský program) a studoval na státem uznané škole. Sleva se přiznává pouze za kalendářní měsíce, na jejichž začátku jste splňovali podmínky; sleva se dělá 335 korun za měsíc.

Kdo studoval a splňoval podmínky celý rok, ale zdanitelné příjmy měl jen část roku, tomu náleží sleva v plné výši. Pokud jste slevu během roku neuplatnili celou, udělejte to teď v ročním zúčtování, které provádí poslední zaměstnavatel, nebo v daňovém přiznání a získáte tak část odvedené daně z příjmů (nebo dokonce celou daň) zpět.

Abyste slevu dostali, budete muset k daňovému přiznání přiložit potvrzení o studiu.

Nárok na slevu nemá student dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na střední (nikoliv vysoké) škole, pokud je v době studia výdělečně činný (kromě práce na DPP a DPČ) nebo má nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci. Nárok na slevu také nemá student, který je v průběhu studia ve služebním poměru.

Sleva pro zdravotně postižené

Člověk, který pobírá invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, si může z daně z příjmů za rok 2016 odečíst 2520 korun. Totéž platí pro člověka, kterému zanikl nárok na invalidní důchod kvůli souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu a starobního důchodu. Invalida třetího stupně si odečítá 5040 korun za rok. A držitel průkazu ZTP/P (tedy člověk se zvlášť těžkým postižením) uplatní daňové zvýhodnění ve výši 16 140 korun. Kdo splňuje podmínky jen část roku, může odečítat dvanáctinu uvedené částky za každý měsíc – rozhodující vždy je, jestli jste podmínky splňovali na jeho počátku. 

Výhody má i zaměstnavatel zdravotně postiženého člověka: za každého zaměstnance se zdravotním postižením si může z daně z příjmů odečíst 18 tisíc korun, za zaměstnance s invaliditou třetího stupně dokonce 60 tisíc. 

Sleva na EET

V souvislosti se zavedením povinného elektronického evidování tržeb mohou podnikatelé jednorázově uplatnit slevu na dani z příjmů až ve výši pěti tisíc korun na pořízení a provoz EET – stropem je (kladný) rozdíl mezi patnácti procenty dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

Nárok na slevu nemusíte dokládat fakturami za nákup pokladního zařízení či softwaru. Sleva je určená pouze daňovým poplatníkům z řad fyzických osob, a to za zdaňovací období, ve kterém poprvé zaevidovali tržbu, kterou měli povinnost podle zákona o EET evidovat. Pokud se tak stalo v roce 2016, sleva patří do letošního daňového přiznání.

Daňová kalkulačka 2017 – výpočet daně z příjmů za rok 2016

Dílčí základy daně
Nezdanitelné části základu daně
Slevy na dani

Jednoduché dokládání škod

@SubmitCaption

Dokládejte škody na majetku třeba jen pomocí mobilu. S aplikací Moje škody můžete průběh řešení také sledovat.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+11
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Konec benefitů pro zaměstnance? Bez podpory se vrátíme o sto let zpátky

5. 6. 2023 | Jáchym Stolička | 4 komentáře

Konec benefitů pro zaměstnance? Bez podpory se vrátíme o sto let zpátky

Multisport karty, příspěvky na dovolenou, zdravotní péči, vitamíny – to je jen část z nepeněžních benefitů, u nichž chce vláda škrtnout daňové zvýhodnění. Zaměstnavatelé tak nebudou... celý článek

Špatná zpráva pro výherce. Daň z loterií a sázek stoupne

17. 5. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

Špatná zpráva pro výherce. Daň z loterií a sázek stoupne

Výhercům zůstane míň peněz – mnohem častěji narazí na limit pro daňové osvobození. Některým zato přibude práce s daňovým přiznáním.

O kolik dostanete méně? Spočítejte si čistou mzdu po vládních změnách

15. 5. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

O kolik dostanete méně? Spočítejte si čistou mzdu po vládních změnách

Zaměstnanci mají znovu odvádět nemocenské pojištění. A kdo vydělává víc jak trojnásobek průměrné mzdy, zaplatí vyšší sazbu daně. Kalkulačka ukáže, jak se vládní balíček projeví na výdělku. celý článek

Školkovné zrušíme, shodla se vláda. Proč končí daňová sleva?

13. 5. 2023 | Petr Kučera | 2 komentáře

Školkovné zrušíme, shodla se vláda. Proč končí daňová sleva?

Daňová sleva za školku má skončit od roku 2024. Naposledy ji bude možné využít pro příjmy za letošní rok.

Sleva na studenta skončí. Chudým nepomáhá, říká Stanjura

12. 5. 2023 | Petr Kučera

Sleva na studenta skončí. Chudým nepomáhá, říká Stanjura

Speciální daňovou výhodu bude možné využít naposledy pro příjmy za rok 2023, předpokládá vládní balíček.

Partners Financial Services