Jak, kdy a kde podat daňové přiznání za rok 2016 a zaplatit daň. A co hrozí opozdilcům

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 6. 3. 2017
Náš daňový seriál jde do finále. Většinu podstatného už od nás víte. Zbývá shrnout, jak, kdy a kde podat daňové přiznání a daň z příjmů za rok 2016 zaplatit. Na Peníze.cz můžete využít aplikaci, která s vyplňováním přiznání ušetří práci, jednoduše a bez registrace.
Jak, kdy a kde podat daňové přiznání za rok 2016 a zaplatit daň. A co hrozí opozdilcům

Už od nás víte, kdo se musí v roce 2017 přiznat:

Jak se v daňovém přiznání odečítají výdaje:

Jak si můžete snížit základ daně i výslednou daň z příjmů:

Dnes přidáme návod, jak daňové přiznání za rok 2016 podat a jak daň zaplatit. Dozvíte se také, jaké tresty hrozí opozdilcům.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Daňové přiznání za rok 2016 je třeba podat do třetího dubna. Pokud máte povinný audit nebo vám přiznání zpracovává daňový poradce, je lhůta o tři měsíce delší – poradci ale musíte podepsat plnou moc a do třetího dubna ji doručit finančnímu úřadu (přesněji jeho územnímu pracovišti), daňové přiznání se pak odevzdává nejpozději do třetího července.

Tip!

Tip! Řekněte si o odklad

Pokud už teď víte, že daňové přiznání nestihnete podat včas, můžete odklad získat dvěma způsoby: buď zplnomocníte daňového poradce, nebo můžete finanční úřad požádat o prodloužení lhůty. Na základě vaší písemné žádosti může finančák lhůtu pro podání daňového přiznání protáhnout až o tři kalendářní měsíce. Na posunutí termínu ale není zákonný nárok, záleží, jak berní úředníci vyhodnotí vaše argumenty. Nebude to navíc zadarmo, k žádosti se připojuje kolek v hodnotě tří set korun. Jestli máte příjmy ze zahraničí, můžete získat k dobru ještě další čtyři měsíce, finanční úřad pak smí prodloužit lhůtu na podání přiznání a úhradu daně až na deset měsíců po konci zdaňovacího období – tedy do prvního listopadového dne.

Jestli se nechcete nad daňovým přiznáním trápit, nechte naši aplikaci, aby ho vyplnila za vás – o daních nemusíte nic moc vědět, jen odpovídáte na otázky jako v dotazníku, daňová kalkulačka vypočte výši daně a vyplněné daňové přiznání vám obratem pošle na mail:

Stahujte!

Velká domů: Přiznání na dosah myši

Interaktivní formuláře daňového přiznání udělají při vyplňování hodně práce za vás. Stahovat je můžete z domova nebo v práci, když to nikomu nebude vadit, přímo z Peníze.cz. Kompletní sadu, včetně všech příloh a pokynů k vyplnění, nabízíme v  galerii formulářů:

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob a náležitosti

Ale naše daňová online aplikace je stejně lepší!

Jak a kde podat daňové přiznání za rok 2016

Daňové přiznání za rok 2016 je možné odevzdat několika způsoby. Tiskopis můžete vyplnit ručně (nebo v počítači, pak vytisknout a podepsat) a doručit na územní pracoviště svého finančního úřadu, osobně nebo poštou. Formuláře můžete zdarma stahovat přímo na Peníze.cz, najdete je v boxu. Nabízíme je v interaktivní verzi, která při vyplňování ušetří dost práce. Ještě jednoduší je to v naší daňové aplikaci. Druhou možností je podat přiznání elektronicky, detailněji o tom níž.

Jestli budete daňové přiznání posílat poštou, pošlete doporučeně a nechte si podací lístek, poslouží jako doklad o odeslání i jeho datu. Jestli na finanční úřad půjdete osobně, vezměte s sebou kopii vyplněného a podepsaného přiznání, na podatelně vám razítkem potvrdí, že jste přiznání odevzdali.

Za den podání daňového přiznání se považuje datum, kdy jste ho odevzdali na finančním úřadě, odeslali na poště, datovou schránkou nebo prostřednictvím daňového portálu.

Když budete přiznání podávat na poslední chvíli a finančák i pošta už budou zavřené, je tu ještě jedna cesta: můžete ho odeslat jako e-tiskopis. Nepotřebujete k tomu datovou schránku ani elektronický podpis. Stačí vyplnit elektronický formulář na webu finanční správy a pak ho přímo z daňového portálu odeslat příslušnému územnímu pracovišti finančního úřadu. Do pěti dnů po odeslání pak musíte finančnímu úřadu doručit vytištěné a podepsané potvrzení o odeslání daňového přiznání, které vám aplikace nabídne na konci vyplňování. Přiznání už se pak na finanční úřad vytištěné neposílá. Tuto možnost samozřejmě můžete využít, i když přiznání nepodáváte na poslední chvíli. Nejde to ale, když máte povinné podávat daňové přiznání elektronicky, tím je totiž myšleno s datovou schránkou nebo elektronickým podpisem.

Ať už se na úřad vydáte osobně nebo budete posílat poštou, zamiřte na územní pracoviště finančního úřadu, v jehož obvodu máte trvalé bydliště. Jestli posíláte poštou nebo elektronicky, je třeba poslat na místně příslušné územní pracoviště. Jestli odevzdáváte osobně, můžete to udělat na jakémkoli územním pracovišti vašeho krajského finančního úřadu. S orientací pomůže náš rozcestník finančních úřadů.

Seriál

Daňové přiznání za rok 2016

Daně elektronicky. A pro koho povinně

Jestli máte aktivovanou datovou schránku nebo máte povinnou účetní závěrku ověřenou auditorem, vztahuje se na vás povinnost podat daňové přiznání elektronicky. Udělat to musíte datovou zprávou ve formátu XML, nestačí PDF.

Daňové přiznání vyplňte v aplikaci Elektronická podání pro finanční správu. Na úvodní straně zvolte formulář: Daň z příjmů fyzických osob – od roku 2013 včetně. Nenechte se zmást starším letopočtem (od roku 2013 včetně), formulář je aktuální. Pokud jste měli loni příjmy pouze ze závislé činnosti v České republice, můžete zvolit zjednodušený formulář Daň z příjmů fyzických osob pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti za rok 2016.

Po vyplnění všech stránek (posouváte se tlačítkem v pravém sloupci: Další stránka), dojdete k protokolu chyb – aplikace ověří, jestli jste daňové přiznání vyplnili celé a bez formálních vad.

Případné přílohy k daňovému přiznání stačí naskenovat a připojit ve formátu pdf, doc, xls, jpg, rtf nebo txt. Než daňové přiznání odešlete, uložte si ho do počítače, případně vytiskněte v odkazu, který vám aplikace nabídne. Na závěr daňové přiznání v aplikaci odešlete: kliknete na tlačítko odeslat a na následující stránce odkliknete odeslání pomocí datové schránky, nebo odeslání se zaručeným elektronickým podpisem. V prvním případě zadáte přístupové údaje ke své datové schránce, v druhém přidáte svůj elektronický podpis. Nezapomeňte si uložit potvrzení o odeslání.

Druhá možnost: daňové přiznání můžete odeslat přímo ze své datové schránky. Postup bude totožný s tím rozdílem, že po vyplnění daňového přiznání kliknete na tlačítko: Uložení k odeslání do Datové schránky (v menu Pro celý formulář) – formulář ve formátu xml se uloží do úložiště v počítači, které si zvolíte. Odsud ho následně odešlete datovou schránkou, tedy v datové schránce vytvoříte zprávu pro finanční úřad a soubor přiložíte.

Kdo má elektronické podávání daňového přiznávání povinné, ale podá ho jiným způsobem, automaticky dostane dvoutisícovou pokutu. V krajní situaci může trest vyrůst až na padesát tisíc korun – když berní úředníci dojdou k závěru, že závažně ztěžujete správu daní.

Na dosah ruky

Na Peníze.cz snadno najdete odborníka ve svém okolí. Zadejte město, adresu nebo konkrétní jméno a vyberte si daňového poradce nebo auditora.

Daňoví poradci na Peníze.cz

Co když daňové přiznání podáte pozdě

Když se s podáním daňového přiznání o pár dní zpozdíte, nic se nestane. Během pěti pracovních dní po termínu ještě můžete přiznání podat bez pokuty. Od dalšího dne, letos tedy od 11. dubna, začne naskakovat penále. A tady už jde opravdu o termín doručení na finančák, ne o datum odeslání. Penále dosahuje 0,05 procenta z výše daně za každý den prodlení. Jestli jste měli ztrátu, dělá 0,01 procenta daňové ztráty. Jestli máte příjmy ze zaměstnání, kde vám zaměstnavatel sráží zálohy na daň, a tento základ daně dosahuje alespoň padesáti procent celkového základu daně, snižuje se pokuta na desetinu. Když podáte daňové přiznání do druhého května (respektive do posledního července s daňovým poradcem) a nemáte v daném roce u finančáku jiná prodlení, sníží se sankce na půlku.

Maximálně se může pokuta vyšplhat na pět procent daně (případně daňové ztráty) a zároveň tři sta tisíc korun. Pokutu nižší než dvě stovky vám finanční úřad odpustí. Když daňové přiznání nepodáte vůbec, ani dodatečně na výzvu správce daně, je minimální výše pokuty stanovena na pětistovku.

Jak, kde a kdy zaplatit daň

Daň z příjmů za rok 2016 musí být zaplacená do třetího dubna, tedy do stejného data, jako se podává daňové přiznání. Jestli vám přiznání připravuje daňový poradce, prodlužuje se lhůta pro platbu do třetího července. Každopádně termíny neplatí pro odeslání peněz, finanční úřad by v těchto datech měl peníze už mít na účtu nebo v pokladně.

Daň z příjmů za rok 2016 můžete zaplatit hotově na pokladně územního pracoviště vašeho finančního úřadu. Nebo bankovním převodem či poštovní poukázkou, v obou případech na účet příslušného krajského finančního úřadu. Na poště můžete využít bezplatnou daňovou složenku nebo klasickou složenku typu A. Zatímco daňové přiznání podáváte příslušnému územnímu pracovišti, daň platíte přímo na účet krajského finančáku. Zásadní je znát správné číslo účtu. Předčíslí bankovního účtu určuje typ daně (v tomto případě daň z příjmů fyzických osob), matriková část čísla účtu určuje finanční úřad. Správná čísla účtů jednotlivých finančních úřadů pro platbu daně z příjmů v letošním roce najdete v boxu. Jako variabilní symbol zadejte své daňové identifikační číslo nebo rodné číslo, jestli DIČ nemáte.

Kam platit daň: čísla účtů finančních úřadů

 Finanční úřad

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

FÚ pro hlavní město Prahu

7704-77628031/0710

721–77628031/0710

713–77628031/0710

FÚ pro Středočeský kraj

7704–77628111/0710

721–77628111/0710

713–77628111/0710

FÚ pro Jihočeský kraj

7704–77627231/0710

721–77627231/0710

713–77627231/0710

FÚ pro Plzeňský kraj

7704–77627311/0710

721–77627311/0710

713– 77627311/0710

FÚ pro Karlovarský kraj

7704–77629341/0710

721–77629341/0710

713–77629341/0710

FÚ pro Ústecký kraj

7704–77621411/0710

721–77621411/0710

713–77621411/0710

FÚ pro Liberecký kraj

7704–77628461/0710

721–77628461/0710

713–77628461/0710

FÚ pro Královehradecký kraj

7704–77626511/0710

721–77626511/0710

713–77626511/0710

FÚ pro Pardubický kraj

7704–77622561/0710

721–77622561/0710

713–77622561/0710

FÚ pro Kraj Vysočina

7704–67626681/0710

721–67626681/0710

713–67626681/0710

FÚ pro Jihomoravský kraj

7704–77628621/0710

721–77628621/0710

713–77628621/0710

FÚ pro Olomoucký kraj

7704–47623811/0710

721–47623811/0710

713–47623811/0710

FÚ pro Moravskoslezský kraj

7704–77621761/0710

721–77621761/0710

713–77621761/0710

FÚ pro Zlínský kraj

7704–47620661/0710

721–47620661/0710

713–47620661/0710

Specializovaný finanční úřad

7704–77620021/0710

713–77620021/0710

 

Jestli posíláte peníze poštovní poukázkou, uvádí se jako konstantní symbol 1149. Při bezhotovostní platbě bankovním převodem, uveďte jako konstantní symbol 1148.

Když zaplatíte pozdě nebo míň

Když daň z příjmů finančnímu úřadu zaplatíte o pár dní později, nic se neděje. Úrok za pozdě zaplacenou daň naskakuje od pátého pracovního dne po datu splatnosti, letos od 10. dubna. Za každý den prodlení pak dělá úrok 14,05 procenta z výše daně za rok (penále se rovná repo sazbě České národní banky navýšené o čtrnáct procent; roční sazba se rozpočítá na dny.) Úrok z prodlení vám můžou vyměřit maximálně za pět let. Odpustí vám ho, když nepřekročí u jedné daně za jedno zdaňovací období dvě stě korun.

Když přiznáte nižší daň, než odpovídá skutečnosti, a finanční úřad vám daň doměří, zaplatíte navíc penále ve výši dvaceti procent doměřené daně. Kromě toho budete muset zaplatit i úrok z prodlení, který jsme zmiňovali výš. Když daň doplácíte na základě vlastního dodatečného daňového přiznání, zaplatíte navíc pouze úrok z prodlení.

Daňová kalkulačka 2017 – výpočet daně z příjmů za rok 2016

Dílčí základy daně
Nezdanitelné části základu daně
Slevy na dani

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+13
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Špatná zpráva pro výherce. Daň z loterií a sázek stoupne

21. 11. 2023 | Petr Kučera | 3 komentáře

Špatná zpráva pro výherce. Daň z loterií a sázek stoupne

Výhercům zůstane míň peněz – mnohem častěji narazí na limit pro daňové osvobození. Některým zato přibude práce s daňovým přiznáním.

Daň z nemovitosti zpřísněte, DIP zrušte, radí vládě ekonom Janský

20. 11. 2023 | Kateřina Hovorková | 6 komentářů

Daň z nemovitosti zpřísněte, DIP zrušte, radí vládě ekonom Janský

Řada úsporných opatření, kterými chce vláda snížit rostoucí deficit státního rozpočtu, vychází z doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV). Jejím členem je i ekonom Petr Janský.... celý článek

Stát podpoří investice i spoření. Jaké výhody vám přinese DIP

16. 11. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

Stát podpoří investice i spoření. Jaké výhody vám přinese DIP

Daňové odpočty se rozšíří na Dlouhodobý investiční produkt. Jeho vznik schválili poslanci. Co si pod ním představit, kdo ho nabídne a jaká budou pravidla? Máme podrobnosti.

Podpora penzijního spoření se změní. Nová tabulka i daňové výhody

15. 11. 2023 | Petr Kučera

Podpora penzijního spoření se změní. Nová tabulka i daňové výhody

Stát chce motivovat lidi, aby si na důchod spořili víc než dosud. Zároveň rozšíří daňové výhody i na investování a pojištění dlouhodobé péče.

Benefity dostanou limit. Kdy za ně bude muset zaměstnanec platit?

13. 11. 2023 | Kateřina Hovorková

Benefity dostanou limit. Kdy za ně bude muset zaměstnanec platit?

Vládní balíček omezí daňové zvýhodnění volnočasových benefitů, populárního nástroje pro odměňování zaměstnanců. Vysvětlíme, co to přinese v praxi.

Partners Financial Services