Komu návrat slev na manželku a dítě zdraží daně. Jak se připravit

Ondřej Antoš | rubrika: Jak na to | 23. 2. 2017 | 4 komentáře
Podnikatelům, kteří v přiznání místo skutečných vypisují jen paušální procenta, se od příštího přiznání vracejí slevy na manžely a děti! Ve slavnostním ohňostroji ale zaniklo, že pro většinu těchto podnikatelů návrat daňových slev ve skutečnosti znamená prodělek. A nejde jen o ty, kteří manžela a děti nemají. Připravte se, zaplatíte! Poradíme, jak na to, aby to bylo co nejmíň.
Komu návrat slev na manželku a dítě zdraží daně. Jak se připravit

Je nejvyšší čas!

Zbývá sice ještě víc než měsíc do konce termínu pro podání daňového přiznání, přesto je potřeba vzít si kalkulačku, tužku, papír a studený obklad a začít daně řešit hned, udělat si nějaké propočty. Pokud uplatňujete paušální výdaje, je dobré už teď rozmýšlet, jak budete napřesrok platit daně za letošek, v daňových zákonech došlo ke změnám. Comeback oplakávaných slev na dítě a na manžela/manželku totiž poněkud přebil smutný fakt, že ho má vykoupit snížení výdajových paušálů. Razantní. Živnostnické výdajové paušály klesnou na polovinu, a vrácené slevy pomůžou jen několika z nich. Nejvíc si asi pohorší hypoteční makléři.

Na úvod připomeňme, co to jsou takzvané výdajové paušály. Obecně lze pro vyčíslení základu daně z příjmů podnikatele či pronajímatele použít dvě metody:

 • buď proti příjmům stavíme skutečné výdaje, nebo
 • takzvané výdaje paušální, v zákonem stanovené procentní výši.

Skutečné výdaje jsou ty, které podnikatel prokazuje, které skutečně vynaložil a které souvisejí s dosaženými zdanitelnými příjmy. Pro jejich vyčíslení zákon nemá pro podnikatele fyzickou osobu žádné zvláštní ustanovení a platí tak pro ně společná pravidla jako pro firmy vedoucí účetnictví. V každém případě volbou skutečných výdajů pronajímatel volí i pracnější způsob výpočtu daně, skutečné výdaje musí být vždycky schopný finančnímu úřadu prokázat, tedy doložit na co peníze vynaložil, že je skutečně vyplatil a že výdaj souvisel s příjmy z jeho podnikání.

Naopak paušální výdaje se stanoví procentem z příjmů – odlišně pro různé oblasti podnikání – a chápou se tak, že pokryly všechny poplatníkovy skutečné výdaje (tj. nad jejich hodnotu už nelze uplatnit ani korunu navíc). Hodnota těchto paušálních výdajů je pak pro každou oblast podnikání limitována určitou absolutní hranicí.

Ondřej Antoš

Ondřej Antoš

Ing. Ondřej Antoš, LL.M, se daňovému poradenství věnuje od roku 2007, daňovým poradcem se stal v roce 2009. V roce 2010 úspěšně ukončil postgraduální studium evropského daňového práva na Univerzitě Johannese Keplera v Linci. Specializuje se na daň z příjmů a daň z přidané hodnoty s důrazem na problematiku nemovitostí. K  tématu přednáší i pro širokou veřejnost v rámci seminářů Daně v nemovitostech a jak ně.

Vede daňovou a účetní kancelář yourtaxes.cz

Změna limitu pro paušální výdaje

Podle poslanci schválené novely zákona o daních z příjmů dochází od roku 2017 k zásadní změně horních limitů pro jednotlivé paušály, která se ve vztahu k jednotlivým druhům podnikání projeví následujícím způsobem:

 • pro 80%paušály u zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a u živnostenského podnikání řemeslného lze za rok 2016 uplatnit paušální výdaje nejvýše do částky 1 600 000 Kč, od roku 2017, resp. 2018 však už jen do částky nejvýše 800 000 Kč;
 • pro 60%paušály u živnostenského podnikání pro rok 2016 nejvýše 1 200 000 Kč, od roku 2017, resp. 2018 už jen 600 000 Kč;
 • pro 40%paušály u samostatné činnosti (tj. lékaři, autoři, tlumočníci, znalci, advokáti) lze uplatnit v roce 2016 výdaje do částky 800 000 Kč, od roku 2017, resp. 2018 do částky 400 000 Kč;
 • pro 30% paušály u pronájmu majetku pro rok 2016 maximálně 600 000 Kč, od roku 2017, resp. 2018 do částky 300 000 Kč.

Pro rok 2017 platí přechodné období, ve kterém si podnikatelé budou moci vybrat, jestli uplatní velkorysejší výdajový paušál platný do roku 2016, ale vzdají se slev na děti a manželku bez vlastních příjmů, nebo jestli uplatní paušál s přísnějším limitem a současně se na ně nebude vztahovat omezení pro uplatnění zmíněných daňových slev. Od roku 2018 pak budou platit nižší výdajové paušály pro všechny podnikatele a zároveň budou mít všichni možnost uplatnit veškeré daňové slevy.

O tyto slevy přišli „paušálníci“ přišli před několika lety, pravidlo znělo, že pokud podnikatel využije paušální výdaje na více než polovinu svého celkového základu daně, nemůže uplatnit slevu na děti a slevu na manželku.

Pro lepší představu si dopad nové změny ukažme na následujícím příkladu. Pan A. B. má příjmy z podnikání (jako lékař), v roce 2017 dosáhne příjmů 1 500 000 korun. V přechodném období může danit za využití „nového“ a „starého paušálu“.

Pro výpočet základu daně používá pan doktor stejně jako letos výdajový paušál ve výši 40 procent. Celkový základ daně pana A. B. v roce 2017 tak činí 60 procent z půldruhého milionu, tedy 900 tisíc korun.

Protože základ daně z podnikání přesáhne 50 procent celkového základu daně (jiné příjmy než z podnikání pan doktor nemá), pan A. B. by neměl za rok 2017 při použití velkorysejšího limitu pro paušál (ve výši 800 tisíc) nárok na uplatnění slevy na děti a manželku.

Aby slevy získal, musel by přistoupit na méně výhodný limit pro svůj paušál, jeho výdaje by směly být maximálně 400 tisíc korun.

Pozor!

Ze základu daně z podnikání se počítají i odvody zdravotního a sociálního pojištění a je třeba je při porovnání výhodnosti té které varianty zohlednit.

Ve výše uvedeném příkladu by si pan A. B. za rok 2017 porovnal daňové zatížení pro variantu, kdy využije paušál s velkorysejším limitem, a pro variantu, kdy uplatní slevy, které u něj přicházejí v úvahu (tedy podle počtu dětí a toho, zda manželka má, nebo nemá vlastní příjem), a současně omezenější paušál, který se promítne do vyšší daně a odvodů pojistného.

Velmi zjednodušeně propočteno tak pan A. B. porovná daň přibližně ve výši cca 110 tisíc korun (při použití vyššího výdajového paušálu) s daní 140 tisíc korun a odvody zvýšenými za rok o cca 43 tisíc korun (při použití nižšího výdajového paušálu), sníženou o slevu, která u něj přichází v úvahu.

Uplatnit přísnější limit se tedy panu A. B. v roce 2017 vyplatí jen tehdy, když posbírá daňové slevy vyšší než zhruba 73 tisíc korun. Protože to je nárůst jeho daňové zátěže v důsledku nižšího limitu pro paušální výdaj a následně pak i vyššího zatížení zdravotním a sociálním pojištěním, neboť jeho hodnota se vypočítává ze základu daně. Pan A. B. by tak musel mít alespoň tři nezaopatřené děti a manželku bez příjmů, aby se mu nižší limity pro paušál vyplatily…

 

Velkorysý paušál

Nový paušál + slevy

 

(limit 800 tis. Kč)

(limit 400 tis. Kč)

Roční příjem

1 500 000,00

1 500 000,00

Výdaje paušálem (40 %)

600 000,00

400 000,00

Základ daně

900 000,00

1 100 000,00

Daň z příjmů před slevou

135 000,00

165 000,00

Sleva na poplatníka

24 840,00

24 840,00

Sleva na manželku

-

24 840,00

Sleva na 1. dítě

-

13 404,00

Sleva na 2. dítě

-

19 404,00

Sleva na 3. dítě

-

24 204,00

Daň po slevách

110 160,00

58 308,00

Zdravotní pojištění

60 750,00

74 250,00

Sociální pojištění

131 400,00

160 600,00

Odvody celkem

302 310,00

293 158,00

Na tomto modelovém příkladu je tak zřejmé úskalí volby mezi vyššími slevami na daň a nižšími limity pro paušál, a zároveň i velmi úzkou skupinu poplatníků, kterým navrácení slev může pomoci. Nehledě na to, že situaci dnes většina podnikatelů řešila tím, že slevy na dani si uplatnil například zaměstnaný manžel / manželka a k jejich propadnutí tak nedošlo.

Stahujte!

Velká domů: Přiznání na dosah myši

Interaktivní formuláře daňového přiznání udělají při vyplňování hodně práce za vás. Stahovat je můžete z domova nebo v práci, když to nikomu nebude vadit, přímo z Peníze.cz. Kompletní sadu, včetně všech příloh a pokynů k vyplnění, nabízíme v  galerii formulářů:

Ale naše daňová online aplikace je stejně lepší!

Jak se připravit

Vzhledem k tomu, že pro rok 2017 lze využít ještě velkorysejších paušálů, bude klíčový až rok 2018. Ale pozor, už v roce 2017 by měli podnikatelé vědět, že v zásadě jedinou reálnou možností, jak se s vyšším daňovým zatížením do budoucna vyrovnat, bude přechod na skutečné výdaje od roku 2018. Proto už by nyní měli učinit alespoň následující kroky:

 • zmapovat okruh výdajů, které by mohli od roku 2018 uplatnit oproti příjmům,
 • zvážit, zda výdaje plánované na rok 2017 neodsunout až na rok 2018, včetně rozsáhlejších investic,
 • vypořádat staré nezaplacené závazky a pohledávky, jinak budou muset při přechodu na skutečné výdaje podávat za rok 2017 dodatečné přiznání,
 • zmapovat hodnotnější majetky a zvážit jejich zahrnutí do obchodního majetku,
 • připravit se na to, že budou muset od roku 2018 vést daňovou evidenci, pokud budou chtít uplatnit skutečné výdaje, a bude tedy třeba pořídit související software případně nalézt účetního, který evidenci povede.

Dvojité omezení paušálů pro hypoteční makléře

A ještě jedna zajímavost k paušálům. Jejich změny asi nejvíce pocítí zprostředkovatelé úvěrů, kteří ještě v roce 2016 podnikali podle živnostenského zákona a vztahoval se tak na ně 60% paušál. V důsledku přijetí novely zákona o spotřebitelském úvěru je však od roku 2017 možné nabízet úvěrové produkty jen tehdy, pokud bude daný zprostředkovatel registrován ČNB.

Většina právních výkladů se tedy shoduje na tom, že zprostředkovatelé úvěrů (zejména hypotečních) již nově nepodnikají podle živnostenského zákona, ale podle jiného předpisu. Tím se dostáváme i ke změně jejich výdajového paušálu – nově se na ně bude aplikovat nikoliv 60%, ale 40% paušál. Hypoteční makléři se tak stávají skupinou osob, kterým se v období 2017/2018 zvýší daňové zatížení asi nejvíc ze všech v celé České republice.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+21
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 4 komentářů

A tohle už jste četli?

Připravte se, že budete závislí na pomoci druhých. Pojištění s daňovou úlevou přibývá

19. 6. 2024 | Kateřina Hovorková

Připravte se, že budete závislí na pomoci druhých. Pojištění s daňovou úlevou přibývá

Pojištění dlouhodobé péče od letoška dostalo daňové zvýhodnění. Pojišťovny přicházejí s prvními nabídkami – kromě pravidelné renty třeba i s garancí místa v takzvaném pobytovém zařízení.... celý článek

Daňové úlevy na pomoc Ukrajině se prodlouží

18. 6. 2024 | redakce Peníze.CZ

Daňové úlevy na pomoc Ukrajině se prodlouží

Ministerstvo financí potvrdilo, že chce prodloužit daňové úlevy na pomoc Ukrajině až do roku 2026, a to ve stejném rozsahu jako za rok 2022 a 2023.

Čas na daňové přiznání končí. Návody, změny a časté chyby

30. 4. 2024 | Petr Kučera

Čas na daňové přiznání končí. Návody, změny a časté chyby

Co je letos jinak? Jaké slevy se dají využít? Do kdy je potřeba odevzdat přehledy OSVČ? Poradíme.

Nedoplatek? Pozor na podvodné SMS z finančního úřadu

26. 4. 2024 | redakce Peníze.CZ

Nedoplatek? Pozor na podvodné SMS z finančního úřadu

Nová vlna falešných SMS se snaží vylákat z lidí jejich přihlašovací údaje k bankovní identitě. Před novou smishingovou kampaní varují odborníci z antivirového programu Avast.

Práce na dohodu. Jaká pravidla letos platí a proč je výhodná

22. 4. 2024 | Gabriel Pleska | 2 komentáře

Práce na dohodu. Jaká pravidla letos platí a proč je výhodná

Jaké podmínky platí pro dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ)? Co se změnilo a co se brzy měnit bude? Tady je přehled.

Partners Financial Services