Daňové přiznání za rok 2018. Co sníží základ daně z příjmů

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 5. 3. 2019 | 4 komentáře
Třetí díl letošního seriálu o přiznání k dani z příjmů věnujeme daňovým odpočtům. Máme pro vás přehled všeho, čím můžete v daňovém přiznání srazit základ daně. Na dani tak zaplatíte míň.
Daňové přiznání za rok 2018. Co sníží základ daně z příjmů

V prvním díle daňového seriálu jsme psali, kdo v roce 2019 povinně podává daňové přiznání k dani z příjmů:

V druhém díle jsme shrnuli pravidla výdajových paušálů a daňové evidence:

Dnes přidáváme přehled nezdanitelných částí základu daně, v překladu daňových odpočtů.

Jak to funguje

Daň z příjmů fyzických osob je patnáct procent. Počítá se ze základu daně, který zjistíte, když od příjmů za rok 2018 odečtete výdaje. Než začnete daň počítat, můžete základ daně ještě snížit o takzvané nezdanitelné části. Až ze základu daně sníženého o tyto odečitatelné položky se počítá patnáctiprocentní daň z příjmů (od které se ještě odečítají daňové slevy, ty rozebereme příště).

Tady je přehled všeho, čím se dá základ daně z příjmů za rok 2018 stlačit níž.

Hypotéka a úvěr ze stavebního spoření

V daňovém přiznání za rok 2018 můžete základ daně snížit o úroky z hypotéky a úroky z úvěru ze stavebního spoření, které jste zaplatili v průběhu roku 2018. Maximum daňového odpočtu je 300 tisíc za rok na jednu domácnost. Pokud jste loni úvěr spláceli jen část roku, platí pro odpočet hranice dvacet pět tisíc za každý měsíc splácení.

Pozor na klasickou chybu: odečítají se vážně jen uhrazené úroky, ne celé splátky půjčky. Podmínkou také je, že úvěr slouží k rekonstrukci, stavbě nebo koupi nemovitosti, kterou využíváte k „bytovým účelům“, tedy k trvalému bydlení; chaty a chalupy podmínku nesplňují. Detaily toho, jaké objekty podmínku splňují, najdete v § 15 zákona o daních z příjmů (odstavec 3).

Jestli jde o úvěr na pozemek, musíte na pozemku do čtyř let od uzavření úvěrové smlouvy začít stavět nemovitost určenou k bytovým účelům (definici bytových účelů najdete v zákoně, na který odkazujeme výš). Jinak budete muset odpočty zpětně zdanit.

Úroky z úvěru nejde odečítat, když nemovitost používáte k podnikání nebo pronájmu. Pokud nemovitost slouží částečně k podnikání nebo pronájmu a částečně k bydlení, uplatňují se úroky v poměrné výši.

Jestli máte půjčku společně s někým dalším, odečte si úroky ze základu daně buď jen jeden z vás, nebo každý rovným dílem.

Potvrzení o úrocích uhrazených v roce 2018 banky a stavební spořitelny posílaly na začátku letošního roku. Jestli nedorazilo, přihlaste se o něj. Budete ho muset přiložit k daňovému přiznání.

Penzijko se státním příspěvkem

Další odečitatelnou položkou jsou příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. Horní hranice odpočtu za rok 2018 je dvacet čtyři tisíc korun. Odečítat lze pouze příspěvky, které jste v jednotlivých kalendářních měsících zaplatili ze svého (nikoli příspěvky zaměstnavatele) nad limit jeden tisíc korun. Kdo v roce 2018 měsíčně platil tisíc nebo míň, daňový základ nesníží. Kdo posílal 1300 korun, odečtete za každý měsíc tři sta korun. Kdo chce využít odpočet v maximální výši 24 tisíc, musel na penzijko platit tři tisíce korun měsíčně.

Jestli jste loni (bez přerušení) přestoupili z penzijního připojištění do doplňkového penzijního spoření, hranice dvacet čtyři tisíc platí pro součet plateb v celém roce.

Penzijko

Staňte se ekonomickým migrantem

Kdy a proč emigrovat z penzijního připojištění k doplňkovému penzijnímu spoření? Víme, komu se to vyplatí a komu ne. A poradíme případně, jak na to:

Jestli máte penzijní pojištění (to je alternativa životního pojištění), můžete základ daně zmenšit o součet vámi zaplacených příspěvků v loňském roce, maximum odpočtu je opět dvacet čtyři tisíc.

U všech tří produktů platí, že nárok na daňové odpočty máte, jen pokud je podle smlouvy výplata plnění možná nejdřív po pěti letech a zároveň až dosáhnete šedesáti let věku. Pokud jste v roce 2018 penzijko předčasně zrušili, nárok na daňový odpočet ztrácíte. A částky, o které jste v předešlých deseti letech snižovali základ daně, musíte v letošním daňovém přiznání zpětně zdanit:

daňovému přiznání každopádně přiložte potvrzení o uhrazených příspěvcích od penzijní společnosti.

Životní pojištění

Od základu daně z příjmů se odečítají i platby na životní pojištění, za rok 2018 maximálně dvacet čtyři tisíc. Jestli máte víc životních pojištění, můžete částky sčítat, celkový limit odpočtu ale zůstává stejný. Příspěvky zaměstnavatele od základu daně odečítat nejde.

Hrajte na jistotu

Podmínkou odpočtu je, že pojistné plnění bude podle smlouvy vyplacené nejdřív ve vašich šedesáti letech a nejdřív po pěti letech od uzavření smlouvy. V případě pojistky sjednané „na dožití“, kdy se peníze vyplácejí po dosažení určitého věku, musí smlouva odpovídat požadované hranici minimální pojistné částky při dožití:

  • u smluv s pojistnou dobou od 5 do 15 let čtyřicet tisíc korun,
  • u smluv s pojistnou dobou nad 15 let sedmdesát tisíc korun.

U důchodového pojištění se za sjednanou pojistnou částku považuje jednorázové plnění při dožití.

U pojistek, které umožňují průběžné výběry peněz, daňový odpočet uplatnit nejde (a příspěvek zaměstnavatele se daní jako mzda).

I tady platí desetiletá lhůta pro dodanění, pokud jste v předešlých letech využívali daňový odpočet a následně porušili podmínky – stejně jako vysvětlujeme výš u penzijka.

Dobročinnost, dárcovství

Ze základu daně můžete odečíst také příspěvky, které jste v roce 2018 poskytli na školství, kulturu, ekologii nebo charitu. Dokonce i věcné dary, ale ty je třeba nechat nejprve znalecky ocenit.

Zkroťte ho!

Přiznání na dosah myši

Interaktivní formuláře daňového přiznání udělají při vyplňování hodně práce za vás. Stahovat je můžete z domova nebo v práci, když to nikomu nebude vadit, přímo z Peníze.cz. Kompletní sadu, včetně všech příloh a pokynů k vyplnění, nabízíme v  galerii formulářů:

Ale naše daňová online aplikace je stejně lepší!

Celý seznam dobročinných účelů a příspěvků, které se uznávají, najdete v § 15, odst. 1 zákona o dani z příjmů. Základní podmínkou je, že jste loni na tyto účely věnovali dohromady aspoň tisíc korun nebo aspoň dvě procenta svého (původního) daňového základu. Horní hranice odpočtu je patnáct procent (původního) základu daně.  

Když jde o společný dar manželů (ze společného jmění), uplatňuje daňový odpočet pouze jeden, případně každý poměrnou část. Limity pro odpočet se ale posuzují u každého z manželů zvlášť.

K daňovému přiznání se přikládá potvrzení o daru.

Daňově uznatelným darem je i dárcovství krve a složek krve (plazmy a krevních destiček). Jeden odběr odpovídá daňovému odpočtu tři tisíce korun. Podmínkou je, že jste za odběr nedostali žádnou finanční kompenzaci, kromě případné úhrady cestovních nákladů (které se musejí prokázat). Počet daňově uznatelných odběrů krve není omezený, v daňovém přiznání za ně ale smíte odečíst nejvýš patnáct procent základu daně.

Základ daně můžete snížit, také když během života darujete orgán nebo krvetvorné buňky (kostní dřeň či kmenové buňky). Ze základu daně se za to odečítá dvacet tisíc korun. Podmínkou opět je, že šlo o bezplatný odběr. Nárok na odpočet v daňovém přiznání prokážete přiložením potvrzení z registru dárců kostní dřeně, transplantačního centra nebo zdravotnického zařízení.

Kdy se vyplatí přiznat...

... i když nemusíte

Pokud jste byli loni zaměstnaní jen část roku a zbytek času byli v evidenci úřadu práce nebo třeba na mateřské, vyplatí se daňové přiznání podat. Totiž: jestli jste aspoň část roku měli zdanitelné příjmy, můžete využít základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun – v plné výši bez ohledu na to, jak dlouho v daném roce výdělečná činnost trvala. Jestli jste slevu na poplatníka v průběhu roku nevyčerpali celou (každý měsíc se odečítá jen poměrná část), finanční úřad vám vyplatí „vratku“ daně. To samé platí pro studenty. A jestli pracovali v průběhu roku jen u jednoho zaměstnavatele (třeba v rámci brigády), mohou ho požádat o provedení ročního zúčtování a vratku daně získají, aniž by přiznání museli podat sami.

Vzdělávání

Kdo v roce 2018 absolvoval školení nebo kurz zakončený zkouškou s certifikátem, smí si základ daně snížit až o deset tisíc (podle reálných výdajů), člověk se zdravotním postižením až o třináct tisíc, člověk s těžkým postižením až o patnáct tisíc. Nárok na daňový odpočet nevzniká, pokud školení platil zaměstnavatel nebo pokud ho vykazujete jako daňový výdaj v podnikání. Neuznávají se také platby za studium na střední nebo vysoké škole a výdaje za autoškolu.

Odborové příspěvky

Pro zaměstnance jsou odečitatelnou položkou také členské příspěvky odborům. Stropem odpočtu jsou tři tisíce ročně. Odpočet současně nesmí přesáhnout jeden a půl procenta ročních zdanitelných příjmů ze závislé činnosti. Odečítají se příspěvky zaplacené od ledna do prosince 2018 (nerozhoduje termín zúčtování ve mzdě). Nutné je potvrzení odborové organizace.

Daňová ztráta

Odečitatelnou položkou je i daňová ztráta z podnikání z předešlých pěti let. Ve ztrátě se podnikatel ocitne jedině v případě, že vykazuje výdaje daňovou evidencí a jeho výdaje převýší příjmy.

I podnikatelé, kteří skončí ve ztrátě, povinně odevzdávají daňové přiznání. O ztrátu můžou snížit své další příjmy (dílčí základy daně) - z pronájmu, kapitálového majetku a ostatní příjmy, kromě příjmů ze zaměstnání. Když ztrátu neuplatní v roce, kdy vznikla, můžou ji odečíst v dalších pěti letech (buď naráz, nebo postupně po částech). V roce, kdy ztrátu odečítáte, vyplníte speciální přílohu k daňovému přiznání - snadno ji stáhnete v naší galerii formulářů.  

Daňová kalkulačka 2019 – výpočet daně z příjmů za rok 2018

Dílčí základy daně

Nezdanitelné části základu daně

Slevy na dani

Další kalkulačky

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+14
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 4 komentářů
Simplecoin

A tohle už jste četli?

Letní brigáda. Jak na daně a zdravotní i sociální pojištění

7. 7. 2022 | Petra Dlouhá | 5 komentářů

Letní brigáda. Jak na daně a zdravotní i sociální pojištění

Našli jste si přes prázdniny přivýdělek? Připravili jsme přehled pravidel pro studenty – ať už pracují na dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti, nebo se rovnou nechají... celý článek

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

22. 6. 2022 | Petr Kučera

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Zavádění dalších sazeb paušální daně kritizují podnikatelské sdružení, daňaři i ekonomové. Místo zjednodušení podle nich přinese komplikace.

Zisk z prodeje bitcoinů bez daně? Osvobození odmítá i soud

3. 6. 2022 | Adam Linek | 4 komentáře

Zisk z prodeje bitcoinů bez daně? Osvobození odmítá i soud

Může být prodej bitcoinů ze strany fyzické osoby osvobozen od daně z příjmu? Touto otázkou se zabýval Krajský soud v Brně. Verdikt potvrdil, že bitcoin nelze považovat za klasickou... celý článek

Zdanění bitcoinu poprvé u soudu: Je to věc, ne peníze

30. 5. 2022 | Petr Kučera | 6 komentářů

Zdanění bitcoinu poprvé u soudu: Je to věc, ne peníze

Zisk z prodeje kryptoměn není osvobozený od daně z příjmů, rozhodl krajský soud. Potvrdil tak dosavadní přístup finanční správy, podle které neplatí stejná pravidla jako pro peníze... celý článek

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

9. 5. 2022 | Petr Kučera | 7 komentářů

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Ministerstvo financí chce od roku 2023 zvýšit limit pro povinnou registraci k DPH z jednoho na dva miliony korun ročně. V návaznosti na to se zdvojnásobí také strop pro dobrovolné využití... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.