Návod, jak podat daňové přiznání za rok 2018. Daňová aplikace a kalkulačky

Petra Dlouhá | rubrika: Co se děje | 12. 3. 2019
Naše aplikace vyplní daňové přiznání za vás. Přečtěte si, jakými cestami ho můžete odevzdat a jak daň z příjmů za rok 2018 zaplatit. Máme pro vás i kalkulačky pokut za pozdní podání daňového přiznání.
Návod, jak podat daňové přiznání za rok 2018. Daňová aplikace a kalkulačky

V prvním díle daňového seriálu jsme psali, kdo v roce 2019 povinně odevzdává daňové přiznání:

V druhém jsme shrnuli pravidla výdajových paušálů a daňové evidence:

Ve třetím jsme se věnovali položkám, o které můžete snížit základ daně:

Ve čtvrtém jsme prošli slevy na dani z příjmů:

Dneska přidáme návod, jak daňové přiznání podat a jak daň zaplatit.

Daňové přiznání za rok 2018 se odevzdává do prvního dubna 2019. Pokud vám přiznání chystá daňový poradce, máte na odevzdání růžového formuláře čas do prvního července, poradci ale musíte vystavit plnou moc a do prvního dubna ji doručit finančnímu úřadu.

Za den podání daňového přiznání se považuje den, kdy jste ho odevzdali na finančním úřadě, odeslali na poště, datovou schránkou nebo prostřednictvím daňového portálu.

Jak podat daňové přiznání v roce 2019

Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2018 můžete podat více způsoby. Vytištěný formulář je možné ručně vyplnit (případně vyplnit v počítači, vytisknout a podepsat) a osobně nebo poštou doručit územnímu pracovišti finančního úřadu. Čerstvé formuláře nabízíme ke stažení v boxu – v interaktivní verzi, která některé kolonky sama dopočítá (ještě snazší je to ale v naší daňové aplikaci). Druhou možností je odevzdat daňové přiznání elektronicky, víc o tom níž.

Poštou posílejte doporučeně a schovejte si podací lístek, je dokladem o odeslání daňového přiznání a jeho datu. Jestli na finanční úřad půjdete osobně, přibalte kopii vyplněného a podepsaného přiznání, v podatelně vám odevzdání potvrdí razítkem.

Další možností je odeslat daňové přiznání jako e-tiskopis. Nepotřebujete k tomu datovou schránku ani elektronický podpis, stačí vyplnit elektronický formulář na portálu Finanční správy a přímo odsud odeslat příslušnému územnímu pracovišti finančního úřadu. Do pěti dnů je následně třeba finančnímu úřadu doručit vytištěné a podepsané potvrzení o odeslání daňového přiznání, které vám z aplikace na konci vypadne. Přiznání se v tomto případě na finanční úřad vytištěné neposílá. Tato možnost se hodí například, když podáváte daňové přiznání až na poslední chvíli. Nemůže ji ale využít ten, kdo daňové přiznání odevzdává povinně elektronicky; podat elektronicky totiž znamená odeslat datovou schránkou nebo s elektronickým podpisem.

Daňové přiznání se v každém případě podává územnímu pracovišti finančního úřadu, v jehož obvodu máte trvalý pobyt. Jestli posíláte poštou nebo elektronicky, musíte poslat na místně příslušné územní pracoviště. Jestli odevzdáváte osobně, lze to udělat na libovolném územním pracovišti vašeho krajského finančního úřadu.

Daňové přiznání elektronicky

Kdo má datovou schránku nebo povinnou účetní závěrku ověřenou auditorem, odevzdává daňové přiznání povinně elektronicky, to znamená datovou zprávou ve formátu XML, nestačí PDF.

Daňové přiznání vyplňte v aplikaci Elektronická podání pro finanční správu. Vyberte formulář: Daň z příjmů fyzických osob – od roku 2013 včetně. Nenechte se splést letopočtem (od roku 2013 včetně), formulář je aktuální. Jestli jste měli v roce 2018 příjmy pouze ze závislé činnosti v České republice, můžete využít kratší verzi formuláře: Daň z příjmů fyzických osob pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti – od roku 2016 včetně (opět platí, že formulář je aktuální, navzdory staršímu letopočtu).

Po vyplnění všech stránek (přecházíte tlačítkem v pravém sloupci: Další stránka), dojdete k protokolu chyb; aplikace zkontroluje, jestli jste vyplnili vše potřebné a bez formálních vad.

Přílohy k daňovému přiznání stačí naskenovat nebo vyplnit a připojit ve formátu pdf, doc, xls, jpg, rtf nebo txt. Než daňové přiznání odešlete, uložte ho do počítače nebo vytiskněte v odkazu, který vám aplikace nabídne. Nakonec daňové přiznání v aplikaci odešlete: kliknete na tlačítko odeslat a na příští stránce zvolíte odeslání datovou schránkou, nebo odeslání se zaručeným elektronickým podpisem. Tedy buď zadáte přístupové údaje ke své datové schránce, nebo připojíte elektronický podpis. Uložte si potvrzení o odeslání.

Druhou možností je daňové přiznání odeslat přímo z datové schránky. Postup je stejný s tím rozdílem, že po vyplnění kliknete na tlačítko: Uložení k odeslání do Datové schránky (v menu Pro celý formulář) – a formulář se ve formátu xml uloží do počítače. Odsud ho pak odešlete datovou schránkou (v datové schránce vytvoříte zprávu pro finanční úřad a soubor připojíte).

Využít můžete také naši daňovou aplikaci, připraví přiznání ve formátu vhodném pro odeslání z datové schránky.

Kdo má elektronické odevzdání daňového přiznávání povinné, ale podá ho jinak, dostane pokutu dva tisíce korun. Když úředníci dojdou k závěru, že „závažně ztěžujete správu daně“, můžou vás potrestat až padesátitisícovou pokutou.

Když se s přiznáním zpozdíte

Když daňové přiznání odevzdáte nejpozději pět pracovních dnů po termínu, projde vám to bez postihu (jen pozor na to, že pátý den už musí být přiznání doručené na finanční úřad, nestačí odeslat). Za každý další den prodlení naskakuje pokuta ve výši 0,05 procenta vyměřené daně (respektive daňového odpočtu, tedy nároku na vratku daně). Jestli jste měli daňovou ztrátu, dělá pokuta 0,01 procenta daňové ztráty.

Pokud máte příjmy ze zaměstnání, kde zaměstnavatel sráží zálohy na daň, a tento základ daně dosahuje aspoň poloviny celkového základu daně, klesne pokuta na desetinu.

Pokuta nemůže být vyšší než pět procent daně, daňového odpočtu nebo daňové ztráty. Zároveň nesmí přesáhnout tři sta tisíc. Když vám vyjde pokuta nižší než dvě stovky, finanční úřad vám ji odpustí.

Sankce se sníží na polovinu, pokud podáte daňové přiznání do třiceti dnů po termínu a v daném kalendářním roce nemáte u finančního úřadu jiné prohřešky, tedy nedostali jste se do prodlení s jiným daňovým přiznáním.

Kalkulačka: pokuta za pozdě podané daňové přiznání

Do kdy podat daňové přiznání za rok 2020? A jak se počítají sankce, když nestihnete ani v prodlouženém termínu? Tady je podrobný přehled.

Další kalkulačky

Jak zaplatit daň z příjmů za rok 2018

Daň z příjmů za rok 2018 musí být zaplacená do prvního dubna 2019. Jestli vám přiznání chystá daňový poradce, stačí zaplatit do prvního července. V těchto termínech už by finanční úřad měl peníze mít, nestačí je odeslat.

Daň se platí hotově na pokladně územního pracoviště finančního úřadu nebo bankovním převodem či poštovní poukázkou na účet příslušného krajského finančního úřadu. Na poště můžete použít bezplatnou daňovou složenku nebo klasickou složenku typu A. Čísla účtů finančních úřadů najdete v boxu. Jako variabilní symbol uveďte daňové identifikační číslo nebo rodné číslo, jestli DIČ nemáte.

Kam platit daň: čísla účtů finančních úřadů

 Finanční úřad

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

FÚ pro hlavní město Prahu

7704-77628031/0710

721–77628031/0710

713–77628031/0710

FÚ pro Středočeský kraj

7704–77628111/0710

721–77628111/0710

713–77628111/0710

FÚ pro Jihočeský kraj

7704–77627231/0710

721–77627231/0710

713–77627231/0710

FÚ pro Plzeňský kraj

7704–77627311/0710

721–77627311/0710

713– 77627311/0710

FÚ pro Karlovarský kraj

7704–77629341/0710

721–77629341/0710

713–77629341/0710

FÚ pro Ústecký kraj

7704–77621411/0710

721–77621411/0710

713–77621411/0710

FÚ pro Liberecký kraj

7704–77628461/0710

721–77628461/0710

713–77628461/0710

FÚ pro Královehradecký kraj

7704–77626511/0710

721–77626511/0710

713–77626511/0710

FÚ pro Pardubický kraj

7704–77622561/0710

721–77622561/0710

713–77622561/0710

FÚ pro Kraj Vysočina

7704–67626681/0710

721–67626681/0710

713–67626681/0710

FÚ pro Jihomoravský kraj

7704–77628621/0710

721–77628621/0710

713–77628621/0710

FÚ pro Olomoucký kraj

7704–47623811/0710

721–47623811/0710

713–47623811/0710

FÚ pro Moravskoslezský kraj

7704–77621761/0710

721–77621761/0710

713–77621761/0710

FÚ pro Zlínský kraj

7704–47620661/0710

721–47620661/0710

713–47620661/0710

Specializovaný finanční úřad

7704–77620021/0710

713–77620021/0710

 

Jestli posíláte peníze poštovní poukázkou, uvádí se jako konstantní symbol 1149. Při bezhotovostní platbě bankovním převodem, uveďte jako konstantní symbol 1148.

Když zaplatíte pozdě

Za pozdní úhradu daně účtuje finanční úřad úrok z prodlení. Úrok se počítá z roční výše repo sazby České národní banky (platné k prvnímu dni kalendářního pololetí, kdy jste se do prodlení dostali) navýšené o čtrnáct procent. Nyní je tedy úrok 15,75 procenta z výše daně za rok, rozpočítává se na dny.

Když daň zaplatíte během čtyř pracovních dnů po termínu, úrok neplatíte. Vyměřuje se, až když se zpozdíte o pět pracovních dní a víc – počítá se ale od prvního dne prodlení, ne až od pátého.

Úrok se uplatňuje maximálně za pět let prodlení a odpouští se, když u jedné daně za jedno zdaňovací období nepřesáhne dvě stovky.

Podpojištění řeší kalkulačka

Podpojištění řeší kalkulačka

Většina Čechů má podpojištěné domy a neví o tom. Nová kalkulačka pomáhá správně a rychle nastavit výši pojistné částky.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+8
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Nedlužíte na daních? Finanční správa spouští novinku

11. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Nedlužíte na daních? Finanční správa spouští novinku

Případný nedoplatek si můžete snadno zjistit přes internet. Podobnou službu nedávno zavedla i sociální správa.

Daň z nemovitostí, zaměstnanecké benefity. Co vláda změní v balíčku

24. 8. 2023 | redakce Peníze.CZ | 2 komentáře

Daň z nemovitostí, zaměstnanecké benefity. Co vláda změní v balíčku

Koalice se shodla na návrzích úprav a doplnění konsolidačního balíčku. Předloží je jako společný pozměňovací návrh všech koaličních stran na jednání Poslanecké sněmovny.

Přivyděláváte si pronájmem přes platformy? Finančák už vás vidí

31. 7. 2023 | Kateřina Hovorková

Přivyděláváte si pronájmem přes platformy? Finančák už vás vidí

Od letošního roku musí ubytovací platformy hlásit finančnímu úřadu všechny klienty, kteří přes ně nabízejí krátkodobý pronájem. Týká se to nejen bytu, domu, chalupy či karavanu, ale... celý článek

Jak na zdanění přivýdělku a letních brigád. Co byste měli vědět

10. 7. 2023 | Kateřina Hovorková

Jak na zdanění přivýdělku a letních brigád. Co byste měli vědět

V létě si přivydělávají nejenom studenti. Širší nabídku brigád rádi využijí i zaměstnanci a zajistí si tak další příjem ke své mzdě. Poradíme, jakou pracovní smlouvu ideálně uzavřít... celý článek

Škrty ve vaší peněžence. Balíček má zelenou, rozbalte si ho

28. 6. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

Škrty ve vaší peněžence. Balíček má zelenou, rozbalte si ho

Vláda dnes podpořila návrhy desítky novel, které mají snížit zadlužení státu. Projděte si přehled změn, o nichž v létě definitivně rozhodnou poslanci.

Partners Financial Services