Jak vysoký důchod vás čeká. Co všechno se teď počítá

Jiří Hovorka | rubrika: Jak na to | 11. 2. 2020 | 59 komentářů
Vysvětlíme vám, jak se počítá budoucí důchod podle odpracovaných let a výše výdělku. Máme i kalkulačku.
Jak vysoký důchod vás čeká. Co všechno se teď počítá

O tom, jak vysoký důchod v budoucnu dostanete, rozhodujete do značné míry sami. Každý odpracovaný rok vám ho zvýší. Vliv samozřejmě má i výše vašich příjmů ze zaměstnání či podnikání.

Každý odpracovaný rok má přitom stejnou váhu. Není to tedy tak, že by roky těsně před důchodem byly důležitější. Takže když se někdo celou pracovní kariéru živil jako OSVČ a odváděl jenom minimální sociální pojištění, nezvýší si pak zásadně důchod jednoduše tím, že se na poslední chvíli před penzí nechá krátce zaměstnat.

Základní pravidla stanoví zákon o důchodovém pojištění. Pro běžného člověka jsou ale příliš složitá, což připouštějí i členové Komise pro spravedlivé důchody – proto by se podle nich měla změnit.

Pojďme si vysvětlit, jak to tedy v současnosti funguje.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Kolik dostanete

Kdo chce jít do řádného starobního důchodu, musí splnit dvě základní podmínky: Dožít se důchodového věku a zároveň získat alespoň 35 let na době pojištění. Podrobně tahle pravidla popisujeme v samostatném textu: Starobní důchod 2020. Kalkulačka a přehled pravidel.

Investovat a šetřit!

Jasně, nachystat se na stáří. Dobře si vychovat hodně šikovných dětí, pořídit si byt, aby se nemusel platit nájem, a zahrádku, aby si člověk sám vypěstoval lacino dobroty.

Ale k tomu pořád investovat a šetřit.

Rádi poradíme s výběrem a pomůžeme porovnat. U vybraných podílových fondů neplatíte vstupní poplatek.

Kdo to splní, může o důchod požádat na okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště. A ta vypočte penzi podle dat o jeho profesní kariéře.

Důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny důchodce stejná a odpovídá 10 procentům průměrné mzdy, jak ji vyhlašuje ministerstvo práce. Pro rok 2020 dělá základní výměra 3490 korun.

K tomuto základu se pak počítá procentní výměra, která je pro každého důchodce individuální a odvíjí se od jeho kariéry. Nejprve je potřeba vypočítat osobní vyměřovací základ. To je zjednodušeně řečeno průměrný měsíční výdělek za celou kariéru. Do výpočtu přitom vstupují příjmy od roku 1986.

Proč právě od této doby? „Rok 1986 byl stanoven jako hranice pro hodnocení příjmů pojištěnce s ohledem na předchozí právní úpravu účinnou do konce roku 1995, která určovala rozhodné období jako 10 kalendářních roků před rokem přiznání důchodu,“ vysvětluje Ivana Žáčková, ředitelka kanceláře ústředního ředitele České správy sociálního zabezpečení.

Aby vám předchozí příjmy nesebrala inflace a růst průměrné mzdy, přepočítají se vaše výdělky z každého kalendářního roku, které do výpočtu osobního vyměřovacího základu vstupují, takzvaným koeficientem nárůstu. Ten se stará o to, aby se nominální výše příjmů v jednotlivých letech co nejvíc blížila reálné hodnotě v roce, kdy vám stát důchod přiznává.

Například příjmy roku 1986 se tak v roce 2020 násobí koeficientem 11,7525. A třeba příjmy roku 2010 se násobí koeficientem 1,4203. Znamená to, že vaše příjmy z roku 2010 jsou pro účely výpočtu důchodu v roce 2020 navýšeny o 42,03 procenta.

„Koeficient nárůstu zjednodušeně představuje „zreálnění“ příjmů dosahovaných v minulosti na stav co nejvíce se blížící roku přiznání důchodu,“ shrnuje Žáčková.

Co chystají

Ministerstvo práce a sociálních věcí dokončuje novelu, která sníží důchodový věk lidem v náročných profesích.

Lidé s náročnou prací půjdou dřív do důchodu


Rovný důchod 10 500 korun pro každého, masivnější valorizace, vyšší odvody pro OSVČ či přehlednější systém, který umožní každý rok výpočet budoucího důchodu. Tak vypadá ideální reforma podle ministryně práce.

Důchodová reforma podle Maláčové. Projděte si návrh

Výsledky za jednotlivé roky se pak sečtou a následně vydělí celkovým počtem dnů vaší pracovní kariéry. Získaný průměrný výdělek na jeden den vaší pracovní kariéry se pak vynásobí průměrnou délkou měsíce v roce (365/12 = 30,4167 dne).

Takto vypočtený osobní vyměřovací základ se potom „prožene“ redukčními hranicemi. V roce 2020 je první redukční hranice nastavena na 15 328 korun, druhá redukční hranice na 139 340 korun. Z toho získáme takzvaný výpočtový základ. Z osobního vyměřovacího základu se stanoví tak, že částka do první redukční hranice náleží v plné výši, z částky mezi první a druhou redukční hranicí získá budoucí důchodce 26 procent a k částce nad druhou redukční hranicí se nepřihlíží.

První redukční hranice je stanovena na 44 procentech průměrné mzdy, druhá redukční hranice na čtyřnásobku průměrné mzdy. Kdo vydělává víc než ten čtyřnásobek, neodvádí už z těchto příjmů sociální pojištění, proto se příjmy nad touto hranicí do výše důchodu vůbec nezapočítávají. 

Zpátky k samotnému výpočtu procentní výměry důchodu. Osobní vyměřovací základ jsme tedy „očistili“ přes redukční hranice a máme výpočtový základ. Ten teď vynásobíme koeficientem za „odpracované“ roky. Za každý rok získané doby pojištění se procentní výměra zvyšuje o 1,5 procenta výpočtového základu. Když tedy lidé dnes do důchodu odcházejí s průměrnou dobou pojištění 41 let, získají 61,5 procenta (41*1,5) ze svého výpočtového základu.

Pak už jenom sečteme základní a procentní výměru a máme konečnou výši starobního důchodu.

Protože je to celé opravdu komplikované, pojďme si to ještě jednou shrnout na konkrétním příkladu.

Příklad: Výpočet starobního důchodu v roce 2020

Muž narozený 5. 3. 1957 požádal o řádný starobní důchod. Jeho důchodový věk je 63 let a 8 měsíců. Toho dosáhne 5. 11. 2020 a do této doby získá celkem 45 let pojištění. Jeho osobní vyměřovací základ za rozhodné období 1986 až 2019 činí 33 500 Kč.

Výpočtový základ z osobního vyměřovacího základu ve výši 33 500 Kč stanovíme takto: Částka 15 328 Kč náleží v plné výši, k ní se přičte 26 % rozdílu mezi částkou 15 328 Kč a částkou 33 500 Kč, tedy 26 % z 18 172 Kč, což je po zaokrouhlení 4725 Kč.

Výpočtový základ činí 15 328 plus 4725, což je celkem 20 053 Kč. Za každý rok pojištění náleží 1,5 % výpočtového základu. To znamená, že za 45 let pojištění činí procentní výměra starobního důchodu 67,5 % výpočtového základu. Zaokrouhleno na celé koruny nahoru: 13 536 Kč.

Procentní výměra starobního důchodu je 13 536 Kč, základní výměra 3490 Kč. Celkem bude starobní důchod činit 17 026 Kč.

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Výpočet výše důchodu

Zjednodušená verze  |  Přesnější verze

Důchod přiznaný v roce:
Předčasný důchod
Rok Příjem z výdělečné
činnosti (Kč)
Vyloučené doby
(dny)
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Rok Příjem z výdělečné
činnosti (Kč)
Vyloučené doby
(dny)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Každý rok se počítá

Zmíněná pravidla jsou základ. Trochu se například změní, když budete v důchodovém věku dál pracovat. Tím si zvyšujete procentní výměru. Naopak si ji snížíte, když se rozhodnete pro předčasný důchod.

Pro všechny situace ale platí, že každý odpracovaný rok se počítá. Důležité je to především pro živnostníky a další podnikatele. Většina z nich totiž platí jen minimální odvody, takže pak mají nízké důchody. Starobní důchod takových celoživotních OSVČ by v současných podmínkách dosahoval kolem 8500 korun měsíčně. To je zhruba jenom 60 procent průměrného důchodu. A hlavně je to 30 procent pod hranicí příjmové chudoby pro jednotlivce. 

Pro OSVČ a živnostníky by tedy mělo být základem, aby si na důchod vytvářeli i soukromou rezervu. Tedy aby si například spořili se státním příspěvkem v penzijním fondu a nespoléhali jenom na státní důchod. Situaci nezachrání ani tím, že se třeba na pět let před důchodem nechají zaměstnat. Důchod si tím sice o něco zvýší, ale většina důchodu se i přesto bude počítat z jejich podnikatelské činnosti.

„Díky principu solidarity zabudovanému do výpočtu důchodu to nebývá až takový problém u osob, které mají dobu podnikání a dobu zaměstnání třeba v poměru jedna k jedné. Ale kdo většinu svého života podnikal, má opravdu důchod velmi nízký,“ říká Eva Nešverová, která poskytuje důchodové poradenství.

„Těžko přitom podle mě ty lidi obviňovat, že si za to můžou sami. Celý život pracovali, zaslouží si tedy důchod v obdobné výši jako zaměstnanci. Jistě, měli nízké odvody, ale v rámci zákonem stanoveného rozsahu. A nelze po každém chtít, aby byl odborníkem v důchodové problematice. Podle mého názoru je celý systém odvodů pro OSVČ ze strany státu špatně nastaven,“ hodnotí současný stav Nešverová.

OSVČ a živnostníci odvádějí sociální pojištění z poloviny svého daňového základu, tedy zjednodušeně řečeno z poloviny čistých příjmů. Proto pak mají z podnikání malý vyměřovací základ.

Změnit to v rámci důchodové reformy chce ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Navrhuje, aby se pojištění počítalo ze 75 procent daňového základu. To by znamenalo růst minimální zálohy z dnešních zhruba 2500 na 4000 korun.

Víme víc

Od roku 2016 lze ušetřit na daních. Pravidelnou výplatu penze, která takovou úlevu nabízí, přesto volí málo lidí.

Jak vybrat úspory na důchod? Kdo se nepřidá ke stádu, ušetří tisíce na daních


Kdo chce do předčasného důchodu, musí počítat s trvalým krácením penze. Přesnou částku spočítá naše kalkulačka. Máme pro vás i přehled všech důležitých pravidel.

Předčasný důchod 2020. Kdy můžu jít a o kolik sníží penzi


Když budete žít aspoň tak dlouho jako průměrný důchodce, vyděláte na tom. Na konkrétním příkladu vám ukážeme, jak pracovat takzvaně na procenta.

Jak si zvýšit budoucí důchod? Zkuste sázku na dlouhý život

A nic vám neuteče 

Přidejte si Peníze.cz na Twitter nebo Facebook: neuniknou vám zajímavé rozhovory, aktuality ani praktické tipy! 

Jiří Hovorka

Autor článku Jiří Hovorka

O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+259
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 59 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

11. 2. 2020 9:12, eďa

Podívám-li se na růsty meziročních životních nákladů, na to, jak se rozkrádají daně, kupčí s hlasy, odtékají miliardové zisky, vykrádá hodnota koruny, tak je jasné, že už teď je vymalováno. Ano, už je líp... dá si někdo koblihu ?

+122
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

12. 2. 2020 0:03, já

osvč má sice možnost odvádět si stejně, jako zaměstnanec, ALE:
zaměsnanci finančně PŘISPÍVÁ ZAMĚSTNAVATEL, (což by u osvč nefungovalo).

Zobrazit celé vlákno

-20
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (59 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Do důchodu nespěchejte. Počkejte si, bude výhodnější

26. 9. 2023 | Kateřina Hovorková

Do důchodu nespěchejte. Počkejte si, bude výhodnější

Pokud žadatelé o starobní důchod počkají ještě pár měsíců, budou mít vyšší měsíční příjem. A to v průměru o několik set korun. Výpočty ukazují, že odchod do penze v roce 2024 je finančně... celý článek

O předčasné důchody je rekordní zájem, ukazují čísla z úřadů

22. 9. 2023 | Kateřina Hovorková

O předčasné důchody je rekordní zájem, ukazují čísla z úřadů

Zatímco během celého roku 2021 lidé podali 30 006 žádostí o předčasný starobní důchod, v roce 2022 to bylo už 80 653 žádostí. A letos – zatím jen do 15. září – eviduje Česká správa... celý článek

Kdy do předčasného důchodu? Porovnání ukazuje, o kolik přijdete po zpřísnění

14. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Kdy do předčasného důchodu? Porovnání ukazuje, o kolik přijdete po zpřísnění

Jak moc se vyplatí odejít do předčasného důchodu ještě v září, než začnou platit nová pravidla? Kdo si pospíší, vydělá na tom výrazně. Dosavadní podmínky se přitom dají ještě na půl... celý článek

Zvýšení důchodů schválila vláda. Spočítejte si, kolik dostanete

13. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 2 komentáře

Zvýšení důchodů schválila vláda. Spočítejte si, kolik dostanete

Důchody se po lednové valorizaci zvýší o 360 korun, potvrdila dnes vláda. Po 14 letech se také zvýší zvláštní příspěvek k důchodu. Ten pobírají penzisté, kteří byli v odboji nebo byli... celý článek

Žádost o důchod se zjednoduší. Úřad využije internet

13. 9. 2023 | Jiří Hovorka

Žádost o důchod se zjednoduší. Úřad využije internet

Kvůli žádosti o důchod už nebude nutné chodit osobně na úřad. Od letošního prosince to půjde i přes internet. Počítá s tím novela, kterou dnes schválili poslanci. 

Partners Financial Services