Předčasný důchod 2020. Kdy můžu jít a o kolik sníží penzi

Kdo chce do předčasného důchodu, musí počítat s trvalým krácením penze. Přesnou částku spočítá naše kalkulačka. Máme pro vás i přehled všech důležitých pravidel.
Předčasný důchod 2020. Kdy můžu jít a o kolik sníží penzi

Aktuální informace týkající se roku 2021 najdete v novém článku. Jestli vás přesto zajímá tento starší text pro rok 2020, tady je:

Podmínkou přiklepnutí starobního důchodu je dosažení důchodového věku. Ten se u mužů a žen může lišit – ženám se můžou odečítat roky nebo měsíce v závislosti na počtu vychovaných dětí (u žen s jedním dítětem to platí do ročníku 1961, se dvěma do ročníku 1965, se třemi a čtyřmi do roku 1968 a u pěti- a vícenásobných maminek až do ročníku 1971 včetně). Abyte měli nárok na důchod, je zároveň potřeba účastnit se dostatečně dlouho důchodového pojištění.

Zatímco druhou podmínku – nasbírání potřebných dob pojištění – musí splnit i žadatelé o předčasnou penzi, na dosažení řádného důchodového věku čekat nemusí. Určitý věkový limit je přesto potřeba dodržet. Konkrétně:

 • kdo má (řádný) důchodový věk nižší než 63 let, může jít do předčasného důchodu tři roky předem,
 • kdo má důchodový věk 63 a víc let, může jít do předčasného důchodu pět let předem, nejdřív ale v 60 letech.

Řádný věk odchodu do důchodu vám spočítá naše kalkulačka.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Výpočet odchodu do důchodu

+

Další kalkulačky

Potřebná doba pojištění

Pro druhou podmínku – účast na důchodovém pojištění – platí stejná pravidla jako u řádné starobní penze. Důchodové pojištění představuje jednu ze složek sociálního pojištění. Pokud jste byli zaměstnaní v klasickém pracovním poměru, odváděl za vás sociální pojištění zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné (živnostníci a další podnikatelé) si musí sociální pojištění platit sami.

Pokud vám má okresní správa sociálního zabezpečení penzi přiznat, musíte mít na kontě důchodového pojištění určitý počet roků. Pro letošek to je nejmíň 30 odpracovaných let bez náhradních dob pojištění. Nebo 35 let, jestliže chcete náhradní dobu započíst.

Za náhradní dobu se považuje období, kdy jste nebyli zaměstnáni ani nepodnikali (a proto za vás nikdo důchodové pojištění nehradil), přesto se na takové období pohlíží jako na odpracované. Jde třeb o:

 • péči o dítě do čtyř let věku,
 • péči o blízkého závislého na péči,
 • pobírání invalidního důchodu pro III. stupeň invalidity,
 • výkon základní vojenské služby.

Úředníci vám tuhle náhradní dobu pojištění započtou, jestliže jste získali aspoň rok řádného pojištění. Zčásti se započítává také:

 • evidence na úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání po dobu, po kterou vám náležela podpora v nezaměstnanosti,
 • studium na střední, vyšší odborné a vysoké škole před rokem 2010, konkrétně prvních šest let studia po dosažení plnoletosti.

Předčasný důchod, nebo předdůchod?

Zatímco předčasný důchod vyplácí stát, na předdůchod si musíte našetřit sami v doplňkovém penzijním spoření (takzvaném třetím piliři).

I čerpání předdůchodu se ale řídí několika pravidly: doplňkové penzijní spoření u penzijní společnosti si musíte platit aspoň pět let, zároveň by vám mělo scházet nejvýš pět let do řádného důchodového věku (počítá se vždy důchodový věk pro muže stejného data narození). Minimální souvislá doba pobírání předdůchodu jsou dva roky. Měsíční penze musí odpovídat alespoň třiceti procentům průměrné mzdy – pro letošek částce 10 450 korun 50 haléřů. V závislosti na tom, jak dlouho chcete předdůchod čerpat, tedy musíte mít na penzijním kontě naspořenou odpovídající sumu. Například u minimální dvouleté varianty jde o 250 812 korun, u nejdelší pětileté varianty o 627 030 korun.

Výhodou je, že během pobírání předdůchodu za vás stát hradí zdravotní pojištění. Pokud jenom berete předdůchod, roky v něm jsou pro účely výpočtu penze takzvanou vyloučenou dobou. To znamená, že se sice nepočítají do potřebné doby pojištění, ale zároveň nerozmělňují základ, z něhož se důchod počítá – pro výpočet starobní penze se totiž vychází z výdělků v letech před důchodem. Pokud zároveň k předdůchodu pracujete (a možné to je), můžete si vybrat, jestli předdůchod chcete vyloučit, nebo výdělky započítat.

O kolik se krátí?

Pokud o odchodu do předčasného důchodu přemýšlíte, počítejte s trvalým krácením penze. Nižší důchod budete dostávat i po dosažení řádného důchodového věku.

Samotné krácení penze vypadá následovně:

Úředníci vezmou vaši procentní výměru, která se počítá na základě odpracovaných let a průměru hrubých výdělků, na které jste dosáhli v rozhodném období. Pro penze přiznané letos jde o roky 1986 až 2019. Takto vypočtenou procentní výměru sníží za každých (i započatých) 90 dnů, které zbývají do doby nároku na řádný starobní důchod o:

 • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů
 • 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
 • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne

Ke zkrácené procentní výměře se potom připočte ještě základní výměra. Ta je pro všechny důchodce stejná a letos dělá 3490 korun.

Čím dřív do předčasného důchodu odejdete, tím víc vám penze klesne. Důchod deset tisíc korun klesne při nástupu do důchodu tři roky před řádným termínem o necelé dva tisíce. Když ale odejdete do penze jen o rok dřív, bude snížení dělat zhruba pětistovku. Přesný příklad výpočtu najdete pod následující kalkulačkou.

Sami si s výpočtem hlavu lámat nemusíte. Naše kalkulačka vám spočítá, o kolik předčasný odchod do důchodu sníží penzi vám. Zadejte, kdy byste chtěli do předčasné penze nastoupit. A klidně zkuste počítat s různými variantami.

Výpočet výše důchodu

Zjednodušená verze  |  Přesnější verze

Důchod přiznaný v roce:
Předčasný důchod
Rok Příjem z výdělečné
činnosti (Kč)
Vyloučené doby
(dny)
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Rok Příjem z výdělečné
činnosti (Kč)
Vyloučené doby
(dny)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Příklad výpočtu předčasného důchodu

Pan Dědeček požádal o přiznání předčasného starobního důchodu 750 dnů (krátce přes dva roky) před dosažením řádného důchodového věku.

Jde tedy o osm devadesátidenních úseků a třicet dní navrch. Za prvních 360 dnů se mu sníží procentní výměra o 3,6 % výpočtového základu (4 × 0,9 %). Za období od 361. do 720. dne o 4,8 % výpočtového základu (4 × 1,2 %). Za zbývajících 30 dnů se procentní výměra sníží o 1,5 % výpočtového základu (1 × 1,5 %, počítá se i započatých devadesát dní). Celkové snížení procentní výměry pana Dědečka tak bude činit 9,9 % výpočtového základu.

Než pan Dědeček požádal o předčasný důchod, odpracoval 40 let (získal 40 let účasti na důchodovém pojištění). Úředníci proto budou počítat takto: procentní výměra důchodu dělá za každý rok pojištění 1,5 procenta výpočtového základu – 40 odpracovaných let krát 1,5 procenta odpovídá 60 procentům.

Výpočtový základ (průměr hrubých příjmů za rozhodné období snížený prostřednictvím redukčních hranic) pana Dědečka dělá 14 tisíc korun. Pokud by šel do řádné penze, vypočítali by úředníci procentní výměru jako 60 procent z 14 tisíc korun. Ale protože jde o penzi předčasnou, sníží sazbu procentní výměry o 9,9 procenta výpočtového základu – na 50,1 procenta.

Procentní výměra důchodu pana Dědečka pak bude dělat 7014 korun (50,1 procenta z 14 000 korun) a celkový důchod odpovídat sumě 10 504 korun. Kdyby si pan Dědeček počkal na řádný důchod a odpracoval zbývající dva roky, dosáhl by na částku 12 310 korun.

Předčasná penze a přivýdělek

Zatímco k řádné starobní penzi si jde přivydělat libovolně, u předčasných důchodů jsou pravidla přísnější: vaše zaměstnání nesmí zakládat účast na sociálním pojištění. Proto musíte zapomenout na klasický pracovní poměr.

Možnou alternativou je dohoda o provedení práce (DPP) nebo dohoda o pracovní činnosti (DPČ). Ovšem jenom za předpokladu, že váš výdělek nepřekročí určitou hranici. U DPP jde o limit deset tisíc korun měsíčně, při práci na DPČ o tři tisíce měsíčně. Podrobnosti najdete v samostatném článku:

Další variantou je výkon vedlejší samostatně výdělečné činnosti. Sociální pojištění jako OSVČ platit nemusíte, jestliže váš roční čistý zisk nepřekročí rozhodnou částku. V roce 2020 jde o 83 603 korun.

Omezená možnost přivýdělku platí jen do dosažení důchodového věku. Pak se na vás vztahují stejná pravidla jako na řádného starobního důchodce. Jinak řečeno: Můžete se tedy nechat zaměstnat v pracovním poměru na dobu určitou i neurčitou, stejně jako můžete naplno podnikat.

Žádost o předčasný důchod

O předčasný důchod žádáte, stejně jako v případě starobní, invalidní nebo pozůstalostní penze, na okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště. Nejdřív čtyři měsíce před datem, od kterého chcete na penzi nastoupit. Samotnou žádost sepisují přímo pracovníci sociálky, s sebou si ale určitě vezměte občanský průkaz. Pokud chcete započíst náhradní dobu pojištění, nezapomeňte také doklady, které tyto doby prokazují. Například rodné listy dětí, doklady o studiu nebo doklad o vojenské službě.

Když vám sociálka předčasný důchod přiklepne, nemůžete později žádat o řádný starobní důchod. Předčasný důchod však můžete kdykoli přerušit a znovu nastoupit do zaměstnání. Jakmile v práci skončíte nebo dosáhnete penzijního věku, stačí požádat o obnovení výplaty důchodu. Procentní výměra důchodu se pak může navýšit s ohledem na čas, který jste po přiznání předčasného důchodu odpracovali.

Víme víc

Od roku 2016 lze ušetřit na daních. Pravidelnou výplatu penze, která takovou úlevu nabízí, přesto volí málo lidí.

Jak vybrat úspory na důchod? Kdo se nepřidá ke stádu, ušetří tisíce na daních


Když budete žít aspoň tak dlouho jako průměrný důchodce, vyděláte na tom. Na konkrétním příkladu vám ukážeme, jak pracovat takzvaně na procenta.

Jak si zvýšit budoucí důchod? Zkuste sázku na dlouhý život


Mladí lidé by neměli tak dlouho studovat. Seniory pak musíme líp motivovat a postarat se o ty, kdo už nemůžou pracovat ani částečně. Ekonom Filip Pertold v rozhovoru pro Peníze.cz upozorňuje i na nepřesné statistiky.

Potřebujeme víc důchodců v práci, říká expert. Politici musí najít odvahu

Monika Veselíková

Autor článku Monika Veselíková

Bakalářské studium odstartovala na Technické univerzitě v Liberci, magisterské v oboru Mediální studia dokončila na Fakultě sociálních věd UK. Pro Finmag a Peníze.cz píše od konce roku 2014. Ve volném čase běhá, kde se dá.... Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+392
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 56 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

20. 1. 2020 20:48

Hlavně že za lidi kteří mají jinou barvu pleti vše mají počítané do detail) ů

Zobrazit celé vlákno

+351
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

21. 1. 2020 5:47, Michal

Mám předčasný důchod a o dost vyšší,než ti,co tady ječí,že 14 tisíc je jim málo !!Ono to chce totiž pracovat a ne chodit do "zaměstnání",jak je u našich komoušů po dlouhá léta zvykem !!Tak teď nepištěte,že jste v důchodu holé prdele !!

-132
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (56 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Jak si studenti zvýší budoucí důchod? Praktické tipy

1. 12. 2023 | Kateřina Hovorková | 2 komentáře

Jak si studenti zvýší budoucí důchod? Praktické tipy

Mladí lidé dostanou od státu nižší důchod než současní penzisté, shodují se ekonomové, Navíc půjdou do důchodu později. Existuje ale řešení, jak si příjmy ve stáří o něco navýšit už... celý článek

Kdy půjdete do důchodu? Nová kalkulačka ukáže změnu

24. 11. 2023 | Kateřina Hovorková

Kdy půjdete do důchodu? Nová kalkulačka ukáže změnu

Důchodová reforma prolomí dosavadní strop, věk odchodu do penze se tak zvýší. Spočítejte si, jestli a jak se chystané změny dotknou právě vás.

Daň z nemovitosti zpřísněte, DIP zrušte, radí vládě ekonom Janský

20. 11. 2023 | Kateřina Hovorková | 6 komentářů

Daň z nemovitosti zpřísněte, DIP zrušte, radí vládě ekonom Janský

Řada úsporných opatření, kterými chce vláda snížit rostoucí deficit státního rozpočtu, vychází z doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV). Jejím členem je i ekonom Petr Janský.... celý článek

Důchodci přijdou o příspěvek k penzijku. Nechte je dospořit, varují fondy

17. 11. 2023 | Olga Skalková | 2 komentáře

Důchodci přijdou o příspěvek k penzijku. Nechte je dospořit, varují fondy

Zrušení nároku na státní příspěvek se dotkne i dříve sjednaných smluv, potvrdili poslanci. Problém tak budou mít hlavně senioři, kteří si penzijní spoření založili teprve nedávno a... celý článek

Stát podpoří investice i spoření. Jaké výhody vám přinese DIP

16. 11. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

Stát podpoří investice i spoření. Jaké výhody vám přinese DIP

Daňové odpočty se rozšíří na Dlouhodobý investiční produkt. Jeho vznik schválili poslanci. Co si pod ním představit, kdo ho nabídne a jaká budou pravidla? Máme podrobnosti.

Partners Financial Services