Předčasný důchod 2021. Kdy můžu jít a komu se vyplatí

Jiří Hovorka | rubrika: Jak na to | 9. 12. 2020 | 39 komentářů
Jaké jsou podmínky pro odchod do předčasného důchodu? Jak si ho správně načasovat? O kolik sníží penzi? Jak o něj žádat? Tady je praktický průvodce v otázkách a odpovědích.
Předčasný důchod 2021. Kdy můžu jít a komu se vyplatí

Zdroj: Shutterstock

Od kdy můžu čerpat předčasný důchod?

Teoreticky je možné odejít do předčasného důchodu až o pět let dřív oproti standardnímu termínu. Na pětiletý předstih však v praxi zatím nikdo nedosáhne, jak si dále vysvětlíme.

Tomu, kdo má standardně odejít do důchodu dřív než v 63 letech, může být předčasný starobní důchod přiznán maximálně tři roky před dosažením důchodového věku.

Tomu, kdo má standardně odejít do důchodu v 63 letech nebo později, může být předčasný důchod přiznán až o pět let před řádným termínem – ale ne dřív než po dosažení 60 let věku. Standardní věk odchodu do penze ještě ale u nikoho nestoupl na 65 let – tam se podle schváleného plánu postupně dostane až v následujících letech.

Například muži narození v roce 1962, stejně jako bezdětné ženy, mohou standardně odejít do důchodu ve věku 64 let a šesti měsíců. Předčasný důchod tak mohou pobírat maximálně čtyři a půl roku.

Váš přesný důchodový věk včetně nároku na předčasný důchod si můžete vypočítat v naší kalkulačce.

Výpočet odchodu do důchodu

+

Další kalkulačky

Jaká je další podmínka?

Druhou podmínkou je – stejně jako u řádné starobní penze – účast na důchodovém pojištění. To představuje jednu ze složek sociálního pojištění. Pokud jste byli zaměstnaní v klasickém pracovním poměru, odváděl za vás sociální pojištění zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné (živnostníci a další podnikatelé) si musí sociální pojištění platit sami.

Aby vám okresní správa sociálního zabezpečení vůbec penzi přiznala, musíte mít na kontě důchodového pojištění určitý počet roků. Je to nejmíň 30 odpracovaných let bez náhradních dob pojištění. Nebo 35 let, jestliže chcete započíst náhradní dobu.

Investovat a šetřit!

Jasně, nachystat se na stáří. Dobře si vychovat hodně šikovných dětí, pořídit si byt, aby se nemusel platit nájem, a zahrádku, aby si člověk sám vypěstoval lacino dobroty.

Ale k tomu pořád investovat a šetřit.

Rádi poradíme s výběrem a pomůžeme porovnat. U vybraných podílových fondů neplatíte vstupní poplatek.

Za náhradní dobu se považuje období, kdy jste nebyli zaměstnáni ani nepodnikali (a proto za vás nikdo důchodové pojištění nehradil), přesto se na takové období pohlíží jako na odpracované. Jde třeba o:

 • péči o dítě do čtyř let věku,
 • péči o blízkého závislého na péči,
 • pobírání invalidního důchodu pro III. stupeň invalidity,
 • doba evidence na úřadu práce, po kterou náležela podpora v nezaměstnanosti,
 • doba evidence na úřadu práce při probíhající rekvalifikaci,
 • doba evidence na úřadu práce, pokud nenáležela podpora v nezaměstnanosti nebo neprobíhala rekvalifikace - maximálně se přiznávají 3 roky a z toho do 55 let věku nejvýše 1 rok,
 • výkon základní vojenské služby,
 • studium na střední, vyšší odborné a vysoké škole před rokem 2010, konkrétně prvních šest let studia po dosažení plnoletosti.

Úředníci vám tuhle náhradní dobu pojištění započtou, jestliže jste získali aspoň rok řádného pojištění.

O kolik se krátí?

Pokud o odchodu do předčasného důchodu přemýšlíte, počítejte s trvalým krácením penze. Nižší důchod budete dostávat i po dosažení řádného důchodového věku.

Samotné krácení penze vypadá následovně:

Úředníci vezmou vaši procentní výměru, která se počítá na základě odpracovaných let a průměru hrubých výdělků, na které jste dosáhli v rozhodném období. Pro penze přiznané v roce 2021 jde o roky 1986 až 2020. Takto vypočtenou procentní výměru sníží za každých (i započatých) 90 dnů, které zbývají do doby nároku na řádný starobní důchod o:

 • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů
 • 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
 • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne

Ke zkrácené procentní výměře se potom připočte ještě základní výměra. Ta je pro všechny důchodce stejná a v roce 2021 dělá 3550 korun.

Čím dřív do předčasného důchodu odejdete, tím víc vám penze klesne. Důchod patnáct tisíc korun klesne při nástupu do důchodu dva a půl roku před řádným termínem o zhruba dva tisíce. Když ale odejdete do penze jen o rok dřív, bude snížení dělat jen něco přes sedm stovek.

Příklad výpočtu předčasného důchodu:

Zdroj: Shutterstock

Muž, narozený 1. 12. 1959, dosáhne důchodového věku 64 let 1. 12. 2023. Na začátku roku 2021, tedy skoro o tři roky dřív, odejde do předčasného starobního důchodu – to je přesně o 1064 dnů před dosažením důchodového věku, tedy 12 devadesátidenních úseků.

K tomuto datu získal celkem 42 let pojištění, za každý rok pojištění činí sazba procentní výměry důchodu 1,5 % výpočtového základu, tj. 63 % (42x1,5 %). Jeho výpočtový základ je 18 000 Kč.

Za 1064 dnů „předčasnosti“ se sazba procentní výměry důchodu snižuje o 14,4 % výpočtového základu (4x0,9 %+4x1,2 %+4x1,5 %=14,4 %). Po snížení o 14,4 % činí sazba procentní výměry 48,6 %. Procentní výměra důchodu tedy činí 8748 Kč (48,6 % z 18 000 Kč).

Základní výměra je stejná pro všechny důchody a v roce 2021 činí 3550 Kč. Výše předčasného starobního důchodu bude tedy celkem 12 298 Kč (8748+3550).

Kdyby si počkal na důchod na konci roku 2023 a ještě do té doby odpracoval dva roky, zvýší si dobu pojištění na 44 let a tím pádem jeho procentní výměra vzroste na 66 % z výpočtového základu (44x1,5 %). Když by jeho výpočtový základ zůstal na 18 000 Kč, pak by procentní výměra jeho řádného starobního důchodu dělala 11 880 Kč (66 % z 18 000 Kč). Řádný starobní důchod by dělal 15 430 Kč (11 880+3550).

Rozdíl v předčasném a řádném důchodu tak v tomto případě dělá zhruba 3000 Kč.

Pozor: Pokud by muž odešel do předčasného důchodu přesně o tři roky (tj. o 1096 dní) dříve, bylo by krácení větší – činilo by 15,9 % za 13 započatých 90denních úseků. Je tedy důležité si předčasný důchod pečlivě načasovat. O zvolení vhodného data přiznání předčasného důchodu s ohledem na devadesátidenní úseky je vhodné poradit se s odborníky z České správy sociálního zabezpečení.

Zdroj příkladu: ČSSZ a výpočty Peníze.cz

Komu se vyplatí?

Česká správa sociálního zabezpečení, která důchody vyplácí, upozorňuje, že předčasný důchod nemusí být vždy výhodný. Lidé, kteří ho pobírají, pak totiž mají zkrácenou měsíční penzi po celou dobu pobírání starobního důchodu. Úřad tak doporučuje probrat vaši konkrétní situaci na pobočkách ČSSZ.

Podle Pojistněmatematické zprávy o důchodovém pojištění z roku 2014 (konkrétně v části od strany 43se předčasný důchod téměř polovině lidí vyplatí. A to díky tomu, že začnou důchod pobírat dřív. Přestože je nižší, celkově z něj vyberou do smrti víc, než by vybrali při pobírání řádného starobního důchodu. 

Jít do předčasné penze je podle této analýzy výhodné především pro lidi s nízkými výdělky a také pro ty, kteří už nemají zaměstnání. Předčasný důchod dnes pobírá zhruba čtvrtina lidí se starobními důchody. Dlouhodobě se rozdíl v průměrné výši nově přiznávaných řádných starobních a předčasných důchodů pohybuje kolem 2000 korun měsíčně.

Dodejme, že novější verze ministerské zprávy už podobnou analýzu neobsahuje.

Jak se o předčasný důchod žádá?

O předčasný důchod žádáte – stejně jako v případě starobní, invalidní nebo pozůstalostní penze – na okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště. Nejdřív čtyři měsíce před datem, od kterého chcete na penzi nastoupit.

Samotnou žádost sepisují přímo pracovníci sociálky, s sebou si ale určitě vezměte občanský průkaz. Pokud chcete započíst náhradní dobu pojištění, nezapomeňte také doklady, které tyto doby prokazují. Například rodné listy dětí, doklady o studiu nebo doklad o vojenské službě.

Předčasný důchod, nebo předdůchod?

 • Zatímco předčasný důchod vyplácí stát, na předdůchod si musíte našetřit sami v doplňkovém penzijním spoření (takzvaném třetím piliři).
 • Čerpání předdůchodu se řídí několika pravidly: doplňkové penzijní spoření u penzijní společnosti si musíte platit aspoň pět let, zároveň by vám mělo scházet nejvýš pět let do řádného důchodového věku (počítá se vždy důchodový věk pro muže stejného data narození).
 • Minimální souvislá doba pobírání předdůchodu jsou dva roky. Měsíční penze musí odpovídat alespoň třiceti procentům průměrné mzdy – pro rok 2021 částce 10 632 korun. V závislosti na tom, jak dlouho chcete předdůchod čerpat, tedy musíte mít na penzijním kontě naspořenou odpovídající sumu. Například u minimální dvouleté varianty je to 255 tisíc korun, u nejdelší pětileté varianty o 638 tisíc.
 • Výhodou je, že během pobírání předdůchodu za vás stát hradí zdravotní pojištění. Pokud jenom berete předdůchod, roky v něm jsou pro účely výpočtu penze takzvanou vyloučenou dobou. To znamená, že se nepočítají do potřebné doby pojištění, ale zároveň nerozmělňují základ, z něhož se důchod počítá – pro výpočet starobní penze se totiž vychází z výdělků v letech před důchodem. Pokud zároveň k předdůchodu pracujete (a možné to je), můžete si vybrat, jestli předdůchod chcete vyloučit, nebo výdělky započítat.

Předčasný důchod není možné přiznat zpětně, ale nejdříve ode dne podání žádosti. Jeho přiznání také vylučuje nárok na řádný starobní důchod v to znamená, že ani po dosažení důchodového věku se předčasný důchod nemůže změnit na řádný starobní. Jinými slovy: když jednou začnete pobírat snížený předčasný důchod, budete brát snížený důchod i po dosažení řádného důchodového věku.

Předčasný důchod však můžete kdykoli přerušit a znovu nastoupit do zaměstnání. Jakmile v práci skončíte nebo dosáhnete penzijního věku, stačí požádat o obnovení výplaty důchodu. Procentní výměra důchodu se pak může navýšit s ohledem na čas, který jste po přiznání předčasného důchodu odpracovali.

Zvyšují se pravidelně i předčasné důchody?

Každoroční valorizace důchodů se týká všech typů důchodů, tedy i předčasných.

Mohu do práce?

Zatímco k řádné starobní penzi si jde přivydělat libovolně, u předčasných důchodů jsou pravidla přísnější: vaše zaměstnání nesmí zakládat účast na sociálním pojištění. Proto musíte zapomenout na klasický pracovní poměr.

Možnou alternativou jsou dohoda o provedení práce (DPP) nebo dohoda o pracovní činnosti (DPČ). Ovšem jenom za předpokladu, že váš výdělek nepřekročí určitou hranici. U DPP jde o limit 10 000 korun měsíčně, při práci na DPČ o 3500 korun měsíčně (pro rok 2020 byl limit 3000 korun).

Další variantou je výkon vedlejší samostatně výdělečné činnosti. Sociální pojištění jako OSVČ platit nemusíte, jestliže váš roční čistý zisk nepřekročí rozhodnou částku. V roce 2021 jde o 85 095 korun.

Omezená možnost přivýdělku platí jen do dosažení důchodového věku. Pak se na vás vztahují stejná pravidla jako na řádného starobního důchodce. Jinak řečeno: Můžete se tedy nechat zaměstnat v pracovním poměru na dobu určitou i neurčitou, stejně jako můžete naplno podnikat.

Jiří Hovorka

Autor článku Jiří Hovorka

O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

Dlouhodobý investiční produkt

Dlouhodobý investiční produkt

Myslete na sebe a zabezpečte se na penzi co nejlépe. Třeba investováním do široké nabídky fondů.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+354
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 39 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

9. 12. 2020 7:22

Citace - AndyŠe / 09.12.2020 06:55

Šel jsem do penze pred 8 dny.o 4 roky a 4 mesice.odprac.39 let.po mem dotazu pracovnice co budou brat lide kteri nikdy nedelali odpovedela ze az prijde jejich duchovy vek dostanou prumerny duchod.to je skvele.to vedet predem tak jsem na praci ani nasahl.takze neodvedli do systemu ani korunu naopak brali viz cikani a pak pekne penze.to je fajn system.ja drel jak vul a tady se váli pul zeme.

Tohle je samozrejme lez a hoax, ktery koluje internetem dlouho. To lide zadny duchod NEDOSTANOU, protoze na to, aby dostali duchod, musi mit nejaky minimalni pocet odpracovanych let!

Zobrazit celé vlákno

+229
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

14. 12. 2020 11:23, tonda

Mirek Pel: tim se nikdo nezabyva, protoze to nikoho nezajima. Stary lidi v cr nechceme. Jdete si vzit prasky na hlavu a neobtezujte tady slusne pracujici lidi

Zobrazit celé vlákno

-15
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (39 komentářů) příspěvků.

Nejlevnější aplikace na trhu. Zpracujte si daňové přiznání pro fyzické osoby v roce 2024 v jednoduché online aplikaci. Pro naše čtenáře exkluzivní sleva 10 %.

DníHodinMinutVteřin
Slevový kód: PENIZE1O
Vyplnit přiznání

Pokud chcete řešit daně po staru, máme pro vás chytré formuláře.

A tohle už jste četli?

Předčasný důchod láká stále víc lidí. Může se vyplatit

13. 11. 2020 | Jiří Hovorka | 20 komentářů

Předčasný důchod láká stále víc lidí. Může se vyplatit

Předčasný starobní důchod loni pobíralo v Česku 643 tisíc lidí. Je to skoro 27 procent ze všech starobních důchodců. Vyplývá to z nové publikace o sociálním zabezpečení za rok 2019,... celý článek

Lidí bez důchodu přibyde, varuje ombudsman

7. 10. 2020 | Petr Kučera | 13 komentářů

Lidí bez důchodu přibyde, varuje ombudsman

Současné nastavení důchodového systému povede k nárůstu počtu seniorů, kterým nevznikne nárok na starobní důchod. Upozorňuje na to veřejný ochránce práv Stanislav Křeček.

Nová čísla o důchodech: Šest lidí bere přes 70 tisíc měsíčně

20. 9. 2020 | Jiří Hovorka | 260 komentářů

Nová čísla o důchodech: Šest lidí bere přes 70 tisíc měsíčně

Jak rovnostářské jsou důchody v Česku? O kolik berou muži víc než ženy? A věděli jste, že lidé stráví v penzi víc jak dvojnásobek času oproti roku 1970? Projděte si čerstvou statistiku. celý článek

Jak vysoký důchod vás čeká. Co všechno se teď počítá

11. 2. 2020 | Jiří Hovorka | 59 komentářů

Jak vysoký důchod vás čeká. Co všechno se teď počítá

Vysvětlíme vám, jak se počítá budoucí důchod podle odpracovaných let a výše výdělku. Máme i kalkulačku.

Potřebujeme víc důchodců v práci, říká expert. Politici musí najít odvahu

30. 10. 2019 | Jiří Hovorka | 154 komentářů

Potřebujeme víc důchodců v práci, říká expert. Politici musí najít odvahu

Mladí lidé by neměli tak dlouho studovat. Seniory pak musíme líp motivovat a postarat se o ty, kdo už nemůžou pracovat ani částečně. Ekonom Filip Pertold v rozhovoru pro Peníze.cz upozorňuje... celý článek

Partners Financial Services