Jak odejít od dodavatele elektřiny nebo plynu

Michaela Divišová | rubrika: Jak na to | 21. 8. 2013 | 7 komentářů
Podepsali jste smlouvu s dodavatelem elektřiny či plynu a teď byste ji chtěli zrušit? Kdy a jak můžete od smlouvy odstoupit, aniž vás za to budou čekat sankce? Přinášíme přehled možností.
Jak odejít od dodavatele elektřiny nebo plynu

Odstoupení od smlouvy o dodávkách elektřiny nebo plynu může mít řadu podob. Odlišná pravidla platí například pro předčasné ukončení smlouvy na dobu neurčitou a smlouvy na dobu určitou, smlouvy uzavřené v prostorách obvyklých k podnikání dodavatele či smlouvy uzavřené s podomním prodejcem. Z jakého důvodu lze odstoupit od smlouvy na dobu určitou? Jaké máme zákonné možnosti pro odstoupení od smlouvy sjednané s podomním prodejcem energií? Co všechno je potřeba podniknout, aby se odstoupit do smlouvy podařilo bez sankcí a problémů?

Smlouva na dobu určitou: hlídejte si termín

Smluv na dobu určitou začíná na energetickém trhu v poslední době přibývat. Dodavatelé o ně stojí, protože jim dávají větší míru jistoty, že od nich zákazník minimálně během sjednaného období dodávky neodejde k dodavateli jinému. Což je v době všelijakých srovnávačů a zostřující konkurence cenné.

U smlouvy na dobu neurčitou zpravidla stačí podat výpověď a počkat na uplynutí výpovědní lhůty, která nesmí být delší než tři měsíce. Smlouvy na dobu určitou ale bývají často uzavřené s ujednáním o automatické prolongaci, tedy o prodloužení smlouvy na další období – pokud včas neřeknete jinak a někdy bývá doba, ve které můžete ohlásit, že o prodlužování nestojíte, poměrně krátká a úzce vymezená. U různých dodavatelů můžou být podmínky pro prodloužení různé, vypsané je najdete ve smlouvě či v obchodních podmínkách, ke smlouvě přiložených.

Smlouvy na dobu určitou se často sjednávají na dva nebo tři roky roky, a to se zmíněnou možností možností opakovaného prodloužení, pokud včas neoznámíte dodavateli, že na pokračování smlouvy za daných podmínek nemáte zájem. Lhůtu, kdy je to možné udělat, najdete nejčastěji ve smlouvě či přiložených obchodních podmínkách. Každý dodavatel ji může mít stanovenou jinak: někdy je to nutné dodavateli sdělit, že nemáte zájem na prodloužení smlouvy nejméně tři kalendářní měsíce před uplynutím doby jejího trvání, jinde pak třeba jeden kalendářní měsíc před uplynutím „původního“ období dodávky apod.

Hlídat je tedy třeba především dobu trvání smlouvy a možnosti jejího předčasného ukončení ze strany zákazníka; někdy nám smlouva takovou možnost (až na zákonné důvody – řeč je o nich o malý kousek níž) vůbec nedává. Anebo je vypovězení smlouvy pokutováno. Pozor na to, ujednání o sankcích často nebývá přímo ve smlouvě, ale jen v obchodních podmínkách. A může jít i o tisíce.

Podrobněji jsme o různých (a někdy nehorázných) poplatcích, které si dodavatelé energií účtují, informovali ve článku

Srovnání cen elektřiny - Kdo vám dá nejvýhodnější nabídku?

kWh
kWhTip Peníze.cz: Doporučujeme výhodné tarify od ČEZu. Ušetříte až 10 % ročně.Mám zájem
* Povinné položky
Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Odstoupit se dá i při změnách u dodavatele

Některé smlouvy tedy nedávají člověku šanci, aby od nich ustoupil a zle za to nezaplatil. Za určitých podmínek, daných zákonem, ale můžete odstoupit prakticky od každé smlouvy. I od smlouvy na dobu určitou můžete bez sankcí odstoupit, pokud dodavatel zvýší cenu nebo změní smluvní podmínky. Tuto možnost přinesla novelatakzvaného energetického zákona ze srpna 2011. V § 11a upravuje energetický zákon další možnosti odstoupení od smlouvy v případech zvýšení ceny elektřiny či plynu nebo změny jiných smluvních podmínek. „Zákon v případě odstoupení od smlouvy podle § 11a energetického zákona nerozlišuje mezi tím, zda smlouva byla uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou,“ uvádí právník Pavel Nastis.

Pokud dodavatel zvýší cenu nebo změní smluvní podmínky a nedá vám to nejpozději třiceti dnů přede dnem účinnosti změny vědět, můžete odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do tří měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek.

Jestliže vás dodavatel nejpozději třiceti dnů předem o změně smluvních podmínek nebo zvýšení cen informuje, i tak jste oprávněni od smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to nejpozději deset dnů přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Uplatnění práva na odstoupení pak podle zákona nesmí být v těchto případech spojeno s žádnými finančními nároky vůči zákazníkovi.

Podle zákona je odstoupení, které bylo uskutečněno do tří měsíců od účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek a méně než deset dnů před koncem daného měsíce, účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo doručeno dodavateli. Odstoupíte-li nejpozději deset dnů přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek, je odstoupení účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno dodavateli (neurčíte-li pozdější den účinnosti odstoupení).

Podomní prodej a odstoupení od smlouvy

A co smlouvy sjednané při podomním prodeji? Jak z nich ven? Vladimír Černý z Energetického regulačního úřadu uvádí, že nejčastější prakticky používané důvody k odstoupení ze zákona jsou:

  • odstoupení bez udání důvodu podle ustanovení § 57 občanského zákoníku – do jednoho měsíce po podpisu smlouvy musí být odstoupení doručeno dodavateli,
  • odstoupení podle § 11a odst. 2 energetického zákona – spotřebitel nebo podnikající fyzická osoba může odstoupit ještě pět dnů před zahájením dodávky,
  • odstoupení podle § 11a odst. 3 energetického zákona – zákazník je oprávněn odstoupit při zvýšení ceny nebo při změně jiných smluvních podmínek.

Podíváme-li se blíže na druhý bod, je zřejmé, že v tomto případě na odstoupení je zde poměrně dost času. Jestliže byla smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání držitele licence (například u odběratele doma, na chodbě paneláku, na ulici před rodinným domem apod.), lze od ní písemně odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě do pěti dnů před zahájením dodávky elektřiny nebo plynu od nového dodavatele.

„To však neplatí u smluv, kdy si zákazník sám sjedná návštěvu s dodavatelem za účelem uzavření smlouvy. V praxi pak nelze vyloučit ani další zákonné důvody pro odstoupení, například byla-li smlouva uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a podobně,“ doplňuje právník Jan Urban s tím, že vždy bude záležet na posouzení konkrétní smlouvy a situace.

Anketa

Měnili jste už někdy dodavatele elektriky?

Jak zpracovat odstoupení?

„Co se způsobu odstoupení od smlouvy týče, zpravidla se tak děje formou písemného oznámení o odstoupení, tedy jednostranného právního úkonu, adresovaného druhé straně s uvedením důvodu pro odstoupení a případně i datem, ke kterému je odstoupení účinné. Bez uvedení takového data bude odstoupení účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení, nestanoví-li smlouva či zákon jiná pravidla, například že odstoupení je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo oznámení o odstoupení doručeno druhé straně a podobně,“ říká Jan Urban.

Odstoupení musíme tedy zpracovat tak, aby bylo určité, a prokazatelně je doručit dodavateli. Kromě vyjádření vůle ukončit smluvní vztah patří k nezbytným náležitostem odstoupení také jednoznačná identifikace zákazníka, smlouvy o sdružených službách dodávky a odběrného místa.

V každém případě je třeba odstoupení adresovat dodavateli písemně, nejlépe doporučeně a s dodejkou, abychom měli v ruce doklad o dni doručení a byli schopni v případě potřeby prokázat doručení oznámení o odstoupení dodavateli.

Vladimír Černý také doporučuje, že odstoupení lze předat přímo na podatelně dodavatele a nechat si s datem předání potvrdit kopii odstoupení. Toto datum je totiž většinou i rozhodné pro ukončení smluvního vztahu.

Potvrzení dodavatele při odstoupení není podmínkou

Po provedení všech potřebných náležitostí spojených s podáním odstoupení se nabízí otázka, zda získáme nějaké potvrzení nebo vyjádření. K přijatému odstoupení však dodavatel není povinen vystavovat žádné potvrzení, akceptace ani vyjádření. Nicméně pokud jsme v mezích zákona platně odstoupili například od smlouvy uzavřené s podomním prodejcem energií, pak k odstoupení došlo okamžikem jeho odeslání příslušnému dodavateli.

Michaela Divišová

Analýzám cen elektřiny a zemního plynu se intenzivně věnuje víc než dva roky, mj. pracovala jako hlavní analytička a odborná redaktorka specializovaného magazínu CenyEnergie.cz. V současné době je hlavní analytičkou nezávislého projektu www.energetickaporadna.cz

Kontaktovat ji můžete na info@energetickaporadna.cz.

Srovnání cen plynu - Kdo vám dá nejvýhodnější nabídku?

kWhTip Peníze.cz: Doporučujeme výhodné tarify od ČEZu. Ušetříte až 10 % ročně.Mám zájem
* Povinné položky
Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Rychlé řešení škod na majetku

@SubmitCaption

Zvládněte nečekané situace v klidu. Více než 30 % škod na majetku vyřešíme již v den jejich nahlášení.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+43
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 7 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

20. 2. 2016 1:30, Halyna

Já bych taki po prosila o poradu jak odstoupit od smlouvy bohemija energi. Prosím kdo ma snímá skoušemost napište.

+1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (7 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Šetříme na elektrice a plynu: Vyplatí se jít do aukce energií?

22. 7. 2013 | Michaela Divišová | 19 komentářů

Šetříme na elektrice a plynu: Vyplatí se jít do aukce energií?

Poslední dobou přibývá domácností, které pro výběr svého nového dodavatele elektřiny či plynu využívají elektronické aukce. Jak aukce energií fungují? Kolik se dá touto cestou ušetřit... celý článek

Podomní prodejci energií a jejich nové fígle. Mějte se na pozoru!

15. 7. 2013 | Michaela Divišová | 34 komentářů

Podomní prodejci energií a jejich nové fígle. Mějte se na pozoru!

Zvoní u našich dveří a často pod různými záminkami se z nás snaží vylákat podpis na dokumentech, které si ani nemáme možnost pořádně přečíst. Zdá se však, že jejich klasickým praktikám... celý článek

Distribuční sazby elektřiny: Máte tu správnou?

24. 6. 2013 | Michaela Divišová | 5 komentářů

Distribuční sazby elektřiny: Máte tu správnou?

Správná distribuční sazba je základem, abyste zbytečně nepřepláceli za elektřinu. Jenže jak poznáte, že máte vhodně nastavenou sazbu? Jak se dá nevhodná sazba změnit na výhodnější a... celý článek

Vyúčtování, přeplatky, zálohy. Jak to funguje u dodavatelů energií

22. 4. 2013 | Michaela Divišová | 26 komentářů

Vyúčtování, přeplatky, zálohy. Jak to funguje u dodavatelů energií

Taky na vás vykouklo ze schránky vyúčtování elektřiny a plynu? Jarní měsíce s sebou zpravidla přinášejí bilanci, kolik jste za zimu protopili a prosvítili. A taky otázky: Za co všechno... celý článek

Zařízněte domácí výdaje: jak ušetřit za telefon, elektřinu, povinné ručení

21. 4. 2011 | Arsen Lazarevič | 14 komentářů

Zařízněte domácí výdaje: jak ušetřit za telefon, elektřinu, povinné ručení

Přišla krize a firmy řezaly náklady. Projevilo se to i na platech: jejich růst polevil, ve 4. čtvrletí roku 2010 reálné mzdy dokonce poklesly. Šetření se tedy nevyhne ani domácnostem.... celý článek

Partners Financial Services