Distribuční sazby elektřiny: Máte tu správnou?

Správná distribuční sazba je základem, abyste zbytečně nepřepláceli za elektřinu. Jenže jak poznáte, že máte vhodně nastavenou sazbu? Jak se dá nevhodná sazba změnit na výhodnější a co vše je k tomu potřeba?
Distribuční sazby elektřiny: Máte tu správnou?

Elektřinu lze v domácnostech využívat různými způsoby. Podle toho také máte většinou nastavenou distribuční sazbu elektřiny. Na faktuře ji najdete pod označením třeba D02d, D25d či D45d. Někdy se ale může stát, že váš odběr neodpovídá stanovené sazbě (a naopak) – a pak platíte za energii víc, než je třeba. Přinášíme vám přehled všech distribučních sazeb pro domácnosti a kompletní ceny za kilowatthodinu v každé sazbě.

Cena elektřiny se v různých sazbách liší

Jak vlastně poznáte, jakou využíváte distribuční sazbu? Bývá vždy uvedena na vaší smlouvě s dodavatelem i v každém vyúčtování za elektřinu. Z hlediska využití elektrické energie a účtování za její odběr se sazby v zásadě dělí na jednotarifové a dvoutarifové. S jednotarifní sazbou odebíráte elektřinu po celý den za stejnou cenu, účtován je pouze takzvaný vysoký tarif. U dvoutarifních je denní odběr proudu rozdělen na dvě období: s vysokým a nízkým tarifem, ve kterých se účtuje různá cena, ve vysokém tarifu vyšší, v nízkém tarifu nižší.

Podívejme se nejprve, na co jednotlivé sazby slouží a jaké jsou podmínky pro získání konkrétní distribuční sazby. Těch je dohromady celkem devět – dvě jednotarifové a sedm dvoutarifových.

Přehled distribučních sazeb elektřiny

Jednotarifové sazby

 • D01d – vhodná pro běžně vybavenou domácnost, která elektřinou svítí a napájí elektrospotřebiče; má však menší spotřebu. U této sazby není třeba splnit žádné podmínky pro přiznání.
 • D02d – hodí se pro běžně vybavenou domácnost se střední spotřebou. Žádné podmínky pro přiznání – tato sazba patří společně s D01d mezi nejrozšířenější, naleznete je ve zhruba 65 procentech všech domácností.
 • D25d – vhodná při ohřevu vodu bojlerem – pro přiznání této sazby také skutečně musí být v domácnosti nainstalován spotřebič pro akumulační ohřev vody. Nízký tarif platí v sazbě D25d po dobu osmi hodin denně (zpravidla šest hodin po půlnoci a dvě hodiny odpoledne).
 • D26d – hodí se pro akumulační ohřev vody nebo vytápění (vyšší spotřeba). Domácnost musí prokázat, že příkon všech akumulačních elektrických spotřebičů činí nejméně 55 procent z příkonu hlavního jističe, případně že výkon akumulačních elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu. Nízký tarif zde opět platí po dobu osmi hodin denně, podobně jako u D25d.
 • D35d – pro domácnost, která má řádně instalovány hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče pro vytápění objektu. Pro přiznání této sazby je třeba prokázat, že systém vytápění (včetně příkonu například bojleru, je-li instalován) musí činit nejméně 50 procent z příkonu hlavního jističe. Pokud instalovaný příkon nepřekročí 50 procent, musí domácnost prokázat, že výkon hybridních elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu. Levnější elektřinu v nízkém tarifu pak odebírá po dobu 16 hodin denně.
 • D45d – vhodná při využívání přímotopů. Pro získání sazby je nutná řádná instalace přímotopných elektrických spotřebičů pro vytápění domku či bytu. Domácnost přitom musí prokázat, že systém přímotopného vytápění (včetně příkonu například bojleru, je-li instalován) činí nejméně 40 procent z příkonu hlavního jističe. Jestliže instalovaný příkon 40 procent nepřekročí, musí odběratel prokázat, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu. Nízký tarif pak platí po dobu dvaceti hodin denně.
 • D55d – pro domácnosti, které vytápí tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2005, sazba tedy byla udělovaná do tohoto data. Ti, kdo ji využívají, odebírají elektřinu v nízkém tarifu po dobu 22 hodin denně.
 • D56d – jestliže vytápíte tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005, máte nárok na tuto sazbu s dobou platnosti nízkého tarifu po 22 hodin denně. Tepelný výkon tepelného čerpadla pak musí pokrýt minimálně 60 procent tepelných ztrát vytápěného objektu.
 • D61d – sazba vhodná zejména pro chataře či chalupáře. Levnější nízký tarif zde totiž platí o víkendu, celoročně od pátku od 12 do neděle do 22 hodin. Pro přiznání této sazby není třeba plnit žádné speciální podmínky.

Dvoutarifové sazby

U dvoutarifových sazeb s výjimkou D61d je nízký tarif spínán vždy prostřednictvím HDO – hromadného dálkového ovládání. Pomocí HDO se přepíná mezi nízkým a vysokým tarifem; to se řídí podle distributorem stanovených časů. Konkrétní časy spínání nízkého tarifu můžete najít vždy na stránkách příslušného distributora – ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PRE Distribuce.

Ověření vhodnosti sazby

Podle čeho však poznáte, zda máte nastavenou správnou sazbu? „Vždy je třeba odhadnout celkovou spotřebu domácnosti podle využívaných spotřebičů a jejich příkonů,“ říká Jan Pavlů ze společnosti ČEZ. Nastavení sazby je vhodné ověřit, například pokud se u vás v domácnosti navýšil počet elektrických spotřebičů nebo při převzetí (nákupu, zdědění) nové nemovitosti.

tip!

Kdy je dobré prověřit nastavení sazby?

Kdy je dobré prověřit nastavení sazby?

 • Změnila se u vás spotřeba elektřiny (např. se změnil počet lidí v domácnosti, celkový počet elektrospotřebičů), ale sazba zůstala nezměněná.
 • Při nákupu či zdědění nemovitosti – zkontrolujte si, že doposud nastavená distribuční sazba opravdu odpovídá budoucímu odběru elektřiny.

Změnou sazby lze ušetřit až pětinu původních nákladů

Máte-li stále nastavenou sazbu D01d, pak vězte, že je určena opravdu jen pro menší odběr. „Vyplatí se, pokud je spotřeba za rok do 650 kWh – například chata, garáže, malá spotřeba,“ vysvětluje Monika Szalayová ze společnosti ELIMON. Pokud máte větší odběr v rámci bytu (např. kolem dvou tisíc kWh ročně) a sazbu D01d, zvažte, jestli ji nezměnit na D02d.

Změna se vyplatí i v opačném případě – máte-li nízkou spotřebu a sazbu D02d, můžete díky nastavení na D01d ušetřit. Zatímco v sazbě D01d odebíráte proud s nižšími měsíčními poplatky a vyšší cenou za odebranou kilowatthodinu (kWh), sazba D02d má vyšší měsíční poplatky, ale nižší cenu za 1 kWh.

Pokud máte doma bojler a sazbu elektřiny D02d, kdy máte po celý den elektřinu za stejnou cenu, pak změnou na dvoutarifní D25d s levnějším proudem po osm hodin denně můžete ušetřit až pětinu původních nákladů – v nízkém tarifu totiž nemusíte jen ohřívat vodu, ale také zapínat další „žrouty“ jako je pračka, trouba, myčka či sušička.

Jestliže máte bojler na chatě či chalupě a nastavenou na první pohled „správnou“ D25d, promyslete, kolik na chalupě opravdu trávíte času. Jsou-li to většinou jen víkendy, můžete si zřetelně snížit náklady změnou sazby na víkendovou D61d.

Ceny za 1 kWh elektřiny v jednotlivých sazbách

Jaké jsou letos konkrétní ceny za spotřebované kilowatthodiny proudu v rámci jednotlivých distribučních sazeb u dominantních dodavatelů, vám prozradí následující tabulky.

ČEZ (Plzeňský, Karlovarský, Středočeský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský kraj)

Sazba elektřiny

Vysoký tarif
cena za kWh

Nízký tarif
cena za kWh

D01d

5,72 Kč

-

D02d

4,95 Kč

-

D25d

5,47 Kč

2,23 Kč

D26d

3,87 Kč

2,23 Kč

D35d

3,52 Kč

2,58 Kč

D45d

3,27 Kč

2,75 Kč

D55d

3,08 Kč

2,75 Kč

D56d

3,08 Kč

2,75 Kč

D61d

6,99 Kč

2,62 Kč

E.ON (Jihočeský, Jihomoravský, Zlínský kraj a Vysočina)             

Sazba elektřiny

Vysoký tarif
cena za kWh

Nízký tarif
cena za kWh

D01d

5,32 Kč

-

D02d

4,78 Kč

-

D25d

5,19 Kč

2,24 Kč

D26d

3,82 Kč

2,24 Kč

D35d

3,61 Kč

2,60 Kč

D45d

3,50 Kč

2,69 Kč

D55d

3,50 Kč

2,69 Kč

D56d

3,50 Kč

2,69 Kč

D61d

6,68 Kč

2,52 Kč

PRE (Praha, Roztoky u Prahy)

Sazba elektřiny

Vysoký tarif
cena za kWh

Nízký tarif
cena za kWh

D01d

5,32 Kč

-

D02d

4,67 Kč

-

D25d

4,81 Kč

2,34 Kč

D26d

3,63 Kč

2,34 Kč

D35d

3,15 Kč

2,44 Kč

D45d

3,07 Kč

2,63 Kč

D55d

3,03 Kč

2,53 Kč

D56d

2,98 Kč

2,06 Kč

D61d

5,84 Kč

2,06 Kč

Anketa

Jakou máte sazbu?

Jak sazbu měnit

Změna v rámci jednotarifních sazeb D01d a D02d je velmi jednoduchá. Stačí se obrátit na dodavatele elektřiny, ten už pak zařídí veškeré dohadování s distributorem. Vzhledem k tomu, že pro přiznání těchto sazeb není třeba plnit žádné podmínky, není potřeba dokládat nic dalšího (např. revizní zprávu).

V případě změny sazby z jednotarifní na dvoutarifní je pak třeba postupovat podle daných pokynů. Je nutné vyplnit žádost a poslat ji včetně příloh distributorovi, zpravidla je nutná též revizní zpráva. Vše řešte už přímo s distributorem (ČEZ Distribuce, PRE Distribuce a E.ON Distribuce), který vaši žádost do třiceti dnů zpracuje a následně vás vyrozumí zasláním písemného stanoviska.

Sazby a dodavatelé elektřiny

V ceníkách dodavatelů pak názvy sazeb najdete pod jednotným označením např. D02d či D45d, nicméně jednotlivé produkty (tarify) elektřiny nabízí pod různými názvy – například u ČEZu se s D02d setkáte pod označením D Standard, u D45d je to D Přímotop apod.

Jestliže chcete řešit změnu distribuční sazby zároveň se změnou dodavatele, nechte raději nejprve doběhnout proces změny dodavatele a změnu sazby pak řešte už rovnou s novým dodavatelem. V případě obou změn naráz se může celý proces protáhnout minimálně o další měsíc.

Když je potřeba změnit i jistič…

Jedním z požadavků pro přidělení dvoutarifních sazeb je také velikost hlavního jističe. Ta je dána maximální spotřebou energie elektrospotřebičů v domácnosti, a pokud zjistíte, že je nedostatečná, můžete požádat o změnu velikosti jističe a následně uzavřít smlouvu na novou, lépe vyhovující sazbu. 

Pokud potřebujete zvýšit hodnotu hlavního jističe, je třeba projednat tento krok s distributorem a dodat revizní zprávu. Za tímto účelem je nutné podat žádost o připojení zařízení k distribuční soustavě – změna stávajícího odběru. „Obecně lze říci, že změnu s distributorem projednává zákazník vždy při zásadní změně charakteru odběru či při připojení nového spotřebiče s příkonem nad 3,5 kW,“ dodává Jan Pavlů. Vlastní výměnu jističe si pak domácnost zajišťuje zpravidla prostřednictvím elektroinstalační firmy.

Michaela Divišová

Analýzám cen elektřiny a zemního plynu se intenzivně věnuje víc než dva roky, mj. pracovala jako hlavní analytička a odborná redaktorka specializovaného magazínu CenyEnergie.cz. V současné době je hlavní analytičkou nezávislého projektu www.energetickaporadna.cz

Kontaktovat ji můžete na info@energetickaporadna.cz.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+173
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Šetříme! Spotřeba elektřiny pod kontrolou

13. 5. 2013 | Michaela Divišová | 7 komentářů

Šetříme! Spotřeba elektřiny pod kontrolou

Vedete si doma různé evidence plateb, ale celkové vyúčtování za elektřinu vám stále zůstává záhadou? Zajímá vás, kolik kilowatthodin za den „sežere“ lednička, televize nebo počítač?... celý článek

Vyúčtování, přeplatky, zálohy. Jak to funguje u dodavatelů energií

22. 4. 2013 | Michaela Divišová | 26 komentářů

Vyúčtování, přeplatky, zálohy. Jak to funguje u dodavatelů energií

Taky na vás vykouklo ze schránky vyúčtování elektřiny a plynu? Jarní měsíce s sebou zpravidla přinášejí bilanci, kolik jste za zimu protopili a prosvítili. A taky otázky: Za co všechno... celý článek

Tipy a triky: jak ušetřit za elektřinu a plyn

12. 3. 2013 | Michaela Divišová | 27 komentářů

Tipy a triky: jak ušetřit za elektřinu a plyn

Kroutíte nevěřícně hlavou nad každým vyúčtováním za elektřinu a plyn? Šetříte, kde se dá, ale pořád vás energie stojí majlant? Přinášíme několik tipů a triků, jak na energiích ušetřit. celý článek

Ceny elektřiny v Evropě: Kde je nejlevněji a kde nejdráž?

27. 2. 2013 | Michaela Divišová | 15 komentářů

Ceny elektřiny v Evropě: Kde je nejlevněji a kde nejdráž?

Jaké jsou ceny elektřiny v evropských státech? Jak se liší od nákladů za elektřinu v České republice? Porovnali jsme ceny proudu a podívali jsme se také, jak se vyvíjejí trhy s elektřinou... celý článek

Zařízněte domácí výdaje: jak ušetřit za telefon, elektřinu, povinné ručení

21. 4. 2011 | Arsen Lazarevič | 14 komentářů

Zařízněte domácí výdaje: jak ušetřit za telefon, elektřinu, povinné ručení

Přišla krize a firmy řezaly náklady. Projevilo se to i na platech: jejich růst polevil, ve 4. čtvrletí roku 2010 reálné mzdy dokonce poklesly. Šetření se tedy nevyhne ani domácnostem.... celý článek

Partners Financial Services