Vyúčtování, přeplatky, zálohy. Jak to funguje u dodavatelů energií

Taky na vás vykouklo ze schránky vyúčtování elektřiny a plynu? Jarní měsíce s sebou zpravidla přinášejí bilanci, kolik jste za zimu protopili a prosvítili. A taky otázky: Za co všechno platíte a podle čeho vám dodavatel nastaví novou výši záloh? Vrátí vám automaticky jakýkoli přeplatek?
Vyúčtování, přeplatky, zálohy. Jak to funguje u dodavatelů energií

Faktura za elektřinu či za plyn dokáže nemile překvapit leckoho z nás. Divíte se, kde se vzal ten ohromný nedoplatek, a ptáte se, za co všechno vlastně platíte? Podívejte se s námi na jednotlivé položky vyúčtování. Zjistili jsme také, proč domácnostem napříč Českem přichází faktury v rozdílných termínech, a jakým způsobem dodavatelé nastavují nový zálohový kalendář.

Co najdeme na vyúčtování energií

Elektřina

Regulované platby za dopravu elektřiny zahrnují:

 • měsíční poplatky za jistič
 • poplatky za distribuci elektřiny za každou spotřebovanou megawatthodinu – dáno dle konkrétní spotřeby v daném období a podle sazeb ve vysokém a v nízkém tarifu
 • platbu za systémové služby, poplatek na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, cenu za činnost zúčtování Operátora trhu – výpočty těchto položek jsou stejné jako u plateb za distribuci (tj. za každou spotřebovanou megawatthodinu)

Platba za silovou elektřinu (neregulovaná cena) obsahuje:

 • měsíční poplatek dodavateli
 • platby za dodávku elektřiny při konkrétní spotřebě

Plyn

V platbě za distribuci zemního plynu (regulované ceny) jsou zahrnuty:

 • regulovaná cena za odebraný plyn za každou spotřebovanou megawatthodinu, resp. kilowatthodinu – dáno dle konkrétní spotřeby v daném období
 • měsíční poplatek za přistavenou kapacitu
 • cenu za činnost zúčtování Operátora trhu – výpočet této položky je stejný jako u ceny za odebraný plyn (za každou spotřebovanou megawatthodinu, resp. kilowatthodinu)

V nákladech za ostatní služby dodávky (neregulované ceny) platíme:

 • dodavatelem stanovenou cenu za odebraný plyn za každou spotřebovanou megawatthodinu, resp. kilowatthodinu – dáno dle konkrétní spotřeby v daném období
 • měsíční poplatek dodavateli

Daně

K výsledné ceně je třeba u plynu i elektřiny připočíst daň z přidané hodnoty (21 %), u elektřiny pak ještě daň z elektřiny (28,30 korun bez DPH za každou spotřebovanou megawatthodinu ve vysokém i v nízkém tarifu). U plynu jsou domácnosti zatím od daně ze zemního plynu (ve výši 30,60 korun bez DPH za megawatthodinu) osvobozeny.

TIP: Podívejte se na vzorová vyúčtování ČEZ a RWE!

Už je to tady… Vyúčtování za elektřinu a plyn

Několikastránkové vyúčtování plynu i elektřiny obsahuje údaje nejen o vaší spotřebě. Najdete zde taky své zákaznické údaje či informace o odběrném místě (např. zákaznické číslo, číslo a adresu odběrného místa, číslo elektroměru či plynoměru, a dále u elektřiny EAN, u plynu EIC kód, což je unikátní a jednoznačná identifikace místa spotřeby).

Na první stránce faktury dodavatelé zpravidla uvádějí:

 • kontaktní údaje dodavatele a odběratele – v pravé horní části je zasílací adresa odběratele
 • vaše zákaznické číslo – slouží k identifikaci při komunikaci s dodavatelem
 • variabilní symbol – pro jednoznačné určení vašich plateb
 • daňovou rekapitulaci a finanční vyrovnání
 • výši a četnost záloh stanovených na další období (do příštího vyúčtování)

Druhá stránka může obsahovat přehled přijatých plateb, případně další důležité informace. Nakonec se prolistujete k detailním údajům vyúčtování. Právě zde jsou rozepsány jednotlivé části, ze kterých se ve výsledku skládá celková částka.

Ve většině případů je výsledná částka rozúčtována do regulovaných plateb a plateb za silovou elektřinu (u elektřiny), resp. do plateb za distribuci a plateb za ostatní služby dodávky (u zemního plynu). Vyúčtování elektřiny i plynu je kromě toho rozděleno po obdobích, kdy se mění cena (od 1. ledna či jindy v průběhu roku – podle cenové politiky dodavatele, resp. při změně sazby či produktu).

Proč chodí vyúčtování v různých termínech?

Někomu přijde vyúčtování v dubnu, někomu v květnu, jinému až v září… Proč? Roční vyúčtování je totiž vystaveno na základě odečtů elektroměrů a plynoměrů, které jsou v kompetenci distributora (nikoliv dodavatele, který proto odečty ani neprovádí). Každá z distributorských společností jednou ročně provádí odečty skutečné spotřeby, které pak posílají dodavatelům. Až na základě distributorem naměřených dat může následně dodavatel vyfakturovat spotřebu energie.

Termín vystavení zúčtovací faktury za plyn či elektřinu je tedy dán odečtovým týdnem distributorů. Tento termín nelze sjednotit a ani dodavatel, ani zákazník jej nemůžou nijak ovlivnit. Konkrétní datum odečtu určují distributoři, kteří nejsou vzájemně propojeni a mají individuální odečtové trasy. „Trasy se navíc mohou v průběhu let měnit a zákazník do nich bohužel zasahovat nemůže. Lze si zažádat o mimořádné vyúčtování na základě samoodečtu, avšak to je ve většině případů zpoplatněná služba,“ dodává Hana Rošická z EP Energy Trading.

Do budoucna se však v této oblasti mohou odehrát lecjaké změny. „V blízké budoucnosti ‚chytré elektroměry‘, tzv. smart metering, přinesou zkvalitnění služeb pro zákazníky, mezi které budou patřit mimo jiné i zmíněné termíny odečtů. Zatím je vše ve fázi pilotních projektů a testování,“ uvádí Božena Herodesová ze společnosti E.ON.

Stanovení výše a možné změny záloh

Na každém vyúčtování najdete také nový rozpis záloh. Může se změnit, neboť dodavatelé přepočítávají plán záloh podle vašeho aktuálního odběru (za uplynulý rok), odhadu vývoje spotřeby a ceny energií na další zúčtovací období. „Jen v případě zcela nových odběrných míst je to teoretický výpočet podle vybavení odběrného místa spotřebiči a předpokládanou dobou jejich využití,“ doplňuje k odhadu roční spotřeby Petr Holubec z PRE.

Výši záloh si však můžete zpravidla bezplatně upravit. Například u Pražské plynárenské lze zálohy změnit kdykoli během roku, ať už telefonicky, písemně, e-mailem či osobně. Stejně tak u PRE, E.ON a ČEZ lze využít písemnou, elektronickou či telefonickou komunikaci, případně dodavatele osobně navštívit na některé pobočce. Menší alternativní dodavatele můžete většinou kontaktovat telefonicky či e-mailem.

U ČEZu se výše záloh upravuje na základě vzájemné dohody, např. při změně spotřeby. „Příkladem je třeba situace, kdy si zákazník pořídí bazén a ohřívá zde vodu za použití elektřiny. Opačná situace nastává například ve chvíli, kdy zákazník prodává byt, ve kterém nikdo nebydlí – tehdy je možné snížit zálohy, nebo dokonce nabídnout jiný tarif,“ říká Jan Pavlů ze společnosti ČEZ. Při zvýšení spotřeby je pak dobré znát parametry, například příkon spotřebiče.

Do jaké výše dodavatel nevrací přeplatek

 • 3E – Europe Easy Energy: 100 Kč
 • Bohemia Energy: 100 Kč
 • Central Energy: 200 Kč
 • Centropol: 200 Kč
 • Comfort Energy: 100 Kč
 • Energie2: 200 Kč
 • Energy Bees: 100 Kč
 • ENRA Services: 200 Kč
 • Fonergy: 100 Kč
 • LAMA energy: 200 Kč
 • Obecní plynárna: 200 Kč
 • Optimum Energy: 1 000 Kč
 • Plynule: 200 Kč
 • Quantum: 200 Kč
 • Pražská plynárenská: 100 Kč
 • RWE: 200 Kč
 • Vemex Energie: 100 Kč
 • X Energie: 100 Kč
 • SPP CZ: 200 Kč
 • Ostatní dodavatelé: není stanovena výše

Přeplatky a jejich vracení

A jak to chodí s přeplatky? Musí vám je dodavatel automaticky vracet v plné výši? Není to pravidlo, dodavatelé většinou přeplatek do určité výše převedou do následujícího fakturačního období a použijí jej na úhradu záloh.

Nahlédli jsme do obchodních podmínek dodavatelů, do jaké výše vám nemusí přeplatek vrátit, pokud si o jeho vrácení (na účet, složenkou) výslovně nezažádáte. Výsledek našeho pátrání vidíte v boxu vpravo.

V budoucnosti si však třeba budeme moci v průběhu topné sezóny zjistit, zda nás při vyúčtování nečeká nedoplatek. „Připravujeme zákaznický portál, kde si v budoucnu každý zákazník bude moci zadat aktuální spotřebu a porovnat, zda je výše nastavených záloh vůči spotřebě správná a při vyúčtování nevznikne přeplatek nebo nedoplatek,“ sděluje plány společnosti Vemex Energie její generální ředitel Petr Sosík.

Zpoplatněná upomínka hned napoprvé? Ne vždy

Zapomněli jste včas zaplatit zálohu nebo fakturu a obáváte se, že vám přijde zpoplatněná upomínka platby? Podívejme se ještě závěrem na přehled poplatků za zaslání upomínky u jednotlivých dodavatelů. Vyplývá z něj, že ne vždy vám dodavatel naúčtuje sankci hned za první upomínku.

Anketa

Už vám letos přišlo vyúčtování za elektřinu?

Poplatky za zaslání upomínky

 • 3E – Europe Easy Energy: třetí upomínka 200 Kč
 • Bohemia Energy: druhá a třetí písemná upomínka 200 Kč
 • Armex Energy: 200 Kč
 • Central Energy: 100 Kč
 • Centropol: zaslání písemné upomínky nebo jiné výzvy: 100 Kč
 • ČEZ: 95 Kč
 • E.ON: 200 Kč
 • Elimon: opakovaná písemná (dopisem nebo e-mailem) upomínka 150 Kč
 • Energie2: 100 Kč
 • Engas: 300 Kč
 • ENRA Services: 100 Kč
 • Energy Bees: druhá a třetí písemná upomínka 200 Kč
 • EP Energy Trading: 100 Kč
 • Energetické centrum: druhá upomínka 202 Kč, třetí upomínka 303 Kč
 • Global Energy: druhá písemná upomínka (doporučeně) 180 Kč
 • Fonergy: třetí upomínka 200 Kč
 • Fosfa: 300 Kč
 • LAMA energy: druhá a třetí upomínka 100 Kč
 • Nano Energies: 50 Kč
 • Obecní plynárna: 100 Kč
 • Optimum Energy: 100 Kč
 • Plynule: 200 Kč
 • ST Energy: druhá a třetí upomínka 200 Kč
 • X Energie: první upomínka prostřednictvím SMS (zdarma v případě zaplacení první upomínky) 49 Kč, písemné zaslání první upomínky (zdarma v případě zaplacení první upomínky) 95 Kč, písemné zaslání druhé a třetí upomínky 95 Kč

Michaela Divišová

Analýzám cen elektřiny a zemního plynu se intenzivně věnuje víc než dva roky, mj. pracovala jako hlavní analytička a odborná redaktorka specializovaného magazínu CenyEnergie.cz. V současné době je hlavní analytičkou nezávislého projektu www.energetickaporadna.cz

Kontaktovat ji můžete na info@energetickaporadna.cz.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+28
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 26 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

3. 11. 2014 15:57, Lucie

Chci se zeptat, jak to funguje, když platím zálohy na elektřinu v pronajatém bytě, kde netopím. Již k 1.1.2015 nebudu v bytě dál bydlet, a ráda bych získala zálohy (nebo aspoň část z nich) zpět. Jde o to, že ukončení smlouvy mám ke konci roku, avšak roční vyúčtování v tom domě je až v březnu. Prosím o radu, děkuji..

+21
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

23. 4. 2013 8:39, Libor Šimánek

DPH 21% ??? Je vůbec možné věřit informacím v článku???

-7
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (26 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Ceny plynu: nový žebříček

9. 4. 2013 | Michaela Divišová | 3 komentáře

Ceny plynu: nový žebříček

Končí topná sezóna. Plynárenský kolos RWE snižuje ceny. Reaguje tak na odliv zákazníků k levnější konkurenci. Počkejme si ovšem do začátku příští zimy, jestli se ceny zase zvednou.... celý článek

Tipy a triky: jak ušetřit za elektřinu a plyn

12. 3. 2013 | Michaela Divišová | 27 komentářů

Tipy a triky: jak ušetřit za elektřinu a plyn

Kroutíte nevěřícně hlavou nad každým vyúčtováním za elektřinu a plyn? Šetříte, kde se dá, ale pořád vás energie stojí majlant? Přinášíme několik tipů a triků, jak na energiích ušetřit. celý článek

Ceny elektřiny v Evropě: Kde je nejlevněji a kde nejdráž?

27. 2. 2013 | Michaela Divišová | 15 komentářů

Ceny elektřiny v Evropě: Kde je nejlevněji a kde nejdráž?

Jaké jsou ceny elektřiny v evropských státech? Jak se liší od nákladů za elektřinu v České republice? Porovnali jsme ceny proudu a podívali jsme se také, jak se vyvíjejí trhy s elektřinou... celý článek

Za elektřinu se letos nejmíň platí na jihu Čech a Moravy

25. 1. 2013 | Michaela Divišová | 2 komentáře

Za elektřinu se letos nejmíň platí na jihu Čech a Moravy

Pražské, plzeňské či brněnské domácnosti platí za proud při stejné roční spotřebě jiné částky. Co způsobuje rozdíly v cenách a jak se od sebe platby za elektřinu liší?

Novinka na trhu s elektřinou: nové sazby pro elektromobilisty

8. 1. 2013 | Michaela Divišová | 1 komentář

Novinka na trhu s elektřinou: nové sazby pro elektromobilisty

K 1. červenci 2013 bude zavedena nová distribuční sazba elektřiny D27d.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.