Jak na daňové přiznání. Návody, změny, termíny a časté chyby

Petr Kučera | rubrika: Jak na to | 1. 5. 2021 | 3 komentáře
Do kdy je opravdu potřeba podat přiznání k dani z příjmů za rok 2020? Co všechno je letos jinak? Jaké slevy se dají využít? Tady je přehled.
Jak na daňové přiznání. Návody, změny, termíny a časté chyby
Je čas se přiznat.
Zdroj: Shutterstock

Termín podání daňového přiznání

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 stačí kvůli koronavirovým omezením podat o měsíc později oproti standardnímu termínu. To znamená, že máte čas nejméně do pondělí 3. května 2021.

První pracovní den v květnu skončí lhůta jenom pro lidi, kteří odevzdají přiznání v papírové podobě (nebo ho pošlou poštou). Když podáte přiznání elektronicky, máte čas do 1. června. Od letoška totiž platí, že při online podání se lhůta prodlužuje o měsíc.

Pozor: Stejně jako loni nejde formálně o odložení lhůty pro podání přiznání, ale jenom o prominutí případných sankcí spojených s jeho pozdějším podáním i se zaplacením daně. V čem je rozdíl? Kdo to nestihne ani do konce prodlouženého termínu, tomu se napočítají sankce hned od původního.

Jestli máte zájem o prodloužení lhůty, nemusíte dopředu nic hlásit. Prostě nepodáte přiznání do začátku dubna či května, ale později. Jenom pozor na to, že když ho nestihnete podat ani do 3. května, zbývá už pak jedině elektronická forma (do 1. června), nebo daňový poradce.

To, že využijete služeb poradce, není od letoška nutné předem oznamovat finančnímu úřadu. Standardní termín pro podání přiznání poradcem – do začátku července – se nemění.

Podrobně: Do kdy podat daňové přiznání. Přehled termínů

Termín pro přehledy OSVČ

Posouvají se také termíny pro přehledy o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020. Správě sociálního zabezpečení ho můžete odevzdat bez sankcí nejpozději 30. června 2021. Podmínkou je, že k tomuto datu zároveň uhradíte i případný nedoplatek pojistného za rok 2020. „Za den úhrady se považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ. Z tohoto důvodu doporučujeme odeslat platbu v dostatečném časovém předstihu,“ upozorňuje úřad.

S námi přiznání nebolí

Zdroj: Shutterstock

Potřebujete vyplnit daňové přiznání? 

Rychle, spolehlivě a bezbolestně?

Máme řešení!

I u přehledů platí, že kdo je nestihne vyřídit ani do konce odložené lhůty, tomu se napočítají sankce za zpoždění hned od původního termínu. Ten uplyne 3. května, pokud jste daňové přiznání podali do 1. dubna – bez ohledu na to, jestli elektronicky, nebo v papírové podobě. Nebo uplyne na začátku června, pokud jste přiznání podali elektronicky po 1. dubnu. Jestli za vás přiznání vyřídí daňový poradce, lhůta na odevzdání přehledu pro sociální pojištění se nemění a končí 2. srpna.

U přehledu pro zdravotní pojišťovny je to jinak. Lhůta se prodlužuje až do 2. srpna. Jednotný termín tak řeší všechny situace, k nimž předtím může dojít s daňovým přiznáním: ať už jste ho podali do 1. dubna, nebo do 3. května, nebo elektronicky do 1. června, nebo přes daňového poradce do 1. července.

Pojistné zdravotní pojišťovně za rok 2020 pak stačí doplatit do osmi kalendářních dnů od dne, kdy byl nebo měl být přehled podán – to znamená nejpozději 11. srpna 2021. Případná sankce za zpoždění se u zdravotního pojištění začne počítat až od konce prodloužené lhůty. 

Podrobně: Přehledy stačí podat později. Nové termíny pro OSVČ 

Daňové přiznání online

Letos přibyla jednodušší možnost, jak přiznání podat elektronicky: nový portál Moje daně, který po mnoha letech příprav zprovoznila finanční správa. Dostupnější než dřív je hlavně přihlášení a odeslání, zatímco samotný formulář zůstal stejně složitý. Podrobnou recenzi jsme přinesli krátce po spuštění.

„Online finanční úřad“ má umožnit snadné odeslání přiznání přes internet – bez toho, aby si běžný člověk musel nejdřív něco složitě zařídit a připlácet si za to. Nově stačí bankovní identita – tedy v zásadě stejné údaje jako pro vstup do internetového bankovnictví. Zatím ji mohou využít klienti pěti bank: České spořitelny, ČSOB, Komerční banky, Air Bank a Monety. Když nechcete nebo nemůžete využít bankovní identitu, datovou schránku nebo třeba eObčanku, dostanete se na portál i se speciálními přístupovými údaji, pro které si ovšem musíte nejdřív osobně zajít na finanční úřad.

Jsou tu i tradičnější způsoby: interaktivní formuláře nebo klasické papírové tiskopisy. Jejich aktuální vzory si můžete snadno stáhnout i u nás na Penězích.

Podrobné návody: 

Daňové změny

Limit pro odpočet darů od základu daně se pro zdaňovací období let 2020 a 2021 kvůli koronaviru výjimečně zvýšil na 30 procent (původního) základu daně, jindy je strop 15 procent.

Investovali jste?

Zdroj: Shutterstock

Jak zdanit příjmy z prodeje cenných papírů? Co se počítá do limitu pro osvobození? Jak funguje časový test? Můžu si odečíst náklady? A jak se daní dividendy? Poradíme.

Prodali jste akcie nebo podílové listy. Co teď s daněmi


Zapomeňte na časový test. Zisk z prodeje bitcoinu a dalších kryptoměn se daní, přestože jste je drželi déle než tři roky. Jak na to? A „vidí“ finanční správa na burzy virtuálních měn?

Vydělali jste na bitcoinu? Před daní vás nezachrání ani čas

Podnikatelé si tentokrát mohou snížit základ daně z příjmů také o „výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté v souvislosti s pandemií koronaviru na humanitární a obdobné účely“, a to v období od 1. března do 31. prosince 2020. Jde nejenom o přímou pomoc, například při výrobě roušek, ale i další dary podle v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 zákona o daních u příjmů. Mimořádně je lze uplatnit mezi standardními výdaji na podnikání, tedy nad rámec limitů pro dary.

Limit pro odpočet hypoték od základu daně je sice od roku 2021 poloviční, daňového přiznání za rok 2020 se to až na zcela ojedinělé případy ještě nedotkne. A i potom se nový strop 150 tisíc korun ročně uplatní – zjednodušeně řečeno – jenom pro úvěry sjednané od roku 2021. Tady jsme to popsali podrobně.

růstem minimální mzdy se pravidelně mění hranice příjmů pro vznik nároku na daňový bonus. Na daňový bonus můžete dosáhnout, pokud jste měli příjmy ze zaměstnání nebo podnikání nejméně ve výši šestinásobku minimální mzdy. Pro příjmy za rok 2020 tak platí hranice 87 600 Kč.

Roste také maximální výše roční „slevy za umístění dítěte“, takzvané školkovné odpovídá měsíční minimální mzdě. Pro příjmy za rok 2020 se tedy zvyšuje na 14 600 Kč.

Úměrně růstu průměrné mzdy se každoročně zvyšuje limit pro platbu takzvané solidární daně. Pro příjmy za rok 2020 stoupl na 1 672 080 korun ročně (jde o 48násobek průměrné měsíční mzdy).

Další změny se týkají úroku prodlení při pozdní platbě daně nebo třeba minimální hranice pro vymáhání pokuty.

Podrobně: Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

Daňové slevy

I za rok 2020 můžete na daních zaplatit mnohem méně než patnáct procent z příjmů, když správně využijete odečitatelné položky a daňové slevy.

Základ daně – tedy loňské příjmy po odečtení souvisejících výdajů – si nejdřív můžete snížit o takzvané nezdanitelné části základu daně. Týkají se třeba spoření na penzi se státním příspěvkem, životního pojištění nebo hypotéky. Po snížení základu o nezdanitelné části si předběžně spočítáte patnáctiprocentní daň z příjmů. Tu si pak ještě můžete snížit o daňové slevy. Přinejmenším o slevu na poplatníka.

Oproti předchozímu roku se na základních pravidlech nic zásadního nezměnilo – pouze stouply některé limity navázané na růst minimální mzdy. Novinky, které přinesl nedávný daňový balíček, se projeví až v přiznání za rok 2021.

Velký přehled: Daňové odpočty a slevy

Kdo musí podat daňové přiznání

Přiznání k dani z příjmů za rok 2020 podává v zásadě každý, kdo měl loni příjmy vyšší než patnáct tisíc korun – jde o hrubý příjem před odečtením výdajů.

Výjimkou jsou příjmy, které vůbec nejsou předmětem daně, nebo jsou od daně osvobozené, případně je z nich daň vybírána takzvanou srážkou.

Přiznání musí podat i podnikatel, který skončil ve ztrátě (tu může odečítat v následujících letech).

Přiznání však nemusí podat zaměstnanci, kteří loni měli příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele. Nebo sice od víc zaměstnavatelů, ale postupně (ne současně od víc než jednoho). Podmínkou je, že u všech podepsali takzvané Prohlášení k dani a současně neměli jiné zdanitelné příjmy (z podnikání, pronájmu a podobně) přesahující 6000 korun.

Nepřiznávají se ani příjmy z příležitostných činností, které nepřesáhnou třicet tisíc korun za rok (před odečtením výdajů).

Kdy se vyplatí přiznat, i když nemusíte

Zdroj: Shutterstock

Daňové přiznání se vám vyplatí podat, jestliže jste loni byli zaměstnaní jenom část roku, zatímco zbytek času jste byli třeba na mateřské, v důchodu, studovali nebo hledali si jinou práci. Základní daňovou slevu na poplatníka totiž lze využít vždycky v celé výši 24 840 korun ročně – bez ohledu na to, jak dlouho v daném roce vaše výdělečná činnost trvala.

Jestli jste slevu na poplatníka v průběhu roku nevyčerpali celou (každý měsíc se odečítá jen poměrná část), máte nárok na „vratku“ daně od finančního úřadu. Není potřeba k tomu hned podávat přiznání. Pokud jste v průběhu roku pracovali jen u jednoho zaměstnavatele (třeba v rámci brigády), můžete ho požádat o provedení ročního zúčtování.

Počínaje příjmy za rok 2021 stoupla základní sleva na 27 840 Kč ročně. Přiznání, které teď podáváte za příjmy roku 2020, se však ještě týká dřívější částka, tedy 24 840 Kč. 

Podrobně: Z jakých příjmů se platí daň? Kdy musí vyplnit přiznání i zaměstnanec a kdy se mu to vyplatí, přestože to není jeho povinnost? A kdo může zůstat úplně v klidu? Tady je přehled.

Ještě počkejte

Zdroj: Shutterstock

Největší chybou je poctivě přiznávat příjmy, odpoví nejspíš řada z vás. Ale teď vážně: Jaké chyby ohledně přiznání k dani z příjmů fyzických osob jsou nejčastější? Připravili jsme přehled podle ohlasů čtenářů a zkušeností pracovníků finančních úřadů.

Časté chyby v daňovém přiznání. Neděláte je taky?

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Podpojištění řeší kalkulačka

Podpojištění řeší kalkulačka

Většina Čechů má podpojištěné domy a neví o tom. Nová kalkulačka pomáhá správně a rychle nastavit výši pojistné částky.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+32
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

A tohle už jste četli?

Nedlužíte na daních? Finanční správa spouští novinku

11. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Nedlužíte na daních? Finanční správa spouští novinku

Případný nedoplatek si můžete snadno zjistit přes internet. Podobnou službu nedávno zavedla i sociální správa.

Přivyděláváte si pronájmem přes platformy? Finančák už vás vidí

31. 7. 2023 | Kateřina Hovorková

Přivyděláváte si pronájmem přes platformy? Finančák už vás vidí

Od letošního roku musí ubytovací platformy hlásit finančnímu úřadu všechny klienty, kteří přes ně nabízejí krátkodobý pronájem. Týká se to nejen bytu, domu, chalupy či karavanu, ale... celý článek

Jak na zdanění přivýdělku a letních brigád. Co byste měli vědět

10. 7. 2023 | Kateřina Hovorková

Jak na zdanění přivýdělku a letních brigád. Co byste měli vědět

V létě si přivydělávají nejenom studenti. Širší nabídku brigád rádi využijí i zaměstnanci a zajistí si tak další příjem ke své mzdě. Poradíme, jakou pracovní smlouvu ideálně uzavřít... celý článek

Škrty ve vaší peněžence. Balíček má zelenou, rozbalte si ho

28. 6. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

Škrty ve vaší peněžence. Balíček má zelenou, rozbalte si ho

Vláda dnes podpořila návrhy desítky novel, které mají snížit zadlužení státu. Projděte si přehled změn, o nichž v létě definitivně rozhodnou poslanci.

Konec benefitů pro zaměstnance? Bez podpory se vrátíme o sto let zpátky

5. 6. 2023 | Jáchym Stolička | 4 komentáře

Konec benefitů pro zaměstnance? Bez podpory se vrátíme o sto let zpátky

Multisport karty, příspěvky na dovolenou, zdravotní péči, vitamíny – to je jen část z nepeněžních benefitů, u nichž chce vláda škrtnout daňové zvýhodnění. Zaměstnavatelé tak nebudou... celý článek

Partners Financial Services