Dvouletá záruka končí. Spotřebitelé si přesto polepší

Veronika Hejná | rubrika: Co se děje | 8. 12. 2022 | 2 komentáře
Zákonná záruka za jakost končí. Na druhou stranu se zdvojnásobí doba, kdy je spotřebitel v lepší pozici při reklamaci vady. A stoupnou i požadavky na kvalitu zboží.
Dvouletá záruka končí. Spotřebitelé si přesto polepší

Zdroj: Shutterstock

Nový občanský zákoník, který začal platit v roce 2014, mimo jiné změnil pravidla týkající se záruky a záruční doby. Právníci od té doby vedou bouřlivé diskuse o tom, jestli dnes existuje dvouletá zákonná záruka, anebo ne. Převládá názor, podle kterého dvouletá zákonná záruka neskončila, pokud jde o prodej spotřebního zboží, o čemž ubezpečila veřejnost i ministerstva spravedlnosti a průmyslu a obchodu.

„Já se přikláním k názoru, že dvouletá zákonná záruka v současném občanském zákoníku je. Navíc Ústavní soud dospěl při svém rozhodování k závěru, že při nejasnostech ve výkladu zákona se má zvolit výklad pro spotřebitele nejpříznivější,“ připomíná Svatava Veverková, advokátní koncipientka v advokátní kanceláři KroupaHelán.

Existuje však rozdíl mezi vadou, kterou mělo zboží už při převzetí (ta může spočívat například ve vadné konstrukci nebo použitém materiálu) a mezi povinností prodávajícího zajistit, aby si zboží zachovalo určité vlastnosti delší dobu po převzetí (takzvaná záruka za jakost).

Ve Sbírce zákonů včera vyšla novela, která to od 6. ledna 2023 zpřehlední. Zákonná dvouletá záruka za jakost končí, i když prodávající ji dál může poskytnout dobrovolně. Spotřebiteli zůstávají zachována pouze takzvaná práva z vadného plnění: kupující má právo, aby zboží bylo bez vad v okamžiku převzetí.

Ze šesti měsíců jeden rok

Zákonná domněnka vadnosti zboží se prodlouží z původních šesti na dvanáct měsíců. Pokud se tedy vada projeví v prvním roce, má se za to, že bylo zboží vadné už při převzetí (nákupu).

„Podnikatel musí případně přesvědčivě prokázat, že vada na zboží nebyla od počátku, pokud by chtěl reklamaci zamítnout,“ říká Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Na reklamaci vady bude mít spotřebitel nadále dva roky. Ve druhém ruce se však důkazní břemeno obrátí. To, že vada existovala už od počátku (nákupu), by naopak musel prokázat spotřebitel.

Například při koupi obuvi dosud podle Svatavy Veverkové stačilo při reklamaci určit, kdy jde o vadu, za kterou prodejce odpovídá – kterou tedy spotřebitel nezpůsobil svým jednáním a nejde o běžné opotřebení. Podle nových pravidel by musela být vada na zboží už při převzetí. „U obuvi bychom proto zkoumali, zda je vada v nekvalitním materiálu, kvůli kterému došlo k rozlepení podrážky,“ vysvětluje Veverková.

Zboží musí mít obvyklou životnost

Za vadu ale bude považováno i to, že věc nevydrží tak dlouho, jak by se od ní čekalo, upozorňuje advokátka Petra Dolejšová. „Třeba v případě neobvyklé únavy materiálu, kdy se bota rozpadne už po půl roce, i když ji prodávající samozřejmě doručil ‚bez vad‘,“ říká.

Pravidlo vyplývá z evropské směrnice, podle níž je životnost důležitou vlastností zboží, za kterou prodávající odpovídá. Za vadné zboží bude považováno takové, které nebude mít životnost obvyklou pro zboží téhož druhu a jakou může spotřebitel rozumně očekávat.

Obvyklou životnost bude u konkrétního zboží zřejmě nutné prokazovat srovnáním s věcmi stejného druhu, případně znaleckým posudkem. I kdyby obvyklá životnost zboží byla delší než dva roky, musí se vada na věci projevit v prvních dvou letech, aby mohl spotřebitel svá práva z vadného plnění uplatnit.

Jak se bránit při zamítnutí reklamace?

Prodávající není povinen předávat reklamované zboží k posouzení nezávislému subjektu, aby zjistil, kdy vada vznikla a jaké je povahy. Pokud reklamaci zamítne, může se spotřebitel podle Dolejšové obrátit na Českou obchodní inspekci v rámci alternativního řešení sporu. „Jeho výsledek má ale jen charakter doporučení, a tak bude nejjistější cestou žaloba u soudu,“ říká Dolejšová.

Právo na opravu

Zdroj: Shutterstock

Nová pravidla Evropské komise zaručují opravitelnost domácích spotřebičů. Praktické dopady poznají spotřebitelé zřejmě až za dva roky. A například u mobilů mají zatím dál smůlu.

Právo na opravu přichází. Zázraky ale nečekejte


Zisku lze dosahovat různými způsoby. Řada firem se snaží nabízet kvalitní služby a získávat výhodu oproti konkurentům ve formě spokojených zákazníků. Vždy se ale najde i někdo, kdo jde cestou klamání a nepoctivých obchodních praktik. Na několik takových se podíváme.

Víte, kdo vám rozbil pračku? „Kurvítko“ v tom není samo

„Česká obchodní inspekce nebude moci nově pokutovat podnikatele za nevyřízenou reklamaci. Bude záležet na spotřebiteli, zda zahájí soudní řízení,“ upozorňuje Veverková. Při zamítnutí reklamace pak bude záviset na aktivitě spotřebitelů. Veverková doporučuje, aby spotřebitelé argumentovali výhodnějším postavením v prvním roce a trvali na uznání reklamace. A pro případ zamítnutí alespoň na podrobnějším odůvodnění tohoto zamítnutí.

Postup reklamace jako takový se však nemění, říká Eduarda Hekšová z dTestu. „Je nutné rozporovat zamítnutí reklamace a podle toho, zda spotřebiteli svědčí domněnka vadnosti či nikoli, si pak zajistí znalecký posudek pro podporu svého požadavku, anebo takový posudek bude požadovat po prodávajícím,“ vysvětluje.

Závěry znaleckého posudku prodávající buď uzná (v takovém případě zaplatí i náklady na vyhotovení posudku), anebo posudek poslouží jako podklad pro soudní spor. Cena posudku se bude lišit s ohledem na konkrétní oblast, anebo znalce „Může se jednat řádově o stovky i tisíce korun,“ upřesňuje Hekšová. Náhradu za znalecký posudek pak může kupující požadovat po prodávajícím – jakožto „účelně vynaložené náklady reklamace“.

Reklamaci musí podnikatelé vyřídit do 30 dnů od uplatnění. „Nově zákon výslovně vyjmenovává, že nestačí reklamaci vyřídit, ale že musí prodejce o vyřízení reklamace spotřebitele také informovat,“ doplňuje Veverková.

Danajský dar

Jak ale posoudit, zda není zamítnutí reklamace ze strany prodávajícího účelové?

„Nejčastějším účelovým vyřízením reklamace je to, že prodejce reklamaci zamítne, ale zároveň ‚v rámci dobrých vztahů‘ zboží opraví,“ říká Svatava Veverková.

Pokud by prodávající zboží opravil v rámci reklamace, bylo by to pro spotřebitele výhodnější. „V tom druhém případě jde spíše o danajský dar a obcházení zákona. Prodejce odstraněním vady odstraní i důkaz o tom, že je zboží opravdu vadné a ztíží tím možnost spotřebiteli bránit se zamítnutí reklamace,“ dodává právnička.

Navíc v důsledku zamítnutí prodejce nemusí zákazníkovi hradit náklady spojené s reklamací a zákazník se bude pouze těžko domáhat odstoupení od smlouvy kvůli opakovanému výskytu vady.

Dobrovolná záruka? Prodávající musí vydat záruční list

Prodávající se může zavázat, že záruku za jakost, jak jsme ji znali doposud, poskytne kupujícímu dobrovolně. Zaváže se tak dobrovolně k tomu, že si zboží zachová určité vlastnosti do budoucna. Pak by nebylo nutno při reklamaci vůbec prokazovat, kdy vada vznikla.

„Prodejci by si měli dát pozor, že pokud záruku poskytnou, musí nově spotřebiteli vydat také záruční list. Zákon předepisuje textovou formu, tedy například zaslání záručního listu e-mailem v PDF, anebo jeho vytisknutí,“ upozorňuje Svatava Veverková z KroupaHelán.

V záručním listě prodávající vysvětlí, jak dlouhou záruku za jakost poskytuje a že práva z dobrovolně přijaté záruky za jakost existují vedle zákonných práv z vadného plnění.

„Toto upozornění má smysl zejména proto, že záruka může být libovolně dlouhá. Když například prodejce poskytne na mobilní telefon záruku v délce 12 měsíců, může spotřebitel i po uplynutí záruční doby stále reklamovat vady, které na telefonu byly při převzetí a projevily se do dvou let,“ připomíná Veverková. Zároveň prodávající do záručního listu popíše způsoby uplatňování reklamace.

Další novinky v reklamacích

Pokud dojde k poškození zboží při přepravě, nemusí to zákazník reklamovat u dopravce, ale nastoupit může rovnou na prodávajícího, připomíná Petra Dolejšová.

Zákazník může chtít reklamované zboží opravit, anebo vyměnit. „Pokud zvolí variantu, která je nemožná (například už prodávající telefon neprodává) nebo neférově nákladná (chce vyměnit boty, i když chybí pouze tkaničky), může si prodávající zvolit druhou cestu,“ uvádí Dolejšová.

Zákazník může od smlouvy odstoupit až tehdy, pokud prodávající vadu neodstraní, vada se projeví opakovaně, je podstatným porušením smlouvy a dále pokud je zjevné, že nebude včas odstraněna.

„Pokud prodejce reklamaci včas nevyřídí, bude mít spotřebitel automaticky nárok na odstoupení od smlouvy nebo na přiměřenou slevu podle své volby,“ vysvětluje Veverková. Za nesplnění informačních povinností může prodávající dostat pokutu.

Zdroj: APEK

Veronika Hejná

 Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-95
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů

A tohle už jste četli?

Hromadné žaloby se blíží. Nový plán, jak mají fungovat

26. 1. 2023 | Veronika Hejná

Hromadné žaloby se blíží. Nový plán, jak mají fungovat

Soudit se s nepoctivou firmou bude pro běžné spotřebitele jednodušší. Pomoct jim mají hromadné žaloby. Jejich výsledná podoba v českém právu ale má být slabší, než se dříve plánovalo. celý článek

Změny při nákupech. Nová pravidla pro slevy, záruku, recenze i vrácení zboží

8. 1. 2023 | Petr Kučera

Změny při nákupech. Nová pravidla pro slevy, záruku, recenze i vrácení zboží

Triky se slevami mají skončit, stejně jako přihazování nechtěných položek do nákupního košíku. Zpřísní se pravidla pro recenze, jasnější bude i lhůta na dodání zboží. Spotřebitelé získají... celý článek

Ano, řekli jste v telefonu. Před šmejdy vás ochrání novinka

8. 1. 2023 | Petr Kučera

Ano, řekli jste v telefonu. Před šmejdy vás ochrání novinka

Během hovoru jste nechtěně uzavřeli smlouvu. Díky novým pravidlům teď máte možnost, abyste si závazek přečetli ještě před definitivním potvrzením. Novela pomůže i lidem, kteří podlehli... celý článek

Pozor na podvod při placení SIPO, varuje pošta

6. 1. 2023 | redakce Peníze.CZ | 1 komentář

Pozor na podvod při placení SIPO, varuje pošta

Česká pošta v posledních dnech zaregistrovala podezření na podvodné zneužití služby SIPO ze strany konkrétního příjemce. V současné době se jedná o přibližně 4000 plátců, po kterých... celý článek

Skutečné slevy při Black Friday. Podívejte se, kdo nejvíc čaroval

28. 11. 2022 | Jakub Balada | 1 komentář

Skutečné slevy při Black Friday. Podívejte se, kdo nejvíc čaroval

Díky Hlídači shopů si můžete ověřit, jaká je skutečná sleva a jestli ji obchodníci uměle nezvyšují. Jakub Balada z datového startupu Apify popisuje, co hlídač zjistil během letošního... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.