Nejste schopni splácet hypotéku? Poradíme vám, co dělat!

Nejste schopni splácet hypotéku? Poradíme vám, co dělat!
Ze všech stran slyšíme, že nejlepším řešením bytové situace je koupit si nemovitost do osobního vlastnictví. Hypotečnímu boomu nahrávají nízké úrokové sazby, deregulace či hrozba zvýšení DPH na novostavby. Ovšem hypotéka je dlouhodobý finanční závazek. Během dvaceti let splácení může kdykoli nastat situace, kdy na splátky najednou prostě nemáte. Připravili jsme pro vás přehled možných řešení takové situace.

Bydlet potřebuje každý. Otázkou je kde a za kolik. Vzhledem k neutěšené situaci s nájemními byty v České republice (více viz Deregulace nájemného: legislativa, rady, názory, rozhovory) v současnosti stále více lidí dává přednost koupi bytu v družstevním či osobním vlastnictví, popřípadě rodinného domu. Málokdo však disponuje dostatečnou částkou a většina z nás se kvůli pořízení bydlení musí zadlužit. A vzhledem k tomu, že půjčovat na bydlení je pro banky výnosné, tuto myšlenku podporují a v povědomí veřejnosti budují obraz, že vlastnické bydlení je tím nejlepším řešením (což nemusí být vždy pravda, viz článek Proč nechci byt na hypotéku).

Ne všichni si však do důsledku uvědomují, jaký závazek na sebe podpisem smlouvy o hypotéce (či úvěru ze stavebního spoření) berou. Při splatnosti 20 a více let snad ani není v lidských silách odhadnout, kterým směrem se náš život bude ubírat a zda v budoucnosti nepřijde den, kdy splátka hypotéky bude nad naše možnosti. Stačí málo… neplánované dítě, ztráta zaměstnaní, zdravotní či rodinné problémy apod. Co pak? Poradíme vám, jaké máte možnosti.


Problémy se splácením hypotéky mohou potkat každého.


Pojištění schopnosti splácet

Jako asi nejjednodušší řešení se nabízí pojištění schopnosti splácet. Pojistné může být kalkulováno jako % z měsíční splátky, jako fixní měsíční sazba nebo jako % ze zůstatku úvěru. Výše těchto poplatků závisí na pojištěných rizicích a typu úvěru. Základní pojištění schopnosti splácet zpravidla zahrnuje riziko smrti, plné trvalé invalidy a pracovní neschopnosti z jakéhokoli důvodu. Toto lze rozšířit o pojištění ztráty zaměstnání. Např. u GE Money Bank (BEGECB) vyjde komplexní pojištění schopnosti splácet (zahrnuje všechny výše uvedená rizika) k hypotéce na 5,9 % z pravidelné měsíční splátky (tzn. u hypotéky na 1,5 miliónu korun s 20letou splatností měsíčně na pojistném zaplatíte dalších 562 Kč, za 20 let to bude téměř 135 000 Kč).

Ruku na srdce, splácet hypotéku bývá nákladné už samo o sobě, navíc musí být pojištěná zastavená nemovitost, a v některých případech hypoteční banky vyžadují i životní pojistku (viz článek Vybíráte si úvěr na bydlení? Nezapomeňte do nákladů započítat i povinná pojištění). Pojištění schopnosti splácet většina hypotečních bank sice doporučuje, ale žádná nevyžaduje, byť některé hypoteční banky nabízejí při sjednání pojištění slevu z úrokové sazby.


Odklad splátek

Druhou možností pro případ, kdy víte, že platební neschopnost je jen dočasná (např. jste ztratili práci a během několika týdnů či měsíců počítáte s tím, že nastoupíte jinam) je odklad splátek. Tomuto tématu jsme se podrobně věnovali v článku Jak odložit splátku úvěru? Obecně banky odklad splátek umožňují. Ovšem nikoli automaticky, platební neschopnost řeší s každým klientem individuálně. Pokud banka s odkladem souhlasí, je to vždy pouze na dobu určitou. Obvykle maximálně na šest měsíců, záleží na konkrétní bance. Potíž je v tom, že v případě hypotéky vám banky většinou odloží jen splátku jistiny, úrok, často v řádu tisíců korun, stejně musíte platit dál. Navíc často zaplatíte jednorázový poplatek za vypracování dodatku k úvěrové smlouvě, kterým odklad zpravidla bývá řešen.

Co se stane, když dlužník situaci neřeší a přestane platit?
Dělat "mrtvého brouka" rozhodně není dobrým řešením. V první fázi hypoteční banky obvykle dlužníkům zasílají opakované písemné výzvy k úhradě dluhu, poté jim většinou telefonují. Není-li pokus o kontaktování dlužníka úspěšný, postoupí případ oddělení banky určenému k vymáhání pohledávek. V případě, kdy dlužník odmítá spolupracovat, banka začne úvěr vymáhat právní cestou a může trvat na prodeji nemovitosti na základě zástavního práva. Prodej pak proběhne na základě exekučního titulu po soudním rozhodnutí v nedobrovolné dražbě. Z výnosu je zaplacen hypoteční úvěr včetně poplatků a nákladů spojených s vymáháním dluhu a prodejem zástavy. Více se dočtete v článku Na neplatiče v rukavičkách, který je sice staršího data, ale obecný postup bank vůči neplatičům, jež popisuje, se od té doby příliš nezměnil.


Pronájem nemovitosti

Možnou variantou, byť se na první pohled může zdát poněkud přitažená za vlasy, je nemovitost pronajmout a hypotéku splácet z výnosu z pronájmu. Je jasné, že to není řešení vhodné pro každého, ale může to být lepší, než o nemovitost kvůli finanční tísni přijít. Máte-li kam se na čas odstěhovat a k pronájmu nabídnete pěkný byt v zajímavé lokalitě, nemělo by být těžké najít vhodného nájemníka. Nezapomeňte však, že pronájem družstevního bytu podléhá souhlasu bytového družstva. V rodinném domě se zase možná najde místnost vhodná pro nájemníka, který může se splátkou pomoci.


Prodej nemovitosti

Prodej nemovitosti je asi krajním řešením v situaci, kdy jste si jisti, že se vaše finanční situace nezlepší ani v budoucnu.  Nabízí se dvě varianty – buď můžete hypotéku z utržených peněz bance splatit jednorázově, nebo se s kupujícím dohodnout na jejím převzetí. Podívejme se na obě varianty blíže.

Splacení hypotéky

Výhodou je, že dluhu se zbavíte rychle a poměrně jednoduše včetně zániku zástavního práva na nemovitost. Výnosem z prodeje zaplatíte zbytek hypotečního úvěru, nový kupující získá nemovitost "čistou" a zbytek peněz můžete využít libovolně. Nevýhodou je, že pokud hypotéku budete chtít splatit mimo výročí fixace, hypoteční banka vám naúčtuje nemalou sankci. Sankce za předčasné splacení je obvykle stanovena ve výši okolo 5 % z výše mimořádné splátky za každý započatý rok před koncem platnosti úrokové sazby (případně 10 % z výše předčasně splacené jistiny – dluhu). Např. chcete-li splatit 500 000 Kč 3 roky před výročím fixace, bude vás to stát 50 000 Kč (10 % z 500 000 Kč) až 75 000 Kč (3x 25 000 Kč). Což, zvláště ve finanční tísni, jistě není zanedbatelná částka.

Převzetí hypotéky

Převzetí dluhu znamená ve srovnání s předchozí variantou mírnější zatížení z hlediska nákladů. Převzetí dluhu vyjde výrazně levněji než předčasné splacení hypotéky – např. Česká spořitelna (profil, názory) si účtuje 0,5 % z nesplaceného zůstatku úvěru a ČSOB (profil, názory) 0,4 % (což je při 500 000 Kč poplatek 2 500 Kč u ČS a 2 000 Kč u ČSOB). Současně kupující ušetří na poplatku za uzavření případné vlastní hypoteční smlouvy a nebude muset bance dokládat tolik dokumentů (banka už znovu neověřuje údaje o kupované nemovitosti, posuzuje jen bonitu nového dlužníka).

V případě, že banka převzetí dluhu schválí, může dojít k převodu vlastnictví a uzavření dohody o převzetí dluhu. Nový dlužník (kupující) přebere všechny závazky vůči bance při zachování původních úvěrových podmínek (úroková sazba, délka fixace). Tento proces lze realizovat i v průběhu fixace úrokové sazby. Další možnou výhodou pro kupujícího může být nižší než současná úroková sazba, což ovšem záleží na vývoji trhu. Rozdíl mezi dohodnutou prodejní cenou nemovitosti a nesplacenou částí hypotéky připadne kupujícímu. Doporučujeme peníze složit na účet třetí osoby (viz článek Jak nejlépe zaplatit při koupi nemovitosti).

Seriál Jak na úvěry aneb život na splátky, které vás nepoloží
Na dluh žije čím dál tím víc českých domácností. Úvěry nepochybně mají svoje klady, dovolují nám pořídit si zboží či služby, na které je naše peněženka krátká. Pokud ale jejich kouzlu bezhlavě podlehneme, mohou nás zavést až na samé finanční dno. Následující série článků vám poradí, jak proplout úvěrovým mořem bez úhony a co dělat v případě, pokud už se snad vaše finanční loď potápí. Spoustu užitečných článků, rad a informací týkajících se úvěrových produktů a zadluženosti naleznete v našem novém seriálu Jak na úvěry aneb život na splátky, které vás nepoloží.


Refinancování hypotéky

Jako poslední možnost řešení uvádíme refinancování hypotéky. Jako první a zatím jediná nabízí produkt specializovaný na refinancování hypoték Bawag Bank (profil, názory) (podrobněji se mu budeme věnovat v některém z příštích článků). Pochopitelně hypotéku můžete refinancovat i jakoukoli "obyčejnou" hypotékou, případně jiným úvěrem (např. úvěrem ze stavebního spoření).

Kouzlo refinancování spočívá v tom, že starou hypotéku splatíte novým úvěrem, zpravidla s nižší úrokovou sazbou, který má delší dobu splatnosti – tím dojde ke snížení měsíčního zatížení. Což může být řešením v situaci, kdy sice nejste úplně bez peněz, ale váš měsíční rodinný rozpočet se z nějakého důvodu snížil. Důležité je si všechno dobře spočítat včetně zohlednění časové hodnoty peněz. Než hned uzavírat (a platit) novou smlouvu, může být výhodnější zkusit vyjednat snížení splátek u stávající banky. Pochopitelně při odchodu k jiné bance mimo výročí fixace vás opět čeká sankce za předčasné splacení hypotéky. Celá operace je také poměrně administrativně náročná.

Ve výročí fixace by se však o refinancování měl zajímat každý, kdo splácí hypotéku. Může se totiž stát, že jiná banka vám nabídne lepší podmínky než ta stávající. Výjimkou nejsou ani případy, kdy když se stávající banka dozvěděla o "zaječích úmyslech" svého klienta najednou byla ochotná se dohodnout na nižším úroku. V letošním roce podle odhadů bankéřů skončí období fixace 50 000 až 100 000 klientům hypotečních bank, což je nejvíce za posledních 12 let, a banky se pravděpodobně budou snažit tohoto potenciálu využít. Uvidíme, čím nás překvapí.

Už jste se někdy dostali do problému se splácením hypotéky? Jak jste tuto situaci řešili? Která z výše uvedených variant je podle vás nejlepší, a kterou byste nejspíš nikdy nezvolili?

Rychlé řešení škod na majetku

@SubmitCaption

Zvládněte nečekané situace v klidu. Více než 30 % škod na majetku vyřešíme již v den jejich nahlášení.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+18
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 54 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

12. 2. 2007 17:43, ddo

Olomouc je malé město z hlediska trhu s nájemním bydlením. Deregulace to jistě změní.

Že bych nájmy v Praze neobhájil? Namátkou jsem zkusil najít nabídku pronájmu v novostavbě a po trošce pátrání i byt k prodeji ve stejné lokalitě, podle podlahové plochy to může být byt ve stejném domě ... 3+kk-76m2/B, Praha 6-Suchdol. Nájem 15000, prodejní cena 4189500. Podle inzerátů je v bytě k nájmu i kuchyňská linka se všemi spotřebiči, v bytě k prodeji není kuchyňská linka vůbec, tak ještě něco přičtěte.

Zobrazit celé vlákno

+79
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

12. 2. 2007 19:07, ddo

1) Asi se neshodneme v definici, co je to standardně rozvinutý trh s nájemním bydlením. (Nepsal jsem "trh s byty", snad si rozumíme)

2) Opravdu jste nic nepominul? Životní pojištění, poplatek za vedení účtu, poplatek realitce, částku za vybavenou kuchyňskou linku. Poplatek do fondu oprav, což je v normálním případě obsaženo v ceně tržního nájmu. A ještě u nás standardní věrnostní přirážku k úroku těm klientům hypo bank, kteří nejsou noví, ale končí jim fix, neb je třeba řádně využít toho, že přestup k jiné bance není žádná legrace. A co riziko, že některé politické strany chtějí snižovat strop pro odečty z daní, nebo tu možnost zcela zrušit? Taky předpokládám, že v rámci objektivity jste dal co nejdelší splatnost (30 let) a co nejkratší fix, že?

To máte fuk, každý si to rozhodne sám za sebe a jen čas ukáže.

Zobrazit celé vlákno

-27
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (54 komentářů) příspěvků.

Oblíbená témata

a.s., bankéř, banky, Bonita, bonitu, bonity, bydlení, byt, bytové družstvo, Česká spořitelna, Československá obchodní banka, ČSOB, Deregulace, děti, dítě, dluh, dluhy, dlužníci, dlužník, Doba splatnosti, dočasné, dodatek, dohoda, dokument, dokumenty, domácnost, dražby, družstevní byt, družstevní byty, družstva, družstvo, finanční situace, finanční tíseň, fixace, Fixace úrokové sazby, fixní, GE, GE Money Bank, Hypoteční banka, Hypoteční banky, hypoteční úvěr, Hypotéka, Hypotéky, invalidé, Jistina, klienti, koruna, legislativa, měsíční splátka, mimořádná pomoc, Moje banka, nájemné, nájemník, náklad, náklady, nemovitost, nemovitosti, neplatič, neschopnost, obrazy, odhad, odchod, osobní vlastnictví, peněženka, platební neschopnost, platnost, podpis, Pohledávka, pohledávky, pojistka, pojistky, pojistné, pojištění, poplatek, poplatky, potenciál, práce, pracovní cesta, pracovní neschopnost, proces, pronájem, předčasné splacení, převod vlastnictví, refinancování, riziko, rodinný dům, rozpočet, sankce, sazba, sazby, sleva, slevy, Smrt, specializované, splácení, splátka, splátky, splátky úvěru, splatnost, spoření, Stavební spoření, téma, účet, Úrok, úroková sazba, úrokové sazby, úroky, Úvěr, úvěr ze stavebního spoření, úvěrová smlouva, Úvěrové produkty, Úvěry, Úvěry ze stavebního spoření, veřejnost, vízum, vlastnictví, výjimky, vymáhání dluhu, Výzvy, zaměstnání, zánik, Zástava, Zástavní právo, závazek, závazky, zůstatek, životní pojistka

A tohle už jste četli?

Družstevní byt na hypotéku: fikce, nebo skutečnost?

11. 12. 2006 | Kateřina Boušová

Družstevní byt na hypotéku: fikce, nebo skutečnost?

Kupujete byt na hypotéku? Pokud nemáte jinou nemovitost vhodnou do zástavy, pak si můžete vybírat jen z bytů v osobním vlastnictví. Dnes už tohle tvrzení tak docela neplatí, hypoteční... celý článek

Co dělat, když peníze na splátku chybí

10. 7. 2006 | redakce Peníze.CZ

Co dělat, když peníze na splátku chybí

Jak zjistit, jestli dluh ohrožuje vaše finanční zdraví? Co dělat, a co naopak nedělat, když se dostanete do problémů se splácením? Kde najít případné finanční rezervy? Je možné splátku... celý článek

Ne vždy musíte k hypotéce dokládat své příjmy

23. 6. 2006 | Kateřina Boušová

Ne vždy musíte k hypotéce dokládat své příjmy

Chcete hypotéku a nejste schopni nebo nechcete bance prokázat své příjmy? Nezoufejte, na českém trhu jsou už čtyři hypoteční banky, které vám peníze půjčí i bez toho. Ale něco za něco...... celý článek

Novinky nažhaveného hypotečního trhu

25. 4. 2006 | Kateřina Boušová

Novinky nažhaveného hypotečního trhu

Jste zmatení z nabídky produktů hypotečních bank? Nejste si jisti, co se skrývá pod názvy Hypotéka zpětně, Flexibilní hypotéka nebo Hypotéka 2 v 1? A nebaví vás hledat informace na... celý článek

Češi nejsou na nové hypotéky zralí, říká Sadil

20. 4. 2006 | Kateřina Boušová

Češi nejsou na nové hypotéky zralí, říká Sadil

Proč je generální ředitel Hypoteční banky přesvědčen, že jsou hypotéky dostupné a proč není příznivcem nájemního bydlení? Jaké problémy způsobují dlouhé lhůty vyřízení vkladů do katastru... celý článek

Partners Financial Services