Co dělat, když peníze na splátku chybí

Co dělat, když peníze na splátku chybí
Jak zjistit, jestli dluh ohrožuje vaše finanční zdraví? Co dělat, a co naopak nedělat, když se dostanete do problémů se splácením? Kde najít případné finanční rezervy? Je možné splátku úvěru odložit a za jakých podmínek?

Jak poznáte, jestli nejste zadlužení již příliš? Jednou z možností je spočítat, jak velký je dluh relativně k výši vašeho čistého ročního příjmu. Pro názornost předpokládejme, že váš čistý roční příjem dosahuje výše 150 000 Kč. Vaše nesplacené úvěry, na které jste si pořídili např. starší vůz, dosahují 75 tisíc  Kč.  Splatnost je 3 roky, to znamená, že každý rok musíte zaplatit 25 000 Kč. Úvěry (přesněji celková výše ročních splátek) reprezentují necelých 17 % vašeho čistého ročního příjmu.

dluh  = poměr dluhového nebezpečí a ročního příjmu

Plné finanční zdraví signalizuje dluh na úrovni 0. Jestliže váš "poměr dluhového nebezpečí" míří nad 20 % vašeho ročního příjmu, může to být předzvěst vážných problémů. Vysokoúročený dluh na kreditní kartě či leasingovém úvěru je jako rakovina, jestliže se dostane na podobné úrovně. A stejně jako v případě rakoviny zde může začít působit tzv. efekt sněhové koule, tzn. nabalování problémů a dluh se vymkne kontrole.

Když se ocitnu v prodlení s placením

Předně – nepropadejte panice, nic není ztraceno. Nejdůležitější je začít co nejdříve jednat. Jestliže máte pocit, že se vaše dluhy dostávají mimo vaši kontrolu, není dobré nedělat nic a myslet si, že se situace sama zlepší. Nezlepší.

Co byste měli udělat?

Kontaktujte pracovníky banky (či jiného poskytovatele úvěru) a řekněte jim, jaký máte problém. Zanalyzujte svou finanční situaci a snažte se najít oblasti, kde můžete ušetřit, a získat tak další prostředky na splácení dluhu. Sepište si všechny pravidelné rodinné (týdenní, měsíční, kvartální apod.) platby:

 • domácnost: nájem nebo hypotéka, plyn, elektřina, telefon atp.,
 • jídlo a oblečení,
 • cestování: veškeré náklady na MHD, vlak, autobus, na provoz automobilu či motocyklu,
 • finanční závazky (pojištění, úvěry, alimenty atd.),
 • náklady na zdraví,
 • další věci a aktivity vaše  i vašich dětí: nezapomeňte na nepravidelné výdaje jako je např. stříhání vlasů, oprava bot či domácí elektroniky.

Máte nějaké domácí zvíře? Mobilní telefon? Sázíte? Kouříte? Buďte důkladní a na nic nezapomeňte. Tento přehled vám pomůže pouze tehdy, když bude obsahovat opravdu všechny existující výdaje.

Na druhou stranu seznamu napište všechny existující zdroje peněz, které vám pravidelně přicházejí:

 • mzda, příjem OSVČ, penze (včetně peněz ze příležitostné práce),
 • dávky: nezapomeňte na dětské přídavky, pokud je dostáváte,
 • výživné,
 • další peníze, které vám přicházejí pravidelně či příležitostně.

Jestliže po porovnání veškerých výdajů s příjmy skutečně utrácíte více peněz než dostáváte, je zřejmé, že máte problém. Studujte podrobně svůj seznam a důkladně promýšlejte všechny možné varianty, jak dosáhnout toho, aby se karta obrátila. Tedy abyste utráceli méně, než dostáváte.

Můžete utrácet méně za zábavu či cigarety? Koupili jste si na úvěr něco, co by bylo možné vrátit? Skutečně potřebujete mobilní telefon? A pokud ano, máte ten pro vás nejvýhodnější tarif? Neutrácíte za oblečení víc, než je nutné? Opravdu musíte jezdit do práce autem? Zamyslete se nad všemi věcmi, které kupujete. Skutečně jsou nezbytné? Omezovat základní věci jako jídlo či energii na topení není dobré řešení, pokud neutrácíte víc, než je potřebné. Například hotové jídlo ze supermarketů nebo z prodejen rychlého občerstvení je vždycky dražší než pokrm připravený doma.

Prozkoumejte i zdroje, ze kterých můžete získat další peníze. Pobíráte všechny sociální dávky, na které máte nárok? Kontaktujte Českou správu sociálního zabezpečení nebo si to spočítejte na našich kalkulačkách. Neplatíte zbytečně vysoké daně? Poraďte se svým účetním či daňovým poradcem. Nevlastníte něco, co by bylo možné prodat?

Nový seriál: Jak na úvěry aneb život na splátky, které vás nepoloží
Na dluh žije čím dál tím víc českých domácností. Úvěry nepochybně mají svoje klady, dovolují nám pořídit si zboží či služby, na které je naše peněženka krátká. Pokud ale jejich kouzlu bezhlavě podlehneme, mohou nás zavést až na samé finanční dno. Následující série článků vám poradí, jak proplout úvěrovým mořem bez úhony a co dělat v případě, pokud už se snad vaše finanční loď potápí. Spoustu užitečných článků, rad a informací týkajících se úvěrových produktů a zadluženosti naleznete v našem novém seriálu Jak na úvěry aneb život na splátky, které vás nepoloží.

Předložte věřiteli plán splátek

Předložte svému věřiteli plán, jak hodláte dluh splácet. Řekněte mu, jak chcete snížit své výdaje a zvýšit příjmy. Určitě se bude chtít přesvědčit, že jste udělali vše proto, abyste svůj dluh smazali.
Jestliže se vám dostalo chladné odpovědi, nevzdávejte se:

 • posílejte částky, které jste nabídli, i kdyby věřitel tvrdil, že to není dostatečné,
 • pečlivě schovávejte kopie všech dopisů, které jste poslali, a odpovědí, které jste obdrželi,
 • zaznamenejte si (včetně data a jména osoby) všechny telefonické hovory, které jste uskutečnili; jestliže se vám pracovníci věřitele nesnaží pomoci, vyžádejte si jejich nadřízené,
 • když se na něčem dohodnete po telefonu, okamžitě tuto dohodu převeďte do psané podoby a pošlete ji věřiteli, abyste oba měli o dohodě psaný záznam.

Obraťte se na odborníky

Kontaktujte odborníky, kteří vám, pokud možno zdarma, poradí, jak se zachovat a jaká opatření přijmout. Využijte služeb spotřebitelských organizací (viz článek Nemáte na splátky? Poradíme, kde hledat pomoc), popř. i důvěryhodného finančního poradce, pokud nějakého znáte.
 
Např. banky mají k dispozici určitou škálu možných nástrojů pro řešení případů nesplácení úvěru. Mohou k tomu využít buď externích zprostředkovatelů, kteří by na základě mandátních či komisionářských smluv nedobytné pohledávky vymáhali, anebo vlastních sil.
Relativně nejjednodušším, neboli ekonomickým řešením bývají různé splátkové dohody či restrukturalizační opatření, kdy se přestaví celý úvěrový vztah. V zásadě se takto hledá cesta, jak úvěr profinancovat z jiných zdrojů či pomocí odkladu splátek. Dochází k dočasnému přerušení úročení, úpravě úrokové sazby, odkladu splátek nebo posílení příjmu od dalších subjektů, které mohou do úvěrového vztahu vstoupit.

Příklad: Pětičlenná moravská rodina si na pořízení bytu v hodnotě 700 000 Kč půjčila 200 000 Kč formou hypotéky. Přestože byla splátka úvěru ve výši necelých 2 000 Kč měsíčně, klient začal splácet nepravidelně. Po řadě jednání mezi ním a bankou kvůli řešení situace došlo k několika úpravám splátkového plánu a ke snížení měsíční splátky na 1 000 Kč měsíčně. Splácení se ovšem nezlepšilo a tyto "tahanice" trvaly přibližně dva roky. Klient pak zcela přestal platit a také zvedat telefon. Protože měla banka plnou moc, za zhruba 170 000 Kč nakonec nemovitost prodala i s jejími obyvateli.

Na jak dlouho lze splátky odložit

Odklad splátek často bývá maximálně na dobu 6 měsíců a v řadě případů je tato "služba" zpoplatněná. Pokud např. společnost Cetelem dá na základě žádosti klienta souhlas s odkladem jedné nebo více splátek, může po vás požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 4 % z odložené částky (tak totiž zní část ustanovení z Všeobecných obchodních podmínek společnosti).

Poté může být odložená splátka zaplacena buď jednorázově, anebo rozpuštěna do dalších splátek. Tím pochopitelně dojde k výraznému prodloužení splatnosti úvěru. Pozor! Ani v případě odložení splátek nebývá zastaveno úročení úvěru! Složitějšími způsoby řešení pak bývá odprodej pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k dluhu, soudní spory či dražby a konkurzní řízení.

Co byste naopak dělat neměli?

1. Nepůjčujte si další peníze, abyste splatili svůj původní dluh. Tahle varianta může vypadat lákavě, ovšem může vás snadno dostat do mnohem horší situace. Za určitých okolností by to pro vás mohlo být výhodné, ovšem je nezbytné celou věc opravdu důkladně promyslet a nejlépe požádat o pomoc odborníka. Splácet úvěr úvěrem doporučujeme jedině po konzultaci s odborníkem, který vám tuto variantu doporučí.

2. Neignorujte dopisy či žádosti o zaplacení.

3. Neslibujte splátky, které nejste schopni zaplatit.

4. Neignorujte své dluhy. Je lepší zaplatit i malou částku než nic.

5. Jestliže máte dluh na kreditní kartě či v obchodě, přestaňte jejich služeb užívat a jen splácejte své závazky.

6. Některé dluhy jsou horší než jiné. Sepište si seznam lidí či organizací, kterým dlužíte, s rozpisem, kolik máte zaplatit každému z nich. Stanovte si priority pro splácení, největší dluh nemusí nutně být ten nejvážnější problém. Nejdůležitější asi bude vyrovnat dluhy za nájem či hypotéku, protože vám hrozí vystěhování z bytu. Přednostně zaplacené dluhy by měly být také ty, u nichž vám hrozí nejvyšší úrokové sazby či penále.

7. Pokud by vám poskytovatel úvěru začal vyhrožovat, obraťte se na policii.

Např. společnost Profireal účtuje svým dlužníkům tyto sankce:
V případě prodlení s úhradou splátky o více než:
a) 15 dní po termínu splatnost = smluvní pokuta ve výši 8 % z výše splátky
b) 30 dní po termínu splatnost = další smluvní pokuta ve výši 13 % z výše splátky
c) v případě neuhrazení dvou splátek dle aktuálního splátkového kalendáře či prodlení se splátkou delší než 30 = další smluvní pokuta ve výši 50 % ze schválené výše úvěru.

Pomůže vám pojištění proti platební neschopnosti?

Jestliže budete se svým věřitelem o problémech hovořit a řeknete mu, že je chcete řešit, pravděpodobně se k vám budou chovat vstřícně. Koneckonců bude chtít zpět své peníze a je v jeho zájmu pomoci vám splácet, byť by se celý proces měl opozdit. Čím dříve mu řeknete o svém problému, tím jednodušší bude vyjednávání s ním.  Podceníte-li tuto věc a zaujmete pozici "mrtvého brouka", vaše situace se pravděpodobně zhorší ještě více. Smluvní sankce za nesplácení totiž mohou narůstat rychle.

Při nákupu na splátky vám splátkové společnosti k půjčce často automaticky přidají pojištění schopnosti splácet. Pokud tedy nebudete např. ze zdravotních důvodů schopni svůj dluh splácet, ujme se vyrovnání pojišťovna. V nejzákladnější variantě budete pojištěni pro případ smrti, pracovní neschopnosti a plné invalidity. Podrobně se o pojištění úvěrů dočtete v článku Pojištění schopnosti splácet: vytáhne trn z paty, nebo peníze z kapes?

Materiál byl vypracován pro občanské sdružení Společnou cestou a jeho projekt "Vzděláváním proti předluženosti", který získal podporu v rámci programu Transition facility z prostředků EU.

Už jste se někdy dostali do problému se splácením? Jak jste situaci řešili? Vyšla vám banka vstříc?

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+14
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 19 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

17. 7. 2006 8:53, Jana

Pokud vím, tak Bob mluvil do investici do profesního rozvoje - to nemusí být nutně vzdělání na universitě. Jinak je to úplně stejné, možná dokonce menší riziko nenávratnosti, než třeba investovat do vzdělání akademického malíře.

Zobrazit celé vlákno

+34
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

12. 7. 2006 22:27, Michal Kára

Ad investicni uver: Je nutne rozlisit tri pripady:

1) Vite informaci, ktera se obecne nevi - napriklad firma bude mit vetsi zisk nez se ocekavalo. Pak je samozrejme uver dobry. Nebo mate nejakou dobrou podnikatelskou prilezitost atp.

2) Pouzivate uver jako financni paku - napriklad do 50% investice. To je take mozne, ale musite si byt vedom rizik takoveho konani - aby vas velci "nevytrepali" jako se to delo v kvetnu.

3) Mozna vydelate, ale za cenu, ze ponesete riziko. To je treba pripad "Pujcim si na hypoteku a budu ji splacet z pronajmu".

Zobrazit celé vlákno

-4
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (19 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Osobní bankrot: nová naděje pro dlužníky

31. 5. 2006 | Kateřina Boušová | 5 komentářů

Osobní bankrot: nová naděje pro dlužníky

Přerostly vám půjčky přes hlavu? Bojíte se exekutora? Řešením může být osobní bankrot, který od července příštího roku umožní dlouho očekávaný insolvenční zákon. Jakým způsobem? Za... celý článek

Na nákupy s úvěrovou kartou a s rozumem

19. 4. 2006 | Dana Chytilová

Na nákupy s úvěrovou kartou a s rozumem

Koupili jste si něco třeba k Ježíšku na splátky? Počítejte s tím, že se vám již brzy ve schránce objeví takzvaná nákupní úvěrová karta. Ta bývá často zaměňována s kartou kreditní, na... celý článek

RPSN, úroková sazba a koeficient navýšení aneb jak vybrat nejvýhodnější úvěr

11. 4. 2006 | Martin Zika | 5 komentářů

RPSN, úroková sazba a koeficient navýšení aneb jak vybrat nejvýhodnější úvěr

Půjdete-li si do banky či jinam půjčit peníze, samozřejmě budete chtít ten nejvýhodnější úvěr. Můžete využít několika pomocníků pro porovnání výhodnosti jednotlivých půjček mezi sebou.... celý článek

Nemáte na splátky? Poradíme, kde hledat pomoc

21. 3. 2006 | Dana Chytilová | 41 komentářů

Nemáte na splátky? Poradíme, kde hledat pomoc

Máte dluhů tolik, že nevíte, jak je všechny splatit? Rozhodně nečekejte, až za vámi přijde exekutor. Jakmile zjistíte, že vám teče do bot, vyhledejte pomoc. Kde? Dozvíte se v našem... celý článek

Jak odložit splátku úvěru?

24. 2. 2006 | Kateřina Boušová

Jak odložit splátku úvěru?

Splácíte úvěr na bydlení? Možná jste se už někdy dostali do situace, kdy jste na splátku momentálně neměli peníze. Půjčka od příbuzných není jediné možné řešení. Poradíme vám, jak s... celý článek

Partners Financial Services