Jak odložit splátku úvěru?

Jak odložit splátku úvěru?
Splácíte úvěr na bydlení? Možná jste se už někdy dostali do situace, kdy jste na splátku momentálně neměli peníze. Půjčka od příbuzných není jediné možné řešení. Poradíme vám, jak s bankou vyjednat odklad.

Hypotékou či úvěrem ze stavebního spoření řeší svoji bytovou situaci každým rokem více lidí. Doba splatnosti úvěrů se prodlužuje a nikdo z nás si v okamžiku podpisu úvěrové smlouvy nemůže být absolutně jistý, že na splátky úvěru bude mít každý měsíc třeba po dobo 20 let. V průběhu tolika let se může stát cokoli, ztratíte práci, onemocníte, narodí se vám dítě… a splátka úvěru může být v takovou chvíli dočasně nad vaše finanční možnosti. Co musíte udělat, aby vám banka odklad splátek povolila? S touto otázkou jsme se obrátili na hypoteční banky a stavební spořitelny, tzn. na největší poskytovatele úvěrů na bydlení v České republice.

Banky mohou, ale nemusejí vyjít vstříc

Banka nemá povinnost splátky odložit. Proti platební neschopnosti ze strany klienta se chrání zajištěním. Hypoteční banky vyžadují zástavu nemovitostí v osobním vlastnictví, u stavebních spořitelen může v případě nižších úvěrů (asi do 500 000 Kč) zástavu nahradit např. ručitel. Ale pokud zjistíte, že na splátku momentálně nemáte dost peněz a bance tuto skutečnost včas oznámíte, rozhodně se vám pokusí vyjít vstříc. Vyřešení této situace je také v jejím zájmu. Každý si umí spočítat, že cesta soudních sporů a vymáhání pohledávek je  nákladnější i časově náročnější než dohoda na nejvhodnějším řešení, a to pro obě strany. 

Jak postupovat při potřebě odkladu splátky?

Mezi jednotlivými hypotečními bankami a stavebními spořitelnami existují v souvislosti s odkladem splátky rozdíly. Ty podstatné odlišnosti postihuje tabulka níže. Obecně se však můžete držet následujícího "manuálu".

 1. V jakých případech umožňuje banka odklad splátek?
  Obecně banky odklad splátek umožňují. Ovšem nikoli automaticky, platební neschopnost řeší s každým klientem individuálně, a pokud vaše důvody nebudou dostatečně přesvědčivé, nemusí banka s odkladem souhlasit. Větší šanci máte, pokud byla vaše dosavadní platební morálka dobrá. Pozor, některé banky umožňují pouze odklad splátek jistiny, nikoli úroku z úvěru! Tzn., že vám sice odloží splátku, ale ne v plné výši a i samotný úrok může být v řádech tisíců korun, což není zrovna málo. Na případnou možnost odkladu splátek se ptejte už při uzavírání úvěrové smlouvy, i toto kritérium může být pro výběr té správné banky důležité.

 2. Na jak dlouhou dobu je možné splátky odložit? Je odklad možný pouze na dobu určitou, nebo i na dobu neurčitou?
  Pokud banka s odkladem souhlasí, je to vždy pouze na dobu určitou. A to obvykle maximálně na šest měsíců, záleží na konkrétní bance.

 3. Je odklad splátek nějak zpoplatněn?
  Samotný odklad splátek je většinou zdarma, ovšem odklad splátek se často řeší dodatkem ke smlouvě a ten zpoplatněn bývá. Je to individuální, částka se pohybuje od 200 Kč do 2 000 Kč. HYPO stavební spořitelna si účtuje poplatek dokonce ve výši 1 % z aktuálního úvěrového dluhu, což je v tíživé finanční situace docela klientsky nevstřícné.
 4. Jak má klient postupovat, pokud se dostane do platební neschopnosti? Musí tuto skutečnost bance doložit (např. zaslat výpověď, lékařskou zprávu...), nebo stačí jeho čestné prohlášení?
  Že na splátku nemáte, určitě bance co nejdříve nahlaste (nejlépe písemně) a stručně vysvětlete svoji situaci. Rozhodně byste se neměli čekat a banku kontaktovat až po tom, co splátku neuhradíte. Některé banky si účtují penále z prodlení už od následujícího dne, kdy měla být splátka uhrazena a platba nedošla. Obrátit se můžete na svého finančního poradce, na pobočku či rovnou na ústředí banky, tam vám řeknou, jak správně postupovat dál. Pro jistotu si připravte i doklady, které vaši platební neschopnost potvrdí. Banka je může vyžadovat.

 5. Jak reaguje banka? Vydá klientovi nějaké potvrzení, že odklad schvaluje, a pokud je to na dobu předem známou, doplní kalendář budoucích splátek?
  Dohoda je oboustranná a písemná, často vám banka vystaví dodatek k úvěrové smlouvě, ve kterém jsou dohodnuté konkrétní podmínky odkladu, výše splátek i termíny.

 6. Jak se opožděné splátky později platí? Navíc k běžným splátkám, nebo se prodlouží doba splatnosti, nebo se o určitou částku navýší běžná splátka, aby doba splatnosti byla dodržena? Jaké má klient možnosti?
  Variant je několik, záleží na bance i klientovi, na čem se spolu dohodnou. Nedoplatek je možné uhradit jednorázově, nebo jej "rozpustit" v dalších řádných splátkách úvěru (tj. dočasně splátku navýšit), či prodloužit dobu splatnosti při zachování předepsaných splátek úvěru v původní výši.

 7. Pokud by klient nezačal splácet ani v okamžiku, kdy odklad končí (nebo přestane splácet bez vysvětlení bance), jak banka postupuje?
  Každá banka postupuje trochu jinak. Ale pokud přestanete splácet a bance se neozvete, můžete počítat s tím, že se vás pokusí telefonicky kontaktovat, pošle vám několik písemných upomínek (zpoplatněných 100 Kč až 300 Kč) a pokud nebudete reagovat ani ně, začne banka vymáhat úvěr právní cestou. A navrch vám napočítá sankční úrok z prodlení.
Parametry odkladu splátek úvěru u jednotlivých hypotečních bank a stavebních spořitelen
Banka Odklad (celá splátka x pouze jistina, úroky se platit musí) Doložení důvodu (povinné x nevyžaduje x může být vyžádáno – individuálně) Poplatek Maximální délka odkladu Úrok z prodlení (kolik a od kdy) Způsob splácení (navýšení běžné splátky, jednorázově, prodloužení doby splatnosti)
ČSOB
(profil, názory)
pouze jistina může být vyžádáno min. 2 000 Kč, max. 10 000 Kč (za dodatek ke smlouvě) max. 6 měsíců ihned po nezaplacení splátky, upomínky (300 Kč až 500 Kč), úrok z prodlení 15 % p.a. prodloužení doby splatnosti
Hypoteční banka
(profil, názory)
většinou pouze jistina povinné zdarma není stanovena ihned po nezaplacení splátky, telefonický kontakt, upomínky (300 Kč až 500 Kč), osobní kontakt, úrok z prodlení do 15 % p.a. individuálně
Raiffeisenbank
(profil, názory)
pouze jistina povinné 2 000 Kč není stanovena ihned po nezaplacení splátky, upomínky (300 až 1 000 Kč) sankční úrok ve výši sazby pro nepovolený debet na účtech - 26,10 % p.a. zpravidla navýšení běžné splátky
Wüstenrot hypoteční banka
(profil, názory)
pouze jistina nevyžaduje 1 500 Kč max. 6 měsíců měsíc po nezaplacení splátky, upomínka (100 Kč) a úrok z prodlení 15 % p.a. prodloužení doby splatnosti
Česká spořitelna
(profil, názory)
celá splátka i splátka jistiny nevyžaduje 0, 2 % z aktuálního zůstatku, min. 1 000 Kč, max. 3 000 Kč (za dodatek ke smlouvě) max. 6 měsíců telefonický kontakt, upomínky (300 Kč), pak požadavek na okamžitou úhradu úvěru navýšení běžné splátky, prodloužení doby splatnosti
HVB Bank
(profil, názory)
pouze jistina nevyžaduje 2 000 Kč (za dodatek ke smlouvě) max. 6 měsíců 2 upomínky (250 Kč), úrok z prodlení ve výši pětinásobku aktuální lombardní sazby ČNB navýšení běžné splátky
Živnostenská banka
(profil, názory)
celá splátka vyžaduje zdarma max. 6 měsíců ihned po nezaplacení, 3 upomínky (200 Kč až 500 Kč), úrok z prodlení 25 % p.a. individuální
eBanka
(profil, názory)
pouze jistina vyžaduje zdarma max. 8 měsíců SMS, telefonicky, písemně, pak odprodej pohledávky třetí straně, bez sankcí výše nesplacené jistiny zohledněna při stanovování nových parametrů ve výročí fixace
Stavební spořitelna České spořitelny
(profil, názory)
celá splátka může být vyžádáno 495 Kč (za dodatek ke smlouvě) max. 6 měsíců standardní upomínky, pak soudní vymáhání pohledávky navýšení běžné splátky, splacení dlužné částky max. do 1 roku od odkladu
Wüstenrot stavební spořitelna
(profil, názory)
celá splátka povinné 400 Kč (za dodatek ke smlouvě) max. 12 měsíců upomínky (200 Kč a ž 500 Kč), odstoupení od smlouvy z důvodu nesplácení 0,5 % z cílové částky jednorázově, případně rozložení do více splátek
Raiffeisen stavební spořitelna
(profil, názory)
celá splátka povinné 200 Kč (za dodatek ke smlouvě) max. 6 měsíců měsíc po nezaplacení, upomínka, od 25. dne úrok z prodlení - u překlenovacího úvěru 5 % p.a., u standardního úvěru 3 % p.a. prodloužení splatnosti
Českomoravská stavební spořitelna
(profil, názory)
celá splátka může být vyžádáno zdarma individuálně měsíc po nezaplacení, 3 upomínky (za třetí 300 Kč) jednorázová splátka, navýšení běžné splátky
HYPO stavební spořitelna
(profil, názory)
celá splátka může být vyžádáno 1 % z aktuálního úvěrového dluhu, min. 500 Kč na dobu určitou úrok z prodlení individuálně ve smlouvě o úvěru jednorázově, rozložení do více splátek i prodloužení
Poznámka: Přes opakované žádosti podklady do termínu uzávěrky nedodaly Komerční banka, GE Money Bank a Modrá pyramida.

Jak se před platební neschopností chránit?

Pokud splácíte úvěr, může se stát, že už zkrátka další peníze neušetříte. Tzn. nemáte k dispozici dostatečnou finanční rezervu, kterou byste splátky vyrovnali. A půjčovat si od příbuzných se vám nechce. Jednou z možností, jak předejít problémům s platební neschopností, je pojištění. Pojišťovny nabízejí pojištění schopnosti splácet pro případ ztráty zaměstnání, dlouhodobé pracovní neschopnosti, invalidity i smrti. Tomuto tématu jsme se podrobně věnovali v článku Pojištění schopnosti splácet: vytáhne trn z paty, nebo peníze z kapes? Pojistka může být dobrým řešením. Ale jsou to zase další peníze ke splátce úvěru a povinným pojištěním (pojištění zastavené nemovitosti, případně životní pojištění) navíc a je na každém, aby si zvážil, zda mu peníze investované do pojistky za tu jistotu stojí. Povinná pojištění k úvěrům hypoteční bank a stavebních spořitelen si můžete prostudovat v článku Vybíráte si úvěr na bydlení? Nezapomeňte do nákladů započítat i povinná pojištění.

Otestovali jsme pro vás!

Průběžně podrobujeme kritickému redakčnímu oku či oku externí poroty různé produkty a finanční instituce. Co vše jsme zatím otestovali:

 • Přemýšlíte o tom, že byste využili služeb finančního poradce? Podívejte se, jak dopadly námi testované poradenské firmy.
 • Je vaše internetbankingová aplikace bezpečná, uživatelsky příjemná a cenově výhodná? Podívali jsme se jí na zoubek.
 • Jak kvalitní poradenství a služby poskytuje vaše banka? Za kolik půjčují lichvářské společnosti?
 • Otestovali jsme 10 pojišťoven, zda poskytují svým potenciálním klientům všechny důležité informace, jak jim to nařizuje zákon. Výsledky byly skoro k pláči.
 • Nabízejí banky úvěry skutečně za ty úžasně nízké sazby, které inzerují? Podívali jsme se "na zoubek" i firmám poskytujícím spotřebitelské úvěry.
Výsledky našich testů naleznete ve zcela nové sekci Otestovali jsme pro vás.

Už jste se někdy ocitli v situaci, kdy jste na splátku úvěru neměli? Vyšla vám banka vstříc? Co si myslíte o postupu bank, které možnost odkladu nedovolují, případně klientům odloží pouze splátku jistiny, nikoli úrok?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+31
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů

A tohle už jste četli?

Fungují úvěry na bydlení v České republice, jak mají?

17. 2. 2006 | Kateřina Boušová

Fungují úvěry na bydlení v České republice, jak mají?

Jsou hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření dostupné všem, kteří je potřebují? Pomáhají tyto nástroje bydlení skutečně řešit, nebo mají nevyužité rezervy? Obstojí české hypoteční... celý článek

Vybíráte si úvěr na bydlení? Nezapomeňte do nákladů započítat i povinná pojištění

15. 2. 2006 | Kateřina Boušová

Vybíráte si úvěr na bydlení? Nezapomeňte do nákladů započítat i povinná pojištění

Pokud úvěr zajistíte nemovitostí, budete ji muset pojistit. K úvěru hypoteční banky a stavební spořitelny v některých případech vyžadují i životní pojištění. Kdy banky pojistky vyžadují,... celý článek

Vyplatí se právě vám investovat do nemovitosti? Spočítejte si to!

2. 2. 2006 | Petr Syrový

Vyplatí se právě vám investovat do nemovitosti? Spočítejte si to!

Uvažujete o koupi nemovitosti za účelem jejího pronájmu? Máme pro vás exkluzivní nástroj: kalkulačku, která například spočítá, jaké měsíční cash flow bude vaše investice generovat či... celý článek

Dotace na bydlení spíše zvyšují cenu nemovitostí, říkají odborníci

31. 1. 2006 | Kateřina Boušová | 1 komentář

Dotace na bydlení spíše zvyšují cenu nemovitostí, říkají odborníci

Od března letošního roku začne Státní fond rozvoje bydlení poskytovat další dotaci na bydlení pro mladé. Ta ale podle odborníků spíše podpoří růst cen nemovitostí. Program podle nich... celý článek

Hypotéku, nebo úvěr ze stavebního spoření?

27. 1. 2006 | Linda Fejtková | 3 komentáře

Hypotéku, nebo úvěr ze stavebního spoření?

Stavební spořitelny se již několik let cíleně snaží hypotékám konkurovat, nulová akontace je již téměř běžná, ale prodlužuje se i doba splatnosti. Jaký je tedy mezi úvěrem a hypotékou... celý článek

Partners Financial Services