Jak přežít (v) zaměstnání: Bezpečnost a ochrana zdraví

Jiří Lojda | rubrika: Seriál | 15. 5. 2014 | 4 komentáře
Naše doba sice zkratkám nepřeje tolik jako doba „lidové demokracie“ a „reálného socialismu“, pořád jsou ale mezi námi takové zkratky, se kterými se musel potkat snad každý. Kromě zkratek názvů politických stran a třeba AIDS je to taky BOZP. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Co to znamená pro zaměstnavatele a co pro zaměstnance?
Jak přežít (v) zaměstnání: Bezpečnost a ochrana zdraví

Celý náš seriál o pracovním právu prakticky se jmenuje Jak přežít (v) zaměstnání. Zatímco jindy o přežití a o život přímo nejde, v tomto díle je to jinak. Tady končí legrace i sranda, pro jistotu si nasaďte helmy a ochranné brýle.

O bezpečnost by měl dbát jak zaměstnavatel, tak samozřejmě i zaměstnanec, ostatně velmi často jde zejména o bezpečnost právě jeho a jeho kolegů. A když už se něco stane, je pozdě bycha honiti. Stát se může něco hnedle:

Zaměstnavatel pro bezpečnost musí

 • Omezovat vznik rizik
 • Odstraňovat vzniklá rizika u zdroje jejich původu
 • Nahrazovat fyzicky namáhavé práce novými postupy
 • Nahrazovat nebezpečné výrobní postupy a materiály bezpečnějšími
 • Omezovat únik škodlivin ze strojů a zařízení
 • Plnit další povinnosti podle § 102 odst. 5 zákoníku práce
 • Nepřipustit, aby zaměstnanec konal zakázané práce nebo práce, na které nestačí
 • Zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci
 • Zajistit dodržování zákazu kouření v provozech, kde je to stanoveno
 • Plnit další povinnosti podle § 103 odst. 1 zákoníku práce
 • Podniknout opatření pro zdolávání mimořádných událostí jako jsou havárie, požáry a povodně podle § 102 odst. 6 zákoníku práce

Povinnosti zaměstnavatele

Pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, povinnosti se týkají především zaměstnavatele. Ten má dělat všechno pro to, aby předem odstranil rizika pro zdraví a životy zaměstnanců. A nejenom jejich. Zaměstnavatel je povinen stejně zajistit taky bezpečnost osob, které se s jeho vědomím na jeho pracovišti zdržují.

Zajištění bezpečnosti samozřejmě bude ve většině případů stát nějaké peníze. Všechny takové náklady jdou výhradně na vrub zaměstnavatele, v žádném případě je nesmí přenášet na zaměstnance, ani nepřímo.

Zákoník práce povinnosti zaměstnavatele týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví popisuje samozřejmě košatěji, než jsme doposud stačili my. Zaměstnavatel by podle něj měl ochranu zaměstnanců zajistit především vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a rovněž by se měl snažit rizikům předcházet. Měl by tedy vyhledávat rizikové činitele na pracovišti a snažit se o jejich odstranění. Povinností zaměstnavatele je také zajištění kontroly, v jakém stavu jsou výrobní a pracovní prostředky a vybavení pracovišť. Není na to samozřejmě docela sám – dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci je taky nedílnou součástí povinností a odpovědností vedoucích zaměstnanců.

Když zaměstnavatel podnikne nějaká opatření, musí je také kontrolovat – jestli jsou dodržovaná, jestli jsou účinná, jestli se nezměnily okolnosti, a není tedy třeba i opatření pozměnit. Minimálně jednou ročně je zaměstnavatel povinný prověřit, jestli je na všech jeho pracovištích, pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví, v pořádku.

A samozřejmě: některá rizika jsou prostě neodstranitelná. Ta má zaměstnavatel za povinnost alespoň minimalizovat.

Zaměstnavatel je povinen nás jako zaměstnance proškolit ohledně právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a může kontrolovat, nakolik jsou tyto předpisy dodržovány, a vyžadovat jejich dodržování. Proškolení by se nám mělo dostat při nástupu do zaměstnání, při změně pracovního zařazení, druhu práce, při zavádění nové technologie a při změně výrobních nebo pracovních postupů a prostředků a vůbec kdykoli je třeba.

Ochranné pomůcky

Sebelepší opatření a organizace nemusí či nemůže nutně odstranit všechna rizika. Zaměstnavatel je v takových případech povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. V práci, kde obuv nebo oděv podléhají mimořádnému opotřebení nebo znečištění, případně plní ochrannou funkci, fasuje zaměstnanec od zaměstnavatele oděv a obuv jako osobní ochranné pracovní pomůcky. Takto poskytnuté ochranné pomůcky je zaměstnavatel povinen udržovat v použivatelném stavu a kontrolovat, zda je zaměstnanci skutečně používají. Zaměstnavatel musí dále poskytnout zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky, a to na základě rozsahu znečistění oděvu a kůže. V některých případech má poskytnout i ochranné nápoje. Jak ochranné pomůcky, tak mycí a dezinfekční prostředky poskytuje zaměstnavatel ze svého a nemůže poskytnutí těchto prostředků nahrazovat penězi.

Anketa

Už jste měli v práci úraz?

Pracovní úraz

Dojde-li k pracovnímu úrazu, je zaměstnavatel povinen objasnit jeho příčiny. Všechny úrazy musí pečlivě zaznamenávat v knize úrazů, bez ohledu na to, jestli úraz měl či neměl za následek pracovní neschopnost. Pokud měl pracovní úraz za následek pracovní neschopnost zaměstnance delší než tři dny, případně došlo-li v jeho důsledku ke smrti zaměstnance, je potřeba vyhotovit o pracovním úrazu záznam a vést o něm dokumentaci. Jedno vyhotovení záznamu předá zaměstnavatel zaměstnanci nebo pozůstalým. Zaměstnavatel je dále povinen pracovní úraz hlásit a zaslat příslušným orgánům rovněž záznam o úrazu.

Nu a samozřejmě – je potřeba si vzít ponaučení a přihodí-li se pracovní úraz, je povinností zaměstnavatele postarat se o to, aby byla přijata opatření, která dalším takovým úrazům zabrání.

Nezapomínejte, že pracovní úraz se nemusí nutně přihodit jenom na pracovišti:

Když už to dopadne špatně...

Spočítejte si výši invalidního důchodu 2014

let

Další kalkulačky

Zaměstnanec pro bezpečnost musí

 • Účastnit se školení o bezpečnosti a ochraně zdraví a nechat prověřit své znalosti
 • Podrobit se preventivním zdravotním prohlídkám, vyšetřením a očkováním
 • Dodržovat právní předpisy a pokyny zaměstnavatele
 • Dodržovat při práci stanovené pracovní postupy
 • Nepožívat na pracovišti alkoholické nápoje
 • Oznamovat vedoucímu nedostatky a závady na pracovišti, které mohou představovat riziko
 • Oznámit vedoucímu svůj pracovní úraz
 • Plnit další povinnosti uvedené v § 106 odst. 4 zákoníku práce

Práva a povinnosti zaměstnanců

Zaměstnanec má především právo vědět, jestli je jeho práce nebezpečná, co mu případně hrozí a co zaměstnavatel udělal pro to, aby zaručil jeho bezpečnost a eliminoval nebo aspoň snížil rizika. Má právo slyšet nebo číst tyto informace ve srozumitelné formě. A pak má ovšem právo odmítnout výkon takové práce, o které se důvodně domnívá, že může ohrozit jeho život nebo zdraví, případně život nebo zdraví jiných osob. Když se zaměstnanec odhodlá nějakou práci vykonávat (někdo s tím má třeba doživotní problém), musí v rámci možností dbát o svou bezpečnost a bezpečnost dalších osob na pracovišti.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+28
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 4 komentářů

A tohle už jste četli?

Jak přežít (v) zaměstnání: Práce na dohodu

26. 2. 2014 | Jiří Lojda | 5 komentářů

Jak přežít (v) zaměstnání: Práce na dohodu

V dnešním díle našeho seriálu se vlastně ocitneme tak trochu mimo pole vymezené jeho názvem. Nepůjde v něm totiž o zaměstnání v pravém slova smyslu, o „pracovní poměr“, ale o „práce... celý článek

Jak přežít (v) zaměstnání: Výpověď. Mávejte rukama, poletíte!

21. 1. 2014 | Jiří Lojda | 9 komentářů

Jak přežít (v) zaměstnání: Výpověď. Mávejte rukama, poletíte!

V předchozích dílech našeho nového seriálu jsme mluvili o případech, kdy se zaměstnanec rozhodne, že mu bez stávající práce bude líp. Bohužel existují na světě také případy opačné:... celý článek

Kalkulačky: Invalidní, vdovský a sirotčí důchod v roce 2014

20. 1. 2014 | Petra Dlouhá | 4 komentáře

Kalkulačky: Invalidní, vdovský a sirotčí důchod v roce 2014

Peníze.cz pokračují v sérii článků o novinkách v roce 2014. Přinášíme další porci nových a renovovaných kalkulaček. Tentokrát si můžete jednoduše a přehledně vypočítat, jak vysoký dostanete... celý článek

Infografika: Jaký můžete mít invalidní důchod

13. 3. 2013 | redakce Peníze.CZ | 18 komentářů

Infografika: Jaký můžete mít invalidní důchod

Do důchodu se člověk může i těšit. Jen do invalidního asi ne. Není taky zrovna o co stát.

Kde se dá taky pořídit pracovní úraz: meeting, služební cesta, oběd, home office...

16. 7. 2012 | Barbora Buřínská | 3 komentáře

Kde se dá taky pořídit pracovní úraz: meeting, služební cesta, oběd, home office...

Když se řekne pracovní úraz, většinou si představíme dělníka padajícího z lešení... Ano, většina pracovních úrazů má co do činění se stavebnictvím nebo dopravou, doba se ale změnila.... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.