Jak přežít (v) zaměstnání: Bezpečnost a ochrana zdraví

Jiří Lojda | rubrika: Seriál | 15. 5. 2014 | 4 komentáře
Naše doba sice zkratkám nepřeje tolik jako doba „lidové demokracie“ a „reálného socialismu“, pořád jsou ale mezi námi takové zkratky, se kterými se musel potkat snad každý. Kromě zkratek názvů politických stran a třeba AIDS je to taky BOZP. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Co to znamená pro zaměstnavatele a co pro zaměstnance?
Jak přežít (v) zaměstnání: Bezpečnost a ochrana zdraví

Celý náš seriál o pracovním právu prakticky se jmenuje Jak přežít (v) zaměstnání. Zatímco jindy o přežití a o život přímo nejde, v tomto díle je to jinak. Tady končí legrace i sranda, pro jistotu si nasaďte helmy a ochranné brýle.

O bezpečnost by měl dbát jak zaměstnavatel, tak samozřejmě i zaměstnanec, ostatně velmi často jde zejména o bezpečnost právě jeho a jeho kolegů. A když už se něco stane, je pozdě bycha honiti. Stát se může něco hnedle:

Zaměstnavatel pro bezpečnost musí

 • Omezovat vznik rizik
 • Odstraňovat vzniklá rizika u zdroje jejich původu
 • Nahrazovat fyzicky namáhavé práce novými postupy
 • Nahrazovat nebezpečné výrobní postupy a materiály bezpečnějšími
 • Omezovat únik škodlivin ze strojů a zařízení
 • Plnit další povinnosti podle § 102 odst. 5 zákoníku práce
 • Nepřipustit, aby zaměstnanec konal zakázané práce nebo práce, na které nestačí
 • Zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci
 • Zajistit dodržování zákazu kouření v provozech, kde je to stanoveno
 • Plnit další povinnosti podle § 103 odst. 1 zákoníku práce
 • Podniknout opatření pro zdolávání mimořádných událostí jako jsou havárie, požáry a povodně podle § 102 odst. 6 zákoníku práce

Povinnosti zaměstnavatele

Pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, povinnosti se týkají především zaměstnavatele. Ten má dělat všechno pro to, aby předem odstranil rizika pro zdraví a životy zaměstnanců. A nejenom jejich. Zaměstnavatel je povinen stejně zajistit taky bezpečnost osob, které se s jeho vědomím na jeho pracovišti zdržují.

Zajištění bezpečnosti samozřejmě bude ve většině případů stát nějaké peníze. Všechny takové náklady jdou výhradně na vrub zaměstnavatele, v žádném případě je nesmí přenášet na zaměstnance, ani nepřímo.

Zákoník práce povinnosti zaměstnavatele týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví popisuje samozřejmě košatěji, než jsme doposud stačili my. Zaměstnavatel by podle něj měl ochranu zaměstnanců zajistit především vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a rovněž by se měl snažit rizikům předcházet. Měl by tedy vyhledávat rizikové činitele na pracovišti a snažit se o jejich odstranění. Povinností zaměstnavatele je také zajištění kontroly, v jakém stavu jsou výrobní a pracovní prostředky a vybavení pracovišť. Není na to samozřejmě docela sám – dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci je taky nedílnou součástí povinností a odpovědností vedoucích zaměstnanců.

Když zaměstnavatel podnikne nějaká opatření, musí je také kontrolovat – jestli jsou dodržovaná, jestli jsou účinná, jestli se nezměnily okolnosti, a není tedy třeba i opatření pozměnit. Minimálně jednou ročně je zaměstnavatel povinný prověřit, jestli je na všech jeho pracovištích, pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví, v pořádku.

A samozřejmě: některá rizika jsou prostě neodstranitelná. Ta má zaměstnavatel za povinnost alespoň minimalizovat.

Zaměstnavatel je povinen nás jako zaměstnance proškolit ohledně právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a může kontrolovat, nakolik jsou tyto předpisy dodržovány, a vyžadovat jejich dodržování. Proškolení by se nám mělo dostat při nástupu do zaměstnání, při změně pracovního zařazení, druhu práce, při zavádění nové technologie a při změně výrobních nebo pracovních postupů a prostředků a vůbec kdykoli je třeba.

Ochranné pomůcky

Sebelepší opatření a organizace nemusí či nemůže nutně odstranit všechna rizika. Zaměstnavatel je v takových případech povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. V práci, kde obuv nebo oděv podléhají mimořádnému opotřebení nebo znečištění, případně plní ochrannou funkci, fasuje zaměstnanec od zaměstnavatele oděv a obuv jako osobní ochranné pracovní pomůcky. Takto poskytnuté ochranné pomůcky je zaměstnavatel povinen udržovat v použivatelném stavu a kontrolovat, zda je zaměstnanci skutečně používají. Zaměstnavatel musí dále poskytnout zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky, a to na základě rozsahu znečistění oděvu a kůže. V některých případech má poskytnout i ochranné nápoje. Jak ochranné pomůcky, tak mycí a dezinfekční prostředky poskytuje zaměstnavatel ze svého a nemůže poskytnutí těchto prostředků nahrazovat penězi.

Anketa

Už jste měli v práci úraz?

Pracovní úraz

Dojde-li k pracovnímu úrazu, je zaměstnavatel povinen objasnit jeho příčiny. Všechny úrazy musí pečlivě zaznamenávat v knize úrazů, bez ohledu na to, jestli úraz měl či neměl za následek pracovní neschopnost. Pokud měl pracovní úraz za následek pracovní neschopnost zaměstnance delší než tři dny, případně došlo-li v jeho důsledku ke smrti zaměstnance, je potřeba vyhotovit o pracovním úrazu záznam a vést o něm dokumentaci. Jedno vyhotovení záznamu předá zaměstnavatel zaměstnanci nebo pozůstalým. Zaměstnavatel je dále povinen pracovní úraz hlásit a zaslat příslušným orgánům rovněž záznam o úrazu.

Nu a samozřejmě – je potřeba si vzít ponaučení a přihodí-li se pracovní úraz, je povinností zaměstnavatele postarat se o to, aby byla přijata opatření, která dalším takovým úrazům zabrání.

Nezapomínejte, že pracovní úraz se nemusí nutně přihodit jenom na pracovišti:

Když už to dopadne špatně...

Spočítejte si výši invalidního důchodu 2014

let

Další kalkulačky

Zaměstnanec pro bezpečnost musí

 • Účastnit se školení o bezpečnosti a ochraně zdraví a nechat prověřit své znalosti
 • Podrobit se preventivním zdravotním prohlídkám, vyšetřením a očkováním
 • Dodržovat právní předpisy a pokyny zaměstnavatele
 • Dodržovat při práci stanovené pracovní postupy
 • Nepožívat na pracovišti alkoholické nápoje
 • Oznamovat vedoucímu nedostatky a závady na pracovišti, které mohou představovat riziko
 • Oznámit vedoucímu svůj pracovní úraz
 • Plnit další povinnosti uvedené v § 106 odst. 4 zákoníku práce

Práva a povinnosti zaměstnanců

Zaměstnanec má především právo vědět, jestli je jeho práce nebezpečná, co mu případně hrozí a co zaměstnavatel udělal pro to, aby zaručil jeho bezpečnost a eliminoval nebo aspoň snížil rizika. Má právo slyšet nebo číst tyto informace ve srozumitelné formě. A pak má ovšem právo odmítnout výkon takové práce, o které se důvodně domnívá, že může ohrozit jeho život nebo zdraví, případně život nebo zdraví jiných osob. Když se zaměstnanec odhodlá nějakou práci vykonávat (někdo s tím má třeba doživotní problém), musí v rámci možností dbát o svou bezpečnost a bezpečnost dalších osob na pracovišti.

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte…

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+38
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 4 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Jak přežít (v) zaměstnání: Práce na dohodu

26. 2. 2014 | Jiří Lojda | 5 komentářů

Jak přežít (v) zaměstnání: Práce na dohodu

V dnešním díle našeho seriálu se vlastně ocitneme tak trochu mimo pole vymezené jeho názvem. Nepůjde v něm totiž o zaměstnání v pravém slova smyslu, o „pracovní poměr“, ale o „práce... celý článek

Jak přežít (v) zaměstnání: Výpověď. Mávejte rukama, poletíte!

21. 1. 2014 | Jiří Lojda | 9 komentářů

Jak přežít (v) zaměstnání: Výpověď. Mávejte rukama, poletíte!

V předchozích dílech našeho nového seriálu jsme mluvili o případech, kdy se zaměstnanec rozhodne, že mu bez stávající práce bude líp. Bohužel existují na světě také případy opačné:... celý článek

Kalkulačky: Invalidní, vdovský a sirotčí důchod v roce 2014

20. 1. 2014 | Petra Dlouhá | 4 komentáře

Kalkulačky: Invalidní, vdovský a sirotčí důchod v roce 2014

Peníze.cz pokračují v sérii článků o novinkách v roce 2014. Přinášíme další porci nových a renovovaných kalkulaček. Tentokrát si můžete jednoduše a přehledně vypočítat, jak vysoký dostanete... celý článek

Infografika: Jaký můžete mít invalidní důchod

13. 3. 2013 | redakce Peníze.CZ | 18 komentářů

Infografika: Jaký můžete mít invalidní důchod

Do důchodu se člověk může i těšit. Jen do invalidního asi ne. Není taky zrovna o co stát.

Kde se dá taky pořídit pracovní úraz: meeting, služební cesta, oběd, home office...

16. 7. 2012 | Barbora Buřínská | 3 komentáře

Kde se dá taky pořídit pracovní úraz: meeting, služební cesta, oběd, home office...

Když se řekne pracovní úraz, většinou si představíme dělníka padajícího z lešení... Ano, většina pracovních úrazů má co do činění se stavebnictvím nebo dopravou, doba se ale změnila.... celý článek

Partners Financial Services