Jak přežít (v) zaměstnání: Překážky v práci

Jiří Lojda | rubrika: Seriál | 9. 4. 2014 | 2 komentáře
Když se řekne překážka v práci, spousta z nás si asi představí ranní vstávání. Na to ale zákoník práce jako naschvál nepamatuje. Jaké překážky zákoník uznává, a kdy tedy má mít zaměstnavatel pochopení, že nestojíme v osm ráno na značkách jako obvykle?
Jak přežít (v) zaměstnání: Překážky v práci

Zákoník práce operuje s několika okruhy překážek v práci a základně bychom si je mohli rozdělit na překážky v práci na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele.

Překážky v práci na straně zaměstnance

Překážky v práci na straně zaměstnance lze znovu rozdělit do dvou skupin a to na:

  • Důležité osobní překážky v práci (zdravotní důvody, rodinné důvody)
  • Překážky v práci z důvodu obecného zájmu (výkon veřejné funkce atp.)

Pokud zaměstnanec ví, že mu vznikne překážka v práci, musí o tom zaměstnavatele informovat a požádat ho včas o poskytnutí pracovního volna. Pokud se překážka objeví nenadále, musí zaměstnanec zaměstnavatele uvědomit bez zbytečného odkladu, povědět mu, jak dlouho bude asi překážka v práci trvat, a později také prokázat, že šlo o překážku v práci, nikoli o nechuť k práci.

Důležité osobní překážky v práci

Tyto překážky vyjmenovává § 191 zákoníku práce. Jako první uvádí dočasnou pracovní neschopnost. Pracovní neschopnost nesouvisí s tím, jestli zaměstnanec má nebo nemá obě ruce levé, ale s jeho zdravotním stavem.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Člověk shledaný ošetřujícím lékařem práce neschopným má po dobu prvních čtrnácti kalendářních dní neschopnosti nárok na náhradu mzdy nebo platu. Ovšem bez prvních tří dnů, za ty nedostane nic. Náhrada se určí podle § 192 odst. 2 zákoníku práce. Náhradu vyplácí zaměstnavatel, proto je také oprávněný kontrolovat po dobu jejího vyplácení, jestli dodržujeme předepsaný režim. Zaměstnanci jsou povinni kontrolu umožnit. Pokud zaměstnavatel zjistí, že režim porušujeme, může nám v závislosti na závažnosti takového prohřešku náhradu mzdy nebo platu osekat nebo nám ji upřít úplně. Pokud nás ovšem zaměstnavatel za tento prohřešek oblaží výpovědí, nic nám krátit nemůže. Náhrada mzdy nebo platu se pak vyplácí po odevzdání nutných dokladů v nejbližším výplatním termínu.

Další překážkou zmíněnou v zákoníku práce je karanténa. I v karanténě nám pak přísluší náhrada mzdy nebo platu po dobu prvních čtrnácti kalendářních dní, jako tomu bylo u dočasné pracovní neschopnosti, tentokrát ovšem jde opravdu o plných čtrnáct dní.  

Zákoník práce myslí dále na případy, kdy jsme sice zdraví jako řípa, ale stůně někdo z rodiny. Do práce tedy konkrétně nemusíme, pokud ošetřujeme dítě mladší deseti let, které onemocnělo nebo utrpělo úraz. Pokud z důvodu epidemie, havárie nebo jiné nepředvídatelné události dítěti, které je mladší deseti let, zavřeli školu nebo školku a my o něj musíme pečovat, nemusíme do práce rovněž. Omluveni z práce jsme dále také, pokud musíme ošetřovat jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje ošetřování jinou osobou.

Neschopnost? Kalkulačka náhrady mzdy a nemocenské

Mateřská a rodičovská v kostce

To nejdůležitější o mateřské a rodičovské dovolené a o peněžité podpoře v mateřství a rodičovském příspěvku. Včetně kalkulaček. Pro zaměstnankyně i ženy samostatně výdělečně činné.

Mezi překážky v práci se řadí rovněž mateřská a rodičovská dovolená. To je tak trochu kouzlo nechtěného, jelikož rodičovství považuje dnes za překážku v práci skutečně velká část společnosti (a to se pak odráží v klesající porodnosti a stárnutí populace). Budoucí maminka má nárok na 28 týdnů mateřské dovolené (na 37 týdnů, pokud porodila dvě a více dětí). Na mateřskou může odejít nejdříve osm týdnů před očekávaným porodem, zpravidla však šest týdnů před tímto datem. Pokud by však porod nastal dřív, než se čekalo, a rodička proto nevyčerpala oněch šest týdnů před porodem, převádí se jí zbylá mateřská dovolená do doby po porodu. Pokud však nedošlo k vyčerpání šesti týdnů mateřské dovolené před porodem z jiného důvodu, než z důvodu předčasného porodu, může zaměstnankyně čerpat mateřskou pouze po dobu 22 týdnů (příp. 31 týdnů) po porodu. Mateřská dovolená nesmí být kratší než 14 týdnů a nesmí skončit před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu. Rodičovská dovolená pak nastupuje u matky dítěte po skončení mateřské dovolené, případně u otce dítěte od narození dítěte, a to v rozsahu, v jakém rodiče požádají zaměstnavatele, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let.

Zákoník práce upravuje pouze ty nejčastější a nejdůležitější překážky v práci. Samozřejmě mnohé z nás teď napadne, že existuje celá řada dalších případů, které ještě zmíněny nebyly. Zákoník práce přenechává celou tuto řadu životních událostí, jako je úmrtí v rodině, stěhování, narození dítěte atd. na nařízení vlády [pdf], které stanoví, jak dlouhé volno nám musí zaměstnavatel poskytnout, případně zda nám přísluší náhrada mzdy nebo platu. 

Překážky v práci z důvodu obecného zájmu

Kromě osobních překážek existují také překážky ve vyšším, obecném zájmu. U těch všeobecně platí, že zaměstnavatel musí zaměstnanci poskytnout volno v nezbytně nutném rozsahu k takovýmto činnostem, pokud je nejde provést mimo pracovní dobu. Náhrada mzdy nebo platu tady v zásadě zaměstnanci nepřísluší, pokud to zákoník práce vysloveně nestanoví. Pod tento okruh překážek v práci spadají takové, které v našem případě patrně nenastanou (výkon veřejné funkce, branná povinnost), ale rovněž takové, které přijdou, aniž se nadějeme. Do této druhé kategorie budeme spadat jako svědci, znalci nebo tlumočníci u soudů nebo jiných orgánů veřejné správy, stejně tak pokud budeme poskytovat osobní pomoc při živelních událostech atp. Zákoník práce pak v § 203 vysloveně pamatuje na celou řadu případů, kdy budeme konat ještě něco jiného v obecném zájmu, a stanoví, kolik volna můžeme po zaměstnavateli chtít a zda nám k tomu bude plynout nějaká ta náhrada. Sem patří například činnost dárce krve nebo jiného biologického materiálu, činnost při přednášce nebo výuce včetně zkušební činnosti, činnost vedoucích táborů pro děti a mládež, činnost sčítacího komisaře při sčítání lidu atd.

Anketa

Když jste marod, chodí vás od zaměstnavatele kontrolovat?

Překážky v práci na straně zaměstnavatele

Překážky v práci pak mohou vyvstat rovněž na straně zaměstnavatele a lze je opět rozdělit do dvou skupin:

  • Překážky v práci s náhradou nižší, než je průměrný výdělek
  • Překážky v práci s náhradou ve výši průměrného výdělku

Do první skupiny případů spadají takzvané prostoje – jedná se o situace, kdy došlo k poruše na strojním zařízení (pokud ji nezavinil zaměstnanec), dodávce surovin, pohonné síly, nebo k jiným případům zastavení práce z provozních příčin. Pokud zaměstnanec v tomto případě nebyl převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada ve výši nejméně 80 procent průměrného výdělku. Ještě nižší pak může být náhrada v situaci, kdy došlo k přerušení práce v důsledku nepříznivých povětrnostních vlivů. Pokud zaměstnanec nebyl převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada ve výši nejméně 60 procent průměrného výdělku.

Ve všech ostatních situacích přísluší zaměstnanci při překážce v práci na straně zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. 

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+17
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů

A tohle už jste četli?

Jak přežít (v) zaměstnání: Náhrady

19. 3. 2014 | Jiří Lojda | 2 komentáře

Jak přežít (v) zaměstnání: Náhrady

Když jde práci, ptáme se, co za ni. Už jsme se věnovali mzdě a platu, nejde ale zdaleka jen o ně. Důležité můžou být i takzvané náhrady. Leckdo si pak na pracovní cestu radši vezme... celý článek

Jak přežít (v) zaměstnání: Všechno důležité o mzdě

4. 3. 2014 | Jiří Lojda | 1 komentář

Jak přežít (v) zaměstnání: Všechno důležité o mzdě

Celé zaměstnání se dá, když na to přijde, zejdnodušit na jednu otázku o dvou částech. Co bych měl dělat a co za to? Část co dělat ponecháme na vás a na filozofech. Na Peníze.cz nás... celý článek

Přehled a kalkulačky: Porodné, mateřská, rodičovská v roce 2014

14. 1. 2014 | Petra Dlouhá | 56 komentářů

Přehled a kalkulačky: Porodné, mateřská, rodičovská v roce 2014

Peníze.cz přinášejí další díl seriálu o novinkách v roce 2014. Jak to bude v roce 2014 s porodným, mateřskou a rodičovskou? Máme pro vás odpovědi na všechny důležité otázky a máme kalkulačky,... celý článek

Nové kalkulačky: Náhrada mzdy a nemocenská. I pro OSVČ

7. 1. 2014 | Petra Dlouhá | 10 komentářů

Nové kalkulačky: Náhrada mzdy a nemocenská. I pro OSVČ

Když skončíte na neschopence, bude vám od ledna 2014 zaměstnavatel vyplácet náhradu mzdy pouze čtrnáct dní, nikoli tři týdny, jak jsme byli zvyklí ještě v roce 2013. To je nejdůležitější... celý článek

Důchod a dočasná pracovní neschopnost. Nevěřte sociálce, když říká, že to nejde dohromady

24. 9. 2013 | Jan Bednář, Martin Kohoutek | 7 komentářů

Důchod a dočasná pracovní neschopnost. Nevěřte sociálce, když říká, že to nejde dohromady

Jdete si zažádat o starobní důchod a jste v dočasné pracovní neschopnosti. Může se stát, že vám na sociálce řeknou: „Nelze, vraťte se, až budete zdraví.“ Nenechte se odbýt, nemluví... celý článek

Partners Financial Services