Kalkulačky: Invalidní, vdovský a sirotčí důchod v roce 2014

Petra Dlouhá | rubrika: Když se řekne | 20. 1. 2014 | 4 komentáře
Peníze.cz pokračují v sérii článků o novinkách v roce 2014. Přinášíme další porci nových a renovovaných kalkulaček. Tentokrát si můžete jednoduše a přehledně vypočítat, jak vysoký dostanete v roce 2014 invalidní, vdovský nebo sirotčí důchod.
Kalkulačky: Invalidní, vdovský a sirotčí důchod v roce 2014

Jak to bude v roce 2014 se starobními důchody, už od nás víte. Věnovali jsme jim článek minulý týden:

Dnes se zaměříme na ostatní kategorie důchodů – invalidní, vdovské (a vdovecké) a sirotčí. Společné mají se starobními jedno: v roce 2014 se na základě valorizace mírně zvyšují. A slovo mírně je v tomto případě opravdu na místě, o žádném citelném přilepšení pro příjemce důchodů nemůže být řeč. Základní výměra, která je stejná pro všechny druhy důchodů, se zvýšila o deset korun (z 2330 Kč na 2340 Kč). Procentní výměra, která se odvíjí od získaných dob důchodového pojištění a dosahovaných příjmů, poposkočila o 0,4 procenta. Suma sumárum – rozdíl oproti loňsku se pohybuje v řádu desetikorun.

Invalidní důchod

Než se dostaneme k samotnému výpočtu a výši invalidního důchodu v roce 2014, stručně si připomeneme jeho pravidla. Jakožto dávka důchodového pojištění slouží invalidní důchod k zabezpečení lidí, kterým nemoc nebo následky prodělaného úrazu nedovolují plnohodnotně pracovat – případně vůbec pracovat.

Nárok na invalidní důchod má každý, komu ještě nebylo pětašedesát let, stal se invalidním, získal potřebnou dobu účasti na sociálním pojištění a zároveň mu ke dni vzniku invalidity ještě nevznikal nárok na klasický starobní důchod. Případně se stal invalidním po pracovním úrazu – pak vzniká nárok na invalidní důchod automaticky, aniž musíte splňovat ostatní podmínky.

Podle toho, jaký stupeň invalidity je vám přiznán, pak stát vyplácí tři výše invalidních důchodů. Výše důchodu se přirozeně odvíjí také od vašich dřívějších příjmů a doby pojištění, do které se kromě odpracovaných let počítají například také doba studia a takzvaná dopočtená doba – což je doba, která ode dne, kdy vám vznikl nárok na invalidní důchod, zbývala do dosažení důchodového věku.

Spočítejte si výši invalidního důchodu 2014

let

Další kalkulačky

Anketa

Co vy a manželství?

Vdovský a vdovecký důchod

Nárok na vdovský či vdovecký důchod vám vznikne automaticky v případě, že váš manžel nebo manželka zemřel na následky pracovního úrazu. Nebo když pobíral starobní či invalidní důchod, případně ke dni úmrtí splňoval podmínky potřebné k tomu, aby nárok na starobní (a to i předčasný) nebo invalidní důchod měl.

Důchod, když si o něj zažádáte, můžete pobírat jeden rok od úmrtí zákonného partnera. Horší vyhlídky mají v tomto smyslu druzi, družky, nesezdaní a registrovaní partneři. Těm totiž nárok na vdovský a vdovecký důchod vůbec nevzniká.

V určitých případech – třeba když pečujete o nezaopatřené dítě nebo jste sami invalidní – můžete pobírat pozůstalostní důchod i po uplynutí jednoho roku od smrti partnera.

Kdy máte nárok na trvalý pozůstalostní důchod

Nárok na vdovský (vdovecký) důchod i po jednom roce od smrti manžela (manželky) má vdova (vdovec) když:

  • pečuje o nezaopatřené dítě,
  • pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
  • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
  • je invalidní ve třetím stupni
  • dosáhla alespoň věku o čtyři roky nižšího, než činí důchodový věk (kalkulačka důchodového věku)  pro muže stejného data narození, nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Výpočet vdovského důchodu

Další kalkulačky

Nezaopatřené dítě

Pod pojmem nezaopatřené dítě se rozumí dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže:

  • se soustavně připravuje na budoucí povolání
  • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz
  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost

Soustavnou přípravou na budoucí povolání se myslí studium na středních, vyšších odborných či vysokých školách nebo příprava ve speciálních výcvikových střediscích pro osoby se změněnou pracovní schopností. Soustavnou přípravou na budoucí povolání ale není studium, při kterém člověk pracuje tak, že musí platit nemocenské pojištění, má nárok na hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání nebo při kterém je příslušníkem armády či v jiném služebním poměru.

Za nezaopatřené dítě je člověk považovaný taky v případě, že už dokončil povinnou školní docházku, ještě mu nebylo osmnáct, je vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Pozor: Kdo pobírá invalidní důchod určený pro invaliditu třetího stupně, za nezaopatřené dítě se nepovažuje a nárok na sirotčí důchod nemá.

Sirotčí důchod

Podrobný přehled o sirotčím důchodu jste na Peníze.cz četli před několika měsíci:

Vyložili jsme si v něm, komu na sirotčí důchod vzniká nárok, jak o něj žádat i jaké podklady budete k žádosti potřebovat. Dnes tedy jen stručně.

Sirotčí důchod mohou pobírat děti, kterým zemřeli rodiče nebo jeden z nich. Totéž platí pro děti, kterým zemřel rodič adoptivní (čili osvojitel) nebo člověk, který měl dítě soudem svěřené do péče. Netýká se to ovšem pěstounů.

Další podmínkou je, že váš zesnulý rodič (respektive jiná z výše zmíněných osob) v době smrti pobíral starobní nebo invalidní důchod, případně měl na některý z těchto důchodů nárok – tedy platil dost dlouho důchodové pojištění. U invalidního důchodu je tato podmínka splněna, pokud zemřelý získal alespoň polovinu potřebné doby pojištění.

Když dítě přijde o oba rodiče, dostává důchod (při splnění ostatních podmínek) po obou z nich. Nárok na důchod zaniká, jakmile dojde k osvojení dítěte „novými“ rodiči či rodičem.

Sirotčí důchod přirozeně nemůžete pobírat celý život, nárok na něj máte, jen dokud vás stát považuje na nezaopatřené dítě. Což zjednodušeně řečeno znamená – pokud studujete a ještě vám nebylo šestadvacet let.

Výpočet sirotčího důchodu

Další kalkulačky

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+46
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 4 komentářů

A tohle už jste četli?

Chystáte se do penze? Spočítejte si, jaký dostanete důchod

15. 1. 2014 | Petra Dlouhá | 1 komentář

Chystáte se do penze? Spočítejte si, jaký dostanete důchod

Blíží se důchod? Pak jistě oceníte další várku našich kalkulaček, aktualizovaných pro rok 2014. Můžete si spočítat, jak velkou penzi od státu dostanete. Že budete ještě nějaký čas pracovat?... celý článek

Přehled a kalkulačky: Porodné, mateřská, rodičovská v roce 2014

14. 1. 2014 | Petra Dlouhá | 56 komentářů

Přehled a kalkulačky: Porodné, mateřská, rodičovská v roce 2014

Peníze.cz přinášejí další díl seriálu o novinkách v roce 2014. Jak to bude v roce 2014 s porodným, mateřskou a rodičovskou? Máme pro vás odpovědi na všechny důležité otázky a máme kalkulačky,... celý článek

Kalkulačka ošetřovného 2014. Na co máte nárok

8. 1. 2014 | Petra Dlouhá | 1 komentář

Kalkulačka ošetřovného 2014. Na co máte nárok

Musíte zůstat doma a pečovat o dítě nebo nemocného člena rodiny? Pak vás jistě zajímá, zda budete mít nárok na ošetřovné. Přinášíme přehled všech důležitých pravidel pro rok 2014 i... celý článek

Nové kalkulačky: Náhrada mzdy a nemocenská. I pro OSVČ

7. 1. 2014 | Petra Dlouhá | 10 komentářů

Nové kalkulačky: Náhrada mzdy a nemocenská. I pro OSVČ

Když skončíte na neschopence, bude vám od ledna 2014 zaměstnavatel vyplácet náhradu mzdy pouze čtrnáct dní, nikoli tři týdny, jak jsme byli zvyklí ještě v roce 2013. To je nejdůležitější... celý článek

Daně převlékají kabáty. Přehled novinek od ledna 2014

23. 12. 2013 | Petra Dlouhá | 8 komentářů

Daně převlékají kabáty. Přehled novinek od ledna 2014

Pokud jde o daně, od prvního ledna nás čeká hned několik změn. Co bude jinak a s čím je třeba v roce 2014 počítat? O některých novinkách v daňové oblasti jste na Peníze.cz už četli... celý článek

Partners Financial Services