Předčasný důchod 2023. Kdy můžu jít a komu se vyplatí

Jiří Hovorka | rubrika: Jak na to | 17. 1. 2023 | 1 komentář
Jaké jsou podmínky pro odchod do předčasného důchodu? Jak si ho správně načasovat? O kolik sníží penzi? Jak o něj žádat? Tady je praktický průvodce v otázkách a odpovědích.
Předčasný důchod 2023. Kdy můžu jít a komu se vyplatí

Zdroj: Shutterstock

Od kdy můžu čerpat předčasný důchod?

Teoreticky je možné odejít do předčasného důchodu až o pět let dřív oproti standardnímu termínu. Na pětiletý předstih však v praxi zatím nikdo nedosáhne, jak si vysvětlíme za chvíli.

Tomu, kdo má standardně odejít do důchodu dřív než v 63 letech, může být předčasný starobní důchod přiznán maximálně tři roky před dosažením důchodového věku. Například žena narozená v roce 1963, která vychovala tři děti, má důchodový věk 62 let a dva měsíce, takže do předčasného důchodu může jít nejdříve, když jí bude 59 let a dva měsíce.

Tomu, kdo má standardně odejít do důchodu v 63 letech nebo později, může být předčasný důchod přiznán až o pět let před řádným termínem – ale ne dřív než po dosažení 60 let věku. Standardní věk odchodu do penze ještě ale u nikoho nestoupl na 65 let – tam se podle schváleného plánu postupně dostane až v následujících letech.

Například muži narození v roce 1963, stejně jako bezdětné ženy, mohou standardně odejít do důchodu ve věku 64 let a osmi měsících. Předčasný důchod tak mohou pobírat maximálně čtyři roky a osm měsíců.

Váš přesný důchodový věk včetně délky nároku na předčasný důchod si můžete vypočítat v naší kalkulačce.

Výpočet odchodu do důchodu

+

Další kalkulačky

Jaká je další podmínka?

Druhou podmínkou je – stejně jako u řádné starobní penze – účast na důchodovém pojištění. To představuje jednu ze složek sociálního pojištění. Pokud jste byli zaměstnaní v klasickém pracovním poměru, odváděl za vás sociální pojištění zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné (živnostníci a další podnikatelé) si musí sociální pojištění platit samy.

Aby vám okresní správa sociálního zabezpečení vůbec penzi přiznala, musíte mít na kontě důchodového pojištění určitý počet roků. Stále je to nejmíň 30 odpracovaných let bez náhradních dob pojištění. Nebo 35 let, jestliže chcete započíst náhradní dobu. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce od roku 2024 prosadit, aby potřebná doba pojištění mohla klesnout pro všechny případy na 25 let – vládní koalice se však na tom zatím neshodla.

Za náhradní dobu se považuje období, kdy jste nebyli zaměstnáni ani nepodnikali (a proto za vás nikdo důchodové pojištění nehradil), přesto se na takové období pohlíží jako na odpracované. Jde třeba o:

 • péči o dítě do čtyř let věku,
 • péči o blízkého závislého na péči,
 • pobírání invalidního důchodu pro III. stupeň invalidity,
 • doba evidence na úřadu práce, po kterou náležela podpora v nezaměstnanosti,
 • doba evidence na úřadu práce při probíhající rekvalifikaci,
 • doba evidence na úřadu práce, pokud nenáležela podpora v nezaměstnanosti nebo neprobíhala rekvalifikace - maximálně se přiznávají tři roky, z toho do 55 let věku nejvýše jeden rok,
 • výkon základní vojenské služby,
 • studium na střední, vyšší odborné a vysoké škole před rokem 2010, konkrétně prvních šest let studia po dosažení plnoletosti.

Úředníci vám tuhle náhradní dobu pojištění započtou, jestliže jste získali aspoň rok řádného pojištění.

O kolik se krátí důchod při předčasném odchodu?

Pokud o odchodu do předčasného důchodu přemýšlíte, počítejte s trvalým krácením penze. Nižší důchod budete dostávat i po dosažení řádného důchodového věku.

Samotné krácení penze vypadá následovně:

Úředníci vezmou vaši procentní výměru, počítanou na základě odpracovaných let a průměru hrubých výdělků, na které jste dosáhli v rozhodném období. Pro penze přiznané v roce 2023 jde o roky 1986 až 2022. Takto vypočtenou procentní výměru sníží za každých (i započatých) 90 dnů, které zbývají do doby nároku na řádný starobní důchod, o:

 • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů
 • 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
 • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne

Ke zkrácené procentní výměře se potom připočte ještě základní výměra. Ta je pro všechny důchodce stejná a v roce 2023 dělá 4040 korun (v roce 2022 byla 3900 korun).

Čím dřív do předčasného důchodu odejdete, tím víc vám penze klesne. Důchod patnáct tisíc korun klesne při nástupu do důchodu dva a půl roku před řádným termínem o zhruba dva tisíce. Když ale odejdete do penze jen o rok dřív, bude snížení dělat jen něco přes sedm stovek.

Příklad výpočtu předčasného důchodu:

Zdroj: Shutterstock

Muž, narozený 1. prosince 1961, dosáhne důchodového věku 64 let a čtyř měsíců 1. dubna 2026. Na začátku června roku 2023, tedy skoro o tři roky dřív, odejde do předčasného starobního důchodu – to je přesně o 1035 dnů před dosažením důchodového věku, tedy 11 započatých devadesátidenních úseků.

K tomuto datu získal celkem 45 let pojištění, za každý rok pojištění činí sazba procentní výměry důchodu 1,5 % výpočtového základu, tj. 67,5 % (45x1,5 %). Jeho výpočtový základ je 15 500 Kč (odpovídá to vyměřovacímu základu, tedy zjednodušeně řečeno předchozí mzdě, ve výši zhruba 34 tisíc korun).

Za 1035 dnů „předčasnosti“ se sazba procentní výměry důchodu snižuje o 12,9 % výpočtového základu (4x0,9 %+4x1,2 %+3x1,5 %=12,9 %). Po snížení o 12,9 % činí sazba procentní výměry 54,6 %. Procentní výměra důchodu tedy činí 8463 Kč (54,6 % z 15 500 Kč).

Základní výměra je stejná pro všechny důchody a v roce 2023 činí 4040 Kč. Výše předčasného starobního důchodu bude tedy celkem 12 503 Kč (8463+4040).

Kdyby si počkal na řádný důchod do dubna roku 2026 a ještě do té doby odpracoval dva roky, zvýší si dobu pojištění na 47 let a tím pádem jeho procentní výměra vzroste na 70,5 % z výpočtového základu (47x1,5 %). Kdyby jeho výpočtový základ zůstal na 15 500 Kč, pak by procentní výměra jeho řádného starobního důchodu dělala 10 928 Kč (70,5 % z 15 500 Kč) a byla by tedy o zhruba 2465 korun vyšší než v případě zvoleného předčasného důchodu. Poroste i základní výměra – o tu se ale důchody, i ty předčasné, zvyšují i v rámci zákonné valorizace, tam předčasným důchodem o nic nepřijdete.

Pozor: Pokud by muž odešel do předčasného důchodu přesně o tři roky (tj. o 1096 dní) dříve, to je o dva měsíce dřív než v našem příkladu, bylo by krácení větší – činilo by 14,4 % za 12 započatých 90denních úseků. Je tedy důležité si předčasný důchod pečlivě načasovat. Začněte tím, že se obrátíte na nejbližší pobočku České správy sociálního zabezpečení, která důchody vyplácí. Nebo můžete zkusit zákaznickou linku ČSSZ na bezplatném čísle 800 050 248.

Komu se vyplatí předčasný důchod?

Česká správa sociálního zabezpečení, která důchody vyplácí, upozorňuje, že předčasný důchod nemusí být vždy výhodný. Lidé, kteří ho pobírají, pak totiž mají zkrácenou měsíční penzi po celou dobu pobírání starobního důchodu. Úřad tak doporučuje probrat vaši konkrétní situaci na pobočkách ČSSZ.

Podle Pojistněmatematické zprávy o důchodovém pojištění z roku 2014 (konkrétně v části od strany 43) se předčasný důchod téměř polovině lidí vyplatí. A to díky tomu, že začnou důchod pobírat dřív. Přestože je nižší, celkově z něj vyberou do smrti víc, než by vybrali při pobírání řádného starobního důchodu.

Jít do předčasné penze je podle této analýzy výhodné především pro lidi s nízkými výdělky a také pro ty, kteří už nemají zaměstnání. Předčasný důchod dnes pobírá víc jak čtvrtina lidí se starobními důchody. Dlouhodobě se rozdíl v průměrné výši nově přiznávaných řádných starobních a předčasných důchodů pohybuje kolem 2000 korun měsíčně.

Dodejme, že novější verze ministerské zprávy už podobnou analýzu neobsahuje.

Pak jsou i specifické situace, kdy se předčasný důchod o několik měsíců rozhodně vyplatí. Mohou nastat na přelomu let, jako se to událo na konci roku 2022. Pro lidi, kteří měli řádný důchodový věk na začátku roku 2023, bylo kvůli mimořádným valorizacím v roce 2022 výhodnější zažádat o důchod, i když předčasný, už v roce 2022.

Jak se o předčasný důchod žádá?

O předčasný důchod žádáte – stejně jako v případě starobní, invalidní nebo pozůstalostní penze – na okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště. Nejdřív čtyři měsíce před datem, od kterého chcete na penzi nastoupit.

Samotnou žádost sepisují přímo pracovníci sociálky, s sebou si ale určitě vezměte občanský průkaz. Pokud chcete započíst náhradní dobu pojištění, nezapomeňte také doklady, které tyto doby prokazují. Například rodné listy dětí, doklady o studiu nebo doklad o vojenské službě.

Ministerstvo navrhuje, aby od poloviny roku 2023 bylo možné požádat o důchod také přes internet – potřebná novela však zatím neprošla.

Předčasný důchod není možné přiznat zpětně, ale nejdříve ode dne podání žádosti. Jeho přiznání také vylučuje nárok na řádný starobní důchod. To znamená, že ani po dosažení důchodového věku se předčasný důchod nemůže změnit na řádný starobní. Jinými slovy: když jednou začnete pobírat snížený předčasný důchod, budete brát snížený důchod i po dosažení řádného důchodového věku.

Předčasný důchod však můžete kdykoli přerušit a znovu nastoupit do zaměstnání. Jakmile v práci skončíte nebo dosáhnete penzijního věku, stačí požádat o obnovení výplaty důchodu. Procentní výměra důchodu se pak může navýšit s ohledem na čas, který jste po přiznání předčasného důchodu odpracovali.

Zvyšují se pravidelně i předčasné důchody?

Každoroční valorizace důchodů se týká všech typů důchodů, tedy i předčasných.

Předčasný důchod, nebo předdůchod?

Zdroj: Shutterstock
 • Zatímco předčasný důchod vyplácí stát, na předdůchod si musíte našetřit sami v doplňkovém penzijním spoření (takzvaném třetím piliři).
 • Čerpání předdůchodu se řídí několika pravidly: doplňkové penzijní spoření u penzijní společnosti si musíte platit aspoň pět let, zároveň by vám mělo scházet nejvýš pět let do řádného důchodového věku (počítá se vždy důchodový věk pro muže stejného data narození).
 • Minimální souvislá doba pobírání předdůchodu jsou dva roky. Měsíční penze musí odpovídat alespoň třiceti procentům průměrné mzdy – pro rok 2023 odpovídá částce zhruba 11 800 korun. V závislosti na tom, jak dlouho chcete předdůchod čerpat, tedy musíte mít na penzijním kontě naspořenou odpovídající sumu. Například u minimální dvouleté varianty je to v roce 2022 zhruba 283 tisíc korun, u nejdelší pětileté varianty téměř 708 tisíc.
 • Výhodou je, že během pobírání předdůchodu za vás stát hradí zdravotní pojištění. Pokud jenom berete předdůchod, roky v něm jsou pro účely výpočtu penze takzvanou vyloučenou dobou. Nepočítají se do potřebné doby pojištění, ale zároveň nerozmělňují vyměřovací základ, z něhož se důchod počítá. Pokud zároveň k předdůchodu pracujete (a možné to je), můžete si vybrat, jestli předdůchod chcete vyloučit, nebo výdělky započítat.

Můžu při předčasném důchodu pracovat?

Zatímco k řádné starobní penzi si jde přivydělat libovolně, u předčasných důchodů jsou pravidla přísnější: vaše zaměstnání nesmí zakládat účast na sociálním pojištění. Proto musíte zapomenout na klasický pracovní poměr.

Možnou alternativou je takzvaná práce na dohodu, tedy dohoda o provedení práce (DPP) nebo dohoda o pracovní činnosti (DPČ). Ovšem jenom za předpokladu, že váš výdělek nepřekročí určitou hranici. U DPP jde o limit 10 000 korun měsíčně, při práci na DPČ o 4000 korun měsíčně.

Další variantou je výkon vedlejší samostatně výdělečné činnosti. Sociální pojištění jako OSVČ platit nemusíte, jestliže váš roční čistý zisk nedosahuje na takzvanou rozhodnou částku. V roce 2023 je to 96 778 korun.

Omezená možnost přivýdělku platí jen do dosažení důchodového věku. Pak se na vás vztahují stejná pravidla jako na řádného starobního důchodce. Jinak řečeno: Můžete se tedy nechat zaměstnat v pracovním poměru na dobu určitou i neurčitou, stejně jako můžete naplno podnikat.

Nemáte v peněžence poklad?

Možná v peněžence najdete zdánlivě obyčejné mince a bankovky, které jsou přesto něčím výjimečné. Dostat za ně můžete několikanásobek nominální hodnoty. Pojďme to zkusit.

Popisky fotek a jejich autory najdete uvnitř galerie.

Jiří Hovorka

Autor článku Jiří Hovorka

O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+217
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Pracující důchodci dostanou vyšší mzdu. Jurečka chystá novinku

21. 2. 2024 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Pracující důchodci dostanou vyšší mzdu. Jurečka chystá novinku

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce více pracujících důchodců, zvýší proto jejich finanční motivaci. Do návrhu důchodové reformy přidá slevu na sociální pojištění, která bude... celý článek

Největší smolař vládního balíčku. A kdo na něm naopak vydělá

18. 2. 2024 | Vít Hradil | 5 komentářů

Největší smolař vládního balíčku. A kdo na něm naopak vydělá

Ekonom Vít Hradil ze společnosti Cyrrus ukazuje dopady konsolidačního balíčku na pana Smutného a paní Šťastnou. Extrémní smolaři mohou letos přijít až o 93 tisíc korun, naopak šťastlivci... celý článek

Důchodci, o příspěvek k penzijku nepřijdete, slibují první společnosti

5. 2. 2024 | Olga Skalková | 3 komentáře

Důchodci, o příspěvek k penzijku nepřijdete, slibují první společnosti

Lidé, kterým byl přiznán starobní důchod, nebudou od července dostávat státní příspěvek k penzijnímu spoření. Část z nich ale může získat dočasnou náhradu od své penzijní společnosti.... celý článek

Další změny v důchodech? Experti radí, jak dál s reformou

30. 1. 2024 | Kateřina Hovorková | 4 komentáře

Další změny v důchodech? Experti radí, jak dál s reformou

Šesti expertů jsme se zeptali, co říkají na navrženou podobu důchodové reformy. A také na to, co by případně doplnili, nebo naopak vyškrtli.

Škrty v důchodech platí. Nižší valorizaci potvrdil soud

24. 1. 2024 | Petr Kučera | 11 komentářů

Škrty v důchodech platí. Nižší valorizaci potvrdil soud

Nová pravidla pro mimořádnou valorizaci důchodů, které loni prosadila vláda vedená Petrem Fialou, dnes potvrdil Ústavní soud. Zamítl návrh opozičního hnutí ANO na zrušení škrtů.

Partners Financial Services