Koronavirus a životní pojištění. Prošli jsme aktuální podmínky

Lukáš Kaplan, Daniel Šafrán | rubrika: Analýza | 26. 5. 2020
Kdy mohou klienti získat plnění ze životního pojištění v souvislosti s koronavirem? Společnost EUCS Analytics porovnala aktuální podmínky jednotlivých pojišťoven. Tady jsou výsledky.
Koronavirus a životní pojištění. Prošli jsme aktuální podmínky

Zdroj: Shutterstock

První a logickou otázkou je, zda vůbec pojišťovny plní za pojistné události v důsledku epidemie či pandemie. Naprostá většina pojišťoven by měla, protože na tyto případy nemá stanovenou takzvanou výluku.

Objevilo se však několik pojišťoven, které na tyto události pamatovaly a mají ve svých podmínkách životního pojištění výluku, případně omezení.

Výluky podle pojistných podmínek

ČSOB: Pojistitel neposkytne pojistné plnění, nastala-li pojistná událost následkem epidemické nebo pandemické nákazy.

Novis: Nárok na pojistné plnění v žádném z dohodnutých rizik nevzniká za pojistné události, které nastaly v důsledku epidemie postihující rozsáhlé území a velkou část populace (pandemie).

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Komentář EUCS: Pojišťovna Novis už produkty na českém trhu nenabízí, někteří klienti však mají toto pojištění sjednáno z dřívějška.

Omezení podle pojistných podmínek

Allianz: Pokud k pojistné události dojde v souvislosti s epidemií, pojistné plnění je poskytnuto. Pokud by ale za všechny pojistné události, které nastanou v souvislosti s jednou událostí nebo s několika souvisejícími událostmi, měla pojišťovna celkem vyplatit více než 500 milionů korun, poskytne z každé pojistné smlouvy za všechny pojistné události jednoho pojištěného pojistné plnění nejvýše dva miliony korun. 

Komentář EUCS: Omezení nastává jen v případě události skutečně extrémního rozsahu. Nevnímáme to zcela negativně, pojišťovna si však vyhrazuje právo výši obou limitů upravovat. Pokud by se tak stalo, pojištěný bude vyrozuměn nejpozději dva měsíce před tím, než ke změně dojde.

O autorech

 • Lukáš Kaplan je vystudovaný právník, odborník na problematiku sporů s pojišťovnami. V roce 2013 se stal jednatelem společnosti EUCS, která se zaměřuje na férové odškodnění pojistných událostí. Je garantem projektu PoradnaPoskozeneho.cz, který zajištuje pomoc poškozeným při nezaviněných dopravních nehodách a vážných pracovních úrazech.
 • Daniel Šafrán je jednatelem společnosti EUCS Analytics. Vede projekt e-Srovnání pojištění EUCS, který poskytuje srovnání životního, havarijního, majetkového a odpovědnostního pojištění pro více jak 5000 poradců napříč finančně poradenským trhem.
 • Společnost EUCS od roku 2012 vymohla více než 400 milionů korun pro poškozené klienty na finančním trhu a vyhrála více než 1000 sporů s pojišťovnami. Poskytuje elektronické srovnání pojištění na českém trhu, nezávislou likvidaci pojistných událostí a provozuje i zmíněný projekt PoradnaPoskozeneho.cz.

Otázka výkladu

MetLife: Podle pojistných podmínek nenastává pojistná událost v souvislosti s válkou, invazí, působením cizích mocností, nepřátelskými akcemi, občanskými nepokoji, revolucí, vzbouřením, vzpourou, vojenskými silami nebo výjimečným stavem, stavem obležení nebo jakoukoli jinou událostí či příčinou, která vede k vyhlášení a udržování tohoto stavu, karantény, znárodnění na žádost jakékoli veřejné nebo místní zákonné moci nebo aktivní účasti pojištěného na násilné akci nebo rvačce (nejedná-li se o stav krajní nouze nebo nutné obrany).

Komentář EUCS: Pod „jakoukoliv událost či příčinu“, která vede k vyhlášení výjimečného stavu či karantény, lze podle našeho názoru podřadit také aktuální epidemii/pandemii v souvislosti s onemocněním Covid-19. Jedná se však o otázku výkladu a pojišťovna toto veřejně vyvrací na svém webu. 

Ke dni 2. dubna totiž na svém webu odpovídá na otázku: „Mám pojištění u MetLife – vztahuje se i na Koronavirus?“ Odpověď zní, že pojišťovna MetLife nemá v pojistných podmínkách uvedenu výluku na virová onemocnění, pojistné plnění by tedy bylo vyplaceno v souladu s pojistnou ochranou sjednanou v rámci pojistné smlouvy.

Přístup k individuálně nařízené karanténě

Běžnou podmínkou pro pojistné plnění z pojištění pracovní neschopnosti je úraz nebo nemoc. Pokud klient onemocní v souvislosti s novým koronavirem, jedná se v podstatě o standardní pracovní neschopnost z důvodu nemoci. Proto u všech pojišťoven, které nemají obecnou výluku na pojistné události v důsledku epidemie či pandemie, bude za pracovní neschopnost v souvislosti s tímto onemocněním plněno.

Specifikum aktuální situace spočívá v tom, že klient může být uvržen do karantény, aniž by mu byla nemoc diagnostikována. Jedná se tedy o preventivní opatření, které není standardní pojistnou událostí. Proto jsme se v následující tabulce zaměřili na přístup pojišťoven k těmto případům (pravý sloupec), na dalších řádcích pak přineseme doplňující informace.

Je nutné zdůraznit, že i v těchto případech musí standardně uplynout karenční doba. Je také potřeba dodržet případné další podmínky, které mohou být v pojistných podmínkách.

Plnění v souvislosti s koronavirem

Pojišťovna / produkt

Bude plněno za pojistnou událost

v důsledku epidemie/pandemie?

Bude plněno za pracovní neschopnost

v souvislosti s onemocněním Covid-19?

Bude plněno za pracovní neschopnost

v případě nařízené karantény?

Allianz / ŽivotANO, s omezením*ANO**NE / bez stanoviska
Axa / ActiveLife+ANOANONE / bez stanoviska
ČPP / Neon Life, Invest, RiskANOANONE / bez stanoviska
ČSOB / Forte, VarioNE, výluka*NE, výlukaNE, výluka
Generali Česká / Bel Mondo, Bella VitaANOANOANO, s omezením*
Generali Česká / Můj Život, Můj Život 2ANOANOANO, s omezením*
Komerční pojišťovna / ElánANOANOANO, s omezením*
Kooperativa / Na Přání, PerspektivaANOANOANO, s omezením*
Kooperativa / Flexi, Flexi Risk, RŽPANOANOANO, s omezením*
Maxima / MaxEfektANOANONE / bez stanoviska
MetLife / Garde 5.0ANO*ANONE / bez stanoviska
Mutumutu / Pojištění MutumutuANOANOANO, s omezením*
NN / Život, Smart, NN BlueANOANOANO, s omezením*
Novis / Wealth InsuringNE, výluka*NE, výlukaNE, výluka
Simplea / Životní pojištěníANOANONE / bez stanoviska
Uniqa / Domino Risk, InvestANOANOANO, s omezením*
YouPlus / Životní pojištění 4UANOANOANO, s omezením*

Poznámky: U všech produktů vycházíme z nejnovějších pojistných podmínek a stavu k 19. 5. 2020. 

* Podrobnosti naleznete v textu článku.  ** Omezení se vzhledem ke svému charakteru prakticky nedotkne plnění z pojištění pracovní neschopnosti. Autor porovnání: EUCS

Doplňující informace k jednotlivým pojišťovnám

Generali Česká pojišťovna:

 • 10. 3. 2020: Veřejný příslib platný do odvolání: Za pracovní neschopnost je uznána v rámci životního pojištění také karanténa, která byla ošetřujícím lékařem (příp. hygienickou stanicí) nařízena v souvislosti s onemocnění Covid-19. Takto nařízenou karanténu s označením diagnózy klienti pojišťovně doloží na oficiálním formuláři. Ten vystaví ošetřující lékař, případně hygienická stanice.

Kooperativa:

 • 23. 3. 2020: Úprava a upřesnění definice pojistné události a postupu v případě uplatnění práva na pojistné plnění z pojištění pro případ ošetřování: V případech životního pojištění Perspektiva (7BN) a Na přání bude Kooperativa plnit za ošetřování pojištěného dítěte a současně vzniku práva na ošetřovné dle § 39 odst. 1 zák. o nemocenském pojištění (OČR) vč. mimořádného opatření při epidemii. V životním pojištění Flexi se v pojištění ošetřování dětí při úrazu nebo nemoci nejedná v případě nepřítomnosti dětí ve školských zařízeních o pojistnou událost. Zjednodušeně: Perspektiva a Na přání plní za OČR jako takovou, Flexi za nemoc/úraz, které si vyžadují ošetřování.
 • 17. 3. 2020: Pokud mají klienti sjednáno životní pojištění a v jeho rámci i pojištění pro případ nemoci, plní v souvislosti s Covid-19 bez omezení dle konkrétních podmínek pojištění, které mají sjednané ve své pojistné smlouvě. Plní i v případě, kdy zaměstnanec čerpá nemocenskou z důvodu karantény.

Hrajte na jistotu

Zdroj: Shutterstock

Dobré pojištění může být k nezaplacení. Rádi vám pomůžeme vybrat.

Komerční pojišťovna:

 • Při pracovní neschopnosti: dobu strávenou v povinné karanténě, nařízené karanténě, v izolaci klienta v místě bydliště či při hospitalizaci budeme po dobu vyhlášení nouzového stavu započítávat do celkové karenční doby, která je stanovena minimálně na 28 dní u pojištění pracovní neschopnosti. Nařízenou karanténu je možné brát jako pracovní neschopnost, pouze pokud je potvrzena lékařem (je vystavena neschopenka) působícím na území ČR.

Mutumutu:

 • Pokud kvůli nakažení Covid-19 budete v pracovní neschopnosti, máte jako zaměstnanec nárok na nemocenskou. Jako OSVČ pouze tehdy, když si platíte dobrovolné nemocenské pojištění. Aby vám vznikl nárok na plnění z pojištění Mutumutu, musí vaše pracovní neschopnost trvat minimálně 60 dnů. Kvůli potvrzení ale nemusíte chodit k lékaři. Zaměstnavateli i nám bude stačit eNeschopenka, kterou lékař vystaví online. Od OSVČ nám stačí sken nebo fotografie lékařské zprávy. Od 60. dne vám každý měsíc začneme vyplácet částku, kterou jste si nastavili při uzavírání pojištění.
 • Pokud budete v karanténě kvůli tomu, že jste pobývali v rizikové oblasti, je to stejné, jako byste byli v pracovní neschopnosti. Lékař vám vystaví eNeschopenku, kterou zašlete e-mailem zaměstnavateli. Nárok na plnění z pojištění Mutumutu by vám vznikl pouze tehdy, kdybyste zůstali v karanténě déle než 60 dnů. Ale to je hodně nepravděpodobné.
 • Pokud zůstanete doma kvůli nařízení karantény vládou, tedy kvůli překážkám v práci na straně zaměstnavatele, musí vám zaměstnavatel vyplatit náhradu mzdy. Tyto případy tedy pojištění Mutumutu nekryje.
 • Pokud budete doma, protože ošetřujete člena rodiny (resp. staráte se o dítě při zavřené škole). V takovém případě vám náleží ošetřovné. Takže ani tyto případy pojištění Mutumutu nekryje.
 • Pokud dojde na nejhorší: Doufáme, že tento scénář ani nenastane, nicméně pokud svůj boj s koronavirem prohrajete, Mutumutu vyplatí dohodnutou částku vašim blízkým. Můžeme vás ujistit, že v našich podmínkách nemáme epidemie ani pandemie ve výlukách.

Pojišťovna NN:

 • 27. 3. 2020: NN rozšiřuje podmínky krytí rizika pracovní neschopnosti. V případě, že je klientovi po dobu povinné 14denní karantény (uvalené dle mimořádného opatření orgánů veřejné moci po dobu nouzového stavu) diagnostikováno onemocnění Covid-19, pojišťovna bude postupovat ve prospěch klienta a za datum stanovení diagnózy u připojištění pracovní neschopnosti bude považováno datum počátku této 14denní karantény.
 • 16. 3. 2020: Vzhledem k opakujícím se dotazům chceme potvrdit, že produkty životního pojištění NN kryjí rizika i v případě pandemie. Zároveň je potřeba dodat, že se pojištění – zejména hospitalizace nebo pracovní neschopnost – nevztahuje na případy, kdy příčinou není diagnostikované onemocnění, ale jedná se pouze o preventivní opatření. Příkladem je uvalení karantény na nějaké území, kde pojištěný pobývá, ale sám nemocný není. V této situaci bychom pojistné plnění poskytnout nemohli, protože se nejedná o nemoc, ale výhradně o prevenci potenciálního šíření nemoci.
 • 28. 2. 2020: Rádi bychom ubezpečili všechny pojištěnce NN Životní pojišťovny, že v případě onemocnění koronavirem, resp. zjištění této diagnózy, se na tuto situaci nevztahují žádné výluky. Ze všech připojištění, např. pracovní neschopnosti, hospitalizace, úmrtí, je i v tomto případě poskytnuté kompletní pojistné plnění. Zároveň je potřeba dodat, že se pojištění – zejména hospitalizace nebo pracovní neschopnost – nevztahuje na případy, kdy příčinou není diagnostikované onemocnění, ale jedná se pouze o preventivní opatření. Příkladem je uvalení karantény na nějaké území, kde pojištěný pobývá, ale sám nemocný není. 

Uniqa:

 • Životní pojištění: V rámci hlavních rizik smrti nebo trvalé invalidity je koronavirus pokrytý. Dojde-li k úmrtí na tuto infekci, Uniqa vyplatí sjednanou částku pro případ smrti. Pokud by onemocnění mělo za následek přiznání invalidity (invalidní důchod přiznán kvůli trvalým následkům této choroby), Uniqa rovněž bude plnit podle pojistné smlouvy a v ní sjednaných pojistných částek pro příslušný rozsah následků.
 • Pojištění pro případ velmi závažných onemocnění: Vztahuje se na vyjmenované dlouhodobé závažné choroby, mezi nimiž koronavirus není. Primárně tedy nemá s nákazou koronavirem spojitost. Pokud by ale teoreticky došlo například na selhání životně důležitých orgánů v těžkém stavu v důsledku této infekce a potřebu jejich transplantace, Uniqa by takový případ posoudila individuálně, zda je náhrada orgánů podle smlouvy pojistnou událostí.
 • Pojištění dávek v pracovní neschopnosti: Toto pojištění onemocnění koronavirem kryje v plném rozsahu. Uniqa plní pacientům po uplynutí sjednané karenční lhůty na začátku nemoci (od 15., 29., 42., resp. 61. dne léčení) dohodnutou dávku podle pojistné smlouvy. Bylo-li to ujednáno, vyplatí pojistné plnění i zpětně za karenční lhůtu. Samotné nařízení preventivní karantény není pojistnou událostí. Objeví-li se u pojištěné osoby podezření na onemocnění koronovirem a ocitne-li se proto v pracovní neschopnosti s potvrzením od lékaře, pojištění se na tyto situace vztahuje a pojišťovna bude hradit sjednané dávky podle neschopenky. To samé platí v případě, kdy je dotyčný (doposud zdravý) rovnou pozitivně testován na koronavirus: pojišťovna začne platit dávky ode dne potvrzení onemocnění. Pojišťovně je třeba prokázat jak diagnózu koronaviru nebo podezření na něj, tak i okamžik jejího vzniku neschopenkou. Obvyklá čekací lhůta po sjednání pojištění, než Uniqa začne pojistnou ochranu poskytovat, se v případě koronaviru neuplatňuje. Pojištění platí ihned po uzavření smlouvy.
 • Pojištění denních dávek při hospitalizaci: Denní dávky Uniqa při hospitalizaci v souvislosti s onemocněním koronavirem vyplatí. Dávka náleží ve sjednané výši za každý den hospitalizace, kterou klient prokáže propouštěcí zprávou. Obvyklá čekací lhůta po sjednání pojištění, než Uniqa začne pojistnou ochranu poskytovat, se v případě koronaviru neuplatňuje. Pojištění platí ihned po uzavření smlouvy.
 • Pojištění ošetřování nemocného dítěte: Krytí je platné pro děti a mládež až do dovršení 18 let věku, je-li doloženo od ošetřujícího lékaře na příslušném tiskopisu. Pojistná ochrana se vztahuje na dobu onemocnění a na dobu podezření z onemocnění koronavirem, nikoli však na preventivní karanténu. Horní hranicí doby, po kterou lze za ošetřování dítěte z pojištění čerpat plnění, je 90 dnů, ale běžně se v praxi výplata ukončí dnem, kdy na tiskopisu lékař vyznačí konec ošetřování. Pojistné plnění se poskytuje až po uplynutí karenční lhůty 9 dnů, je-li ve smlouvě sjednána

YouPlus:

 • Pracovní neschopnost: Základní podmínkou pro poskytnutí plnění je, aby příčinou byla nemoc nebo úraz, dle definice uvedené v pojistných podmínkách, což znamená, že v případě propuknutí nemoci a vystavení pracovní neschopnosti pojištěnému bude z tohoto připojištění plněno v souladu s pojistnými podmínkami. Dojde-li k propuknutí nemoci v průběhu preventivní karantény, pro kterou byl pojištěný v pracovní neschopnosti, karanténu zohledníme v rozsahu doby odpovídající inkubační době onemocnění a bude plněno v souladu s pojistnými podmínkami. Pro úplnost doplňujeme, že ošetřování člena rodiny není pojistnou událostí.
 • Hospitalizace: Základní podmínkou pro plnění je, aby příčinou byla nemoc nebo úraz, dle definice uvedené v pojistných podmínkách. V případě hospitalizace z důvodu virového onemocnění pojištěného, bude z tohoto připojištění plněno v souladu s pojistnými podmínkami.
 • Smrt, invalidita nebo chirurgický zákrok: V případě pojištění invalidity, pojištění pro případ smrti nebo pojištění chirurgických zákroků pojistné podmínky nestanovují žádné speciální omezení ani výluky ve vazbě na virová onemocnění.
 • Závažná onemocnění: Onemocnění Covid-19 není samo o sobě onemocněním ze seznamu závažných onemocnění v pojištění závažných onemocnění. Pokud by však jeho následkem nastala některá z pojištěných diagnóz, bude plněno bez speciálních omezení nebo výluk.

Lukáš Kaplan

 Další články autora.

Daniel Šafrán

Je jednatelem společnosti EUCS Analytics a vede projekt e-Srovnání pojištění EUCS, skrze který poskytuje srovnání životního, havarijního, majetkového a odpovědnostního pojištění pro více jak 5000 poradců napříč trhem. Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+20
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Ne peníze, ale péči ve stáří. Chystá se pojištění nového typu

9. 3. 2023 | Petra Nová

Ne peníze, ale péči ve stáří. Chystá se pojištění nového typu

Životní pojišťovna Simplea, která loni jako první nabídla kompletní sjednání životní pojistky přes internet, se inovací nebojí. Připravuje pojištění dlouhodobé péče, kde pojistným plněním... celý článek

Jak pojistit živitele rodiny. Srovnali jsme nabídky pojišťoven

23. 2. 2023 | Pavel Krejčík | 1 komentář

Jak pojistit živitele rodiny. Srovnali jsme nabídky pojišťoven

Invalidita, pracovní neschopnost, smrt. To jsou klíčová rizika, která by mělo pokrývat životní pojištění. Nejdůležitější je v situacích, kdy jsou na nás finančně závislí jiní – manželka,... celý článek

Finanční produkty roku 2022. Výsledky soutěže webu Finparáda

14. 2. 2023 | Finparáda

Finanční produkty roku 2022. Výsledky soutěže webu Finparáda

Hledáte nejlepší bankovní účet, spoření, pojištění nebo třeba hypotéku? Inspiraci můžete najít ve výsledcích 12. ročníku soutěže Finanční produkt roku. Tu pořádá analytická společnost... celý článek

Lékaři jsou slabý článek, říká provozní ředitelka pojišťovny

6. 2. 2023 | Jana Divinová

Lékaři jsou slabý článek, říká provozní ředitelka pojišťovny

„Přejít z korporací do nově se rozjíždějící pojišťovny bylo to nejlepší, co jsem mohla udělat,“ říká Markéta Vokřínková, provozní ředitelka pojišťovny Simplea. Vede tým 22 lidí zajišťujících... celý článek

NN má nového ředitele pro Česko

26. 1. 2023 | redakce Peníze.CZ

NN má nového ředitele pro Česko

Generálním ředitelem NN v České republice bude k 1. dubnu 2023 jmenován dvaačtyřicetiletý Yoram Schwarz. Po získání nezbytných regulatorních souhlasů vystřídá v čele NN pojišťovny a... celý článek

Partners Financial Services