OSVČ dostanou příspěvek i po otevření prodejny. Jak na pokračování Pětadvacítky

Petr Kučera | rubrika: Jak na to | 11. 5. 2020 | 101 komentářů
Finanční správa už začala přijímat žádosti o příspěvek pro OSVČ na další období. Přinášíme odpovědi na časté otázky.
OSVČ dostanou příspěvek i po otevření prodejny. Jak na pokračování Pětadvacítky

Zdroj: Ministerstvo financí

Kolik teď můžu dostat?

I pro období od 1. května do 8. června zůstává takzvaný kompenzační bonus na úrovni 500 korun za den – stejně jako v prvním období programu od 12. března do 30. dubna.

K dosavadním až 25 000 korunám (do konce dubna) tedy můžete od dostat dalších až 19 500 korun (od 1. května do 8. června).

Proč druhé období končí zrovna 8. června?

Ministerstvo financí vycházelo z původního plánu otevírání provozoven. Když návrh na pokračování příspěvku dokončilo, počítal vládní harmonogram s postupným uvolňováním zákazů právě do 8. června. Ani rychlejší otevírání, k němuž – aspoň podle současné situace – všechno směřuje, už na tom nic nemění.

Už jsem čerpal(a) příspěvek na období do konce dubna. Mění se od května něco zásadního?

Stručně řečeno: nemění. Pokud jste čerpal(a) příspěvek v prvním období programu Pětadvacítka, můžete ho za stejných podmínek využít i v dalším období. Nedošlo tedy k omezení možných příjemců, ani ke zpřísnění podmínek.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Na předchozí příspěvek jsem nedosáhl(a). Mám teď šanci v dalším období?

Okruh možných příjemců se rozšířil. Na příspěvek nově dosáhnou také podnikatelé, kteří mají zároveň zaměstnání v pedagogické činnosti. Tohle rozšíření už je definitivně schválené. Žádat teď lze i zpětně, tedy i za první období Pětadvacítky (březen až duben).

Další rozšíření zatím čeká na souhlas senátorů, komplikace se ale nečekají. Až novela projde, dosáhnou na Pětadvacítku nově také:

  • OSVČ, které současně pobírají odměnu pěstouna,
  • OSVČ, pracující jako dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
  • společníci společnosti s ručením omezeným, pokud jsou nejvýše dva, nebo pokud jsou členy jedné rodiny (a jejich podíl není představován kmenovým listem).

Kdo všechno může o příspěvek žádat?

Prakticky všichni, kdo mají podnikání jako hlavní činnost. Šanci mají jak živnostníci, tak další podnikatelé – typicky třeba svobodná povolání, samostatní zemědělci, umělci nebo autoři a podobně.

Šanci mají také lidé, kteří si podnikáním přivydělávají, tedy OSVČ vedlejší. Na příspěvek však nedosáhnou ti, kteří mají současně zaměstnání zakládající účast na nemocenské pojištění, pokud nejde o pedagogickou činnost, odměnu pěstouna nebo dobrovolníky v pečovatelské službě.

O příspěvek můžou žádat i studenti, kteří si podnikáním přivydělávají, stejně jako důchodci, lidé na mateřské či rodičovské nebo lidé pečující o postižené. Dosáhnou na něj i lidé pracující na dohodu o provedení práce (DPP) s odměnou do deseti tisíc korun měsíčně nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) s odměnou do tří tisíc korun měsíčně, pokud současně podnikají.

A nově mají šanci i majitelé malých společností s ručením omezeným, jak jsme napsali v odpovědi na předchozí otázku. Podmínkou je, že firma dosáhla v roce 2019 minimálního obratu ve výši 180 tisíc korun, nebo má předpoklad dosažení takového obratu v letech 2020 nebo 2021. Společnost musí být také daňovým rezidentem České republiky, Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

Co musím splnit, abych na příspěvek dosáhl(a)?

Zjednodušeně řečeno: Stačí, když jste v daném kalendářním měsíci musel(a) úplně nebo částečně omezit svou činnost kvůli dopadům epidemie nebo vládním omezením.

Konkrétně podle schváleného zákona zní podmínka takhle:

Podnikatel nemohl svou činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména z důvodu:

  • nutnosti uzavřít provozovnu svou či omezit její provoz,
  • vlastní karantény (nebo karantény jeho zaměstnance),
  • péče o vlastní dítě nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,
  • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti
  • omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti.

Stahujte žádost!

Stahování
Tahači. Zdroj: Shutterstock

Finanční správa zveřejnila formulář nové žádosti o příspěvek. Najdete ji pod odkazem níž. Formulář je interaktivní pdf, psát jde přímo do něj. Nejprve si ho ale musíte (kliknout pravým myšítkem a uložit jako) stáhnout a otevřít ho pak přímo v Acrobat Readeru, ne z prohlížeče. Vyplněnou žádost můžte poslat datovkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem. Nemáte-li, ale chcete posílat elektronicky, pak musíte vytisknout, podepsat a pak naskenovat nebo nafotit. Do předmětu napište Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ a pošlete na adresu, kterou vám prozradí formulář sám. Jinak můžete poslat tradičně poštou nebo zanést na úřad do podatelny nebo sběrného boxu.  

Pětadvacítka. Žádost o bonus

Jak to budu dokazovat?

Stačí čestné prohlášení, které bude součástí žádosti o příspěvek.

Finanční úřad pak zkontroluje jenom základní formality (hlavně to, zda je žadatel skutečně podnikatelem), víc zatím nestihne.

V dalších měsících ale může finanční úřad zjistit, že podnikání v daném měsíci nebylo nijak omezeno. Pak hrozí, že by podnikatel musel příspěvek vrátit (úřad zpětně doměří daň ve výši odpovídající bonusu). Má jít o pojistku proti případům jasného zneužití příspěvku někým, koho krizová opatření vůbec nepoškodila.

Nemusím tedy dokazovat pokles příjmů?

Nemusíte. Zákon mluví pouze o tom, že podnikatel nemohl svou výdělečnou činnost „zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření“.

Ve spojení se základním smyslem zákona (§ 1) by takové omezení činnosti mělo vést k – aspoň nějakým – hospodářským následkům. Zákon ale nestanoví žádné konkrétní číslo.

O příspěvek dokonce můžete žádat i tehdy, když letos máte vyšší příjmy než před rokem. Mohly vám stoupnout třeba díky tomu, že jste na sobě pracovali a zlepšili kvalitu služeb, nebo díky zdražení či inflaci, nebo díky tomu, že se podnikání věnujete intenzivněji než předtím. Podmínkou nicméně je, že jste kvůli koronavirovým omezením nemohli podnikat tak, jak by tomu bylo bez nich – například že jste přišli o domluvenou zakázku, zvýšily se vám náklady a podobně. V takovém případě si radši připravte důkazy nebo aspoň argumenty pro případnou kontrolu v budoucnu.

Pokud zákaz prodeje (poskytování služeb) skončil třeba 10. května, můžu žádat o příspěvek i od 11. května dál, když jsem už otevřel(a)? A co když sice můžu otevřít, ale rozhodl(a) jsem se ještě počkat?

Datum ukončení zákazu nebo skutečného otevření provozovny není rozhodující. Klíčové je, jestli jste v daném kalendářním měsíci mohli podnikat ve stejném rozsahu jako dřív, tedy bez významných problémů.

Pokud bylo vaše podnikání alespoň na začátku května omezeno některým z popsaných způsobů (zavřená nebo omezená provozovna, dopady karantény či ošetřovného na vás nebo zaměstnance, nižší poptávka veřejnosti, výpadky dodavatelů a podobně), můžete žádat o příspěvek za celý květen. A pokud omezení trvalo i na začátku června, můžete žádat o příspěvek i období od 1. do 8. června.

Virus ve firmách

Zdroj: Shutterstock

Jak pandemie koronaviru zasáhla české podnikatele? Jsou vládní opatření přiměřená, nebo jimi stát napáchal víc škody než užitku? A co si ze současné situace vzít pro chvíle, až se život zase vrátí do normálu?

Boj o přežití. Koronakrize očima podnikatelů

Jestliže jste cítili omezení jenom v květnu, zatímco v červnu už ne, máte nárok na příspěvek za květen.

A jestliže jste celý květen mohli podnikat přinejmenším ve stejném rozsahu jako dřív, bez významných problémů, na příspěvek nárok nemáte.

Co když ještě nevím, jak na tom budu začátkem června? A zároveň nemůžu tak dlouho čekat na příspěvek za květen.

Můžete nejdřív požádat o příspěvek za květen a teprve později – podle vaší situace na začátku června – o příspěvek za 1. až 8. června. Podle Generálního finančního ředitelství tedy není nutné podat za druhé bonusové období jedinou žádost (od 1. května do 8. června), lze ji takto rozdělit.

Provozovnu jsem otevřel(a) už 27. dubna. V některé dny mám tržby srovnatelné s dřívějškem, v jiné dny ale přijde méně lidí. Navíc mám vyšší výdaje kvůli hygienickým požadavkům a kontrole jejich dodržování. Musím v žádosti zaškrtat jenom ty dny, které byly slabší?

Ne. Jak jsme už napsali, stačí, když omezení trvala aspoň část měsíce – pak máte nárok na bonus za celý kalendářní měsíc.

„Podmínka, že žadatel nemohl zcela nebo z části vykonávat samostatnou výdělečnou činnost nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, se posuzuje ve vztahu ke kalendářnímu měsíci. Nemožnost provozovat činnost nad míru obvyklou, stejně tak omezení výkonu činnosti nad míru obvyklou, se tedy fakticky neposuzuje k jednotlivému kalendářnímu dni, ale ke kalendářnímu měsíci jako celku. Pokud tedy k uvedenému omezení došlo během daného kalendářního měsíce, je podmínka splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají,“ potvrzuje i ministerstvo financí.

„Záměrem nebylo například to, aby ten, kdo svou činnost provozuje pouze ve všední dny, byl na kompenzačním bonusu krácen o ty dny, které připadají na víkendy a svátky. Stejně tak nebylo záměrem zohledňovat denní výkyvy a vylučovat ty dny, kdy díky konstelaci určitých událostí mohla činnost subjektu kompenzačního bonusu fungovat lépe než obvykle, ačkoli v celkovém měsíčním souhrnu došlo k propadu. Rovněž není rozhodné, zda uvedené omezení je důsledkem jednorázové skutečnosti (například výpadek podstatné zakázky) či průběžné skutečnosti (například částečné omezení činnosti provozovny),“ dodává ministerstvo.

Jak to chodí

Zdroj: Shutterstock

Pomoc podnikatelům a zaměstnancům musí být hlavně rychlá a jednoduchá, zdůrazňují experti. Hned tři z klíčových vládních programů ukazují, jak zbytečně plýtváme časem a energií, tedy i penězi.

Dokaž, že jsou zavřené školy. Státní pomoc napadl virus byrokracie

Proč přesto můžu v žádosti uvést i jenom část měsíce, nebo několik různých období místo celého měsíce? 

Může se stát, že jste po část měsíce vůbec nespadal(a) do některé ze skupin, které na příspěvek mají nárok. Například jste přerušili nebo ukončili podnikání, čerpali jste podporu v nezaměstnanosti a podobně.

Můžu současně žádat o další dávky jako třeba ošetřovné pro OSVČ, nemocenskou, Antivirus nebo podporu v nezaměstnanosti? Můžu využít úlevu na sociální a zdravotní pojištění?

Příspěvek 500 korun denně (kompenzační bonus) lze bez omezení kombinovat s nemocenskou, ošetřovným, starobním i invalidním důchodem, rodičovským příspěvkem, peněžitou pomocí v mateřství i dávkou pěstounské péče.

Bez omezení ho lze kombinovat i s šestiměsíčními „prázdninami“ na sociální a zdravotní pojištění. A pokud máte zaměstnance, tak i s příspěvky na záchranu pracovních míst z programu Antivirus.

Kompenzační bonus však nelze kombinovat s podporou v nezaměstnanosti (za stejný den tedy čerpáte buď bonus, nebo podporu), s dávkami v hmotné nouzi (ty mohou být vyplaceny jen ve výši rozdílu, přesahuje-li výše dávky kompenzační bonus) ani s příspěvkem na bydlení (při čerpání bonusu nemusí být vyplacen).

Opravdu lze současně čerpat jak kompenzační bonus, tak ošetřovné pro OSVČ?

Ano. Pravidla obou programů nic takového nevylučují, pokud splňujete podmínky jak pro bonus, tak pro ošetřovné.

Žádal(a) jsem o příspěvek pro OSVČ za první období do konce dubna. Přijde mi teď automaticky i za druhé období, tedy květen a případně část června?

Ne. Pro druhé období musíte podat novou žádost – stejně jednoduše jako předtím.

O příspěvek za březen a duben jsem ještě nežádal(a), ale mám to v úmyslu. Můžu rovnou žádat i o příspěvek za květen?

Ano, v takovém případě teď můžete podat společnou žádost na jediném formuláři.

O příspěvek za březen a duben jsem nežádal(a), protože moje podnikání naštěstí nic neomezilo. V květnu už ale cítím dopady, kvůli koronavirové krizi klesla poptávka. Můžu žádat o příspěvek za květen?

Ano.

Do kdy můžu žádat?

Nejpozději do 60 dnů po skončení příslušného období. U příspěvku za 12. březen až 30. duben tedy příjem žádostí skončí 29. června. U příspěvku za 1. květen až 8. červen máte čas až do 7. srpna.

Kdy mi přijdou peníze?

Zřejmě brzo – v řádu dnů po podání žádosti. Na rozdíl od ošetřovného pro OSVČ, úvěrů Covid nebo programu Antivirus totiž právě Pětadvacítka funguje nejlíp.

Musím příspěvek zdanit? Omezí nárok na daňové slevy za rok 2020?

Ne a ne. Příspěvek z programu Pětadvacítka se nezahrnuje do daňově uznatelných příjmů a nemusí se tedy danit ani teď, ani v budoucnu. Nijak neomezí ani nárok na daňové úlevy za rok 2020.

Dostanou podobnou podporu i lidé pracující na dohody, tedy DPČ a DPP?

Na kompenzační bonus dosáhne jenom člověk, který pracuje na dohodu o provedení práce (DPP) s odměnou do 10 tisíc korun měsíčně a současně je OSVČ s aktivním živnostenským oprávněním i na vedlejší činnost. V případě dohod o pracovní činnosti (DPČ) je hranice ve výši tři tisíce.

Ti, kdo uvedené hranice překračují, na kompenzační bonus nedosáhnou, protože už jde o zaměstnání zakládající účast na nemocenské pojištění. A takovou podporu vládní koalice odmítá – navzdory opakovaným snahám opozice.

Dohodáři, kteří odváděli nemocenské pojištění, nicméně mají nově aspoň šanci na ošetřovné, a to i zpětně.

Klikněte pro zvětšení. (Zdroj: MPO)

Ať vám nic neuteče 

Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a neuniknou vám další důležité aktuality a praktické rady! 

Koronavirus: aktuality, kalkulačky, informace

Chraňte nejen sebe, ale i svoji peněženku. Vybíráme nejdůležitější texty a nástroje, které vám pomohou překonat dopady pandemie viru COVID-19.

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+357
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 101 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

11. 5. 2020 15:29, milda

Dagmaro,z Vas primo srsi zavist,nazor od Vas odpovida inteligenci houpaciho kone...bouchnete se do hlavy,snad to pomuze.......

Zobrazit celé vlákno

+207
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

11. 5. 2020 12:32, Dagmar

OSVČ jsou ti, co nic neplatí a všechno dostanou.

-539
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (101 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

13. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 3 komentáře

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

11. 9. 2023 | Petr Kučera

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat... celý článek

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

24. 8. 2023 | Hynek Just

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední... celý článek

Ven z dluhů bez úpadku. Pomůže preventivní restrukturalizace

23. 8. 2023 | redakce Peníze.CZ

Ven z dluhů bez úpadku. Pomůže preventivní restrukturalizace

Zákon o preventivní restrukturalizaci, který v létě schválili poslanci, dnes definitivně potvrdili i senátoři. Preventivní restrukturalizace funguje v řadě evropských zemí – to vychází z evropské směrnice... celý článek

Kdy a komu si při podnikání říct o peníze

8. 8. 2023 | Adam Šoukal

Kdy a komu si při podnikání říct o peníze

Podnikatelský úvěr, faktoring, kontokorent. Otázka, kdy má pro mou firmu smysl využít externí financování, nemusí být pro každého snadná. Konkrétní příklady mohou napovědět.

Partners Financial Services