Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Zaměstnavatel neplatí nebo neplatil sociální pojištění. Co bude s důchodem?

| rubrika: Když se řekne | 4. 5. 2017 | 4 komentáře
K povinnostem zaměstnavatele patří odvádět za zaměstnance sociální pojištění. Když to nedělá, není to váš problém, v době zaměstnání vám dluh na sociálním pojištění vzniknout nemůže. Nezodpovědný zaměstnavatel vám ale může zkomplikovat pozdější nárok na důchod. Poradíme, co s tím.

Zaměstnanci platí sociální pojištění ve výši 6,5 procenta z hrubé mzdy. Povinné odvody vypočítává a strhává ze mzdy zaměstnavatel, který je také musí poslat na účet správy sociálního zabezpečení. Jinými slovy: pokud jste zaměstnaní, nemůže vám na sociálním pojištění vzniknout dluh, za odvody odpovídá zaměstnavatel a případné nedoplatky stát vymáhá od něj, vám se sociální pojištění pro účely důchodu započte v plné výši, jako by bylo zaplacené.

Když vám zaměstnavatel ze mzdy odvody strhává, ale neodvádí je, dopouští se trestného činu. Chybu ale může samozřejmě udělat i nedopatřením.

Za svého zaměstnance odvádějí zaměstnavatelé sociální pojištění dvojí: jednak zmíněných 6,5 procenta jeho  hrubé mzdy, navíc pak ale „ze svého“ ekvivalent 25 procent jeho hrubé mzdy. Podrobně se o výši odvodů, čisté, hrubé i superhrubé mzdě a nákladech práce dočtete v našem článku

Jestli máte podezření, že váš zaměstnavatel sociální pojištění neodvádí a jeho odpovědi vás neuspokojí, můžete upozornit okresní správu sociálního zabezpečení (příslušnou podle sídla zaměstnavatele), není to ale vaše povinnost. Pohlídat byste si hlavně měli, jestli zaměstnavatel sociálce odevzdává evidenční listy důchodového pojištění (do roku 1995 se jim říkalo evidenční listy důchodového zabezpečení) a správně v nich uvádí výši mzdy. Tyto dokumenty totiž rozhodují o tom, jestli se vám doby zaměstnání započtou do dob potřebných pro vznik nároku na důchod a jak vysoký důchod dostanete:

Odkazovaný článek už je ale v jednom ohledu maličko zastaralý. Poslanci schválili strop pro růst důchodů. Podle pravidel, která mají šanci platit už od příštího roku, by důchodový věk neměl překročit 65 roků.

Kalkulačka budoucího důchodu

Kolik to sype?

Kolik platíte měsíčně na sociálním pojištění, to asi víte. (Pokud ne, vyzkoušejte si naši kalkulačku čisté mzdy, je to poučné.) Děláte to prý kvůli důchodu. Kolik to tak ale může sypat? Máme pro vás kalkulačku, která propočte, s jak vysokým důchodem při výši svých odvodů na důchodové pojištění můžete počítat. Pokud máte do penze ještě daleko, tak alespoň orientačně.

Rozšířená verze kalkulačky

Další kalkulačky

Evidenční list důchodového pojištění

Evidenční list musí zaměstnavatel vyplnit za každý kalendářní rok, kdy jste u něj byli zaměstnaní – vždy nejpozději do konce dubna následujícího roku.

V dokumentu nesmí chybět:

 • identifikační údaje zaměstnavatele,
 • jméno, poslední příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a rodné číslo zaměstnance,
 • druh výdělečné činnosti,
 • doba účasti na důchodovém pojištění,
 • doba důchodového pojištění,
 • vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
 • doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu při výpočtu důchodu vylučují,
 • doby, které se ode dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod nepovažují za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu.

Zaměstnavatel musí evidenční list vyhotovit ve dvou stejnopisech – jeden vám dá podepsat a založí do své evidence, druhý podepsaný a orazítkovaný předá vám.

Originál evidenčního listu zaměstnavatel odevzdává okresní správě sociálního zabezpečení – nejpozději do května následujícího kalendářního roku, tedy do měsíce po jeho vyplnění (do stejného termínu musí předat evidenční list i zaměstnanci). Když zaměstnavatel zanikne, musí předložit evidenční listy zaměstnanců do třiceti dnů od svého zániku.  

Když s údaji v evidenčním listu nesouhlasíte a zaměstnavatel je odmítá opravit, můžete do třiceti dnů od převzetí dokumentu požádat příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, aby váš spor rozhodla. U zaměstnanců ve služebním poměru (kromě státních zaměstnanců podle služebního zákona) námitky řeší Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo spravedlnosti.

Na co není papír

Kdy se evidenční list nevede

Evidenční list důchodového pojištění se nevede jen v případě, že jde o výdělečnou činnost, která svým rozsahem nezakládá účast na nemocenském pojištění a důchodovém pojištění. Třeba když pracujete na dohodu o provedení práce a měsíční příjem u zaměstnavatele není vyšší než deset tisíc korun. Nebo v případě zaměstnání malého rozsahu bez vzniku účasti na pojištění, s měsíčním příjmem nižším než dva a půl tisíce korun.

Pokud jste v zaměstnaneckém poměru a evidenční list nedostáváte, zajímejte se. V nejhorším případě můžete zjistit, že vás zaměstnavatel na okresní správě sociálního zabezpečení vůbec nepřihlásil k pojištění nebo vaše evidenční listy neodevzdává.

Pak můžete na okresní sociálce příslušné podle sídla zaměstnavatele dát podnět ke kontrole, stejně tak na Státním úřadu inspekce práce. O svůj nárok na důchod se ale bát nemusíte, pokud prokážete existenci pracovního poměru – například pracovní smlouvou nebo výplatní páskou – bude sociálka pohledávku vymáhat od zaměstnavatele, vám doby pojištění i pojistné započte podle mzdy (vyměřovacího základu) v plné výši.

Každopádně se vyplatí archivovat si všechny evidenční listy, pracovní smlouvy, případně i výplatní pásky. Na nesrovnalosti v sociálním pojištění totiž můžete přijít až po letech, kdy podnik, kde jste pracovali, dávno nebude existovat.

Investovat a šetřit!

Jasně, nachystat se na stáří. Dobře si vychovat hodně šikovných dětí, pořídit si byt, aby se nemusel platit nájem, a zahrádku, aby si člověk sám vypěstoval lacino dobroty.

Ale k tomu pořád investovat a šetřit.

Rádi poradíme s výběrem a pomůžeme porovnat:

Rychlá kontrola důchodového pojištění

Jestli má správa sociálního zabezpečení od všech vašich zaměstnavatelů správné a kompletní podklady, si můžete vcelku jednoduše ověřit. Jednou ročně můžete sociálku požádat o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění, což je dokument, který obsahuje souhrnný přehled údajů o vašem důchodovém pojištění, ze kterých se bude vycházet při výpočtu penze. Tiskopis žádosti o zaslání informativního osobního listu nabízí správa sociálního zabezpečení zde – dá se vytisknout a poslat poštou (na adresu ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08  Praha 5) nebo podat elektronicky. K druhé variantě ale potřebujete funkční datovou schránku. Další možností je nahlédnout do „konta“ pojištění on-line na ePortálu ČSSZ – opět ale potřebujete datovou schránku.

Z informativního listu se nedozvíte všechno. Neuvádí se v něm kupříkladu všechny náhradní doby pojištění – což jsou období, ve kterých jste sice nebyli výdělečně činní, ale přesto se do dob potřebných pro nárok na důchod započítávají. Třeba doba, kdy jste pečovali o dítě do čtyř let, částečně doba studií a doba vojny. Údaje o náhradních dobách stačí doplnit, až budete žádat o důchod. Můžete to ale samozřejmě udělat i v předstihu.

Sociálka neeviduje také doby zaměstnání v cizině – od zahraničních nositelů pojištění (tedy institucí obdobných české sociálce) si je vyžádá, až když o důchod požádáte.

Anketa

Schováváte pečlivě lejstra o zaměstnání, daních, pojištění...?

Jak napravit chyby

Když se ukáže, že některý zaměstnavatel sociálce nedoložil všechno, vyzvěte ho, aby to napravil, tedy aby dodal chybějící evidenční listy důchodového pojištění. Pokud zaměstnavatel už neexistuje nebo vám odmítá vyjít vstříc, řešte věc přímo se sociálkou (OSSZ/PSSZ/MSSZ příslušnou dle místa vašeho trvalého pobytu). Úředníci poradí, jak postupovat – třeba, jak doložit, že jste byli zaměstnaní v podniku, který už zanikl. Pomoct může například:

 • pracovní smlouva nebo potvrzení zaměstnavatele o době trvání zaměstnání,
 • výplatními pásky, mzdové listy, zápočtové listy,
 • bývalá legitimace ROH, pokud jsou v ní vylepeny známky o placení příspěvků,
 • potvrzení o zdanitelných příjmech a funkčních požitcích a o sražených zálohách na daň.

V krajním případě může být doba zaměstnání (pojištění) prokázána i čestným prohlášením dvou svědků, obvykle někdejších spolupracovníků, na tiskopise Čestné prohlášení o dobách zaměstnání/pojištění, stahovat ho můžete na webu ČSSZ.

Dodatečný evidenční list je možné sociálce doložit kdykoli, ostatní (náhradní) doklady se obvykle předkládají, až když požádáte o důchod.

Co dělat, když za vás zaměstnavatel neplatí zdravotní pojištění, se na Peníze.cz dočtete za pár dní.  

Vytisknout

Líbil se vám článek?

+39
Ano
Ne

Diskuze

5. 11. 2017 | 15:45 | Helena

Píšete nesmysly, každý rok přece máte právo nechat si poslat od sociálky, kolik za Vás kdo platí. Pokud toho nevyužíváte, můžete mít problém. více

8. 5. 2017 | 20:04 | Raketa

Nejlepší je Dohoda o provedeni práce a zaměstnanec pak dostane do 10K a ať se stará sám jak umí :D. A kolik lidí na to radostně přistoupí. více

5. 5. 2017 | 8:07 | Pavel

Může se i stát, že zaměstnavatel všchno odvádí v pořádku a přesto má zaměstnanec problém. Když si jeden můj známý šěl pro důchodový výměr, tak se divili, co tam dělá, když celý život (podle nich) nepracoval. Oni prostě jeho...více

4. 5. 2017 | 23:36 | Pepa

Pokud zaměstnavatel strhává odvody, které dále ale neodvádí a z nějakého důvodu zemře, má zaměstnanec smůlu a doplatí si vše ještě jednou a ze své=ho. přitom nemá zaměstnanec možnost si ověřit, jestli zaměstnavatel odvádí...více
Partners Financial Services
 
 

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK