Darování versus dědictví: jak výhodněji přenechat nemovitost? Přehled a kalkulačky

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 25. 2. 2013 | 22 komentářů
Chalupa synovi, domek dceři. Přemýšlíte, jak rozdělit dědictví? Výhodnější může být vyřešit to už za života. Darování nemovitosti vyjde něco přes tisícovku, dědictví i na desetitisíce. Tedy pokud jde o děti. Ale nezapomeňte si jistit záda: aby s vámi holobrádci pěkně nevyběhli.
Darování versus dědictví: jak výhodněji přenechat nemovitost? Přehled a kalkulačky

Po nás potopa… Leckdo si může říct, že na tom, co se bude dít po jeho smrti, už mu vlastně nesejde – ať se pak děti činí, jak umí, a z dědictví každý urve, co dovede. Pokud vám ale blaho dětí leží opravdu na srdci, možná vás napadá, že byste ve všem měli udělat jasno, dokud ještě držíte věci pevně ve svých rukou. O tom, jak na poslední vůli, už jste na Peníze.cz četli:

A víte od nás už i to, že se v Česku v oblasti dědictví chystají rozsáhlé změny:

Dnes si záběr trochu zúžíme a otázku položíme konkrétněji: je výhodnější nemovitost darovat, nebo odkázat? Pokud příbuzným nemovitost darujete ještě za svého života, můžete jim ušetřit dost peněz za dědické řízení. Zato přátelům a známým se naopak vyplatí nemovitost odkázat až v dědictví. Na dalších řádcích si ukážeme proč.

Darovací smlouva musí obsahovat:

  • Identifikační údaje dárce a obdarovaného (jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, datum narození nebo rodné číslo)
  • Označení a popis darovaného majetku (u nemovitosti katastrální číslo)
  • Jednoznačně vyjádřenou vůli dárce danou věc darovat a jednoznačně vyjádřenou vůli obdarovaného věc přijmout
  • Datum podpisu
  • Podpis obou stran (v případě darování nemovitosti musí být podpis úředně ověřený)

Pokud vás napadá, že byste mohli zákon přechytračit a „darovat“ svůj majetek až posmrtně – tedy kupříkladu sepsat darovací smlouvu, která nabude účinnosti až po vaší smrti, věřte, že vám to nevyjde. Občanský zákoník totiž výslovně říká, že taková darovací smlouva je neplatná.

Děti a další příbuzní

Pokud jde o daně – v tomto kontextu máme na mysli přirozeně daň dědickou a daň darovací – nemusí si vaši blízcí příbuzní dělat žádné starosti. Děti, vnuci, rodiče, prarodiče, manželé, sourozenci, synovci, neteře, tety, strýcové, snachy, zeťové, tchyně a tcháni jsou totiž od obou jmenovaných daní osvobozeni. Jenže u daní náklady nekončí – a to zejména v případě dědictví. Pokud jim majetek odkážete, nevyhnou se poplatku za notáře – a ten se může šplhat pěkně vysoko. Jeho výše záleží na hodnotě dědictví. Pokud tedy kupříkladu váš syn podědí rodinný domek v hodnotě tří milionů, notáři zaplatí přes dvacet tisíc. Když zdědí chatu za půl milionu, nechá u notáře necelých sedm tisíc. Taky bude muset zaplatit za odhad nemovitosti – což dá dalších pár tisíc navíc.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Bez notáře se zkrátka žádné dědické řízení neobejde. Výše jeho odměny je určena vyhláškou ministerstva spravedlnosti a dosahuje minimálně šesti set korun. Pokud vás zajímá, jak velkou část vašeho dědictví spolkne odměna notáře, využijte naši kalkulačku.

Když ale příbuzným ještě za života dům darujete, vyjde je to na něco přes tisíc korun. Daň bude nulová, přepsání majitele v katastru nemovitostí přijde na tisícovku a k tomu už jen třicet korun za ověření každého podpisu na darovací smlouvě. Čistě na vás pak už záleží, zda si darovací smlouvu vypracujete sami, nebo požádáte o pomoc právníka. Základní náležitosti, které nesmějí v žádné platné darovací smlouvě scházet, najdete v boxu vlevo.

Odměna notáře v dědickém řízení

Další kalkulačky

Nezapomeňte na věcné břemeno

Myslet na blaho dětí a snažit se jim nějakou tu kačku ušetřit, je ušlechtilá věc. Stejně jako při jiných ušlechtilých gestech byste však neměli rezignovat na zdravý rozum. V tomhle případě to jednoznačně znamená: krýt si pro všechny případy záda. Stát se totiž může všecko – i to, co by jeden nečekal. Pokud chcete v nemovitosti darované dětem dožít, měli byste to v darovací smlouvě ošetřit: formou věcného břemene. Pořádek totiž dělá přátele a koneckonců napomáhá i poklidným rodinným vztahům. K přípravě darovací smlouvy s věcným břemenem práva doživotního užívání nemovitosti se ovšem rozhodně vyplatí přizvat právníka.

Anketa

Až jednou odejdete, necháte za sebou něco pěkného?

Družky a druhové

Že situace nesezdaných životních partnerů, bývá v právních otázkách – tedy zejména pokud jde o uplatňování jakýchkoli nároků – komplikovanější, ví asi každý. Nicméně v oblasti dědictví a darů nemusí být ještě tak zle. Minimálně v tom smyslu, že se družkám a druhům za určitých okolností může vyhnout dědická i darovací daň – pokud ovšem vůbec něco zdědí, či dostanou. Zákon ovšem vymezuje podmínky – aby mohla být druhům a družkám dědická a darovací daň odpuštěna, musí prokázat, že aspoň po dobu jednoho roku před převodem nemovitosti nebo smrtí zůstavitele žili v jedné domácnosti, o tuto domácnost pečovali nebo byli odkázání na zůstavitele (či dárce) výživou. Způsob takového prokazování zákon přesněji neurčuje. Posloužit vám může korespondence od úřadů, bank nebo telefonních operátorů na společnou adresu. Také třeba výpisy z účtů, které potvrdí, že platíte za společné energie nebo internet. Dále společná hypoteční smlouva na byt, společný účet, někdy i svědectví sousedů. Pokud finanční úřad přesvědčíte, bude pro vás platit v podstatě totéž, co jsme si výše popsali na příkladu příbuzných – čili zkráceně řečeno: za takové situace je i pro vás podstatně výhodnější nemovitost dostat darem, než počkat, až ji zdědíte.

Přátelé, známí a ostatní

Jestli chcete přenechat nemovitost někomu, kdo nepatří do vašeho příbuzenstva ani není vaším druhem nebo družkou, jednoznačně se vyplatí nechat to až na závěť. Této skupině už se totiž darovací ani dědická daň nevyhne. A ta druhá je podstatně nižší. Sazba daně darovací totiž dosahuje sedmi až čtyřiceti procent – podle hodnoty zděděného majetku. Sazba daně dědické je podle zákona shodná, ovšem s tím rozdílem, že se násobí koeficientem 0,5 – ve výsledku tedy dosahuje poloviny. Podrobnější informace o výši daně v jednotlivých „cenových hladinách“ najdete v boxu.

Skupiny dědiců (a obdarovaných) podle zákona

Pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsou osoby zařazeny do tří skupin vyjadřujících vztah poplatníka k zůstaviteli, dárci (obdarovanému) nebo nabyvateli (převodci). Příbuzenským vztahům vzniklým narozením jsou na roveň postaveny vztahy založené osvojením.

Do I. skupiny patří příbuzní v řadě přímé a manželé.

Do II. skupiny patří

  • příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety,
  • manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele.

Do III. skupiny patří ostatní fyzické osoby a právnické osoby.

Sazby daně darovací

základ daně

sazba daně

 

I. skupina

II. skupina

III. skupina

od (mil. Kč)

do (mil. Kč)

-

1

0 Kč

0 Kč

7,0 %

1

2

0 Kč

0 Kč

70 000 Kč a 9,0 % ze základu přesahujícího 1 mil. Kč

2

5

0 Kč

0 Kč

160 000 Kč a 12,0 % ze základu přesahujícího 2 mil. Kč

5

7

0 Kč

0 Kč

520 000 Kč a 15,0 % ze základu přesahujícího 5 mil. Kč

7

10

0 Kč

0 Kč

820 000 Kč a 18,0 % ze základu přesahujícího 7 mil. Kč

10

20

0 Kč

0 Kč

1 360 000 Kč a 21,0 % ze základu přesahujícího 10 mil. Kč

20

30

0 Kč

0 Kč

3 460 000 Kč a 25,0 % ze základu přesahujícího 20 mil. Kč

30

40

0 Kč

0 Kč

5 960 000 Kč a 30,0 % ze základu přesahujícího 30 mil. Kč

40

50

0 Kč

0 Kč

8 960 000 Kč a 35,0 % ze základu přesahujícího 40 mil. Kč

50

a více

0 Kč

0 Kč

12 460 000 Kč a 40,0 % ze základu přesahujícího 50 mil. Kč

Základ daně se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru a samotná daň pak na celé koruny nahoru.

Daň dědická

se spočte stejně: výsledek se ale na konci ještě dělí dvěma.

Nepotřebujeme tedy žádné složité propočty, abychom došli k závěru, že dědictví nemovitosti se v tomto případě vyplatí dvakrát víc než darování. Pokud vás zajímají přesné cifry, které na dani dědické či dani darovací zaplatíte, není nic jednoduššího než využít naše kalkulačky. Dřív než začnete počítat, se ale ujistěte, do jaké skupiny dědiců, či „příjemců darů“ vás zákon řadí. 

Výpočet dědické daně

skupiny

Výpočet darovací daně

skupiny

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+173
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 22 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

25. 2. 2013 20:55, notářská poradna

Pro účely stanovení odměny notáře v dědickém řízení není nutné zjištění ceny nemovitosti ke dni úmrtí zůstavitele znaleckým posudkem. Notář vychází z ceny obvyklé, kterou je možno doložit méně nákladným způsobem (např. realitní kancelář) nebo dohodou dědiců.

+38
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

26. 2. 2013 10:43, Petr

Jak je to s daní z převodu nemovitosti? Té se asi nevyhnu v žádném případě? Nebo se v případě dědictví platí i daň z převodu nemovitosti?

-2
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (22 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Očima expertů: Nákup nemovitosti jako nejlepší investice na stáří. Ano, či ne?

22. 2. 2013 | Ondřej Tůma | 25 komentářů

Očima expertů: Nákup nemovitosti jako nejlepší investice na stáří. Ano, či ne?

Zajistí nám nákup vlastní nemovitosti klidný důchod, nebo je lepší investovat jinam? Zeptali jsme se Petra Macha, Tomáše Prouzy, Martina Skalického, Lukáše Kovandy a dalších osobností... celý článek

Daň z převodu nemovitosti 2013: přehled a kalkulačka. A průlomové novinky pro rok 2014

20. 2. 2013 | Petra Dlouhá | 47 komentářů

Daň z převodu nemovitosti 2013: přehled a kalkulačka. A průlomové novinky pro rok 2014

Prodáváte byt, dům nebo třeba garáž? Nezapomínejte, že vás nemine daň z převodu nemovitosti. Její výše prvního ledna vzrostla. Od roku 2014 chce ministerstvo financí radikálně změnit... celý článek

Revoluční změny v dědictví: závěť podle nich můžete sepsat už teď

30. 1. 2013 | Petra Dlouhá | 13 komentářů

Revoluční změny v dědictví: závěť podle nich můžete sepsat už teď

Držíte otěže svého života pevně v rukou? Jenže co po smrti? Co mi po tom? řeknou jedni. Pro jiné životní partie smrtí nekončí. Esa z rukávu se můžou tahat i po ní. Od roku 2014 budou... celý článek

Ceny bytů 2013: obrat a cestu vzhůru nečekejte

3. 1. 2013 | Daniel Kotula | 4 komentáře

Ceny bytů 2013: obrat a cestu vzhůru nečekejte

Ceny bytů zhruba od přelomu let 2007 a 2008 padají a padají. Donekonečna padat nemůžou. Dojde k obratu v roce 2013? Zvýšení daně z převodu nemovitostí ani konečná deregulace nájemného... celý článek

Daň z nemovitosti 2013: podrobný přehled. A aktuální daňový formulář

14. 12. 2012 | Petra Dlouhá | 17 komentářů

Daň z nemovitosti 2013: podrobný přehled. A aktuální daňový formulář

Na daňové přiznání času dost, říkáte si? Jak na které, říkáme my. Nezapomínejte, že přiznání k dani z nemovitosti musíte odevzdat už v lednu. Je tedy správný čas si připomenout vše... celý článek

Partners Financial Services