Odměňte hodné, ztrestejte zlobivé! Jak na poslední vůli

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 6. 5. 2011 | 27 komentářů
Odměňte hodné, ztrestejte zlobivé! Jak na poslední vůli
Ještě neoschly slzy a dcery už se přetahují o starožitné talíře. Snacha v našem norkovém kožichu láduje do kapes rodinné šperky a synek shání klíčky od veterána v garáži… Dědictví. Nevyčerpatelný námět filmových scénářů. Kdo zdědí zlatý důl? Kdo dluhy? A kdo leda křivý nos? A co s tím nadělá závěť?

V totmo textu prozkoumáme mnohá zákoutí dědického práva a nahlédneme při tom i do kuchyně ministerstva spravedlnosti, které do připravovaného občanského zákoníku nachystalo nejednu jeho změnu.

Nechce se vám přemýšlet o tom, co bude, až bude... a sepisování testamentu hodíte za hlavu. Říkáte si – nechám to osudu. Jenže místo osudu nastoupí zákon. A ten je slepý k lidským citům i rozmarům. Zbožňovali jste Pepíka, zatímco Karel se k vám choval jako prevít? Málo platné. Dědictví vyřizuje notář a ten dědice pěkně podle předpisu zařadí do příslušné skupiny s jasně danými nároky. Kdo zákonná kritéria nesplňuje, utře nos – jakkoli byl třeba vašemu srdci nejbližší.

Jak se dědí „ze zákona“: první, druhý... Čert aby se v tom vyznal

Dědictví ze zákona

  • 1. skupina: děti, manžel (nebo registrovaný partner). Každý dědí rovným dílem. Když nedědí některé dítě dědictví přechází stejným dílem na jeho děti a další potomky.
  • 2. skupina: když nedědí potomci, dědí manžel nebo partner, rodiče nebo osoby žijící s zemřelým nejméně po dobu jednoho roku před smrtí ve společné domácnosti. Manžel nebo partner dědí nejméně polovinu dědictví, jinak se dědí rovným dílem.
  • 3. skupina: sourozenci a ti, kteří se zemřelým žili před jeho úmrtím déle než jeden rok. Když nedědí sourozenci, rovným dílem dědí jejich děti.
  • 4. skupina: prarodiče a jejich potomci (tedy strýcové, tety), rovným dílem.

Pokud se nenajdou dědicové z žádné vyjmenovaných skupin, dědictví připadne státu jako takzvaná odúmrť.

Zákony na Peníze.cz

Problematikou dědění se zabývá sedmá část občanského zákoníku. Připravili jsme pro vás ale také plné aktuální znění mnoha dalších zákonů. Račte nahlédnout.

Pokud vás problematika zajímá hlouběji, ale zákoníkem se nechcete probírat, přichystali jsme pro vás i přehledné shrnutí problematiky dědického práva a dědického řízení.

Zákon stanovuje čtyři dědické skupiny. V první dědí manžel, registrovaný partner a děti (či vnoučata) zemřelého. Ve druhé pak, když zemřelý neměl vlastní děti, dědí manžel, partner, druh či družka a rodiče. Ve třetí skupině – pokud není manžel ani rodič – dědí druh či družka, sourozenci, eventuálně synovci a neteře. Ve čtvrté strýcové a tety,“ vysvětluje notářka Zuzana Bartoňová. (Podrobněji viz box Dědictví ze zákona.) Pokud se nenajdou dědici ani v poslední skupině, schramstne vše jako odúmrť stát. „Dnešní stav těmto situacím nahrává,“ říká mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Palečková. „Návrh nového občanského zákoníku proto chystá rozšíření dědických skupin o další dvě.“ Dědit by tak mohly i sestřenice, bratranci a praprarodiče.

Dědění „ze závěti“: Otěže držím já. I po smrti!

Chcete sehrát roli černého koně, který míchá pořadím? Napište závěť. Udělat to může každý člověk starší patnácti let. Vždy v ní musí být uveden den, měsíc a rok, kdy byla podepsána. Zůstavitel v ní stanoví dědice, popřípadě určí jejich podíly nebo věci a práva, která jim odkazuje. Když podíly jednotlivých dědiců nejsou určeny, budou poděleni rovných dílem. V závěti ale nemusí být rozdělen celý majetek. Zbytek se pak dědí, jak bylo popsáno výše.

Když závěť napíšete vlastní rukou, teoreticky bude platná, i když ji načmáráte třeba tužkou na obočí na papírový kapesník. Když ji vlastní rukou nenapíšete, musíte ji alespoň za přítomnosti dvou svědků sami podepsat a stvrdit ji musí i jejich podpisy. Nejspolehlivější je ale závěť v podobě notářského zápisu. Zaplatíte za něj od 900 do 1 500 Kč. „Tato závěť má nejvyšší právní sílu, je nahlášena notářem do centrální evidence závětí, takže je jisté, že bude v dědickém řízení dohledána a bude platná,“ říká notářka Bartoňová. „Nejčastějším důvodem prohlášení závěti za neplatnou je právě pochybení u formálních náležitostí. Proto každému doporučuji konzultaci s notářem,“ dodává.

Závěti namluvené na diktafon či na video, které známe z filmů, české právo neuznává. Neplatný je také ústní projev vůle. Takže jestli babička o Vánocích říkala, že by domek nechala Janičce, má Janička smůlu. A když psal strýček závěti jako na běžícím páse? Pokud si obsahem neodporují a týkají se různého majetku, mohou platit obě. Když si odporují, považuje se za platnou ta poslední. Také se ale může stát, že soud prohlásí za neplatné všechny.

Spočítejte si dědickou daň

Pozor!
Při počítání dědické daně jsou skupiny dědiců definovány poněkud jinak než pro rozhodování o pořadí dědiců. Nenechte se zmást, případně nahlédněte do zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, který najdete na Peníze.cz.

Kalkulačka pro výpočet dědické daně.

Pojďme se dohodnout, jsme přece dospělí

Návrh občanského zákoníku chce obnovit také institut dědické smlouvy. „Závěť je jednostranným právním jednáním. V případě dědické smlouvy se jedná o dohodu s druhou stranou, uzavřenou ještě za života,“ vysvětluje mluvčí ministerstva spravedlnosti Palečková. „Smlouva dává dědicům jistotu, že se jednou stanou vlastníky, ale neomezuje zůstavitele v nakládání s majetkem za života,“ pokračuje. „Například když starý člověk už nemá prostředky na provoz domu, ale nechce ho prodat, může ho dědickou smlouvou někomu odkázat s tím, že jej dotyčný nechá v domě dožít a bude hradit náklady na jeho provoz,“ říká mluvčí.

Jaké husarské kousky zákon povoluje a jaké ne

Když se rozhodnete sepsat závěť, otevírají se vám pro poslední zúčtování nekonečné možnosti. Vypéct můžete skoro všechny. Manželku či manžela připravíte o dědictví natošup. A je úplně fuk, jestli vám celý život zahýbal(a), nebo stál(a) vroucně po boku. Když ji/ho v závěti nezmíníte, má smůlu. Chcete odkázat jmění milence, sousedovi nebo třeba pošťákovi? Žádný problém. Anebo byste nejradši všechno přenechali dobročinné organizaci či sportovnímu klubu? I to se dá závětí snadno „ošetřit“. Jediná „potíž“ je s vašimi ratolestmi. Ty jsou neopomenutelnými dědici, kteří dědit zkrátka musí. Nezletilí potomci (včetně nenarozeného dítěte) si rozdělí polovinu vašeho majetku. Zletilí musí dostat aspoň polovinu ze svého zákonného podílu. Zbytek můžete rozdělit, jak je vám libo. Jen se budete muset smířit s tím, že vynecháte své domácí mazlíčky. Zatímco v zahraničí se pozůstalí soudí o miliony po babičce s čivavou, u nás zatím nic takového možné není. Milujeme je až za hrob, ale dědit nesmí.

Čtenáři doporučují

Jak odkazovat, jak dědit

Dědictví nemusí vždycky potěšit. Přečtěte si, jak je to s dědickou daní, s dědictvím hypotéky – a vůbec, kdy je lepší držet věci pevně v rukou a sepsat závěť.

Vydědím tě, nevděčníku!

Hrozby o vydědění slýchají nezvedená dítka od rodičů často, v reálu však jde o dost složitý proces. „Potomek musí splňovat jednu ze čtyř podmínek. Neposkytuje rodiči potřebnou pomoc v nemoci, stáří nebo v jiných závažných případech. Neprojevuje trvale opravdový zájem o rodiče. Nebo byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku. Anebo vede trvale nezřízený život,“ shrnuje notářka Bartoňová. Například u trvalého nezájmu však není snadné prokázat, že si za něj rodič nemůže sám.

Když vystuduješ medicínu, zdědíš milion

Zápletka nejedné telenovely vyrůstala z podmínky, kterou si babička v závěti umanula. Dědit budeš, holenku, ale nejdřív vystuduješ a oženíš se, jinak neuvidíš ani niklák… České právo zatím žádnou podmíněnost dědictví nepřipouští a v závěti se na ni nebere ohled. Ale chystá se změna. „Návrh nového zákoníku zůstaviteli umožňuje, aby k závěti ve formě doložky podmínku připojil,“ říká za ministerstvo spravedlnosti Tereza Palečková. „Před některými druhy podmínek by však zákon dědice chránil. Nepřihlédne se k příkazu, aby se dědic stal členem politické strany, rozvedl se, opustil zaměstnání a podobně,“ dodává.

Tatínek si užíval a my to máme splácet?

Co když po rodičích zdědíme leda dluhy? Neděste se. Vaším prvním právem je dědictví jako celek odmítnout a zůstanete si na svém. A když ho přijmete?„Podle současného práva dědici zemřelého odpovídají za jeho dluhy jen do výše dědictví,“ říká mluvčí ministerstva spravedlnosti Palečková. V praxi to funguje tak, že většinu movitého majetku rychle sbalí a před notářem zapřou. Formální hodnota dědictví se sníží a věřitele tím ošidí. „Proto nový zákoník navrhuje, aby dluhy na dědice přecházely v plném rozsahu,“ pokračuje mluvčí.

Nestřílejte, vzdávám se

Anketa

Chystáte se sepsat poslední vůli?

Další novinkou v navrhovaném zákoníku je možnost vzdát se dědického práva ještě za života zůstavitele. „Předešlo by se tím řadě dědických sporů,“ říká Tereza Palečková. „Když má zůstavitel dva syny a jednomu za života daruje pozemek, zatímco druhému nic nedal, ale chce je spravedlivě podělit, může uzavřít s obdarovaným synem dohodu o zřeknutí se dědictví,“ vysvětluje mluvčí. Podle současného práva se totiž dědictví předem zříci nemůžeme.

Nový občanský zákoník z dílny ministerstva spravedlnosti musí teprve schválit poslanci. Co na novinky, které chystá, říkáte vy? A vůbec… Kdo z vás zdědil zlatý důl? Kdo dluhy? Kdo jen křivý nos? A jaké to bylo?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+82
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 27 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

13. 2. 2014 14:52, Veronika

Dobrý den.tatka umřel v zahraničí.(jezdil s kamioonem)a tudíž i v zahrničí delal své volno. umřel vlastni vinou nebyl to uraz.Převoz těla stál 118tis. ZAJIMALO BY ME JESTLI MI TO NEKDO PROPLATI.jeho šééfova se vymlouvá že to nebyl pracovní uraz. a životní pojistení které mel tatka uzavřené bylo jen v případě smrti urazem. dekuji.

+1
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

8. 5. 2011 10:12, Michal Kára

Předpokládám, že dědictví lze i dle nového zákona odmítnout.

Zobrazit celé vlákno

-1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (27 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Zdědili jste akcie? Někdy to může být i za trest!

9. 12. 2010 | František Mašek | 3 komentáře

Zdědili jste akcie? Někdy to může být i za trest!

Také vám zbyly akcie z kuponové privatizace? Pokud aktivně obchodujete na burze, nebo v RM-Systému a akcie z kuponovky jsou neprodejné, zaplatíte za jejich vedení na účtu v Centrálním... celý článek

Ještě než zdědíte hypotéku, musíte ji za zemřelého splácet

12. 7. 2010 | Věra Tůmová | 2 komentáře

Ještě než zdědíte hypotéku, musíte ji za zemřelého splácet

Při jednání o dědictví domu s hypotékou, by dědicové neměli čekat až na výrok soudu, kdo a co zdědil. Dávno před tím, než se vše u notáře rozhodne, je třeba bance oznámit úmrtí a začít... celý článek

Kdy je lepší sepsat závěť u notáře

4. 7. 2008 | Eva Sovová | 11 komentářů

Kdy je lepší sepsat závěť u notáře

Závěť sepsaná u notáře má vyšší důkazní sílu než vlastnoručně psaná závěť. Dá se zpochybnit jen těžko. Notář ji musí zaevidovat do centrálního registru, při dědickém řízení se proto... celý článek

Jak napsat závěť aneb konec tahanic o majetek

24. 6. 2008 | Eva Sovová | 39 komentářů

Jak napsat závěť aneb konec tahanic o majetek

Závěť předejde tahanicím příbuzných o majetek. Dá se pořídit vlastnoručně, za účasti svědků nebo u notáře. Myslet na závěť začínají stále víc i majetní lidé mladších věkových kategorií.... celý článek

Jak drahé je dědictví

10. 12. 2004 | Lucie Aschenbrennerová | 17 komentářů

Jak drahé je dědictví

Zdědili jste auto, chalupu nebo dokonce luxusní vilu na Bahamách po bohatém strýčkovi a nevíte si rady s dědickou daní? Poradíme vám. Přečtěte si, kdy musíte podat daňové přiznání,... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.