Vše o dani dědické

Předmět daně:

Předmětem daně dědické je nabytí nemovitého a movitého majetku děděním (dědictví ze závěti či ze zákona). Pro stanovení předmětu daně dědické je důležité státní občanství a trvalý pobyt zůstavitele v den jeho smrti. Byl-li zůstavitel občanem ČR s trvalým pobytem na našem území, vztahuje se daň na veškerý jeho movitý majetek (v ČR i cizině) a na nemovitosti na území ČR. V případě, že zůstavitel nebyl občanem ČR nebo neměl na jejím území trvalý pobyt, vztahuje se daň pouze na movitý majetek v tuzemsku.

Stanovení předmětu daně podle vztahu zůstavitele k České republice
vztah k České republice movitý majetek v nemovitý majetek v
občanství ČR trvalý pobyt v ČR ČR cizině ČR cizině
ano ano ano ano ano ne
ano ne ano ne ne ne
ne ano ano ne ne ne
Poplatník daně:

Poplatníkem daně je jednotlivý dědic, který nabyl dědictví na základě rozhodnutí příslušného orgánu v řízení o dědictví. Poplatníci daně jsou rozděleni do tří skupin podle příbuzenského vztahu mezi zůstavitelem a dědicem:

  I. příbuzenská skupina
 • manželé
 • příbuzní v přímé řadě - děti, vnoučata, rodiče, prarodiče
  II. příbuzenská skupina
 • příbuzní v řadě pobočné - sourozenci, tety, strýcové, neteře, synovci
 • manželé dětí a rodičů
 • osoby žijící déle než 1 rok ve společné domácnosti
  III. příbuzenská skupina
 • fyzické osoby bez příbuzenského vztahu
 • právnické osoby

Poplatník je povinen podat daňové přiznání k dani dědické do 30 dnů od skončení dědického řízení.

Právnické osoby osvobozené od daně (např. obecně prospěšné společnosti, církve, nadace) mají povinnost podat daňové přiznání o bezúplatně nabytém majetku po uplynutí pololetí.

Dědické řízení

Řízení o dědictví probíhá vždy před soudem. Soud jej zahajuje okamžitě poté, co se dozví o úmrtí, ať už od matričního úřadu, nebo z jiného zdroje. Účastníky řízení jsou ti, u nichž se předpokládá, že by mohli být dědici, případně stát, pokud takovéto osoby neexistují. Pokud měl zemřelý pohledávky, jsou účastníky i jeho věřitelé a v určitých případech i ten, kdo zemřelému zařídil pohřeb.

V dědickém řízení se majetek, který je předmětem dědění, ocení. Také se připraví všechny potřebné podklady pro vydání usnesení soudu: zjistí se, zda existuje závěť, provede se soupis majetku a dluhů zemřelého. Posledními zmiňovanými úkony soud pověří notáře. Notář také podá návrhy na usnesení soudu a vyúčtuje svou odměnu. Úkony notáře jsou hrazeny dědicem (případně společně všemi dědici). Výše odměny notáře záleží na ceně majetku a pohybuje se v rozmezí 600 až bezmála 40 000 Kč (viz tabulka). Nakonec soud rozhodne o rozdělení majetku mezi dědice.

Odměna notáře v dědickém řízení
cena majetku odměna notáře
do 100 000 Kč 2%, nejméně však 600 Kč
nad 100 000 do 500 000 Kč 2 000 Kč + 1,2 % z částky přesahující 100 tisíc
nad 500 000 do 1 000 000 Kč 6 800 Kč + 0,9 % z částky přesahující 500 tisíc
nad 1 000 000 do 3 000 000 Kč 11 300 Kč + 0,5 % z částky přesahující 1 milion
nad 3 000 000 do 20 000 000 Kč 21 300 Kč + 0,1% z částky přesahující 3 miliony
nad 20 000 000 Kč 38 300 Kč
Pozn.: Notář si účtuje též další výdaje spojené s přípravou podkladů pro rozhodnutí soudu.

Základ daně:

Základem daně je cena majetku nabytého dědictvím v den smrti zůstavitele. Tato cena se při stanovení základu daně snižuje o:

 • dluhy zůstavitele pokud přešly na dědice
 • přiměřené náklady na pohřeb
 • výdaje na notáře

Tato snížení se vztahují k celému dědictví, u jednotlivých dědiců se snížení uplatní v odpovídajícím poměru. Další snížení představuje osvobození, které je diferenciované na základě příbuzenského vztahu mezi dědicem a zůstavitelem (daň se vybere pouze z částky nad osvobozený limit).

Výše osvobození od daně dědické
Příbuzenská
skupina
Majetek Osvobození
I. Movité věci osobní potřeby neomezeně
Peněžní hotovost, vklady na účtech, cenné papíry neomezeně
II. Movité věci osobní potřeby neomezeně
Peněžní hotovost, vklady na účtech, cenné papíry neomezeně
III. Movité věci osobní potřeby 20 000 Kč
Peněžní hotovost, vklady na účtech, cenné papíry 20 000 Kč

Podmínkou osvobození je, že majetek nesmí být součástí obchodního jmění zůstavitele (osvobozeny tak nejsou například vklady na podnikatelských účtech).

Sazby daně:
základ daně sazba daně
pro dědice zařazené
do I. skupiny
sazba daně
pro dědice zařazené
do II. skupiny
sazba daně
pro dědice zařazené
do III. skupiny
od
(mil. Kč)
do
(mil. Kč)
- 1 0 Kč 0 Kč 7,0 %
1 2 0 Kč 0 Kč 70 000 Kč a 9,0 % ze základu přesahujícího 1 mil. Kč
2 5 0 Kč 0 Kč 160 000 Kč a 12,0 % ze základu přesahujícího 2 mil. Kč
5 7 0 Kč 0 Kč 520 000 Kč a 15,0 % ze základu přesahujícího 5 mil. Kč
7 10 0 Kč 0 Kč 820 000 Kč a 18,0 % ze základu přesahujícího 7 mil. Kč
10 20 0 Kč 0 Kč 1 360 000 Kč a 21,0 % ze základu přesahujícího 10 mil. Kč
20 30 0 Kč 0 Kč 3 460 000 Kč a 25,0 % ze základu přesahujícího 20 mil. Kč
30 40 0 Kč 0 Kč 5 960 000 Kč a 30,0 % ze základu přesahujícího 30 mil. Kč
40 50 0 Kč 0 Kč 8 960 000 Kč a 35,0 % ze základu přesahujícího 40 mil. Kč
50 a více 0 Kč 0 Kč 12 460 000 Kč a 40,0 % ze základu přesahujícího 50 mil. Kč
Zdroj dat: zákon
Pozn.: základ daně se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru a samotná daň pak na celé koruny nahoru.

Výslednou sazbu daně je ještě nutné vynásobit koeficientem 0,5. Sazby daně dědické a darovací totiž vycházejí ze stejného principu, pouze s tím rozdílem, že výsledná daň se u daně dědické vynásobí koeficientem 0,5. Dědická daň je tak oproti dani darovací o polovinu menší.

Spočítejte si výši dědické daně

Z čeho se daň platit nemusí?

Jak jsme již uvedli, od daně dědické je osvobozeno nabytí majetku děděním, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. skupině. Příkladů je ale více:
Pokud dědická daň činí méně než 100 Kč, daňové přiznání se sice podává, ale vyměřenou daň správce daně nepředepíše a poplatník daň neplatí.
Dále jsou od dědické daně osvobozeny například:

 • Přechod movitých věcí osobní potřeby u fyzických osob, pokud tyto věci po dobu 1 roku před nabytím nebyly součástí obchodního majetku zemřelého, pokud cena tohoto majetku nepřevyšuje u osob II. skupiny 60 000 Kč a u osob III. skupiny 20 000 Kč u každého jednotlivého poplatníka,
 • Přechod vkladů na účtech u bank, peněžních prostředků a cenných papírů (platí zde stejné limity jako v předchozím případě),
 • Částky, které se podle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem stávají předmětem dědictví,
 • Nabytí majetku Českou republikou (jedná se zejména o takzvanou "odúmrť", tedy případ, kdy neexistuje dědic, a kdy dědictví připadne státu),
 • Majetek odkázaný obcím a krajům,
 • Odkázaný majetek určený na financování zařízení a humanitárních akcí v oblasti kultury, školství, vědy a vzdělání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, tělovýchovy, sportu, výchovy a ochrany dětí a mládeže a požární ochrany, pokud je majetek nabyt právnickými osobami, které byly zřízeny k zabezpečování těchto činností a které mají sídlo na území České republiky,
 • Majetek odkázaný církvím,
 • Majetek odkázaný politickým stranám a politickým hnutím, určený na jejich činnost,
 • Majetek odkázaný nadacím nebo nadačním fondům.

Splatnost daně:

Poplatník je povinen zaplatit daň nejpozději do 30 dnů ode dne, v němž mu byl doručen platební výměr o vyměření daně.

Daňové tiskopisy k dani dědické

Odeslat
e-mailem

Líbil se vám článek?

+156
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 11 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

3. 12. 2013 14:46, Romana

Nikde se nemůžu dozvědět jaká bude daň darovací a dědická
po novele zákona od 1.1.2014. Bude rovněž osovobozena pro přímé
příbuzné.
Děkuji

+39
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

3. 1. 2016 3:39, marhan jan

Chci se zeptat:když zemře jeden z manželů,který má podpisové právo pouze na účet druhého manžela,tzn.že svůj vlastní účet nemá,platí se i z tohoto dědická daň?

-1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (11 komentářů) příspěvků.
Partners Financial Services
 
 

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.