Kdopak to volá? Falešné asociace a triky nepoctivých pojišťováků

Petra Dlouhá | rubrika: Co se děje | 5. 8. 2014 | 24 komentářů
„Haló? Tady Novák z Asociace pojišťoven. Musíme vám zkontrolovat smlouvu…“ „Dobrý den, Mráček z Centra pojišťoven. Víte, že máte nárok na slevu? Kdy se sejdeme?“ Nepoctiví pojišťováci se kryjí za neexistující instituce s úctyhodným názvem. Důvod? Chtějí navodit dojem, že jsou z „vaší pojišťovny“ nebo příbuzné organizace a přetáhnout ke konkurenci. Nemusí se to vyplatit. Dejte pozor, kdo volá.
Kdopak to volá? Falešné asociace a triky nepoctivých pojišťováků

Letitá finta bohužel stále funguje. Na naši redakci se v poslední době znovu začínají obracet lidé, kteří popisují stejnou zkušenost.

„Zazvonil mi telefon a ohlásil se jakýsi zástupce Asociace pojišťoven České republiky. Domáhal se osobní schůzky kvůli kontrole pojistných smluv, prý že je to povinné. Tvrdil, že je třeba moji životní pojistku upravit podle nového občanského zákoníku. Bylo mi to podezřelé, tak jsem se ho znovu ptala, odkud je. Tvrdil, že z asociace, která zastřešuje všechny pojišťovny,“ vypráví paní Tereza. Na schůzku nekývla, chtěla se nejdřív poradit se svým finančním poradcem.

„Ten mi vysvětlil, že nejsem první ani poslední, že je to prý nesmysl a fígl, kterým někteří nepoctivci přetahují klienty ke konkurenci. Totéž mi potvrdili i v mé pojišťovně, kam jsem pro jistotu zavolala, žádná asociace prý smlouvy nekontroluje,“ popisuje Tereza, která měla štěstí – byla duchapřítomnější než řada jiných.

Proč neměnit životní pojištění jako ponožky

No tak si někdo koupí jinou pojistku a starou zruší, čerta starého se děje, jaképak s tím štráchy, říkáte si možná. Ano, je také možné, že nová pojistka bude mít i lepší parametry než pojistka stará. Jenže životní pojištění se sjednává na dlouhá léta, s perspektivou trvání v řádech desítek roků. Když ho člověk vypoví třeba po dvou letech, bývá za to svým způsobem penalizován, zvlášť pokud se jedná o investiční životní pojištění. U toho se část peněz platí na vlastní rizikové pojištění, druhá část se investuje do fondů a měla by v ideálním případě přinášet zisk. Jenže než se začne investovat, umořují se právě z těchhle peněz nejdřív náklady na vznik pojistky, především provize zprostředkovateli. Nepočítejte s tím, že je dostanete všechny zpátky, v prvních dvou letech naopak dostanete zpravidla plus minus nulu. Proto je vždycky lepší zvažovat, jestli spíš nebude možné nastavit stávající pojistku jinak – a většinou to možné je.

Experimenty s životním pojištěním jsou prostě drahé. Vy ale za poučení platit nemusíte – zaplatili jiní. Stačí si o tom přečíst:

Jedinou skutečnou tuzemskou oborou organizací pojišťoven je Česká asociace pojišťoven – a kontroly smluv rozhodně nemá v popisu práce. Žádná Asociace pojišťoven ČR nebo jiná organizace s podobně znějícím názvem neexistuje.

„Takzvaná Asociace pojišťoven ČR je jen fiktivní subjekt, kterým se zaštiťuje operátor při sjednávání schůzky spotřebitele s pojišťovacím agentem. Ten pak spotřebiteli nabídne uzavření nové smlouvy, z níž má provizi, a často ho přiměje ke zrušení původní, třeba i výhodnější smlouvy,“ varuje Lukáš Zelený, vedoucí právní poradny dTestu.

Vyslechnout si konkurenční nabídku není na škodu. Jenže: jak seriózní jednání se dá čekat od člověka, který vás od začátku tahá za nos a používá nezákonné metody?

Skutečná asociace před podvodníky varuje…

„Několikrát jsme se od těchto praktik veřejně distancovali a nabádali jsme klienty k větší obezřetnosti. Jedna z cest, jak omezit tyto aktivity, je právě ostražitost klientů. Ti by měli jednat prioritně se svým pojišťovacím zprostředkovatelem nebo s konkrétní pojišťovnou, se kterými již mají navázaný obchodní vztah, případně si ověřit v registru České národní banky, s kým si schůzku domlouvají a pro jakou společnost daný člověk pracuje,“ okomentovala pro Peníze.cz mluvčí České asociace pojišťoven Marcela Kotyrová. Jedním dechem však dodává, že asociace zatím nemá účinné páky, jak se podvodníkům, kteří parazitují na jejím jménu, bránit. 

…. možností, jak se bránit, ale moc nemá

„Udělat konkrétní kroky je velmi obtížné, neboť nejsme schopni zjistit, o jakého konkrétního zprostředkovatele se jedná. Informace o těchto praktikách získáváme od klientů pojišťoven, kteří nás kontaktují a informace si ověřují. Ve většině případů ale neznají jméno pojišťovacího zprostředkovatele, který je kontaktoval. Schůzku totiž většinou odmítnou. Pokud mají nějaké jméno k dispozici, je to jméno člověka, který pouze schůzku domlouvá a ten nemusí být registrován u ČNB. Většina klientů zná pouze telefonní číslo, ale to nebývá funkční, většinou není možnost zpětného volání,“ vysvětluje Marcela Kotyrová. A dodává, že když se podaří konkrétní jméno získat, asociace okamžitě o této praktice informuje společnost, pro kterou daný člověk pracuje. „A ta s ním většinou okamžitě ukončí spolupráci. Případů, kdy se to podaří, je ale velmi málo.“

Proklepněte si je!

Podívejte, co píše o tom, kdo vám nabízí pojistku, náš rejstřík finančních subjektů...

Název subjektu, IČO nebo příjmení hledané osoby

Česká národní banka: potřebujeme od spotřebitelů víc informací

O vyjádření jsme požádali také regulátora trhu – Českou národní banku (ČNB). Ta ústy své mluvčí potvrdila, že o podobných praktikách ví. „Pojišťovací zprostředkovatelé – samostatně nebo s využitím třetích osob, většinou call center – se snaží telefonickým oslovením spotřebitelů, jejichž kontaktní údaje získají buď na základě doporučení jiné osoby nebo z veřejně dostupných či různě prodávaných databází, dohodnout osobní schůzky za účelem navázání klientského vztahu. Způsoby, kterými se představují, jsou různé; často se snaží v maximální možné míře posílit dojem důvěryhodnosti odkazem na pojišťovny, jejich asociaci, na ČNB a podobně,“ popisuje mluvčí České národní banky Kateřina Bartůšková. Na Českou národní banku se podle jejích slov spotřebitelé s dotazy i stížnostmi na takové jednání obracejí.

„Ve většině případů však bohužel spotřebitelé neuvedou dostatek informací k tomu, aby Česká národní banka identifikovala dohlížený subjekt a mohla zasáhnout. Pokud by se podařilo tyto praktiky odhalit ve spojení s konkrétním pojišťovacím zprostředkovatelem a dokázat, že se jednalo o klamavé praktiky způsobilé ovlivnit spotřebitele v jeho obchodním rozhodnutí, mohla by Česká národní banka uložit pokutu až do výše pěti milionů korun a tyto praktiky zakázat podle zákona o ochraně spotřebitele,“ pokračuje Kateřina Bartůšková z České národní banky.

K podání stížnosti můžete z domova využít on-line formulář na stránkách ČNB. Zásadní je vyzískat od člověka, který se vás snažil oklamat, co nejvíc identifikačních údajů – přinejmenším jméno, příjmení a název společnosti, pro kterou skutečně pracuje. Když vás někdo s podezřelou nabídkou osloví telefonicky, neprohloupíte, když si na mobilu zapnete nahrávání.

Pojišťovny: takové partnery nechceme

Na to, zda se dokážou podobným praktikám bránit a zda si hlídají, jestli je nepoužívají i jejich distributoři, jsme se ptali také pojišťoven.

„Z naší zkušenosti vyplývá, že se nejedná o organizovanou činnost. Jde spíše o pokusy jednotlivců, kteří se zaštiťují různými ‚oficiálními organizacemi‘ a snaží se tak vyvolat ve spotřebitelích mylný dojem, že jednají v jejich nejlepším zájmu. V případech, se kterými jsme se doposud setkali, se nikdy nejednalo o zástupce žádného z našich obchodních partnerů. V tuto chvíli tedy nebylo z naší strany nutné přistupovat k jakýmkoliv postihům či sankcím,“ uvedla pro Peníze.cz mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková.

V podobném duchu nám odpověděl také mluvčí Kooperativy Jiří Káňa: „Bohužel se s těmito případy setkáváme. Naštěstí nejsou příliš časté, jde o několik případů ročně. Pokud takové jednání zjistíme, ukončíme s partnerem spolupráci. Prozatím jsme k tomuto kroku sáhnout nemuseli.“

Poslední z oslovených pojišťoven – ČSOB Pojišťovna už z tohoto důvodu spolupráci s externím partnerem ukončila. „V případě externích partnerů v minulosti k takovéto praktice došlo a bylo to vyřešeno okamžitým ukončením spolupráce. V letošním roce jsme doposud nebyli nuceni k tomuto přistoupit, ale na druhou stranu, díky kontrolním mechanismům, jsme dvě firmy, které měly negativní renomé na pojistném trhu, nepřijali do spolupráce,“ uvedla za ČSOB pojišťovnu Pavla Hávová.

Anketa

Jak často vám volají s obchodní nabídkou, o kterou nemáte zájem?

Haló, tady Klientské centrum pojišťoven

Vedle stížností na falešnou asociaci pojišťoven jsme v poslední době od čtenářů Peníze.cz zaznamenali také dotazy na Klientské centrum pojišťoven. Spotřebitelé se cítí být názvem společnosti zmateni. Ve spojení s ním totiž marketingová nabídka nevypadá na první pohled jako marketingová nabídka. Podnět od jednoho z našich čtenářů necháváme v autentické podobě:

„Zavolal mi člověk, který se představil jako pracovník Klientského centra pojišťoven, s tím, že mi chce překontrolovat pojistnou smlouvu a zjistit, zda není špatně nastavená. Zmátl mě ten název – Klientské centrum pojišťoven. Hledal jsem to na internetu a zjistil, že nejde o žádnou profesní organizaci pojišťoven ani interní sekci žádné pojišťovny, ale o finančního zprostředkovatele,“ napsal nám do redakce pan Petr. Toho jednak popouzí, že ho oslovuje firma, které k tomu nedal výslovný souhlas – už to je pro něj znakem neserióznosti, především mu ale vadí „klamání názvem“: „Nemůžou tím, jak se jmenují, vzbuzovat u lidí falešnou důvěru? Přijde mi, že se vydávají za něco, co nejsou,“ píše pan Petr.  

Klientské centrum pojišťoven je opravdu podřízený finanční zprostředkovatel. Spadá pod firmu Benefit Investment, pojišťovacího agenta, který prodává pojistky řady tuzemských pojišťoven. Jedná se tedy o běžný model podnikání v oblasti zprostředkování pojištění. Název společnosti se ale podle nás opravdu může jevit jako matoucí. S žádostí o komentář jsme oslovili jednatele Klientského centra pojišťoven Jakuba Javorského, který je současně členem dozorčí rady Benefit Investment. Popsali jsme mu zkušenost čtenářů a ptali se, zda není název Klientské centrum pojišťoven v tomto smyslu zavádějící.

„Společnost Klientské centrum pojišťoven s.r.o. působí na trhu od roku 2011 a jenom za minulý rok zprostředkovala tisíce schůzek se spotřebiteli. Za celou dobu existence naší společnosti jsme se ani jednou nesetkali s obdobnou připomínkou či výhradou oslovených osob,“ komentuje Jakub Javorský.

„Současně bych rád uvedl na pravou míru předmět naší činnosti. Oslovujeme spotřebitele s nabídkou možnosti kontroly pojistných smluv a zprostředkování schůzky s finančním specialistou. Vždy jsou tedy spotřebitelé nejdříve kontaktováni ze strany našeho profesionálního callcentra. Pokud mají zájem, domluví se konkrétní termín schůzky s finančním specialistou. Pokud zájem nemají, hovor končí. Nemohu tedy souhlasit s tvrzením, že spotřebitele kontaktuje pracovník, který se chce vnutit na schůzku s účelem překontrolovat pojistnou smlouvu,“ pokračuje jednatel společnosti.

„Nedomníváme se, že by název naší společnosti byl matoucí, zavádějící či uváděl někoho v omyl. Naši činnost jsme již dříve také konzultovali se zástupci českých pojišťoven a nesetkali jsme se s jedinou výhradou. Před založením naší společnosti jsme konzultovali naši činnost s advokátními kancelářemi a měli jsme již i několik kontrol z České národní banky,“ dodává Jakub Javorský. Kompletní vyjádření, které nám do redakce zaslal, si můžete přečíst zde. Pikantní je, že samo Klientské centrum pojišťoven v něm upozorňuje na to, že existují „poradci“, zneužívající jeho značky, ba vyskytly se prý i případy telefonátů „pod praporem“ neexistujícího subjektu se zavádějícím názvem Klientský servis pojišťoven...

Stalo se vám něco podobného? Dejte nám vědět!

Jsme jedno ucho!

Potkalo vás něco podobného tomu, o čem jsme psali v dnešním článku?

Potkalo vás něco podobného tomu, o čem jsme psali ve kterémkoli z článků, který jsme zařadili mezi texty o finančních prasárnách?

Potkalo vás něco, o čem by se měl napsat článek, který bychom pak zařadili mezi texty o finančních prasárnách?

Napište nám do redakce: redakce@penize.cz


Partners media, vydavatel Peníze.cz, je dceřinou společností finančněporadenské společnosti Partners, která mimo jiné zprostředkovává i životní pojištění.

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte…

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+70
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 24 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

20. 8. 2017 12:45, Silvie

Není to tak dávno, co jsem hledala brigádu a zalíbil se mi inzerát na stránkách Jobs.cz společnosti SMS finanční poradenství, kde se jednalo o telefonické kontaktování klientů společnosti a domlouvání schůzek finančním poradcům. V inzerátu se i doslova psalo, že se nejedná o žádný prodej či nabízení služeb po telefonu. OK, domluvila jsem si schůzku a šla na pohovor. Jelikož jsem chvíli předtím telefonovala pro jinou společnost, která nabízela finanční produkty, tak jsem měla nějakou představu o tom, jak není lehké získat klienty, takže jsem měla několik otázek jako např., jestli to jsou opravdu jejich klienty. Bylo mi řečeno, že a no. A to jich máte tolik, že potřebujete tolik telefonistů na domlouvání schůzek? To má tolik lidí zájem o vaše produkty. Na všechno mi bylo řečeno ANO. Vysvětli mi, o co jde, že mají call script i zpracované argumenty. OK, nemám problém, to bude pohoda. Domluvili jsme se na další den školení cca 5 hodin. Vysvětlil mi, jak to u nich chodí, že po zapracování se dá volat i z domu, protože používají mobilní telefony a když je venku pěkně a někomu to jde moc dobře, tak může jí telefonovat ven. Nabízeli 100 korun na hodinu plus bonusy za domluvenou schůzku. Ale proč ty bonusy za domluvenou schůzku, když jsou to lidi, kteří mají o jejich produkty zájem. Spousta otazníků, ale brala jsem to tak, jak mi bylo řečeno. V inzerátu také popisují práci v IS. No tak na 11 lidí 2 notebooky, vše se čmárá po papírech a v IS se pouze zapisují finančním poradcům domluvené schůzky. Finanční poradci si za tu služby navolávání klientů platí a zaplatí za každou domluvenou schůzku, byť z toho ve finále nic nemá, protože klienta neudolá. No ale teď dál k tomu, co se mi stalo. Prošli jsme call skript, párkrát jen tak face to face zkusili i spár nevinnými argumentami a šla jsem v rámci praktické části školení vola. Lidičky, po asi dvaceti telefonátech mi vše došlo. Stačilo slyšet reakci pár "klientů" a zkusit použít argumenty, které vypovídaly o všem. Zůstala jsem sedět jako opařená. To, že jsem slízla pár pěkných sprch, to bych i překousla, ale dost divné, že od jejich klientů, kteří mají zájem o jejich produkty. Dokonce ty lidi tu společnost ani neznali. Nebo ani neměli žádnou pojistku. Nebo telefon nefungoval, dotyčný zemřel, manželka pracovala v bance a spravovala rodině pojistky...atd. Prostě hnus. Mají zpracovaný argument na to, že ty lidi tu společnost neznají. Argument na to, když se někdo zeptá, kde vzali jeho telefonní číslo,...prostě na cokoliv, s čím se zřejmě v praxi setkali. Call skript je založený na tom, že operátor volá kvůli tomu, že se změnily podmínky pojištění (různých i penzijního připojištění) a že klient má nárok na levnější a výhodnější pojistku a že je nutné, aby ho navštívil jeho finanční poradce, který má na starosti jeho lokalitu a bude tam zrovna tehdy a tehdy navštěvovat i jiné klienty, aby jim o tomto pověděl a že schůzka je na cca 20 minut, popřípadě se můžou sejít někde v kavárně apod. Dost mě zarazilo telefonování kolegů, kteří tam používali, že je musí s tím obeznámit. Prakticky nátlak a tlačili je. Vedoucí či co to bylo, u mě chvíli seděl. Z druhé strany sprcha a výsměch. Ať jsem použila jakýkoliv argument, jen se mi vysmíval a pak už mě ani ke slovu a k dalšímu argumentu ani nepustil. Hovor jsem ukončila a vedoucímu popsala situaci. Odsekl mi, že jsem málo argumentovala a šel pryč. Až jsem tam seděla jak zkoprnělá, přišel za mnou, sedl si vedle mě, loket si opřel o koleno, pěstí podepřel bradu tak, že že mu ruka částečně překrývala ústa a už nebyl tak hovorný a mluvil na mě přes tu pěst, jako by nechtěl, aby to někdo z okolí slyšel, nevím. Moc dobře věděl, co dělají a lhal mi. Zeptal se mě, co se děje. Omluvila jsem se za svoji indispozici a že nevím, co se se nou děje, ale že mám zvláštní pocit a že mi tam něco nehraje, ale že to může být těmi sprchami těch klientů a popsala jsem mu dva případy, kdy prostě bylo jasné, že to není jejich klient. Řekla jsem mu, že nemůžu pokračovat, že nemám ráda obtěžující hovory a nehodlám je ani dělat a že mi přijde, že jde o obtěžující hovory. Řekl mi, že ne, ale že to záleží na mně, že mě nenutí to dělat a že ať si to klidně promyslím a pak ať mu napíšu na mail. I tak byl schopný mi tvrdit, že to prostě jsou jejich klienti a že to jen prostě špatně pochopili, protože jim třeba někdo volal už od T-Mobile. Řekla jsem mu na rovinu, co si o tom myslí, že mi to spíš přijde, že přetahují klienty a toto já dělat nemůžu. Odešla jsem domů a už jsem se jim neozvala. Nebyl žádný důvod. Na internetu stále vychází jejich inzeráty v různých formách apod., jen aby někoho udolali. Dost divné také bylo to, že při tom telefonování se mělo také zjistit, jestli dotyčný spadá do kategorie věk do 65 let, protože když byl nad, tak se hovor ukončil. Kdyby to byl jejich klient, tak by přeci věděli, kolik komu je a zbytečně by nevolali. Opravdu hodně záhad a to popisování papírů apod., no děs. Pozor na ně. Jestli chcete o tom více, klidně napíšu. Víte, bylo tam spousta mladých studentů, kteří tam jeli jeden hovor za druhým jako roboti. Ale byli tam i starší. Zřejmě na to měli žaludek. Já ne. Byť jsem peníze potřebovala, tak za tuto cenu opravdu nemůžu. Neumím lhát a podvádět a toto bylo proti mému přesvědčení. A chápu, že ti studenti jednak potřebovali peníze a za další že jsou ještě mladí a nezkušení životem a tím vlastně naivní a lehce se nechají oklamat lží pana vedoucího a to pravé, co se vlastně děje, nevisí, protože slepě věří panu vedoucímu. A v poslední době, co se týká telefonování, mám více zkušeností, ale to sem nepatří, to se týká zase něčeho jiného,ale je to také dost zajímavé. Jsou to mé zkušenosti, které mi otevřely o trochu víc oči a zvedl se mi z toho i žaludek. Prostě hnus, co jsou firmy schopné udělat, aby si vydělaly na něčí blbosti a naivitě. A takových podvodných firem je víc. A dost nechápu jednu věc, ze když se něco takového provalí a dost se o tom mluví, že to těm zakladatelům takových firem hladce prochází a fungují klidně dál. Ale kdyby obyčejný smrtelník někoho povedl, tak už z toho má problémy. Ale to, že tyto firmy mají podvod jako hlavní živnost, tak s tím se nic nedělá. Opravdu hnus, co se tady děje.

+54
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

6. 4. 2015 17:32, Richard Mokroš

Je mi Vás líto :) A nebojím se aspoň podepsat :)

Zobrazit celé vlákno

-9
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (24 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Nehoda. Blízká osoba v kómatu. Přístup úřadů ochromí i vás

16. 7. 2014 | Petra Dlouhá | 19 komentářů

Nehoda. Blízká osoba v kómatu. Přístup úřadů ochromí i vás

Petrova manželka přijížděla k domovu z vedlejšího města. V autě vezla dva malé syny. Dodnes se neobjasnilo proč, náhle vjela do protisměru. Vůz se čelně srazil s kamionem. V Petrově... celý článek

Kolik stojí investiční životní pojištění. Ukazatele nákladovosti

30. 6. 2014 | Petra Dlouhá | 1 komentář

Kolik stojí investiční životní pojištění. Ukazatele nákladovosti

Zorientovat se v nepřeberném množství poplatků spojených s investičním životním pojištěním není jednoduché. Pojišťovny nám to taky vždycky úplně neusnadňují. Existuje ale několik ukazatelů... celý článek

Špatná rada drahá. „Spořila v pojištění“ tři roky, přišla o desetitisíce

28. 4. 2014 | Petra Dlouhá | 113 komentářů

Špatná rada drahá. „Spořila v pojištění“ tři roky, přišla o desetitisíce

Investiční životní pojištění není spoření a nemělo by se jako spoření nabízet. Loni to jasně řekla i Česká národní banka. Jedná se primárně o pojistný produkt, určený ke krytí rizik.... celý článek

„Překontrolujeme vaši smlouvu.“ Podpásovky ve finančním poradenství

9. 9. 2013 | Petra Dlouhá | 50 komentářů

„Překontrolujeme vaši smlouvu.“ Podpásovky ve finančním poradenství

„Dobrý den, jdu překontrolovat vaší smlouvu, zjistit, jestli nemáte nárok na slevu a rozšíření služeb…“ Ve skutečnosti vás ale chci jen přetáhnout ke konkurenci. A jestli je to pro... celý článek

Vetřou se vám do ucha! Pronásledují vás nevyžádané telefonní hovory?

5. 5. 2011 | Světlana Rysková | 11 komentářů

Vetřou se vám do ucha! Pronásledují vás nevyžádané telefonní hovory?

Komerční telefonáty většinu z nás obtěžují. Někdy si však za ně můžeme sami, protože rozdáváme kontakty na potkání. Jak se bránit?

Partners Financial Services